Dosje javnega naročila 902372/2016
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN2372/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000380/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2016
JN002974/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN000380/2016-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546
+386 13061410

Internetni naslovi
http://www.jssmol.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela na stavbah
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izvedba GOI del za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti obstoječe stavbe samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, v večstanovanjsko stavbo


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2016
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN2372/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.03.2016


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik vse ponudnike obvešča, da so na spletni strani naročnika www.jssmol.si objavljeni novi popisi del, v katere so vključeni tudi popisi del za izvedbo NN priključka. Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo izključno novo objavljene popise del. Na spletni strani so objavljeni tudi načrti NN priključka.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik vse ponudnike obvešča, da so na spletni strani naročnika www.jssmol.si objavljeni načrti NN priključka in novi popisi del, katere je potrebno upošteavti pri pripravi ponudbe.