Dosje javnega naročila NMV2131/2016
Naročnik: SENG d.o.o. 
Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 356.485,48 EUR

NMV2131/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN000373/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2016
JN006214/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.10.2016
JN006214/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2016
    NMV2131/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2131/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: GRADBENA DELA V HE PLAVE 1-LOT A
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: IZVEDBA GRADBENIH DEL V OBMOČJU TURBINSKEGA JAŠKA, V TEHNOLOŠKIH PROSTORIH STROJNICE IN TEHNOLOŠKIH PROSTORIH ZUNANJEGA OBJEKTA, IZGRADNJA BAZENA HLADILNE VODE IN POVEZOVALNE KABELSKE KANALIZACIJE OD ZUNANJEGA OBJEKTA DO 100kV STIKALIŠČA TER GRADBENA DELA V 100 kV STIKALIŠČU.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45250000 (Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.seng.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 4. 2016
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 22. 4. 2016
Čas: 13:00
Kraj: SEDEŽ DRUŽBE SENG, ERJAVČEVA 20, NOVA GORICA
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V RAZPISNI DOKUMENTACIJI, OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI NAROČNIKA http://www.seng.si
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2016   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas ali je potrebno pod sestavo in urejenost ponudbe pod točko 15. predložiti v fazi ponudbe zahtevana dokazila, kontrola kvalitete,poročila in ostalo ali v fazi izgradnje. Oziroma kako dobimo plan(QA/QC).
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V ponudbi se priloži ponudnikov predlog plana zagotavljanja kvalitete na katerem bo razvidno za katere postavke bo izvajalec dostavil poročila in postavke, kjer bo potrebna prisotnost predstavnika naročnika. Plan kontrole kvalitete pripravi ponudnik po svojih izkušnjah iz podobnih objektov.Datum objave: 15.04.2016   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
zanima nas kaj je predvideno za enoto pri postavki v popisu:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
VI. IZENAČITEV POTENCIJALOV IN STRELOVOD

3. Kompenzacijski vodnik H07V-K prerez 95mm2 kos 470

Lep pozdrav

ODGOVOR
V postavki popisa je napaka pri količini. Namesto količine kos 470 se upošteva količina m 470.
Popravljen Ponudbeni predračun bo podan v dodatku.
Datum objave: 15.04.2016   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ne, ponudbeni predračun se izpolni, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 15.04.2016   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ne, ponudbeni predračun se izpolni, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.