Dosje javnega naročila 801539/2016
Naročnik: MZI 
Storitve: Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.800,00 EUR

NMV1539/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2016
NMV1654/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 17.03.2016
NMV1722/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 18.03.2016
JN001287/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2016
JN001287/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001287/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MZI
Langusova ulica 4
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mzi@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STROKOVNA (EKSPERTNA) POMOC PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKO ZAHTEVNIH PROBLEMOV PRI IMPLEMENTACIJI NACIONALNE TRANSPORTNE KARTIČNE SHEME - NTKS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STROKOVNA (EKSPERTNA) POMOC PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKO ZAHTEVNIH PROBLEMOV PRI IMPLEMENTACIJI NACIONALNE TRANSPORTNE
KARTICNE SHEME - NTKS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 85.800,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72222100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference eksperta za TKS20

Cena – Ponder:
80
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV1539/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.03.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: NMV1539/2016
Naslov: STROKOVNA (EKSPERTNA) POMOC PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKO ZAHTEVNIH PROBLEMOV PRI IMPLEMENTACIJI NACIONALNE TRANSPORTNE KARTIČNE SHEME - NTKS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RESULT, d.o.o.
Celovška cesta 182
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
+44 07850348134

Da
Burden Consulting Limited
64 Queenhythe Road, Jacob`s Well
GU4 7NX
UK
Guildorf, Surrey
Združeno kraljestvo

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 76.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 85.800,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2016