Dosje javnega naročila JN4682/2012
Naročnik: CZBO 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4682/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.05.2012
JN4803/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 08.05.2012
    JN4803/2012 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 8. 5. 2012
Številka objave: JN4803/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4682/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 4. 5. 2012 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: CZBO, ŠENTVID PRI STIČNI 44, SI-1296 ŠENTVID PRI STIČNI, kontakt: Nada Sinjur, tel.: 01 7887 450, telefaks: 01 7887 470, e-pošta: center.zdravljenje.otrok@siol.net
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
Namesto: 25. 5. 2012 10:00
Beri: 13. 6. 2012 10:00

Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Pogoji odpiranja ponudb
Namesto: 25. 5. 2012 11:30
Beri: 13. 6. 2012 11:30
II.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 5. 2012
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4682/2012), na katero se nanaša to obvestilo.