Dosje javnega naročila 800963/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Transformatorji
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.595,40 EUR

NMV963/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2016
NMV1248/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 01.03.2016
JN001090/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2016
JN001090/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001090/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI02
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 3396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Transformatorji
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava dveh energetskih transformatorjev moči 1600 kVA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 45.570,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI02 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV963/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.02.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 3-B/NMV/2016
Naslov: Dobava dveh energetskih transformatorjev moči 1600 kVA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELTIMA d.o.o.
Pod brezami 3
1218
SI02
Komenda
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 60.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 45.570,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2016