Dosje javnega naročila 001258/2016
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE KANALA IŠKA VAS IN KANALA TOMIŠELJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.028,75 EUR

JN001258/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2016
JN001258/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2016
JN001258/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2016
JN001258/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN001258/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2016
JN001258/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2016
JN001258/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.09.2016
JN001258/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001258/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802314
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154329/RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE KANALA IŠKA VAS IN KANALA TOMIŠELJ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del povezanih z gradnjo kanala Iška vas in kanala Tomišelj. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del povezanih z gradnjo kanala Iška vas in kanala Tomišelj. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2016
Konec: 30.09.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.09.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2016   10:05
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2016   16:30
VPRAŠANJE
Datoteke "Navodila" ni mogoče odpreti!

ODGOVOR:
Naročnik je preveril vse objavljene datoteke in mu jih normalno odpre. Ponudnik naj zip. datoteko najprej shrani na svoj računalnik in potem odpre izbrano datoteko.
Datum objave: 19.05.2016   14:14
VPRAŠANJE
Datoteke "Navodila" ni mogoče odpreti!

ODGOVOR
Naročnik je objavil Popravek RD, kjer je objavil tudi obrazec Navodila v pdf. obliki.
Datum objave: 19.05.2016   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Nikjer v popisu del niste dali postavke razpiranje kanala z zagatnicami kot. npr. krings?

LP

ODGOVOR
Naročnik je objavil Popravek RD, katerega sestavni del je tudi popravljen popis del.
Datum objave: 19.05.2016   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo detajla črpališča.


ODGOVOR
Naročnik je objavil Popravek RD, katerega sestavni del je tudi datajl črpališča.


Datum objave: 19.05.2016   14:16
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite potek trase izvedenih del

ODGOVOR
Naročnik je objavil Popravek RD, katerega sestavni del je tudi potek trase.Datum objave: 19.05.2016   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko reference predložimo na naših obrazcih.?

LP

ODGOVOR
Da, v kolikor je njihova vsebina v celoti skladna z obrazci naročnika v tem postopku javnega naročila.Datum objave: 19.05.2016   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdo je vzdrževalec ( upravljalec ) javne kanalizacije?

LP

ODGOVOR

Upravljavec je režijski obrat.


Datum objave: 19.05.2016   14:24
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da poda pisno izjavo, da ni bilo ničesar od del, ki so upoštevana v popisih del, dejansko že izvedeno.

ODGOVOR
Naročnik je predmet javnega naročila opredelil v popisih del, ki bodo predmet izvajanja po podpisu gradbene pogodbe, po pravnomočnosti odločitve o oddaji tega javnega naročila.


Datum objave: 19.05.2016   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri črpališču:

Dobava AB krovne konstrukcije poliesterskega črpališča (premera 1,00 metra) . Vključno z montažo in vgradnjo 2 kos lahkih povoznih pokrovov dim.: 0,80 x 0,80 metra. (Pokrova morata ustrezati minimalnim zahtevam standarda EN 124). Na postavljeno AB konstrukcijo se pritrdi vodilo črpalke.

in

Dobava in montaža poliesterska posoda črpališča premera 1,60 m in dolžine 4,0 m. Dobavitelj določi in izvede statične ojačitve posode, ter zaplastificira dele za montažo opreme in izvede prehode za priklop gravitacijskega kanala in tlačnega voda črpališča. S prevozom

V prvem črpališče premera 1 meter v drugem 1,6 metra. Kaj je prav? Kako vgraditi v AB ploščo dva pokrova 0,8 m x 0,8 m?

Hvala!

ODGOVOR
Naročnik je objavil Popravek RD, katerega sestavni del je tudi popravljen popis del v katerem je podan odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje.Datum objave: 19.05.2016   14:25
VPRAŠANJE

Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji navajate pogoj, da povprečni čisti letni prihodki v letih 2013, 2014 in 2015 znašajo vsaj dvakratnik skupne ponujene cene v EUR z DDV.
Kot dokaz želimo priložiti bonitetni obrazec S.BON-1/P. Ali zadostuje fotokopija tega obrazca?

Lep pozdrav

ODGOVOR
DA
Datum objave: 19.05.2016   14:26
VPRAŠANJE
Ali mora biti OVD vpisan v IZS ali je dovolj strokovni izpit?

ODGOVOR
Ponudnik, mora v ponudbi imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije odgovornega vodje del.Datum objave: 19.05.2016   14:26
VPRAŠANJE
Ali lahko odgovornega vodjo del zagotovi podizvajalec?

ODGOVOR
DADatum objave: 19.05.2016   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali gre za poplavno območje terena?

LP

ODGOVOR

V večini gre za poplavno območje. Stanje prostora je razvidno na www.geoprostor.net/piso


Datum objave: 23.05.2016   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj bo objavljen popravek popisa dle ter RD?

LP

ODGOVOR
Popravek je bil objavljen dne 20.05.2016 pod št. objave JN001258/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL).Datum objave: 23.05.2016   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
spremembe še vedno niso objavljene.

Prosimo za takojšnjo objavo ter podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo objavil podaljšanje roka za oddajo ponudb.Datum objave: 23.05.2016   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kje ste objavili popravek RD ter popisa del.

LP

ODGOVOR
Naročnik je popravek objavil dne 20.5.2016, pod številko objave JN001258/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL).Datum objave: 23.05.2016   10:02
VPRAŠANJE
Prosim za oceno vrednosti cestne zapore, da imamo vsi ponudniki enako ceno.
Hvala

ODGOVOR
Kanal I3 in priklop kanala I2 poteka v državni cesti. Podatke glede ocene stroškov zapore drževane ceste pridobite na Direkciji RS za infrasturkturo.
Ostali kanali so na občinskih cestah kjer je strošek izdaje soglasja le upravna taksa.