Dosje javnega naročila JN13473/2012
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Reševalna vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN13473/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 13.12.2012
JN3095/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 18.03.2013
    JN3095/2013 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Blago

Reševalna vozila

Datum objave: 18. 3. 2013
Številka objave: JN3095/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN13473/2012, Blago: Reševalna vozila; datum objave: 13. 12. 2012 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, SI-3320 VELENJE, kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, tel.: +386 38995400, telefaks: +386 35869039, e-pošta: ruzica.baketa@zd-velenje.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 34114110 (Reševalna vozila)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
II.1.1)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Naročilo ni bilo dodeljeno.
III.1)Druge dodatne informacije Zaradi zmanjševanja sredstev za izvajanje programov in negotovosti pri financiranju zdravstvene dejavnosti smo od izvedbe javnega naročila ostopili.
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2013
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN13473/2012), na katero se nanaša to obvestilo.