Dosje javnega naročila 000864/2016
Naročnik: CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC, Na Golovcu 2, 3000 Celje
Gradnje: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA PROJEKT CVD GOLOVEC
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.696,99 EUR

JN000864/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.05.2016
JN000864/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2016
JN000864/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2016
JN000864/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN000864/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC
Na Golovcu 2
3000
SI014
Celje
Slovenija
Marjeta Vodončnik
marjeta@agencija-ave.si
+386 36209708
+386 36209707

Internetni naslovi
http://www.cvd-golovec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://agencija-ave.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA PROJEKT CVD GOLOVEC
Referenčna številka dokumenta: 430-1/G-23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbeno obrtniška dela za spremembo namembnosti in novogradnja - prizidava ter izgradnja cestnega priključka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobojska ulica 47, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega:
A- Gradbena dela
B- Obrtna dela
C- Elektro instalacije
D- Strojne instalacije
E- Zunanja ureditev
D- Dvigalo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Obvezni in ostali pogoji, ki jih določa 75. člen ZJN-3. Pogoji za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni pogoji ponudnika ter tehnični in kadrovski pogoji ponudnika v skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.01.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2016   11:00
Kraj: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2016   08:15
Da, ponudnik lahko za zavarovanje za resnost ponudbe predloži bančni garanciji enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Datum objave: 05.05.2016   08:25
VPRAŠANJE
Ali lahko za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki predložimo namesto bančne garancije, kavcijsko zavarovanje; to je zavarovanje zavarovalnice?

ODGOVOR

Da, ponudnik lahko za zavarovanje za resnost ponudbe predloži bančni garanciji enakovredno kavcijsko zavarovanje.


Datum objave: 10.05.2016   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za pojasnilo :

ali lahko kot podizvajalec mi priložimo svoje reference za izvedbo gradbenih obrtniških in inštalacijskih del z vgrajenimi dvigali in s tem izpolnjujemo pogoj tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika, ali mora to zahtevo izpolnjevati samo ponudnik?
V navodilih razpisne dokumentacije nismo nikjer zasledili odgovora na naše vprašanje, zato vas prosimo za hiter odgovor.
Hvala in lp


ODGOVOR

V kolikor gre za ponudbo s podizvajalci (poglavje 5 razpisne dokumentacije) glavni ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev (tudi tehničnih in kadrovskih) skupaj s podizvajalci ob predpostavki, da sam v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na njihovo število.
Izpolnjena mora biti točka III. na obrazcu Obr-A1 in vpisan podizvajalec, katerega dokazila o izpolnjevanju pogojev se prilagajo.
Datum objave: 10.05.2016   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Vljudno prosimo naročnika za pojasnilo, kje se nahaja obrazec ESPD - ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT v zvezi z oddajo JN.
v RD se zahteva izpolnjevanje tega obrazca, nikjer pa ga nismo zasledili kot priloga.

Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR

ESPD obrazec je objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo na spletni strani http://agencija-ave.si/. Prispevek GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA PROJEKT CVD GOLOVEC, zadnja alineja: ESPD obrazec.

Datum objave: 11.05.2016   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Sestavni del RD je tudi ESPD obrazec, ki pa je zazipan in ga ni možno odpreti. Prosimo da obrazec objavite v PDF verziji oz. v Wordu, da ga možno natisniti.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
ESPD obrazec je v skladu z novima direktivama o javnem naročanju na voljo izključno v elektronski obliki (XML). Skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani http://agencija-ave.si/. Prispevek GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA PROJEKT CVD GOLOVEC, zadnja alineja: ESPD obrazec.
Obrazec v XML obliki ponudniki shranijo na svoj računalnik in ga na portalu eNaročanje (http://www.enarocanje.si/_ESPD/) uvozijo kot gospodarski subjekt ter ga izpolnijo, shranijo, natisnejo in priložijo k ponudbi.

Navodila za uporabo ESPD obrazca so dosegljiva na: http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf
Pogosto zastavljena vprašanja v povezavi z ESPD obrazcem: http://www.enarocanje.si/_ESPD/Datum objave: 11.05.2016   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za pojasnilo :
ali lahko glavni izvajalec izpolnjuje referenčne zahteve s podizvajalcem, ki ga v ponudbi nominira ?
Hvala za hitro posredovan odgovor

ODGOVOR

Spoštovani,
Glavni ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev (tudi tehničnih in kadrovskih) skupaj s podizvajalci, ki so nominirani v ponudbi, v skladu s poglavjem 5 razpisne dokumentacije – Ponudba s podizvajalci.Datum objave: 17.05.2016   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji pod 3.4 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA zahtevate:
1. da ponudniki izpolnimo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v delu, ki se nanaša na referenčne posle in priložimo dokazila v obliki potrjenih referenčnih potrdil na obr-C1. Kateri del ESPD dokumenta se nanaša na referenčne posle oziroma katere podatke v ESPD naj bi izpolnili vezano na referenčne posle?
2. da ponudniki izpolnimo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v delu, ki se nanaša na tehnično osebje oziroma tehnične organe, kjer vpišemo podatke o odgovornem vodju del in priložimo fotokopijo originalne diplome oziroma spričevala in kopijo licence. Kateri del ESPD dokumenta se nanaša na podatke o odgovornem vodji del oziroma katere podatke v ESPD naj bi izpolnili vezano na podatke o odgovornem vodji del?
3. Dokazila za temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, katere mora izvajalec upoštevati pri izvajanju del (3.1 do 3.5) ter Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Katere podatke moramo pri ESPD izpolniti vezano na Dokazila za temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju?

Pri izpolnjevanju ESPD dokumenta naročnika v delu Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, kot gospodarski subjekt izjavljamo, da izpolnjujemo objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov.
• ker moramo navesti na kakšen način izpolnjujemo te pogoje ali pravila nas zanima, kaj točno naj bi ponudniki tu napisali?
• v nadaljevanju moramo opisati tudi sledeče »Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih«. Kaj točno se tu od ponudnikov pričakuje oziroma kaj konkretno naj tu napišem?

Skladno z zahtevo naročnika mora biti veljavnost ponudbe 250 dni od dneva odpiranja ponudb, kar pomeni do 28.01.2017, veljavnost garancije za resnost ponudbe pa do 31.12.2016. Zanima nas ali bo ustrezno, če predložimo veljavnost ponudbe do 28.01.2017 ter predložimo veljavnost garancije za resnost ponudbe do 31.12.2016?

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,
1. Ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo priložijo referenčni seznam in dokazila v obliki originalnih referenc (glej Poglavje 3. razpisne dokumentacije , točka 3.4, alineja 1.). ESPD obrazec izpolnijo v tistem delu, kjer in če obrazec to zahteva.
2. Ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo priložijo fotokopijo originalne diplome oz. spričevala in licence odgovornega vodje del (glej Poglavje 3. razpisne dokumentacije , točka 3.4, alineja 2.). ESPD obrazec izpolnijo v tistem delu, kjer in če obrazec to zahteva.
3. Ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo priložijo dokazila navedena v poglavju 3., točka 3.4, alineja 3.). ESPD obrazec izpolnijo v tistem delu, kjer in če obrazec to zahteva.
4. Del V ESPD obrazca se zahteva samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke konkurenčnega dialoga in partnerstva za inovacije ter postopke naročila male vrednosti, v katere so vključena pogajanja. Ker v postopek javnega naročila št. JN000864/2016-W01 niso vključena pogajanja, ponudnikom ta del obrazca ni potrebo izpolniti.

Prosim, da ste pri izpolnjevanju pozorni na navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca (modro obarvana polja ESPD obrazca).

Skladno z razpisno dokumentacijo je zahtevan rok, do katerega morajo biti veljavne ponudbe 250 dni od roka odpiranja ponudb, to je do 28.1.2017 (Poglavje 6 Roki).
Skladno z razpisno dokumentacijo se zahteva veljavnost bančne garancije do podpisa pogodbe oz. do 31.12.2016 (Poglavje 8 Finančna zavarovanja).Datum objave: 17.05.2016   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovor glede veljevnosti zavarovanja za resnost ponudbe, in sicer veljavnost zavarovanja je krajša od veljavnosti ponudbe. Ponudbe mora biti veljavna do 28.1.2017, zavarovanje za resnost ponudbe pa do 31.12.2016.
To pomavadi ni običajno, gre morda za napako?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,
Ni napaka.
Skladno z razpisno dokumentacijo je zahtevan rok, do katerega morajo biti veljavne ponudbe 250 dni od roka odpiranja ponudb, to je do 28.1.2017 (Poglavje 6 Roki).
Skladno z razpisno dokumentacijo se zahteva veljavnost bančne garancije do podpisa pogodbe oz. do 31.12.2016 (Poglavje 8 Finančna zavarovanja).