Dosje javnega naročila 908995/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.572,24 EUR

JN8995/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.12.2015
JN79/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2016
JN000617/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.04.2016
JN000617/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000617/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2017
JN000617/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2017
JN000617/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000617/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 14788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje podpore S2 na mostu Jagoče na cesti R3-744, odsek 2346 Štore – Svetina – Laško v km 16.888
Referenčna številka dokumenta: 43001-155/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje podpore S2 na mostu Jagoče na cesti R3-744, odsek 2346 Štore – Svetina – Laško v km 16.888
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 66.638,62 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 2346 cesta R3-744 Štore-Svetina-Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje podpore S2 na mostu Jagoče na cesti R3-744, odsek 2346 Štore – Svetina – Laško v km 16.888
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN8995/2015
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.12.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.04.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 10
Število prejetih ponudb MSP-jev: 9
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
UB PROJEKT d.o.o.
Kaplja vas 47
3312
SI
Prebold
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 105.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 66.638,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2016