Dosje javnega naročila NMV3920/2014
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Blago: Elektrika
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.773,22 EUR

NMV3920/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2014
NMV4868/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2014
NMV4868/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2015
    NMV3920/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Elektrika

Datum objave: 24. 9. 2014
Številka objave: NMV3920/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Uroš Lukič, SI-3320 Velenje.
Tel. +386 38968204. Telefaks +386 38968210. E-pošta uros.lukic@guest.arnes.si.
Internetni naslovi: http://www.scv.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava električne energije za potrebe ŠC Velenje z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava električne energije za potrebe ŠC Velenje z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 09310000 (Elektrika)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.scv.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 8. 10. 2014
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 8. 10. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merilo za izbor - ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena cena - Ponder: 90,
2. Dodatni delež električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom - Ponder: 10.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 1. 10. 2014
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.