Dosje javnega naročila 000363/2016
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 193.898,76 EUR

JN000363/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2016
JN000363/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2016
JN000363/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.06.2016
JN000363/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2016

    JN000363/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI022
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski gori.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2016
Konec: 01.10.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji o oddaji javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2016   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2016   13:30
Kraj: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 18, 4280 Kranjska Gora.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.04.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2016   12:28
Dodatno pojasnilo št. 1:

Prispelo vprašanje:
Ali je referenčno delo za večji projekt, v katerem se je izvedla tudi cestna infrastruktura, in sicer cesta z odvodnjavanjem, ustrezna referenca, če vrednostno izpolnjuje pogoje iz razpisa? Prosimo za potrditev.

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo:
DA, vendar morata biti iz referenčnega potrdila razvidna podatka o dolžini ceste in vrednosti referenčnega dela, ki se nanaša samo na gradnjo ceste in cestne infrastrukture.

Dodatno pojasnilo št. 2:

Prispelo vprašanje:
Zanima nas, če so referenčna dela: gradnja parkirišča, gradnja kolesarske steze in obnova pločnika ustrezne reference?

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo:
Samo v primeru, če je bila v okviru gradnje izvedena tudi gradnja / rekonstrukcija ceste, vključno z asfalterskimi deli, v dolžini vsaj 200 m, in če referenca glede na vrednost ustreza pogoju.

Dodatno pojasnilo št. 3:

Prispelo vprašanje:
Prosimo za objavo ESPD obrazca.

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo:
ESPD obrazec je dostopen na Portalu javnih naročil, spletna stran: http://www.enarocanje.si/_ESPD/

naročnik
Občina Kranjska Gora


Datum objave: 19.04.2016   16:09
Dodatno pojasnilo št. 4:

Prispelo vprašanje:
Pregledali smo navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca, v katerih je jasno navedeno, da mora naročnik skupaj z razpisno dokumentacijo objaviti tudi ESPD, ki ga ponudnik uvozi, izpolni, natisne in priloži ponudbi. Prosimo, da navodilo upoštevate in objavite tudi ta obrazec.

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo::
ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem razpisu. V kolikor bo ponudnik za dokazovanje sposobnosti uporabil ESPD obrazec, ga uvozi v aplikacijo ESPD, ki je dostopna na spletni strani: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, izpolni, natisne in priloži ponudbi podpisanega in žigosanega. Obenem se obrazec priloži tudi na CD ali USB v elektronski obliki v formatu .XML. V kolikor v aplikaciji ESPD še ne bo mogoča priprava obrazca v PDF obliki, ponudnik za dokazovanje sposobnosti uporabi obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatno pojasnilo št. 5:

Prispelo vprašanje:
Naročnika prosimo, da vsaj za en teden podaljša rok za oddajo ponudbe, saj so vmes prvomajski prazniki in bomo težko pridobili vse podatke in dokazila v tako kratkem času. Poleg tega je tudi veliko obrtnikov v tem času na dopustu in bomo njihove ponudbe dobili šele po praznikih. Ker je prvi delovni dan po praznikih šele 3.5. in ima večina dopust že v naslednjem tednu, še enkrat pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe..

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo::
Naročnik roka za oddajo ponudb ne spreminja.

Dodatno pojasnilo št. 6:

Prispelo vprašanje:
Ali je gradnja kolesarske ceste ustrezna referenca, če je bilo zgrajene več kot 200 m ceste?.

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo:
Naročnik je glede gradnje kolesarskih stez že podal odgovor.

Dodatno pojasnilo št. 7:
Ali se v referenčnem obrazcu št. 10 navede le podatek o gradbeni pogodbi, ali navedemo tudi morebitne anekse, če so izvedena dodatna dela?.«.

Na vprašanje daje naročnik naslednje pojasnilo:
V Obrazcu št. 10 se navede podatek o gradbeni pogodbi in sklenjenih aneksih k pogodbi.

naročnik
Občina Kranjska Gora

Datum objave: 22.04.2016   10:05
Dodatno pojasnilo št. 8

Ponudnikovo vprašanje:
V okviru gradnje cestno prometnega omrežja smo izvedli tudi odvodnjavanje s fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in napajalni vodovod, pri čemer je bilo asfaltiranih preko 200 m ceste. Zanima nas, ali je taka referenca ustrezna, saj so bila izvedena dela vključena v projekt same rekonstrukcije ceste. Prosimo za jasen odgovor, ali našteta dela ustrezajo pogojem razpisa..

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Naročnik je že podal pojasnilo, in sicer: DA, vendar morata biti iz referenčnega potrdila razvidna podatka o dolžini ceste in vrednosti referenčnega dela, ki se nanaša samo na gradnjo / rekonstrukcijo ceste in cestne infrastrukture.

Dodatno pojasnilo št. 9

Ponudnikovo vprašanje:
Ali lahko priložimo ponudbi kopije referenčnih potrdil iz drugih javnih razpisov, če vsebujejo zahtevane podatke?

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
DA, v kolikor so iz takega referenčnega potrdila razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 – Referenčno potrdilo.

Dodatno pojasnilo št. 10

Ponudnikovo vprašanje:
V popisu del je tudi postavka:
8. Dobava in montaža litoželeznih stebričkov do višine 100 cm na robu obnovljenega pločnika za zapiranje prometa 60,00 kos
Prosimo, da objavite skico, kakšni so ti stebrički.

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Naročnik je na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu objavil sliko stebrička, ki je predmet dobave in montaže.

naročnik
Občina Kranjska Gora


Datum objave: 26.04.2016   12:10
Dodatno pojasnilo št. 11

Ponudnikovo vprašanje:
V razpisni dokumentaciji ste zapisali, da ponudnik lahko izpolni priložene obrazce za ugotavljanje osnovne in finančne sposobnosti ALI priloži ESPD. Prosimo za potrditev, da je dovolj, če ponudnik priloži izpolnjene obrazce in ESPD ni obvezen.

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Kot je določeno v dokumentaciji ponudnik ponudbi lahko priloži izpolnjene obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v postopku javnega naročila (ESPD ni obvezen).

Dodatno pojasnilo št. 12

Ponudnikovo vprašanje:
Glede na vaš odgovor glede litoželeznih stebričkov, da ste objavili sliko na spletni strani, nas zanima kdo je dobavitelj le teh stebričkov. Navedite vsaj – kot naprimer….

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Stebričke, ki so na sliki so izdelali v Srednji šoli Jesenice, oddelek livarstvo.

Dodatno pojasnilo št. 13

Ponudnikovo vprašanje:
Ali se upošteva referenca ceste, ki se je izvajala v sklopu komunalne infrastrukture?

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Naročnik je na vprašanje že podal pojasnilo.

Dodatno pojasnilo št. 14

Ponudnikovo vprašanje:
Na obrazcu 11 imate zahtevo po 2 km (2000 m) ceste za OVD-ja, v navodilih pa 200 m. Katera dolžina je prava?

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
V Obrazcu št. 11 je napaka. Pravilna dolžina je vsaj 200 m.

Dodatno pojasnilo št. 15

Ponudnikovo vprašanje:
Katero številko vpišemo na menični izjavi NMV__________/2016. Oznake na portalu so sedaj drugačne (JN000…).

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
V menično izjavo se vpiše številka JN000363/2016-W01.

Dodatno pojasnilo št. 16

Ponudnikovo vprašanje:
V izjavi o lastništvu ponudnika zahtevate, da vpišemo vse fizične osebe. Ker je naš lastnik delniška družba z veliko malimi delničarji, nas zanima, ali je dovolj, da navedemo le fizične osebe, ki imajo v lasti 5% in več delnic družbe. Prosimo za potrditev.

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Kot je navedeno v obrazcu (točka 1.1.) se navede vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe.

naročnik
Občina Kranjska GoraDatum objave: 29.04.2016   09:32
Dodatno pojasnilo št. 17

Ponudnikovo vprašanje:
Zanima nas, če mora imeti stebriček logo vaše občine ali lahko ponudimo podobnega?

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Logo občine ni obvezen.

Dodatno pojasnilo št. 18

Ponudnikovo vprašanje:
Ali lahko odgovornega vodjo del navedemo tudi kot vodjo posameznih del?

Naročnik podaja naslednje pojasnilo:
DA, kot je to navedeno že pri Pogoju 12, pod opombo (točka 2.1.3., 2. del dokumentacije).

naročnik
Občina Kranjska Gora