Dosje javnega naročila NMV3616/2015
Naročnik: SENG d.o.o. 
Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.780,89 EUR

NMV3616/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2015
NMV6820/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2015
NMV6820/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2015
    NMV3616/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja

Datum objave: 16. 6. 2015
Številka objave: NMV3616/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Monitoring vodnega ekosistema na koncesijskem območju na reki Soči
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba meritev hidroloških, fizikalno-kemijskih in bioloških parametrov, vzorčenje rib, analiza podatkov ter izdelava poročil
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71600000 (Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/13535-55034722228249728204/DZR_Mon
itoring_vodnega_ekosistema_koncna.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 7. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 7. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba v 1. nadstropju
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: razvidne iz Razpisne dokumentacije
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6820/2015, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja; datum objave: 23. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2015   12:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko isti podizvajalec sodeluje v ponudbah različnih ponudnikov na ta razpis?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 23.06.2015   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko isti podizvajalec nastopa kot podizvajalec pri več različnih ponudnikih?

ODGOVOR: DA