Dosje javnega naročila JN14091/2011
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN14091/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 08.12.2011
JN14365/2011 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 16.12.2011
    JN14365/2011 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU - OBJAVE V SKLADU Z 61. IN 63. OZ. 30. ČLENOM ZJN-2, 62. IN 64. OZ. 36. ČLENOM ZJNVETPS TER ZJNPOV

Blago

Različna oprema in potrebščine za pisarne

Datum objave: 16. 12. 2011
Številka objave: JN14365/2011


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN14091/2011, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne; datum objave: 8. 12. 2011 (PZPPO1 - ZJN-2)
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, SI-3320 VELENJE, kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, v roke: Stanislav Dragar, tel.: 038968280, telefaks: 038968240, e-pošta: stanislav.dragar@guest.arnes.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 30190000 (Različna oprema in potrebščine za pisarne)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.3)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.4)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Sprememba specifikacije (OBR-3b): ORIGINALNI TONERJI IN KARTUŠE
Artikla pod:
• zap. št. 25: Toner HP 92274A za HP LaserJet 4L, 4ML, 4P, 4MP (3000 strani) in
• zap. št. 35: Toner IPM TK-130/132 za Kyocera FS-1028MPF KX.
sta izbrisana iz specifikacije predmeta javnega naročila.

Popravljen obrazec specifikacije (OBR-3b) je objavljen na spletni strani naročnika.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.scv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=825%3Aaktualna-ja
vna-naroila&catid=84%3Ajavna-naroila-2011&Itemid=100165&lang=sl

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 12. 2011
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN14091/2011), na katero se nanaša to obvestilo.