Dosje javnega naročila NMV7057/2015
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Lahki kontejnerji
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.598,91 EUR

NMV7057/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.11.2015
NMV7392/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 18.11.2015
NMV734/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2016
NMV734/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2016
    NMV734/2016 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Lahki kontejnerji

Datum objave: 9. 2. 2016
Številka objave: NMV734/2016


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV7057/2015, Blago: Lahki kontejnerji; datum objave: 4. 11. 2015 (NMV1)
Naročnik: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE, kontakt: Oddelek za javno naročanje, v roke: Tomaž Klun, tel.: +386 13009462, telefaks: +386 13009929, e-pošta: tomaz.klun@dars.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za javno naročanje, V roke: Tomaž Klun, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009462. Telefaks +386 13009929. E-pošta tomaz.klun@dars.si.
Internetni naslovi: http://www.dars.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44618100 (Lahki kontejnerji)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 84097,47 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV7057/2015 z dne 4. 11. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV7392/2015 z dne 18. 11. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 2. 2016
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 14. 1. 2016
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: TRIMO MSS, d.d., Prijateljeva cesta 12, SI-8210 Trebnje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 84097,47 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 3 mesece.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA