Dosje javnega naročila 001694/2016
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE "PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU GASILSKEMU DOMU"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.958,82 EUR

JN001694/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2016
JN001694/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2016
JN001694/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2016
JN001694/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2016
JN001694/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.03.2017
JN001694/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.03.2017
JN001694/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.03.2017
JN001694/2016-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.03.2017
JN001694/2016-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.04.2017
JN001694/2016-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.11.2017
JN001694/2016-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.11.2017
JN001694/2016-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001694/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Polona Skledar
POLONA.SKLEDAR@OBCINA-IG.SI
+386 12802310
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155961/RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE "PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU GASILSKEMU DOMU"
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE "PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU GASILSKEMU DOMU"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del povezanih z izvedbo prizidka k obstoječemu gasilskemu domu, ureditvijo večnamenske dvorane v obstoječem objektu, vključno s prometno in komunalno ureditvijo- Dvorana IG, pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis del, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji določenimi na pogajanih in z vzorcem pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.10.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2016   09:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2016   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V ponudbenem predračunu imate ogromno pozicij s količino 0 in celo brez količin.
Pri teh pozicijah verjetno ni potrebno vnašati cen. Prosim Vas za pojasnilo
izpolnjevanja ponudbenega predračuna.

ODGOVOR
Pri pozicijah v ponudbenem predračunu, kjer so količine nič ni potrebno vnašati cen. Dela so ali že izvedena, ali pa se ne izvedejo.Datum objave: 03.06.2016   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji "NAVODILA" je na strani 8 navedeno, da moramo predložiti obrazec "OBR--potrdilo ogledu". Ker predmetnega obrazca naročnik ni objavil in ker naročnik od ponudnikov ne sme zahtevati obveznega ogleda predvidevamo, da je prišlo do napake in da v tem delu ponudnikom ni potrebno prilagati nobenega dokazila.

ODGOVOR

Obrazca OBR-potrdilo o ogledu ni potrebno predložiti. Ogled ni obvezen.


Datum objave: 03.06.2016   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pri obrazcu OBR-Ponudba je potrebno navesti ponujen rok izvedbe del. Kakšna je zahteva naročnika vezana na rok izvedbe, kdaj točno morajo biti dela končana in kaj se od ponudnikov pričakuje, da navedejo v obrazec OBR-Ponudba pod ponujen rok izvedbe del?ODGOVOR
Za predmetno naročilo bodo poganja glede vsebine in poteka gradnje. 1. faza v letu 2016 mora biti dokončana do 15. 10. 2016.
V OBR-Ponudba; ponujen rok izvedbe del se napiše: 15. 10. 2016 1. faza, ostalo skladno z dogovorom na pogajanjih.