Dosje javnega naročila 802283/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA 
Gradnje: Zaključna gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 446.759,37 EUR

NMV2283/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2016
JN001651/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2016
JN802283/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2016
JN802283/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2016
JN001651/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.11.2016
JN802283/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2016
JN802283/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV2283/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Zaključna gradbena dela

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: NMV2283/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, Kontakt: http://www.lekarna-sevnica.si/, V roke: Ana Dolinšek-Weiss mag.farm., SI-8290 SEVNICA.
Tel. +386 78161630. Telefaks +386 78161632. E-pošta info@lekarna-sevnica.si.
Internetni naslovi: http://www.lekarna-sevnica.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »OBNOVA LEKARNE SEVNICA – izvedba del po načelu dejanskih izmer«
pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za Obnovo Lekarne Sevnica – po načelu dejanskih izmer, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki. Opisi predmeta javnega naročila so v prilogi – Projekt za izvedbo.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45400000 (Zaključna gradbena dela)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4709-79733796327601410150/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 22. 4. 2016
Čas: 11:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Vsa ostala dokumentacija (popisi, PZI) bo zaradi velikosti datotek objavljena na spletni strani naročnika http://www.lekarna-sevnica.si/
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 4. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2016   13:16
Spoštovani!

Točen naslov oz pot do potrebne dokumentacije za pripravo razpisa:

http://www.lekarna-sevnica.si/informacije-javnega-znacaja/ -pod točko 2i

Datum objave: 04.04.2016   14:04
Lahko, če so iz le-tega razvidne vse zahteve iz 7. člena točke c) 1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum objave: 04.04.2016   14:54
Za izkazovanje referenc mora ponudnik izpolniti pogoj:

- da je v obdobju petih let pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel:
- najmanj dva (2) – posla izvedbenega inženiringa obnove objektov po CCSI –12640 ali CCSI – 12301 Lekarne po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11), v višini 150.000,00 EUR (brez DDV) za posamezen objekt.
*- najmanj en (1) – posel izvedbenega inženiringa obnove objektov po CCSI –12301 –Lekarne v Republiki Sloveniji po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11), v višini 150.000,00 EUR (brez DDV) za posamezen objekt.

Ponudnik mora torej izkazati najmanj 3 reference po CCSI 12301 lekarne ( 2+1 v Republiki Sloveniji) ali 2 referenci po CCSI 12640 + 1 referenco CCSI 12301 Lekarne v Republiki Sloveniji.

Datum objave: 04.04.2016   14:55
Glejte prejšnji odgovor in navodila razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.04.2016   09:19
Naročnik v 7 d členu navodil za pripravo ponudbe spremeni zahtevo referenc in sicer:

*- najmanj en (1) – posel izvedbenega inženiringa obnove objektov po CCSI –12301 –Lekarne v Republiki Sloveniji po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11), v višini 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezen objekt.

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije!

Datum objave: 11.04.2016   10:44
Datum prejema: 08.04.2016 14:53
ODGOVOR:
V primeru skupnega nastopa pri oddaji ponudb je potrebno priložiti overjen pravni akt, ki pa ni nujno, da je notarsko overjen. Lahko je overjen tudi na upravni enoti.

ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!

Datum objave: 11.04.2016   10:48
Datum prejema: 08.04.2016 10:34
ODGOVOR:
Po našem mnenju se lekarniški prostori bistveno razlikujejo od naštetih objektov. Pri naši obnovi ne gre samo predelavo in izdelavo novih omar, ampak kompletno renovacijo oficine , magistralnega laboratorija , aseptičnega prostora, materialke...to so specifični prostori pri katerih moramo upoštevati Zakon o lekarniški dejavnosti , pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti...Vsak prostor zase je specifičen in je namenjen točno določenim aktivnostim, ki potekajo v lekarni. Priprava in izdelava magistralnih zdravil na recept in brez recepta, izdaja zdravil na več izdajnih mestih ,ki mora vsako zase omogočati ustrezno komuniciranje zdravstvenega osebja z vsakim uporabnikom posebej in hkrati zagotoviti varno izdajo zdravil , ki so
zakonsko regulirani izdelki.
Shranjevanje izdelkov v oficii in materialki ,ki mora biti narejena tako ,da omogoča shranjevanje različnih gotovih zdravil,narkotičnih substanc,surovin za izdelavo različnih zdravil,medicinsko tehničnih pripomočkov in še cel drug asortima ,ki ga lekarne imajo.Vsako po sebi pa moramo shranjevati v skladu s proizvajalčevimi navodili.
Vseh teh specifičnih prostorov, ki so potrebni za lekarniško dejavnost noben od vaših naštetih objektov nima.
Ker želimo delno uporabiti staro opremo je še toliko bolj pomembno,da jo ustrezno povežemo z naštetimi prostori in novo opremo,ter ,da zadostimo vsem pogojem iz Pravilnika o delovanju naše dejavnosti in ,da bomo lahko na ta način zagotovili varno in nadzorovano rokovanje z zdravili kot nam to predpisuje Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ministrstvo za zdravje in naša stroka.
Prav zato je smiselno , da za učinkovito obnovo lekarne zahtevamo oz.želimo izbrati izvajalca, ki ima na tem področju že izkušnje in ki ,delo in organizacijo dela v lekarni že pozna , prav tako pa tudi predpise v zvezi z lekarniško dejavnostjo.