Dosje javnega naročila 001549/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: GEODETSKE STORITVE (za obdobje dveh let)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.640,00 EUR

JN001549/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2016
JN001549/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2016
JN001549/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2016
JN001549/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
JN001549/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
JN001549/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
JN001549/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
JN001549/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001549/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI02
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155505/Geodetske_storitve_-_razpisna_dokumentacija.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GEODETSKE STORITVE (za obdobje dveh let)
Referenčna številka dokumenta: 16-S/NMV/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sedež družbe
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Elektro Primorske
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Nova Gorica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Koper
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Sežana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Tolmin
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve energetskih vodov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2016   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2016   09:38
VPRAŠANJE
Na strani 7 razpisne dok. navajate, da so potrebne reference v višni 10000euroz. 5000eur.

Ali lahko enake reference oddamo na vse skope? Torej če imamo reference v vrednosti 10000 eur, prijavimo pa se za vseh 5 sklopov - ali je to v redu?

ODGOVOR št.1
Seštevek posameznih referenc mora biti enak ali večji od zahtevane vrednosti posameznega sklopa. V primeru prijave na več sklopov se reference ne smejo podvajati.
Datum objave: 26.05.2016   09:39
VPRAŠANJE
Ali je ESPD obrazec potrebno priložiti?

ODGOVOR št.2
Ne, ESPD obrazca ni potrebno priložiti.
Datum objave: 26.05.2016   09:40
VPRAŠANJE
Zahtevate dokazila s strani Ajpesa. Kaj točno potrebujemo za gospodarsko družbo?
s.bon-1/P ali tudi BON-2 ali še kaj drugega? Ni jasno napisano.

ODGOVOR št.3
Za gospodarsko družbo se zahteva S.BON-1/P in BON-2.
Datum objave: 26.05.2016   09:41
VPRAŠANJE
Glede na napisano v točki 5.2, se upošteva Pravilnik o geodetskem načrtu 8. člen 2. odstavek, ki pravi:
Geodetska načrta iz prejšnjega odstavka morata biti izdelana za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.

Nas zanima kaj za Vas pomeni:
"pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor."

Ali je to 25m ali 10m ali koliko metrov omogoča umestitev v prostor?

In če se izdeluje posnetek obstojčega ali novega stanja objekta V NASELJU ali to pomeni do ograje najbližjega objekta?

Kaj so varovalni pasovi - kakšna je njihova vloga pri zakoličbi?

ODGOVOR št.4
Območje geodetskega načrta za linijske podzemne objekte znaša predvidoma - maksimalno 10 m od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta. V primeru, da se izdeluje posnetek obstoječega ali novega stanja linijskega podzemnega objekta v naselju pa do najbližjega objekta oziroma prepreke.

Širina in funkcija varovalnih pasov je navedena v 468. členu Energetskega zakona. Pri zakoličbi nimajo vloge.

Datum objave: 26.05.2016   09:42
VPRAŠANJE
Prosim, če odgovorite na vprašanja izpred 2 dni o obrazcih od Ajpesa, saj moramo obrazce naročiti pa ne vemo katere.

Hvala!

ODGOVOR št.5
Odgovor podan pri vprašanju št. 3
Datum objave: 26.05.2016   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali smo prav razumeli, da referenc ni potrebno potrjevati s strani naročnika/investitorja? Boste za zmagovalno ponudbo to opravili sami?

ODGOVOR št.6
Referenc ni potrebno potrjevati s strani naročnika/investitorja. V primeru dvoma o resničnosti navedenih podatkov pa bo naročnik preveril podatke pri navedeni kontaktni osebi naročnika/investitorja posla.
Datum objave: 31.05.2016   10:13
VPRAŠANJE
Napisali ste:
V primeru, da se izdeluje posnetek obstoječega ali novega stanja linijskega podzemnega objekta v naselju pa do najbližjega objekta oziroma prepreke.

Kaj je "prepreka"? Ali je ograja prepreka? Ali je nasip prepreka?

ODGOVOR ŠT. 7
Pod pojmom prepreka naročnik razume nepremagljivo oviro, ki onemogoča umestitev linijskega podzemnega objeta v prostor (npr. potok, reka , podporni zid).