Dosje javnega naročila 906368/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Geodetske storitve
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.079.626,79 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN6368/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2015
JN001593/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2016
JN001594/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2016
JN001595/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2016
JN001596/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2016
JN001596/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2016
JN001595/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2016
JN001593/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2016
JN001594/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2016
JN005744/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.09.2016
JN005744/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001595/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 097-173557

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 14788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
Referenčna številka dokumenta: 43001-104/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 150.212,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje, Koper, Sevnica, Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN6368/2015
Številka obvestila v UL: 2015/S 181-328046
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.09.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GEODETSKA DRUŽBA d.o.o.
Gerbičeva ulica 51A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 183.278,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 150.212,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2016