Dosje javnega naročila NMV7741/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.348,72 EUR

NMV7741/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2015
JN001655/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2016
JN001655/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2016

    JN001655/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI021
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 3396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71323100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zaradi obnove enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka-ENP Pivka v dvosistemski DV, naročnikoddajaq javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za predmetni objekt.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 95.367,80 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71323100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV7741/2015
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.12.2015


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka-ENP Pivka v dvosistemski DV

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTRO GORENJSKA, d.d
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI021
Kranj
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 190.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 95.367,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2016