Dosje javnega naročila 001995/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.319,68 EUR

JN001995/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.05.2016
JN001995/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2016
JN001995/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2016
JN001995/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2016
JN001995/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001995/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 104-185507
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AJPES
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ajpes.si
+386 14774100

Internetni naslovi
http://www.ajpes.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
v primeru ODDAJE PONUDBE PO POŠTI ali OSEBNO na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 4301-4/2016; ODPOSTA-8/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje poštnih storitev, v desetih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 10
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 – poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 – poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 – poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 – poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 – poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP in ZKP na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3 – poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP in ZKP na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4 – paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4 – paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5 – paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5 – paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6 – hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6 – hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7 – hitra pošta v tujino
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 7 – hitra pošta v tujino
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8 – prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 8 – prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9 – Strojno kuvertirane pošiljke – poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9 – Strojno kuvertirane pošiljke – poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10 – Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 10 – Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti vpisan v Uradno evidenco izvajalcev poštnih storitev ali Evidenco izvajalcev univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju RS ali Evidenco izvajalcev zamenljivih poštnih storitev pošiljk do 2 kg ali Evidenco izvajalcev storitev zamenljivih poštnih storitev poštnih paketov do 10 kg ali Evidenco izvajalcev zamenljivih poštnih storitev priporočene in vrednostne pošiljke, ki jih vodi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), in sicer glede na sklop, za katerega oddaja ponudbo.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2016   11:00
Kraj: v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (nadstropje 3)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2016   12:00

Dodatne informacije:
Skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade RS, ter pooblastil izvaja MJU v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več.

Ponudnik, ki odda ponudbo za sklop 10 mora v ponudbi predložiti tudi vzorec nalepke za označevanje diplomatske pošte.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2016   13:32
(1) Odgovor na vprašanje
prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne
dokumentacije:
Specifikacija storitev
1. Kot je zapisano pod točko 3. in tudi v 1. členu krovne pogodbe, se storitve začnejo izvajati takoj po podpisu krovne pogodbe, torej tudi če s posameznimi naročniki še ne bodo sklenjene neposredne pogodbe. Ker bo v neposrednih pogodbah s posameznimi naročniki izvajanje natančneje opredeljeno (npr. lokacije izvajanja storitev, ure prevzemov in dostave pošiljk, komu, kako in na kakšen način se izstavljajo računi, opredelitve sprejemnih pošt ipd.) naročniku predlagamo, da neposredne pogodbe s posameznimi naročniki začnejo veljati šele po podpisu le-teh in ne z dnem podpisa krovne pogodbe. Kot zainteresirani ponudnik prav tako podajmo predlog, da se določi prehodni rok za pričetek veljavnosti neposrednih pogodb, ki do sedaj še niso bile vključene v krovno javno naročilo za izvajanje storitev – npr. v 30 dneh od podpisa krovne pogodbe, kar je dokaj realen rok za ureditev pogodb z novimi naročniki, ki so dodatno vključeni v javno naročilo.

2. Naročnik pod točko 3. navaja, da če ima en naročnik na enem naslovu več lokacij izvajanja storitev, se te lokacije štejejo kot ena lokacija in zaračuna en izredni sprejem oz. ena izredna dostava. Naročnika prosimo, da natančneje definira, kaj se šteje kot ena lokacija, saj gre tu za 2 situaciji:
- Če ima en naročnik na enem naslovu več lokacij izvajanja storitev, se te lokacije štejejo kot ena lokacija in izvajalec zaračuna en prevzem oz. eno dostavo.
- Če sta na istem naslovu lokaciji dveh ali več naročnikov, se v primeru, da izvajalec izvaja storitev na obeh oz. več lokacijah hkrati, zaračuna en prevzem oz. dostavo.
Zainteresirani ponudnik tako postavlja dodatno vprašanje, in sicer ali bo šlo le za eno točko prevzema na posamezni lokaciji, kar je tudi smiselno, sploh glede na to, da gre za krovno javno naročilo. V nasprotnem primeru gre namreč za problem časovne obremenitve prevzemnikov pošiljk, ki se lahko na določeni lokacij zadržijo tudi uro (na posamezni lokacij bi lahko zahtevali prevzem praktično v vsaki pisarni). Prav tako je treba na določeni lokaciji zagotoviti iste ure prevzema in dostave.

3. Naročnik v točki 4.1 podaja opis za storitev rentgenskega pregleda pošiljk. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je z zadnjim stavkom pri opisu te storitve zadoščeno, da se s posameznimi naročniki, ki storitev uporabljajo neprekinjeno, tudi za druge varovane subjekte, posebne tehnične specifikacije in postopki opredelijo v neposrednih pogodbah. Prav tako trenutni izvajalec rentgenske preglede pošiljk opravlja tudi za druge izvajalce poštnih storitev, kjer se storitev zaradi specifik zaračunava po posamezni pošiljki in ne po naslovniku (vreča s pošiljkami, paket). Izvajalec prevzame te poštne pošiljke smiselno kot podizvajalec drugih izvajalcev poštnih storitev in jih je po opravljenem rentgenskem pregledu dolžan dostaviti do naslovnikov. Kot že omenjeno, gre v tem primeru za procese, ki so sedaj natančno določeni in bi kakršnokoli odstopanje lahko privedlo do situacije, da izvajalec rentgenskih pregledov storitev ne bi mogel izvajati z največjo mero pazljivosti in skrbnosti, kot do sedaj.

4. Pod opisom posameznih postavk v točki 4.1 je tudi poslovni odgovor. Kot zainteresirani ponudnik podajamo pojasnilo naročniku, da se to vključi v neposredne pogodbe z naročniki, kjer se opredeli oznaka o označitvi poštnine, saj je izvajanje določeno s posameznim naročnikom z opredelitvijo natančnejše oznake številke pogodbe, ki se sicer razlikuje od številke neposredne pogodbe.

Odgovor:
1. Določba ostane nespremenjena. Če bo izbran isti ponudnik, s katerim je že sedaj sklenjena pogodba, določba velja samo za končne naročnike, s katerimi ima ponudnik že sedaj sklenjene pogodbe. Za nove naročnike pa velja, da mora biti pred začetkom izvajanja storitev podpisana neposredna pogodba.

2. V primeru, da sta na eni lokaciji dva organa, se lahko izredni sprejem in izredna dostava vršita na dveh točkah (nikakor ne v vsaki pisarni). Pogoj, da se lahko izredna dostava in izredni sprejem za dva organa na isti lokaciji štejeta kot ena izredna dostava in en izredni sprejem in tako tudi zaračunata, pa je, da se izvajata za oba organa istočasno. V primeru, da gre za različne ure sprejema oz. dostave pri različnih naročnikih na isti lokaciji, pa se storitev zaračuna za vsak posamezen izredni sprejem/dostavo.

3. Zadnji stavek pri opisu te storitve pomeni, da bosta naročnik in izvajalec v neposredni pogodbi zgolj določila, da se izvaja rentgenski pregled pošiljk. V pogodbi se ne določa posebnih tehničnih specifikacij in postopkov izvedbe rentgenskega pregleda pošiljk.

4. V neposredno pogodbo se doda nov člen, ki ga neposredni naročnik vključi, če uporablja storitev poslovni odgovor: »Izvajalec zagotavlja storitev »Poslovni odgovor« po predračunu, ki je priloga krovne pogodbe, z oznako o plačani poštnini: ./Končni naročnik vpiše navedbo oznake o plačani poštnini, ki jo dogovori z izvajalcem./« Vzorec neposredne pogodbe bo ustrezno spremenjen pred podpisom pogodbe.


Datum objave: 16.06.2016   13:43
(2) Odgovor na vprašanje:

prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne
dokumentacije:
Specifikacija storitev
1. V skladu z zahtevami iz te točke mora izvajalec zagotavljati poizvedovanje po pošiljki (do treh mesecev) brezplačno. Pri tem gre za splošno poizvedovanje po pošiljki. Predlagamo, da se v to točko doda še naslednje besedilo: Če naročnik na sprejemno pošto pošilja podatke o pošiljkah v elektronski obliki, mu izvajalec omogoči možnost poizvedovanja po pošiljkah (razpoložljivost podatkov v podatkovni bazi: 30 dni preko Spletnega servisa za sledenje ali Poslovnega portala – sledenje, brezplačno.

2. Zadnji odstavek točke 4.2 navaja, da za pošiljko, za katero pošiljatelj ni plačal poštnine ali ni plačal zadostne poštnine, plača naslovnik razliko med plačano poštnino in dejansko poštnino. Storitev ima izvajalec objavljeno v veljavnem ceniku, pri čemer je cena enotna, ne glede na to, ali poštnina s strani pošiljatelja ni bila plačana ali je bila plača premalo (zaračuna se samo za standardna in navadna pisma ter dopisnice). Ceno storitve bomo podali v ceniku sorodnih storitev.

3. V skladu s točko 4.3 mora izvajalec za sklop 1 zagotavljati navitje poštninskega stroja, kadar naročniki to potrebujejo. Navitje poštninskega stroja je naročnik vključil v neposredno pogodbo, kot opcijo za tiste uporabnike, ki poštninski stroj še uporabljajo (teh je le še okoli 10). Kot potencialni ponudnik naročniku predlagamo, da se za poštninske stroje sklenejo tehnični dogovori, s katerimi se opredelijo bistveni elementi iz 9. člena vzorca neposredne pogodbe. Če ponujen predlog za naročnika ni sprejemljiv in vztraja pri tem, da poštninski stroji ostanejo v neposredni pogodbi, naj se za pošiljke, ki so frankirane po redni ceni, izstavi ločen račun. Na ta način lahko kot potencialni ponudnik zagotovimo pravilno izstavljanje dobropisov in ustrezno prikazovanje popustov. V primeru, da so storitve knjižene na skupni neposredni pogodbi, vam moramo kot izvajalec izstaviti dobropis za pogodbeno dogovorjen popust, ki ga tako dvakrat prikažemo. Prvič na izstavljenem računu, kjer dejansko ni upoštevan in nato še na izstavljenem dobropisu. Ker tak način prikazovanja popusta z računovodskega vidika ni pravilen, naročniku predlagamo, da soglaša z ločenim računom za pošiljke, frankirane s poštninskim strojem.

4. Ponudnika zanima kolikšna je povprečna dnevna količina pošiljk iz sklopa HP po Sloveniji in HP znotraj mest (sklop 6), ki je oddana do 12. ure in po 12. uri.

Odgovori:
1. Zahteva ostane enaka. Lahko pa naročnik zagotavlja splošno poizvedovanje po pošiljki (po pošti) ali pa poizvedovanje po pošiljki v elektronski obliki. V vsakem primeru mora izvajalec zagotavljati poizvedovanje po pošiljki (do treh mesecev) brezplačno.

2. V navedenem odstavku specifikacij storitev, je navedeno, da plača razliko med neplačano ali pa premalo plačano poštnino naslovnik. Gre samo za pojasnilo kako ravnati v obeh situacijah, ne glede na to, če je cena v obeh primerih enaka. Ker ta postavka ni sestavni del predračunov, je jasno, da ponudnik to storitev vključi v cenik sorodnik storitev.

3. Posamezni naročniki za storitev navitja poštninskega stroja ne bodo sklepali posebnih pogodb ali tehničnih dogovorov. Ta storitev je sestavni del neposredne pogodbe.
V neposredno pogodbo bo dodan člen z naslednjo vsebino:
"xx. člen /naročnik vključit ta člen, če uporablja to storitev/
Izvajalec zagotavlja navitje poštninskega stroja z naslednjimi elementi:
- vrsta in številka poštninskega stroja,
- kontrolna pošta, ki opravlja navitje stroja,
- navedba sprejemne pošte, kjer se oddajo frankirane pošiljke v prenos,
- navedba besedila in klišeja ter uporaba rdeče barve za strojno žigosanje." Neposredna pogodba bo ažurirana s tem členom po podpisu krovne pogodbe in preden bo posredovana končnim naročnikom v podpisovanje.

Za pošiljke, frankirane s poštninskim strojem se lahko izstavi ločen račun.

4. Odgovor: Ocenjuje se, da je večina pošiljk oddanih do 12. ure.

Datum objave: 16.06.2016   14:17
(3) Odgovor na vprašanja:

prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne dokumentacije:
Vzorec krovne pogodbe
1. Naročniku predlagamo dopolnitev 4. člena, ki naj se glasi: Poštne storitve mora izvajalec izvajati skladno z veljavno mednarodno, evropsko in nacionalno zakonodajo na področju predmeta naročila, predvsem upoštevaje Zakon o poštnih storitvah Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2), vsakokrat veljavne Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni List RS, št. 47/10) ter v skladu z drugimi zahtevami določenimi v drugih splošnih pogojih izvajalca glede na vrsto pošiljke in storitve, ki je predmet tega javnega naročanja in zahtevami naročnika v tej pogodbi, in prilogah k tej pogodbi.

2. Naročnik v 5. členu navaja, da se cene storitev, ki so univerzalna storitev, lahko spremenijo le v primeru, ko se cene spremenijo na način, določen z veljavno zakonodajo, pri čemer mora izvajalec upoštevati najmanj enak popust, ki ga je za te storitve upošteval pri cenah, ki jih je ponudil v prvi ponudbi. Naročniku predlagamo, da se dopolni besedilo tega člena, da se spremenijo tudi popusti na način, določen v skladu z veljavno zakonodajo. Odločba AKOS o višini količinskih popustov je dostopna na njihovi spletni strani.

3. V 7. členu naročnik navaja, da je obvezna priloga računa skupno število opravljenih storitev po posameznih vrstah oddanih pošiljk in zneskov poštnine. Ker kot zainteresirani ponudnik račune izdajamo na ta način, da so vsi zahtevani podatki razvidni že iz samega računa, predlagamo, da se člen dopolni tako, da je obvezna priloga računa potrebna, kadar ti podatki niso razvidni že iz samega računa.
V zvezi z zahtevo po izstavitvi računov najkasneje do 5. v mesecu, zainteresirani ponudnik zaradi internega tehnološkega in delovnega procesa, ki ga ima vzpostavljenega za izstavljanje računov, naročniku predlaga, da v pogodbo doda, da bodo računi izstavljeni praviloma do 5. v mesecu.

4. Predlagamo dopolnitev 9. člena z naslednjim odstavkom, ki se glasi: V primeru plačilne zamude končnega naročnika, lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Vsak končni naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti samostojno.

5. V zvezi z roki za izvedbo storitev v 10. členu naročniku podajamo pojasnilo, da roki niso izvedljivi, če naročniki pošiljk ne pripravijo ustrezno ter če jih ne oddajajo skupaj z ustrezno spremno dokumentacijo. Predlagamo, da se k pogojem doda tudi, da se v roke izvedbe ne štejejo dnevi, ko izvajalec ne posluje.

6. Naročnik v istem členu tudi navaja dolžnost izvajalca, da je pri izvajanju pogodbenih obveznosti dolžan uporabljati napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika. Kot zainteresirani ponudnik izvajamo storitve z uporabo tehnologije, ki omogoča zanesljivo izvajanje storitev in menimo, da naročnik, brez da bi natančno določil za kakšno vrsto tehnologije gre, ne more predpisati dolžnosti uporabe napredne tehnologije, saj lahko morebitne prilagoditve tehnologije na strani ponudnika pomenijo veliko finančno breme.

7. Naročniku predlagamo dopolnitev 16. člena, ki naj glasi: Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način, določen v tem poglavju, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, pri izvajalcu oz podizvajalcu kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo storitve. Izvajalec oz. podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

8. Naročnik uporablja zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbeno kazen. V 18. členu je določeno, da mora naročnik v primeru zamud ali kršitev, prevenstveno zahtevati plačilo pogodbene kazni, šele ob nadaljevanju zamude ali kršitve pa lahko unovči bančno garancijo. Ker lahko unovčitev le-te predlaga vsak organ posebej, v izogib nepotrebnim zahtevam za unovčitev predlagamo dopolnitev določbe z besedilom, da mora naročnik izvajalca opozoriti na napake in ga pozvati k njihovi odpravi. V nasprotnem primeru lahko to pomeni, da naročnik ne zahteva pogodbene kazni in preide takoj na izplačilo garancije, kar je za izvajalca vsekakor dražji način zavarovanja.

9. Naročniku predlagamo, da dopolni drugi odstavek 20. člena, ki naj glasi: Reklamacije se vložijo in obravnavajo v skladu z 51. členom ZPSto-2, upoštevaje še Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in drugih vsakokrat veljavnih splošnih pogojev izvajalca v zvezi z izvajanjem predmeta tega naročila.

10. Naročniku predlagamo, da v 21. členu poenoti višino kazni v drugem in tretjem odstavku tako, da posamezni naročnik lahko dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 200 EUR.

11. Glede odgovornosti za škodo v skladu z ZPSto-2 naročniku predlagamo, da vključi tudi upoštevanje splošnih pogojev izvajalca. Tako predlagamo naročniku, da dopolni prvi in drugi odstavek 22. člena, ki naj se glasita: Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne pošiljke ter poštnega paketa, po 50. členu ZPSto-2, upoštevaje še Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in drugih vsakokrat veljavnih splošnih pogojev izvajalca v zvezi z izvajanjem predmeta tega naročila.
Izvajalec je v primeru, ko naročniku povzroči škodo, dolžan plačati odškodnino skladno z 52. členom ZPSto-2, upoštevaje še Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in drugih vsakokrat veljavnih splošnih pogojev izvajalca v zvezi z izvajanjem predmeta tega naročila.
Prav tako naj se v 22. člen vključi besedilo glede posredne škode in izgubljenega dobička, tako da naročniku predlagamo nov tretji odstavek, ki naj se glasi: Po ZPSto-2 izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljen dobiček.

odgovori:
1. razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

2. AKOS ne določa višine popustov, ampak potrjuje predlog lestvice popustov, ki je predlagana s strani izvajalca storitve. Predmetni člen ostaja nespremenjen.

3. Prvi odstavek 7. člena vzorca krovne pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec posameznemu naročniku izstavlja račune enkrat mesečno, za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Iz računa mora biti razvidno skupno število opravljenih storitev po posameznih vrstah oddanih pošiljk in zneskov poštnine, ki so grupirani po postavkah predračuna (cena na enoto in znesek poštnine po posamezni vrsti oddanih pošiljk).« Krovna pogodba bo ustrezno spremenjena pred podpisom pogodbe. Temu ustrezno se spremeni tudi prvi odstavek 7. člena vzorca neposredne pogodbe.

4. V danem primeru gre za zakonske zamudne obresti, ki jih v primeru zamude izračuna dobavitelj. 8. člen vzorca krovne pogodbe se dopolni z besedilom »V primeru plačilne zamude posameznega naročnika, izvajalec lahko obračuna zakonske zamudne obresti. Vsak posamezni naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti samostojno.« Krovna pogodba bo ustrezno spremenjena pred podpisom pogodbe.

5. Če pošiljka ni ustrezno pripravljena, izvajalec za roke ne odgovarja. V Tehničnih specifikacijah je jasno določeno, v koliko delovnih dnevih mora biti pošiljka dostavljena.

6. Druga alineja 10. člena vzorca Krovne pogodbe se črta. Krovna pogodba bo usklajena s to spremembo neposredno pred podpisom.

7. razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

8. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izroči krovnemu naročniku, ki tudi lahko unovči finančno zavarovanje. v 18. členu vzorca krovne pogodbe je jasno navedeno, da se v primerih zamud ali kršitev, za katere je v pogodbi določena pogodbena kazen, prvenstveno obračuna pogodbena kazen, zavarovanje pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

9. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

10. Ker je vrednost storitev različna in ker se pogodbena kazen obračunava sorazmerno, višine pogodbene kazni ni mogoče poenotiti. Razpisna dokumentacija v tem delu ostane nespremenjena.

11. Poštne storitve se izvajajo na način, kot je določeno v 4. členu vzorca krovne pogodbe. Določbe 22. člena vzorca krovne pogodbe ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 16.06.2016   14:38
(4) ogovori na vprašanja
prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisnedokumentacije:
Vzorec krovne pogodbe:
1. Glede določil o uporabi prava naročniku predlagamo dopolnitev 28. člena, ki naj se glasi: Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih situacij, ki niso določene s to pogodbo, uporabljali pravila predpisov s področja izvajanja poštne storitve. Le v primeru, da ti predpisi ne bi urejali posamezne situacije se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

2. V skladu z drugim odstavkom 29. člena naročnik lahko odpove pogodbo in izvajalci nimajo možnosti odstopa od pogodbe, razen v primeru bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti nasprotne pogodbene stranke. Naročniku zato predlagamo, da zaradi uravnoteženja interesov obeh pogodbenih strank pogodbo dopolni tako, da lahko tudi izvajalec odstopi od pogodbe s primernim odpovednim rokom.

Vzorec neposredne pogodbe:
3. Naročniku predlagamo, da v 8. člen doda določilo glede plačila zakonskih zamudnih obresti, in sicer doda besedilo: Naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti, zato v primeru plačilne zamude izvajalec lahko naročniku obračuna zakonske zamudne obresti.


Odgovori na vprašanja:
1. v 28. členu vzorca krovne pogodbe so mišljene splošne situacije, ki jih zakon o izvajanju poštnih storitev ne ureja. Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena.

2. Predmetni člen ostaja nespremenjen.

3. Odgovor: V danem primeru gre za zakonske zamudne obresti, ki jih v primeru zamude izračuna dobavitelj. 8. člen vzorca neposredne pogodbe in 8. členvzorca krovne pogodbe se dopolni z besedilom »V primeru plačilne zamude posameznega naročnika, izvajalec lahko obračuna zakonske zamudne obresti. Vsak posamezni naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti samostojno.«


Datum objave: 20.06.2016   09:05
Pojasnilo:

V Navodilih ponudnikom, v Seznamu naročnikov se pod zaporedno št. 313 doda nov naročnik Statistični urad Republike Slovenije. V obrazcu Predračun se spremenijo podatki o količinah v sledečih sklopih:
- Sklop 1 – poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
- Sklop 2 – poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
- Sklop 3 – poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP in ZKP na področju Republike Slovenije
- Sklop 4 – paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
- Sklop 5 – paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
- Sklop 6 – hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest
- Sklop 7 – hitra pošta v tujino

Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije


Datum objave: 20.06.2016   09:21
Odgovor na vprašanje
Vprašanje: prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne dokumentacije:

Specifikacija storitev
1. V točki 4.2 v četrtem odstavku predlagamo naročniku, da doda, da pošiljke vpiše praviloma naročnik ali pa izvajalec storitve.

2. Prav tako v isti točki namesto storitve »izredni sprejem« uporablja »izredni prevzem« pošiljk.

3. V osmem odstavku naj se doda, da mora biti iz popisa oddanih pošiljk poleg podatkov, ki so navedeni po alinejah, razviden tudi podatek o pošiljatelju.

4. Naročnik v točki 4.2 na strani 4 navaja, da morajo naročniki prejeti poštne pošiljke v poslovne prostore v času med 6. in 10. uro, kar velja tudi za sklop 4. Pri opisu sklopa 4 na strani 6 je navedeno, da je rok dostave praviloma prvi naslednji dan po sprejemu, vendar najpozneje v treh delovnih dneh. Ta dva pogoja sta izključujoča in nesmiselna, zato nas kot potencialnega ponudnika zanima, ali to pomeni, da če je paket dostavljen šele tretji dan, prav tako mora biti dostavljen med 6. in 10. uro? Ali je lahko dostavljen tudi drugi dan tekom delovnega dne, namesto da čaka do naslednjega delovnega dneva zjutraj?

5 Naročnik znotraj sklopa 6 določa tudi posebne zahteve za prenos vzorčenih izdelkov za potrebe Urada za meroslovje, ki se izvaja ob četrtkih v smeri Celje – Ljubljana – Celje, pri čemer se zahteva čim krajši čas potovanja vzorcev. Kot potencialni ponudnik smo mnenja, da cena po masi takih pošiljk ni smiselna in predlagamo, da naročnik v predračunu predvidi ceno po kilometru.

Odgovor
1. V kolikor se vprašanje nanaša na tretji odstavek točke 4.2 tehničnih specifikacij »Pošiljke za oddajo se vpiše v oddajno knjigo, ki je lahko obrazec Oddajna knjiga ali pa v obliki računalniškega izpisa. Pošiljke vpiše naročnik ali pa izvajalec storitve.« pojasnjujemo, da se razpisna dokumentacija v tem delu ne spremeni.

2. Izredni sprejem je storitev, ki zajema popoldanski sprejem poštnih pošiljk na naročnikovem naslovu.

3. V osmem odstavku točke 4.2 tehničnih specifikacij se doda nova alineja:
- pošiljatelj.

4. Zahteva v točki 4.2 na strani 4 tehničnih specifikacij se nanaša na storitev Izredna dostava in izredni sprejem pošiljk. Zahteva za sklop 4 na strani 6 pa se nanaša na rok dostave za predmetni sklop.

5. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

Datum objave: 21.06.2016   09:35
Odgovor na vprašanje
Vprašanje: prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne dokumentacije:
Specifikacija storitev

Pri pregledu kuvert ZZP osebna in navadna vročitev, kjer so s številkami označeni podatki, ki so natisnjeni na ovojnici ugotavljamo, da se glede na že uporabljene ovojnice in izpis podatkov številke ne ujemajo (kjer je naročnik navedel št. 19, bi glede na že uporabljene izpise morala biti 18, na 20 številka 19 in tako ustrezno naprej). Dokument, v katerem smo opravili preštevilčenje podatkov, bomo naročniku poslali tudi po el. pošti.

Odgovor: Naročnik je v specifikacijah storitev ponovno pregledal priložene slike strojnih kuvert in ugotovil, da so podatki na slikah pravilno označeni.
Naročnik pa je pri ponovnem pregledu ugotovil, da v specifikacijah storitev, na strani 12, v tabeli, v prvem stolpcu niso navedene zaporedne številke posameznih polj. Naročnik pojasnjuje, da si v predmetni tabeli, v prvem stolpcu, številke polj sledijo zaporedno od 1 do 23.

Datum objave: 21.06.2016   13:32
VPRAŠANJE: prosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne dokumentacije:

Vzorec neposredne pogodbe
1. Naročniku predlagamo, da v 5. člen posamezni neposredni naročnik namesto okvirne pogodbene vrednosti za posamezni sklop vpiše skupno okvirno vrednost neposredne pogodbe.

2. V skladu s četrtim odstavkom 18. člena naročnik lahko odpove pogodbo in izvajalci nimajo možnosti odstopa od pogodbe, razen v primeru bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti nasprotne pogodbene stranke. Naročniku zato predlagamo, da zaradi uravnoteženja interesov obeh pogodbenih strank neposredno pogodbo dopolni tako, da lahko tudi izvajalec odstopi od pogodbe s primernim odpovednim rokom.

Specifikacija storitev
3. Naročniku predlagamo, da pod točko 4.1 v opisu posameznih postavk:
A - črta postavki standardno pismo – prednostno in navadno pismo – prednostno in namesto teh doda postavko prednostno pismo z naslednjim opisom: Prednostno pismo je zaprta pošiljka v notranjem prometu za katero velja, da ima pri prenosu prednost pred ostalimi pošiljkami in sicer v fazi usmerjanja in prevoza. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »prednostno«. Težka je lahko največ 2 kg, najmanjša velikost je 90 mm x 140 mm, največja velikost je 600 mm x 600 mm x 600 mm;
B - dopolni postavko priporočeno pismo s povratnico, tako da glasi: Priporočeno pismo s povratnico je poštna storitev v skladu z 21. točko 2. člena ZPS-to-2 z dodatno storitvijo, ki se imenuje Povratnica – Advice of receipt, pri kateri se vročitev pošiljke potrdi na posebnem obrazcu, ki se vrne pošiljatelju, kot navadno pismo. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »AR«;
C - namesto naziva postavke paket pazljivejše ravnanje uporabi paket s storitvijo pazljivejše ravnanje;
D - namesto naziva postavke paket prednostno uporabi paket s storitvijo prednostno;
E - pri poslovnem paketu doda, da se prenos opravlja na način in pod pogoji, za katere se dogovorita pošiljatelj in izvajalec;
F - dopolni opis postavke poslovni paket – isti naslovnik, in sicer: Poslovni paket – isti naslovnik - gre za seštevanje mas poslovnih paketov (z maso posameznega poslovnega paketa do 50 kg, ki niso večjih dimenzij); skupna masa vseh paketov ne sme presegati mase 500 kg. Merilo za to storitev je, da jih odda en pošiljatelj in so namenjeni enemu naslovniku.
G - V zvezi s postavkami v ponudbenem predračunu naročniku podajamo pojasnilo, da ima zainteresirani ponudnik določene vrste pošiljk, ki ji naročnik navaja v njegovem ponudbenem predračunu (priporočeno pismo s povratnico, priporočeno pismo – osebna vročitev, standardno pismo – prednostno, dopisnica – prednostno, navadno pismo – prednostno, paket s povratnico, paket – pazljivejše ravnanje, priporočeno pismo s povratnico – mednarodni promet) v cenikih in v sistemu ločene ter jih kot take navaja tudi na izstavljenih računih. Naročniku zato predlagamo, da postavke v ponudbenih predračunih loči ali pa jih izbrani izvajalec posebej navede v ločeni prilogi h krovni pogodbi, kjer prikaže posamezne postavke storitve, kot bodo razvidne na računih.

4. Naročniku predlagamo, da pod točko 4.2 pod splošne zahteve dopolni opis postavke izredna dostava ter izredni prevzem, tako da glasi: Izredna dostava pošiljk ter izredni prevzem poštnih pošiljk se vrši na naslovih naročnikov vsak delovni dan dvakrat. Naročniki morajo prejeti poštne pošiljke v poslovne prostore v času med 6. in 10. uro. Izvajalec storitve mora pošiljke dostaviti skupaj z ustreznimi izročilnimi listinami; naročnik ustrezno izpolnjenje izročilne listine in povratnice, vročilnice vročenih pošiljk, vrne izvajalcu isti dan (npr. ob prevzemu pošiljk s strani izvajalca pri naročniku) Izvajalec mora izvršiti izredni prevzem poštnih pošiljk popoldan med 14. in 16. uro, v petek in dan pred praznikom med 14. in 15. uro. Naslednji dan po sprejemu je izvajalec dolžan izročiti naročniku potrjen izvod popisa oddanih pošiljk.

5. Naročniku podajamo pojasnilo, da kot potencialni ponudnik zagotavljamo poizvedovanje po pošiljki (do treh mesecev) brezplačno ter da je poizvedovanje mogoče največ do enega leta.

6. V zvezi z roki dostave pod sklopom 5 je treba dodati, da mora izvajalec v mednarodnem prometu z državami članicami EU dostaviti naslovnikom pakete praviloma najpozneje v roku pet delovnih dni po prevzemu pri naročniku.

7. V sklopu 8 pod točko 4.9 naročniku predlagamo, da vključi tudi pošiljke z izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Kot potencialni izvajalec predlagamo naročniku, da se rok za prevzem pošiljke računa koledarsko od naslednjega delovnega dne po dnevu, ko je bil naslovnik drugič obveščen o prispeli pošiljki. Zakon o osebni izkaznici in Zakon o potnih listinah tega ne urejata oz. se sklicujeta na dogovor med izvajalcem poštnih storitev in naročnikom, tako da na tem mestu predlagamo poenotenje.


ODGOVOR
1. V 5. členu vzorca krovne pogodbe in v 5. členu vzorca neposredne pogodbe se doda nov odstavek, ki se glasi »Skupna okvirna vrednost pogodbe znaša .«

2. Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje, Datum objave: 16.06.2016 14:38

3. A, B, C, D, E - Iz opisa postavk v točki 4.1 specifikacij storitev je razvidno, kaj je predmet naročila. Dokumentacija se v tem delu ne spremeni.
3. F - razpisna dokumentacija se v tem delu spremeni tako, da se v opis postavke Poslovni paket v specifikacijah naročila doda stavek: »Skupna masa vseh paketov ne sme presegati mase 500 kg.«

3. G - Postavke v predračunu ostanejo nespremenjene. V primeru, ki ga navajate, pa bo lahko izbrani izvajalec naročniku priložil ločeno prilogo, iz katere bo jasno razvidno, kako bodo posamezne postavke poštnih storitev iz predračuna navedene na računu. Naročnik pri tem poudarja, da morajo biti cene poštnih storitev na izstavljenih računih takšne, kot jih je izbrani ponudnik navedel v predračunih (npr. naziv storitve na predračunu: priporočeno pismo s povratnico, XX EUR; naziv storitve na računu: priporočeno pismo s storitvijo XX EUR + povratnica – priporočeno pismo XX EUR, skupaj cena XX EUR).

4. v specifikacijah storitev, na strani 4, pod točko 4.2 Splošne zahteve za sklope 1,,2,3,4,5,8 in 9, se sedmi odstavek glasi tako:
»Izredna dostava pošiljk ter izredni sprejem poštnih pošiljk se vrši na naslovih naročnikov vsak delovni dan dvakrat. Naročniki morajo prejeti poštne pošiljke v poslovne prostore v času med 6. in 10. uro. Izvajalec storitve mora pošiljke dostaviti skupaj z ustreznimi izročilnimi listinami. Naročnik ustrezno izpolnjenje izročilne listine in povratnice, vročilnice vročenih pošiljk, vrne izvajalcu praviloma isti dan (npr. ob prevzemu pošiljk s strani izvajalca pri naročniku). Izvajalec mora izvršiti izredni sprejem poštnih pošiljk popoldan med 14. in 16. uro, v petek in dan pred praznikom med 14. in 15. uro. Naslednji dan po sprejemu je izvajalec dolžan izročiti naročniku potrjen izvod popisa oddanih pošiljk.«

5. Iz pojasnila ni razvidno vprašanje. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

6. Rok dostave pri sklop 5 se spremeni tako, da se namesto »v roku 5 dni« glasi: »v roku 5 delovnih dni«.

7. V sklop 8 se doda tudi izkaznica o temeljnih kvalifikacijah iz Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Določila razpisne dokumentacije glede rokov za prevzem pošiljke v predmetnem sklopu ostanejo nespremenjena.Datum objave: 21.06.2016   13:42
Odgovor na vprašanje

Vprašanje: prosimo vas za naslednja pojasnila:

1. vzorec krovne pogodbe, 1. odstavek 7. člena: naročnika prosimo za pojasnilo, kaj se smatra pod navedbo, da morajo biti podatki na računu grupirani po postavkah predračuna?

2. vzorec krovne pogodbe, 1. odstavek 7. člena : v zvezi s postavkami v ponudbenem predračunu naročniku podajamo pojasnilo, da ima zainteresirani ponudnik določene vrste pošiljk, ki ji naročnik navaja v njegovem ponudbenem predračunu (priporočeno pismo s povratnico, priporočeno pismo – osebna vročitev, standardno pismo – prednostno, dopisnica – prednostno, navadno pismo – prednostno, paket s povratnico, paket – pazljivejše ravnanje, priporočeno pismo s povratnico – mednarodni promet) v cenikih in v sistemu ločene ter jih kot take navaja tudi na izstavljenih računih. Naročniku zato predlagamo, da postavke v ponudbenih predračunih loči ali pa jih izbrani izvajalec posebej navede v ločeni prilogi h krovni pogodbi, kjer prikaže posamezne postavke storitve, kot bodo razvidne na računih.

3. vzorec krovne pogodbe, 3. odstavek 5. člena: naročnik je v odgovorih na vprašanja, objavljenih 16.6.2016, 14:17, točka 2, podal odgovor, da AKOS ne določa višine popustov, ampak potrjuje predlog lestvice popustov, ki je predlagana s strani izvajalca storitve. Naročniku podajamo pojasnilo, da AKOS potrdi predlog popustov , ki pa so v celoti stroškovno naravnani in utemeljeni kar pomeni, da se lahko spreminjajo v odvisnosti od števila izvedenih storitev, stroškovne strukture, spremembe procesov dela ipd. Predvidoma se bo korekcija višine popustov izvajala enkrat letno, popusti pa so sestavni del cenikov. Naročnika prosimo, da že podano pripombo na ta del razpisne dokumentacije sprejme tako, kot je bila predlagana.


Odgovor:
1. v vzorcu krovne pogodbe se v prvem odstavku 7. člena briše besedilo »ki so grupirani po postavkah predračuna.«

2. že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje, Datum objave: 21.06.2016 13:32

3. Odgovor: Razpisna dokumentacija se v tem delu spremeni tako, da se v vzorcu krovne pogodbe, v tretjem odstavku 5. člena briše besedilo »pri čemer mora izvajalec upoštevati najmanj enak popust, ki ga je za te storitve upošteval pri cenah, ki jih je ponudil v ponudbi.«

Datum objave: 21.06.2016   14:14
Pojasnilo

1. V povezavi z odgovorom na vprašanje Datum objave: 21.06.2016 13:32, pod zap. št. odgovora 3G. naročnik pojasnjuje, da se v vzorcu krovne pogodbe:
- peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se črta besedilo »postavke na računu morajo biti identične postavkam v prilogi predračun.
- prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se namesto »Podatki v poročilu morajo biti grupirani po postavkah predračuna.« besedilo glasi »Iz podatkov mora biti razvidno število opravljenih storitev po posameznih vrstah oddanih pošiljk«.

Smiselno se v vzorcu neposredne pogodbe črta besedilo četrtega odstavka 7. člena.

Navedeno bo v vzorcu krovne in neposredne pogodbe popravljeno pred podpisom pogodbe.

2. Na podlagi odgovora na vprašanje Datum objave: 21.06.2016 13:42, pod št. 3 bo naročnik pred podpisom krovne pogodbe , v tretjem odstavku 5. člena brisal besedilo »pri čemer mora izvajalec upoštevati najmanj enak popust, ki ga je za te storitve upošteval pri cenah, ki jih je ponudil v ponudbi.« Na podlagi tega odgovora je naročnikov odgovor na vprašanje, Datum objave: 16.06.2016 14:17, pod št. 2 (AKOS ne določa višine popustov, ampak potrjuje predlog lestvice popustov, ki je predlagana s strani izvajalca storitve. Predmetni člen ostaja nespremenjen.) brezpredmeten.Datum objave: 21.06.2016   14:47
Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJEprosimo vas za pojasnila na spodaj zastavljena vprašanja, ki so vezana na določila razpisne dokumentacije:

1. Naročnik se v svojem odgovoru na vprašanje potencialnega ponudnika pod točko 3. (objavljenim 16. 6. 2016 ob 14.17) ni opredelil glede roka za izstavljanje računov posameznim naročnikom. Kot potencialni ponudnik tako podajamo pojasnilo, da zaradi internega tehnološke in delovnega proces pri izstavljanju računov, naročnik v krovno pogodbo vključi določilo, da bodo računi izstavljeni praviloma do 5. delovnega dne.

2. Naročnik predlagamo, da v poglavje Cene in plačilni pogoji v krovno pogodbo vključi tudi določilo, da se DDV obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja na dan opravljene storitve.


ODGOVOR
1. Z odgovorom na vprašanje Datum objave: 16.06.2016 14:17 se je spremenil prvi odstavek 7. člena vzorca krovne pogodbe. Izvajalci morajo izstavljati račune enkrat mesečno, za storitve opravljene v preteklem mesecu. Izvajalci za izstavitev računa niso omejeni s konkretnim datumom.

2. Določila krovne pogodbe se v tem delu ne spremenijo.

Datum objave: 22.06.2016   09:35
Odgovor na vprašanje,

Vprašanje: prosimo vas za naslednja pojasnila:
1. specifikacija storitev, sklop 9, stran 15, elektronsko poslovanje: naročnika prosimo za pojasnilo, kaj smatra pod pravno zavezujoče elektronske informacije pod točko 1, 2 in 3? Zainteresirani ponudnik podaja pripombo, da ne more zagotavljati pravno zavezujočih elektronskih informacij, ki bi lahko imele popolno pravno veljavnost v sodnih postopkih. Zanesljivost informacij, pridobljenih po elektronski poti, je sicer lahko eden izmed pogojev dokazovanja uspešnosti vročitve, vendar ne v sodnih postopkih. Zainteresirani ponudnik zato predlaga, da naročnik besedilo pravno zavezujoče elektronske informacije spremeni v elektronske informacije.
2. specifikacija storitev, sklop 9, elektronsko poslovanje; naročnik podaja zahtevo, da izvajalec naročniku v primeru nevročene pošiljke posreduje tudi razlog za nevročitev. Zainteresirani ponudnik pri tem navaja, da ima predmetno zadevo tehnično pripravljeno, da pa je čas dejanske implementacije odvisen od tehnične izvedljivosti naročnika, zato izvedljivost te zahteve ni pogojena zgolj z ravnanjem zainteresiranega ponudnika.

Odgovor:
1 Naročnik pod "pravno zavezujoče elektronske informacije" smatra verodostojno informacijo o vročitvi oz. nevročitvi v smislu pogodbenega razmerja med
naročnikom in pogodbenim izvajalcem. To pomeni, da mora elektronsko posredovana informacija o uspešnosti vročitve verodostojno odražati
dejansko stanje. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

2. Naročnik razpolaga z infrastrukturo za zanesljivo in varno elektronsko izmenjavo informacij in je po podpisu pogodbe zmožen nemudoma, najkasneje pa v 15 delovnih dneh po formalnem začetku pogodbenega razmerja pričeti z elektronsko izmenjavo informacij.


Datum objave: 24.06.2016   07:58
VPRAŠANJE
V zvezi z naročnikovim odgovorom, objavljenim 21. 6. 2016 ob 9.35 kot potencialni ponudnik podajamo dodatno pojasnilo, da je sprememba oštevilčenja na slikah zaradi sprejemne številke, ki je brez šifre pošte v črtni kodi.

ODGOVOR
Pri tem ali posamezni ponudnik interpretira polji 17 in 18 kot eno samo polje (združeno iz podatkov iz polj 17 in 18) ali kot dve ločeni polji, gre le za posebni način uporabe oz. izmenjave podatkov, ki ga omogočajo tudi obstoječe tehnične zahteve. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.Datum objave: 24.06.2016   09:42
Pojasnilo:

Priloga razpisne dokumentacije je tudi obrazec ESPD v xml datoteki. V točki11.2.2 navodil ponudnikom razpisne dokumentacije so tudo navodila glede obrazca ESPD. V zvezi s tem pa naročnik še pojasnjuje:

1. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

2. V zvezi s popravljanjem navedb v obrazcu ESPD: v kolikor gospodarski subjekt ob pripravi ESPD obrazca le-tega v obliki XML datoteke shrani, lahko obrazec na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozi in ga ustrezno dopolni/popravi. To naredite tako, da na spletni strani v rubriki »Kdo ste« -izberete »gospodarski subjekt« in v rubriki »Kaj želite storiti« - izberete »Uvoziti moj ESPD«.

3. Gospodarski subjekt izpolni obrazec ESPD kot predhodni dokaz, pri čemer predstavlja izpolnjen obrazec zgolj izjavo, ki pa se vsebinsko povezuje in nanaša na izključitvene razloge in pogoje za sodelovanje, ki jih je naročnik v skladu z 75. in 76. členom ZJN-3 navedel v razpisni dokumentaciji. Naročnik pa bo nato dokazila pridobil sam neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov. Npr. ponudnik v obrazcu ESPD označi, da ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kazenskimi obsodbami, naročnik pa nato resničnost te navedbe preveri v Kazenski evidenci. V skladu z razpisno dokumentacijo pa mora gospodarski subjekt zato predložiti tudi pooblastilo za preveritev podatkov v Kazenski evidenci.

Če naročnik lahko potrdila ali druge potrebne informacije pridobi z dostopom do nacionalne baze podatkov oz. uradne evidence katerekoli države članice, gospodarski ni dolžan predložiti teh dokazil ali drugih listinskih dokazov. Dokazila, ki jih naročnik ne more pridobiti v nacionalni baze podatkov, pa mora na poziv naročnika priložiti ponudnik.

4. Rubrika »Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki?« je v obrazcu ESPD namenjena navedbi sklica na spletno stran, na kateri je prosto dostopno dokazilo glede posameznega izključitvenega razloga ali pogoja za sodelovanje in kjer lahko naročnik sam vpogleda in pridobi to dokazilo. Ta informacija je za naročnika še posebej uporabna v primeru tujih ponudnikov, saj naročnik ne pozna nacionalnih zbirk podatkov in organov, ki jih vodijo v drugih državah.

5. Z izjavo pod »Zaključek: Del VI. Sklepne izjave "Podpisani dajemo uradno soglasje, da Ministrstvo za javno upravo pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo predložili v............« ponudnik privoli, da ga naročnik preveri v posamezni nacionalni bazi podatkov in zagotavlja, da bo predložil tudi potrebne privolitve za preveritev oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V zvezi s tem pojasnjujemo, da privolitev ponudnika ni potrebna za preveritev v vseh nacionalnih bazah podatkov. V Sloveniji je preveritev potrebna zgolj za preveritev v Kazenski evidenci, za druge na nacionalne baze podatke (t.i. uradne evidence). Predlagamo, da ponudnik v tem delu navede: »vseh delih«.

6. Del II B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta: podatke o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, ali osebah, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu, se v obrazec ESPD vpišejo tako, da se prvi zastopnik zapiše v polja: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, položaj/nastopa v vlogi, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-naslov in podrobne informacije o zastopstvu. V zadnjem polju, namenjenem podrobnim informacijam o zastopstvu, gospodarski subjekt navede tudi vse podatke o 2. in nadaljnjih zastopnikih.