Dosje javnega naročila JN368/2012
Naročnik: VRTEC JARŠE 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN368/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 11.01.2012
JN509/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 16.01.2012
JN688/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 19.01.2012
    JN509/2012 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Blago

Razna živila

Datum objave: 16. 1. 2012
Številka objave: JN509/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN368/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 11. 1. 2012 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: ga. Meta Bizjak, tel.: +386 (0)1 306 44 42, telefaks: +386 (0)1 306 44 07, e-pošta: meta.bizjak@ljubljana.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15800000 (Razna živila)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Popravek obrazca “predračun“, ki je priloga k obrazcu Ponudbe za 3. sklop - ostalo prehrabeno blago.
Spremeni se razpon teže pri živilih pod zaporednimi številkami 10, 111 in 113.
Ponudnik naj upošteva še odgovor na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika (datum objave odgovora dne 16. 1. 2012).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/1/7989-288141425069088/Predracun_Jar
se2popravek3sklop.zip

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 1. 2012
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN368/2012), na katero se nanaša to obvestilo.