Dosje javnega naročila 001827/2016
Naročnik: OBČINA SVETA ANA, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V SVETI ANI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.365.945,81 EUR

JN001827/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2016
JN001827/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2016
JN001827/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
JN001827/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2016

    JN001827/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233
SI
Sv. Ana v Slov. goricah
Slovenija
Renata Trajbar Kurbus
tajnik@sv-ana.si
+386 27295880
+386 27295885

Internetni naslovi
http://www.sv-ana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sv-ana.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V SVETI ANI
Referenčna številka dokumenta: 43010-1/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA VODOV ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE S ČISTILNO NAPRAVO
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 983.606,56 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA SVETA ANA, naselje Zg. Ročica in Krivi Vrh
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA VODOV ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE S ČISTILNO NAPRAVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 983.606,56 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.07.2016
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.06.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.09.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.06.2016   10:00
Kraj: Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Renata Trajbar KurbusOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233
Sv. Ana v Slov. goricah
Slovenija
+386 27295880
+386 27295885
http://www.sv-ana.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.05.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2016   09:34
Obrazec ESPD prenesete oz. shranite tako, da na povezavi "Narocnik_ESPD.xml" pritisnete desno tipko na miški in izberete "Shrani povezavo kot".


Datum objave: 06.06.2016   12:34
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo da poda količino v sklopu elektro ČN pri elektro montažnih delih postavka 7. Prav tako prosimo za količino oz. procent nepredvidenih del v istem sklopu pri omari energetskega razvoda in upravljanja R-G in izvedbi elektro instalacij.

ODGOVOR

V sklopu elektro ČN je količina pri postavki 7, (dva) 2 kosa. Procent nepredvidenih del je 5 (%).Datum objave: 06.06.2016   14:47
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo pregledne situacije 3.5.3

ODGOVOR

Objava pregledne situacije 3.5.3. je objavljena na spletnem naslovu, http://www.sv-ana.si/za-obcane/javna-narocila.
Datum objave: 06.06.2016   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

objavili ste 5 preglednih situacij, med katerimi sta 2 enaki. Ena pregledna situacija pa manjka in sicer tista kjer je kanal 1.0 med jaški RJ 14 in RJ 24. Prosim za objavo.

ODGOVOR

Pregledna situacija kanal 1.0 med jaški RJ 14 in RJ 24 je objavljen na spletnem naslovu, http://www.sv-ana.si/za-obcane/javna-narocila.