Dosje javnega naročila 800403/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.301,84 EUR

NMV403/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.01.2016
JN000797/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.04.2016
JN000797/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2016
Zahtevek za revizijo

    JN000797/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 014788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
Referenčna številka dokumenta: 43002-642/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije preložitve R2-402/1075 Podrošt - Češnjica, skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 38.772,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV403/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.01.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: D-44/15
Številka sklopa: 1
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije preložitve R2-402/1075 Podrošt - Češnjica, skozi Železnike, od km 7+658 do km 8+599

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.04.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 17
Število prejetih ponudb MSP-jev: 17
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GINEX INTERNATIONAL d.o.o.
Rejčeva ulica 3
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 102.459,02 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 38.772,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 15.110,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Geodetski načrt, geomehanske raziskave, geološko-geotehnični elaborat, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, načrt krajinkse arhitekture, načrt vodovoda, načrt cestne razsvetljave, načrt elektro vodov, načrt TK vodov, varnostni načrt in koordinacija VZD v fazi pripravi projekta


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.04.2016