Dosje javnega naročila JN8835/2013
Naročnik: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE 
Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8835/2013 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 16.07.2013
    JN8835/2013 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Proizvodi za medicinsko uporabo

Datum objave: 16. 7. 2013
Številka objave: JN8835/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE, SAVINJSKA CESTA 6, Kontakt: Jožefa Jelen, V roke: Jožefa Jelen, SI-3330 MOZIRJE.
Tel. +386 38392430. Telefaks +386 38392480. E-pošta skupne.sluzbe@zd-mozirje.si.
Internetni naslovi: http://www.zd-mozirje.si/
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NABAVA MEDICINSKEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA POTREBE
ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA MOZIRJE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI01.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: NABAVA MEDICINSKEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA POTREBE
ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA MOZIRJE:
1. sklop: Zaščitna sredstva
2. sklop: Potrošni material za potrebe laboratorija
3. sklop: Potrošni material za potrebe ambulant
Pogodbeno obdobje za 2 leti in sicer od 8.8.2013 do 7.8.2015.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
33696200 (Reagenti za testiranje krvi)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 47899,72 EUR, brez DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 7. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., LESKOŠKOVA CESTA 4, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15854315. Telefaks +386 15854298. E-pošta rolando.kresnik@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10500,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9160,90 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:24 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 7. 8. 2015
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 7. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., LESKOŠKOVA CESTA 4, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15854315. Telefaks +386 15854298. E-pošta rolando.kresnik@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3500,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3106,16 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:24 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 7. 8. 2015
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 7. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., LESKOŠKOVA CESTA 4, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15854315. Telefaks +386 15854298. E-pošta rolando.kresnik@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40800,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 35632,66 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:24 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 7. 8. 2015
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5862/2013 z dne 17. 5. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE