Dosje javnega naročila JN10451/2013
Naročnik: Gasilska enota Nova Gorica 
Blago: Motorna vozila za prevoz manj kot 10 oseb
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10451/2013 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 20.08.2013
    JN10451/2013 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Motorna vozila za prevoz manj kot 10 oseb

Datum objave: 20. 8. 2013
Številka objave: JN10451/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, Kontakt: Boštjan Berčič, direktor, V roke: Boštjan Berčič, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 15155620. Telefaks +386 15155625. E-pošta bostjan.bercic@ipri-zavod.si.
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava gasilskega vozila z nizkimi emisijami za prevoz moštva
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila z nizkimi emisijami za prevoz moštva
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34115200 (Motorna vozila za prevoz manj kot 10 oseb)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 34458,17 EUR, z 22 % DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Najnižja cena. Pondeniranje: 50
2. Operativni stroški v življenski dobi vozila. Pondeniranje: 50
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 30. 7. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: AVTO LEV d.o.o., Ljubljanska cesta 16, SI-1360 Vrhnika.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 34458,17 EUR, z 22 % DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:Enkratna dobava.
Rok veljavnosti pogodbe 30. 10. 2013
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Da.
tehnične specifikacije
merilo oz. merila za izbor
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7476/2013 z dne 18. 6. 2013
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8138/2013 z dne 2. 7. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE