Dosje javnega naročila JN2177/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2177/2014 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 24.02.2014
JN2619/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 06.03.2014
    JN2619/2014 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 6. 3. 2014
Številka objave: JN2619/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2177/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 24. 2. 2014 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zoran Kalaković, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Pogoji odpiranja ponudb: Se ne spremeni.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
II.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Popravek razpisne dokumentacije v skladu z odgovori na Portalu JN.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/4202-8090277838514912431/Razpisna_
dokumentacija_-_nadzor_Trg_republike_5mar2014.zip

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 3. 2014
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2177/2014), na katero se nanaša to obvestilo.