Dosje javnega naročila 907856/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 359.446,04 EUR

JN7856/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.11.2015
JN7856/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2015
OS3386/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 02.03.2016
JN002166/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.03.2017
JN004746/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2017
JN004746/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2017
JN004746/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2017
JN7856/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2017
JN004746/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2018
Zahtevek za revizijo
    OS3386/2016 Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 )
OBVESTILO O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA (ZJN-2)

Gradnje

Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo

Datum objave: 2. 3. 2016
Številka objave: OS3386/2016


Obvestilo se nanaša na okvirni sporazum, o sklenitvi katerega je naročnik objavil obvestilo o oddaji javnega naročila iz 3. ali 5. tocke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, st. 12/13 - uradno precisceno besedilo):
JN7856/2015, Gradnje: Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo; datum objave: 6. 11. 2015 (EU 3 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, kontakt: info@obcina-ig.si, v roke: Katji Ivanuš, tel.: +386 12802300, telefaks: +386 12802322, e-pošta: info@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si/
II.1)TO OBVESTILO O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA SE NANAŠA NA: Eno posamezno naročilo oddano dne 12. 10. 2015
NAZIV SKLOPA:
III.1)PODATKI O ODDANEM SKLOPU OZ. NAROČILU IZ OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA, KI SE NANAŠA NA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMAIII.1.1)Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop: 2
V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se posamezna naročila oddajajo brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma: da.
S koliko ponudniki je sklenjen okvirni sporazum? 1
V obvestilu o oddaji naročila navedeni izbrani ponudnik: TOMISLAV GOLOB S.P., Škrilje 52, SI-1292 Ig.
Tel. +386 41643809.
III.1.2)Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 28. 9. 2015
Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 24
III.1.3)Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 294627,90 EUR
III.1.4)Podatki o uporabi okolju prijaznih mehanizmov in/ali socialnih vidikovAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
III.2)PODATKI O ODDANEM POSAMEZNEM NAROČILU ZA NAVEDENI SKLOPIII.2.1 POSAMEZNO NAROČILO, KI JE BILO ODDANO SUBJEKTU 1

III.2.1.1 Ime gospodarskega subjekta, kateremu je bilo oddano posamezno naročilo
TOMISLAV GOLOB S.P., Škrilje 52, SI-1292 Ig.
Tel. +386 41643809.

III.2.1.2 Število, skupna ocenjena in končna vrednost posameznih naročil, oddanih zgoraj navedenemu ponudniku
Število posameznih naročil: 1
Ocenjena vrednost posameznega naročila: 21411,01 EUR, brez DDV
Končna vrednost posameznega naročila: 21411,01 EUR, brez DDV

III.2.1.3 Glede na ponudbo tega ponudnika je oddano posamezno naročilo izpolnjevalo zahteve za zeleno javno naročanje:
Ne.

III.2.1.4 Glede na ponudbo tega ponudnika je oddano posamezno naročilo izpolnjevalo socialne vidike:
Ne.
IV.1)ALI SE PRI KATEGORIJAH STORITEV 17 DO 27 STRINJATE Z OBJAVO OBVESTILA:IV.2)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 

ODDELEK II: PREDMET OBJAVE
 
 

ODDELEK III: PODATKI O ODDANEM SKLOPU OZ. NAROČILU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: PODATKI O OBJAVI