Dosje javnega naročila JN3459/2009
Naročnik: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3459/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.05.2009
JN3500/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 05.05.2009
    JN3500/2009 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 5. 5. 2009
Številka objave: JN3500/2009


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN3459/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 4. 5. 2009 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, KREKOV TRG 10, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: darja.brank@visitljubljana.si, tel.: 01 306 45 83, telefaks: 01 306 45 94, e-pošta: darja.brank@visitljubljana.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/5/5080-225086721828384/3-DOPOLNITEV-
Podhod_pri_Moderni_galeriji_v_Ljubljani-idejni_projekt__priloga_A1.zip

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 5. 2009
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN3459/2009), na katero se nanaša to obvestilo.