Dosje javnega naročila NMV3770/2014
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Sterilizator
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.939,00 EUR

NMV3770/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2014
NMV4078/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 01.10.2014
NMV1289/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.03.2015
NMV1289/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
    NMV1289/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Sterilizator

Datum objave: 11. 3. 2015
Številka objave: NMV1289/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV3770/2014, Blago: Sterilizator; datum objave: 18. 9. 2014 (NMV1)
Naročnik: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA, kontakt: Nabavna služba, v roke: mag. Andreja Stepanovič, tel.: +386 25123128, telefaks: +386 25302233, e-pošta: andreja.stepanovic@sb-ms.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, Kontakt: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Tel. +386 25123128. Telefaks +386 25302233. E-pošta andreja.stepanovic@sb-ms.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 8 STE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 8 STE.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33191100 (Sterilizator)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 60939,00 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV3770/2014 z dne 18. 9. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 2. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 60939,00 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA