Dosje javnega naročila NMV6233/2015
Naročnik: UL FMF 
Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.804,87 EUR

NMV6233/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2015
NMV6506/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.10.2015
NMV6538/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.10.2015
NMV7166/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2015
NMV7166/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2016
    NMV7166/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov

Datum objave: 9. 11. 2015
Številka objave: NMV7166/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV6233/2015, Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov; datum objave: 1. 10. 2015 (NMV1)
Naročnik: UL FMF, Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Peter Košir, tel.: +386 14766532, telefaks: +386 12517281, e-pošta: peter.kosir@fmf.uni-lj.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: UL FMF, Jadranska ulica 19, Kontakt: Peter Košir, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14766532. Telefaks +386 12517281. E-pošta peter.kosir@fmf.uni-lj.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP RAČUNALNIŠKE GRUČE
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je nakup računalniške gruče. Javno naročilo se ne deli na sklope.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 30000000 (Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov)
30200000 (Računalniška oprema in pribor)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 103804,87 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV6233/2015 z dne 1. 10. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV6506/2015 z dne 13. 10. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV6538/2015 z dne 14. 10. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 11. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 11. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MLACOM, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 105000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 103804,87 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA