Dosje javnega naročila JN7601/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Strojna inštalacijska dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7601/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 17.08.2010
JN7916/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 25.08.2010
    JN7916/2010 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Gradnje

Strojna inštalacijska dela

Datum objave: 25. 8. 2010
Številka objave: JN7916/2010


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN7601/2010, Gradnje: Strojna inštalacijska dela; datum objave: 17. 8. 2010 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: 01 306 44 03, telefaks: 01 306 44 07, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.2) Rok za sprejemanje pondub ali prijav za sodelovanje
Namesto: 3. 9. 2010 9:00
Beri: 8. 9. 2010 9:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
Namesto: 3. 9. 2010 11:00
Beri: 8. 9. 2010 11:00
II.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Prilagamo popise del za elektro instalacije in gradbena dela, ki so pomotoma izpadli iz prvotnega popisa.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/8/2102-228306620521440/Popisi_(1).zip
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 8. 2010
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN7601/2010), na katero se nanaša to obvestilo.