Dosje javnega naročila JN9076/2012
Naročnik: OBČINA VIPAVA 
Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN9076/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 22.08.2012
JN9353/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 30.08.2012
JN9483/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 03.09.2012
    JN9483/2012 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Gradnje

Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih

Datum objave: 3. 9. 2012
Številka objave: JN9483/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9076/2012, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih; datum objave: 22. 8. 2012 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: OBČINA VIPAVA, GLAVNI TRG 15, SI-5271 VIPAVA, kontakt: Božidar Lavrenčič, tel.: +386 53643410, telefaks: +386 53643412, e-pošta: obcina.vipava@siol.net
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45221000 (Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Pogoji odpiranja ponudb: Se ne spremeni.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
II.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Objavljamo spremenjene popise

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/9/5070-92547394950720/5211_mocilnik_
predracun_v2_b2.zip

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 9. 2012
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9076/2012), na katero se nanaša to obvestilo.