Dosje javnega naročila JN7933/2014
Naročnik: SB NOVA GORICA 
Blago: Individualni monitorji za hemodializo
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7933/2014 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 24.07.2014
    JN7933/2014 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Individualni monitorji za hemodializo

Datum objave: 24. 7. 2014
Številka objave: JN7933/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: SB NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 013A, Kontakt: Skupina za javna naročila, V roke: Katjuša Bizjak, SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI.
Tel. +386 53301580. Telefaks +386 5301554. E-pošta sjn@bolnisnica-go.si.
Internetni naslovi: http://www.bolnisnica-go.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dializni aparat z monitorjem (2 kos).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nabava in vzdrževanje dveh dializnih aparatov z monitorjem (v nadaljevanju: aparat) in dobavljanje pripadajočega potrošnega materiala, vezanega izključno na proizvajalca opreme za čas pričakovane dobe uporabe aparatov.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33181300 (Individualni monitorji za hemodializo)
33181000 (Naprave za podporo delovanja ledvic)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIII.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2014
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 102178,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 102178,00 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:84 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 1. 8. 2021
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3741/2014 z dne 28. 3. 2014
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE