Dosje javnega naročila 002079/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup igel
ZJN-3: Odprti postopek

JN002079/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN002079/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2016
JN002079/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2016
JN002079/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2016
JN002079/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2016
JN002079/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2018
JN002079/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002079/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 105-186930
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
v primeru ODDAJE PONUDBE PO POŠTI ali OSEBNO na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
info@bsezana.si
+386 57074000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup igel
Referenčna številka dokumenta: 4301-5/2016; ODIGLE-9/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup igel
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 20
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 01 Sklop: Brizgalke - a
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
01 Sklop: Brizgalke - a
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 02 Sklop: Brizgalke - b
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
02 Sklop: Brizgalke - b
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 03 Sklop: Metuljčki - a
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
03 Sklop: Metuljčki - a
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 04 Sklop: Metuljčki - b
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
04 Sklop: Metuljčki - b
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 05 Sklop: Metuljčki - c
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
05 Sklop: Metuljčki - c
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 06 Sklop: Kanile, mandreni
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
06 Sklop: Kanile, mandreni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 07 Sklop: Kanile za dolgotrajno uporabo (kvalitetne kot npr. VIALON)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
07 Sklop: Kanile za dolgotrajno uporabo (kvalitetne kot npr. VIALON)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 08 Sklop: Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
08 Sklop: Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 09 Sklop: Kanile arterialne
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
09 Sklop: Kanile arterialne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 10 Sklop: Kanile, venozne za večje pretoke (npr. za aplikacijo kontrastnih sredstev)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
10 Sklop: Kanile, venozne za večje pretoke (npr. za aplikacijo kontrastnih sredstev)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 11 Sklop: Igle, kanile s spinalno diagnostiko
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
11 Sklop: Igle, kanile s spinalno diagnostiko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: 12 Sklop: Igle s spinalno anastezijo
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
12 Sklop: Igle s spinalno anastezijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 13 Sklop: Igle biopsijske
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
13 Sklop: Igle biopsijske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: 14 Sklop: Igle injekcijske
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
14 Sklop: Igle injekcijske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: 15 Sklop: Igle injekcijske inzulinske
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
15 Sklop: Igle injekcijske inzulinske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: 16 Sklop: Igle punkcijske
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
16 Sklop: Igle punkcijske
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: 17 Sklop: Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
17 Sklop: Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: 18 Sklop: Igle in kanile pretočne
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18 Sklop: Igle in kanile pretočne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: 19 Sklop: Igle akupunkturne
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
19 Sklop: Igle akupunkturne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: 20 Sklop: Igle "HUBER POINT" za "PORT"
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
20 Sklop: Igle "HUBER POINT" za "PORT"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoj naveden pod točko 9.1.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (Navodila ponudnikom), ki so del razpisne dokumentacije za
predmetno naročilo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2016   11:00
Kraj: v prostorih v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (nadstropje 3).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2016   12:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016, in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v imenu in za račun bolnišnic, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (v nadaljevanju: posamezni naročniki), in ki so navedeni v prilogi 1 razpisne dokumentacije.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij v skladu s točko 11.2.1 navodil ponudnikom, ki so del razpisne dokumentacije.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2016   09:43
1. Odgovor na vprašanje (Datum prejema: 02.06.2016 08:17)

Vprašanje: Prosimo za pojasnilo, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.
Odgovor: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika (http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila)


Datum objave: 02.06.2016   10:45
2. Odgovor na vprašanje; Datum prejema: 02.06.2016 10:19

Vprašanje: Na vašem naslovu (http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila) ni mogoče dostopati do dokumentacije. Prosim za pojasnilo kako lahko na vaši strani pridemo do razpisnih dokumentacij.
Odgovor: Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila pod oznako ODIGLE-9/2016


Datum objave: 06.06.2016   12:00
3 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 06.06.2016 10:07

Vprašanje: Prosimo vas za številko obvestila v UL EU.
Odgovor: Številka obvestila je 2016/S 105-186930.


Datum objave: 07.06.2016   09:17
4 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 06.06.2016 14:40

Vprašanje: Prosimo za pojasnilo, kdo je naročnik: Ministrstvo ali Bolnica Sežana?
Odgovor: Ministrstvo za javno upravo je izvajalec predmetnega skupnega javnega naročila in naročilo izvaja v imenu in za račun bolnišnic, ki so navedene v seznamu naročnikov v navodilih ponudnikom v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila (med drugim tudi za Bolnišnico Sežana).


Datum objave: 07.06.2016   09:39
5 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 03.06.2016 11:19

Vprašanje: Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja postavitev cen na dve decimalki, kljub temu, da gre za zelo sporno zahtevo z vidika določil in načel ZJN-3. Zainteresirani ponudnik bo zaradi naročnikove zahteve po postavitvi cen na dve decimalki, kar je tudi edini primer v praksi, prisiljen sprožiti revizijski postopek, zato naročnika poziva k razmisleku za popravek razpisne dokumentacije v tem delu na način, da bo možna postavitev cen na 4 decimalke. V nasprotnem primeru naročnika poziva za odgovor na vprašanje, na katerih določbah in načelih ZJN-3 utemeljuje pravilnost te svoje nepravilne razpisne zahteve, kar ponudnik potrebuje tudi za pripravo revizijskega zahtevka.

Naročnik je v predračunu zahteval cene za kos, tudi za zelo majhne (ter na kos poceni) artikle, ki niso nikoli pakirani kot kos ampak po 100 kosov ali več, zato v predračunu ne more biti zahtevana cena z le dvema decimalkama. Zainteresirani ponudnik je mnenja, da naročnik, s tem ko zahteva cene na kos na dve decimalki, zahteva od ponudnikov, ali, da ceno zvišajo (npr. pri ceni 0,0135 za kos bo moral ponudnik ponuditi 0,02, kar je pri večjih naročenih količinah velika razlika v breme naročnika) ali, da ceno znižajo (npr. iz cene 0,0135 na ceno 0,01). V prvem primeru naročnik krši načelo ekonomičnosti/gospodarnosti po ZJN-3 iz očitnih razlogov, v drugem primeru pa omejuje ponudnikom dostop do javnega naročila, saj od njih zahteva, da gredo zaradi povsem birokratske in nesmiselne razpisne zahteve pod prag rentabilnosti, kar za mnoge ne bo sprejemljivo in ponudbe ne bodo mogli oddati, ostale pa bo sililo v poslovanje v lastno škodo. Nedvomno gre v drugem primeru za kršenje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Na podlagi navedenega, pozivamo naročnika, kot izhaja zgoraj.

Odgovor: Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v Predračun ceno na enoto mere brez DDV v EUR in sicer na največ 4 decimalna mesta. Naročnik je navedeno popravil v obrazcu Predračun, ki je objavljen na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila


Datum objave: 07.06.2016   11:00
6 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:14

Vprašanje: prosimo za pojasnilo v delu 9.1.2, kjer zahtevate:
DOKAZILO:
izpolnjen obrazec ESPD. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV
(Pogoji za sodelovanje), razdelek A, prvi odstavek, potrdi, da je priglašen v predmetni register.
in
izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem
in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov. Gospodarski
subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV (Pogoji za sodelovanje), razdelek A, prvi
odstavek, potrdi, da je priglašen v predmetni register.

Kje najdemo "predmetni obrazec" kjer naj v delu IV razdelek A označimo željeno.

Odgovor: Priloga razpisne dokumentacije je med drugim tudi obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka .xlm) - za vse gospodarske subjekte. Navodila v zvezi z obrazcem so v točki 11.2.2 navodil ponudnikom (Obrazec ESPD - za vse gospodarske subjekte). Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.Datum objave: 07.06.2016   11:16
7 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 08:59

Vprašanje: prosimo za pomoč glede ESPD obrazcev. Ker je zakon nov, nas zanima ali moramo vaše izpolnjene obrazce naložiti preko ESPD (portal javnih naročil), hkrati pa jih moramo tudi sprintati in predložiti poslani ponudbi, kot npr. zahtevate v točki 9.1.1.1 DOKAZILA: "izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD)"
Če prav razumemo izpolnimo vaše obrazec, ki ga navajate v 8.6), jih oddamo na ESPD, prav tako jih sprintamo in priložimo tiskani verziji, ki vam jo pošljemo po pošti.

Odgovor: Navodila v zvezi z obrazcem ESPD so v točki 11.2.2 navodil ponudnikom. V točki 11.1 navodil ponudnikom (Ponudbena dokumentacija) pa so navedeni dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo.


Datum objave: 15.06.2016   14:29
8 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 12:16

Vprašanje: Za sklop 09 Kanile arterielne predlagamo, da artikla, ki sta v omenjenem sklopu razpišete ločeno. Namreč artikel KANILA ARTERIALNA 18 G, femoralna, Z VSTAVLJENO NAPRAVO ZA VKLOP IN IZKLOP, je zelo specifičen proizvod, katerega proizvaja izredno malo proizvajalcev. Ne zdi se nam smotrno, da zaradi 10. razpisanih kosov omejite ponudnikom možnost konkurenčnih ponudb za 22.000 kosov artikla, ki se nahaja tudi v omenjenem sklopu.
Ker razumemo omenjeni ministrski razpis kot korak k stroškovno učinkovitejši nabavi materialov, predagamo da omenjeni sklop ali razdelite ali odprete, da se lahko prijavimo na posamezen artikel in s tem zagotovite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Odgovor: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.06.2016   14:41
9 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:36
Vprašanje:
prosimo za dodatno pojasnilo za 3. točko iz raz. dokumentacije: "Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo, za posamezen sklop sestavil seznam kandidatov krovnega okvirnega sporazuma ter v imenu vseh posameznih naročnikov, ki so navedeni v prilogi 1 teh navodil, sklenil krovni okvirni sporazum. Naročnik bo sklenil krovni okvirni sporazum za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev z vsemi kandidati, ki bodo oddali dopustno ponudbo za posamezen sklop."
Najprej naj vprašamo ali boste zahtevali vzorce, nato nas zanima ali bodo vzorci zahtevani za vsako bolnišnico zase oz. na kakšen način bodo posamezne bolnice ugotavljale ustreznost prijavljenih izdelkov, namreč iz prakse nam je poznano, da kar je za nekoga odlično, za drugega sploh ni uredo. Kdo bo tisti, ki bo določal o ustreznosti izdelkov.
Nato nas zanima recimo, če bomo najcenejši pri prijavi brizg ali bomo podpisali z vsemi bolnišnicami sporazum o dobavi za navedene izdelke, kaj pa tiste bolnice, kjer je bil tovrstno javno naročilo ravno objavljeno, kot je npr. Onkološki inštitut (brizge, IV kanile).

Odgovor:
Krovni okvirni sporazum bo sklenjen s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo za posamezen sklop. Posamezni naročniki pa bodo neposredne sporazume sklenili z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop v skladu s svojimi potrebami.

Vzorčenja pred sprejemom odločitve, torej v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, ne bo. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov.

Posamezni naročniki morajo v primeru, ko samostojno izvedejo postopek javnega naročanja za blago, ki je predmet skupnega javnega naročila, v svoje pogodbe vključiti razvezni pogoj v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16).
Datum objave: 15.06.2016   14:46
10 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 08:39
Vprašanje: Na zadnji strani razpisne dokumentacije smo našli seznam naročnikov, kjer so zajete bolnišnice iz vse Slovenije. V ta namen nas zanima, kaj bo z razpisi, ki so še veljavni, npr. onkološki inštitut, bolnica Nova Gorica,... so imeli ravno razpis za navedene izdelke in bodo veljavni še nekaj let. Zanima nas, kateri je prioriteten oz. po katerem se bodo naročali izdelki.

Odgovor: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje z Datum objave: 15.06.2016 14:41 (9 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:36)


Datum objave: 15.06.2016   15:01
11 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 03.06.2016 11:14
Prosimo za pojasnila:
1. v predračunu je stolpec H prazen. Prosimo za pojasnilo ali kaj vpišemo.
2. navajate, da je računu potrebno priložiti podpisano dobavnico. Naš sistem tega ne omogoča. Z vsemi navedenimi ustanovami poslujemo brez te zahteve. Prosimo, da navedenega ne zahtevate.
3. v posameznem okvirnem sporazumu, v 3. členu navajate nakup plenic. Prosimo da popravite v igle.
4. želite da oddamo cene oblikovane na dve decimalni mesti. Prosimo da spremenite oblikovanje cen na štiri decimalna mesta.

Odgovor:
1. Ponudnik v stolpec H v obrazcu Predračun vpiše podatek o proizvajalcu ponujenih igel.
2. Dobavitelj dobavnico izstavi ob dobavi.
3. Pred podpisom sporazuma bo navedeno popravljeno v nakup igel.
4. Že odgovorjeno z odgovorom pod Datum objave: 07.06.2016 09:39 (5 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 03.06.2016 11:19 )Datum objave: 15.06.2016   15:04
12 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:57
Vprašanje: Ali je mogoče razdeliti sklop 08, na dva sklopa in sicer na enovhodne in na dvovhodne kanile.

Odgovor: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo in objavil nov predračun.


Datum objave: 15.06.2016   15:10
13 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 12:48
Vprašanje: Ali je mogoče razdeliti sklop 08, na dva sklopa in sicer na enovhodne in na dvovhodne kanile.

Odgovor: že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje z Datum objave: 15.06.2016 15:04 (12 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:57)


Datum objave: 15.06.2016   15:14
14 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:11
Vprašanje: izpolnili smo ESPD obrazec, na koncu je ikona izpis - vendar nam izpiše 49 listov, kar je obsolutno preveč. Prosimo za navodilo kako se sprita bolj racionalno. Prav tako nas zanima kaj narediti, ko moramo v že izpolnjenem obrazcu še kaj popraviti - ali ga je sploh mogoče ali moramo le tega izpolniti na novo.

Odgovor: V zvezi s tiskanjem v predogledu tiskanja preverite nastavitve tiskanja (npr. Merilo: Skrči, da ustreza).
V zvezi s popravljanjem: v kolikor ste ob pripravi ESPD obrazca le-tega v obliki XML datoteke shranili, lahko obrazec na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozite in ga ustrezno dopolnite/popravite. To naredite tako, da na spletni strani v rubriki »Kdo ste« -izberete »ponudnik« in v rubriki »Kaj želite storiti« - izberete »Uvoziti moj ESPD«.Datum objave: 15.06.2016   15:17
15 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 12:15
Vprašanje: izpolnili smo ESPD obrazec, kja če bomo morali popraviti sklope na katere se prijavljamo, ali je mogoče popraviti obstoječega (že izpolnjenega)ali je potrebno vse znova popraviti. Prav tako je pri izpisu potiskana samo četrtina lista, kako naj le to popravimo, saj pride okoli 50 listov.

Odgovor: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje z Datum objave: 15.06.2016 15:14 (14 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:11)


Datum objave: 15.06.2016   15:19
16 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:42
Naročnika bi želeli opozoriti, da je v Vzorcu posameznega okvirnega sporazuma prišlo do tipkarske napake pod točko I. Uvodne določbe in ugotovitve, prva alineja in sicer oznaka javnega naročila ODIGLE-8/2016 namesto pravilno ODIGLE-9/2016 ter pod točko II. Predmet posameznega sporazuma, nakup plenic, namesto pravilno nakup igel. Prosimo za popravek.

odgovor: Navedeno bo v posamičnih okvirnih sporazumih popravljeno pred podpisi posamičnih sporazumov.


Datum objave: 15.06.2016   15:21
17 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:52
Vprašanje: Prosimo za potrditev, da Vzorca – Krovnega okvirnega sporazuma ter Vzorca posameznega okvirnega sporazuma ni potrebno izpolnjevati in predložiti k ponudbi.

Odgovor: Drži – vzorcev krovnega in posamičnega sporazuma ni potrebno izpolnjevati in prilagati k ponudbi


Datum objave: 15.06.2016   15:23
18 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:50
Vprašanje: Naročnik v točki 13 Krovni okvirni sporazum na 13 strani Povabila in dokumentacije za oddajo javnega naročila navaja, da bo vzorec posameznega okvirnega sporazuma ob podpisu s strani posameznega naročnika smiselno prilagojen oziroma dopolnjen zaradi morebitne narave internih pravilnikov posameznih naročnikov. Takšna določba je nesprejemljiva saj se lahko zaradi internih pravil, za katere ni jasno katera so in kakšna je njihova vsebina, niti od kdaj morajo veljati, spremeni vsebina posameznega okvirnega sporazuma, zato naročnika pozivamo, da jasno in vnaprej določi, na kaj naj bi se posamezne prilagoditve nanašale.

Odgovor: V danem primeru ne gre za spremembo ali vpliv na bistvene elemente okvirnega sporazuma in v kolikor bi se posamezni sporazum dopolnil, le ta določba ne sme biti v nasprotju z določbami okvirnega in posameznega sporazuma.


Datum objave: 15.06.2016   15:25
19 Odgovor na vpraša je Datum prejema: 09.06.2016 15:29
Vprašanje: Naročnik v vzorcu krovnega sporazuma nikjer ne navaja dolžnosti plačila zakonskih zamudnih obresti v primeru neplačila v plačilnem roku. Prosimo, da doda člen, ki bo urejal plačilo zakonskih zamudnih obresti.

Odgovor: Gre za zakonske zamudne obresti, ki jih v primeru zamude izračuna vsak dobavitelj samostojno. Naročnik bo pred podpisom v 16. členu krovnega okvirnega sporazuma in 7. členu posameznega sporazuma dodal naslednje besedilo: »V primeru plačilne zamude posamičnega naročnika, dobavitelj lahko obračuna zakonske zamudne obresti. Vsak posamezni naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti samostojno.«


Datum objave: 15.06.2016   15:27
20 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 15:11
Vprašanje: Prosim, da sklop 01 Brizge pravično razdelite na 2 sklopa (sklop trodelnih in sklop dvodelnih), da se vam lahko na njih javijo vsi potencialni ponudniki brizg na tržišču. Saj smatramo, da ste s tem namenom naredili centralne razpise?

Odgovor: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 15.06.2016   15:30
21 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 12:07
Vprašanje: Naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ne navaja, da bo izvedel vzorčenje materiala. Zanima nas ali bo potrebno v fazi ocenjevanja predložiti vzorce ter kakšen bo rok za predložitev?

Odgovor: Vzorčenja pred sprejemom odločitve, torej v fazi pregleda in ocenjevanja ne bo.
Ponudniki pa morajo v ponudbi za ponujene artikle predložiti proizvajalčeve kataloge in originalna navodila za uporabo.


Datum objave: 15.06.2016   15:31
22 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 10.06.2016 12:05
Vprašanje: Ali je k ponudbi potrebno predložiti prospekte, kataloge ter opise?
Odgovor: ponudnik v ponudbi za ponujene artikle predloži proizvajalčeve kataloge in originalna navodila za uporabo.


Datum objave: 15.06.2016   15:34
23 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 10.06.2016 09:59
Vprašanje: lepo prosimo za pojasnilo, zakaj ste v tehničnih specifikacijah navedli celoten seznam standardov s področja »STERILIZACIJE IN DEZINFEKCIJE NA SPLOŠNO«. Ali zadostuje, da ponudnik v ponudbi predloži ustrezne in veljavne CE certifikate in izjave o skladnosti za posamezne artikle?
Ali boste zahtevali tudi dokazila v zvezi s standardi za posamezne artikle? Ogovor: Ne, ker so že vsebovani v veljavnih certifikatih in izjavah v skladnosti za posamezne artikle

Odgovor na Ali zadostuje, da ponudnik v ponudbi predloži ustrezne in veljavne CE certifikate in izjave o skladnosti za posamezne artikle?: DA
Odgovor na Ali boste zahtevali tudi dokazila v zvezi s standardi za posamezne artikle?: NE, ker so že vsebovani v veljavnih certifikatih in izjavah v skladnosti za posamezne artikle


Datum objave: 17.06.2016   13:23
(24) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:14

Vprašanje:
1. Postavljamo vam vprašanje na vašo točko 9.1: »Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.«
V ESPD obrazcu nas sprašuje samo za URL naslov, kje se lahko dobijo ti obrazci. Ti obrazci niso objavljeni na spletu, zato nas zanima kaj mislite z »pridobil v nacionalni bazi podatkov«.

2. Dodatno nas zanima tudi glede finančnega zavarovanja, kjer vas prosimo, da nam za dobro izvedbo posla dovolite predložiti menično izjavo z menicami, saj so stroški takšne oblike zavarovanja občutno cenejše za ponudnika, strošek le tega pa se tako prenese na naročnika že v predračunu.

Odgovor:
1. Gospodarski subjekt izpolni obrazec ESPD kot predhodni dokaz, pri čemer predstavlja izpolnjen obrazec zgolj izjavo, ki pa se vsebinsko povezuje in nanaša na izločitvege razloge in pogoje za sodelovanje, ki jih je naročnik v skladu z 75. in 76. členom ZJN-3 navedel v razpisni dokumentaciji. Naročnik pa bo nato dokazila pridobil sam neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov. Npr. ponudnik v obrazcu ESPD označi, da ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kazenskimi obsodbami, naročnik pa nato resnišnost te navedbe preveri v Kazenski evidenci. V skladu z razpisno dokumentacijo pa mora gospodarski subjekt zato predložiti tudi pooblastilo za preveritev podatkov v Kazenski evidenci. Rubrika »Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki?« pa je v obrazcu ESPD namenjena navedbi sklica na spletno stran, na kateri je prosto dostopno dokazilo glede posameznega izključitvenega razloga ali pogoja za sodelovanje in kjer lahko naročnik sam vpogleda in pridobi to dokazilo. Ta informacija je za naročnika še posebej uporabna v primeru tujih ponudnikov, saj naročnik ne pozna nacionalnih zbirk podatkov in organov, ki jih vodijo v drugih državah.

2. Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Določba razpisne dokumentacije v tem delu ostane nespremenjena.

Datum objave: 17.06.2016   13:51
(25) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 12:10

Vprašanje: Naročnik na strani 6 razpisne dokumentacije navaja, da lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Zanima nas ali so predmet predložitve dokazil tudi točke v obrazcu ESPD (del III: Razlogi za izključitev, C: razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj ter D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje), pri katerih označevanje ni mogoče? V primeru, da je odgovor da, vas prosimo za točno navedbo, katera dokazila boste zahtevali.

Odgovor: Ne, teh razlogov za izključitev naročnik v konkretnem primeru ni vključil v razpisno dokumentacijo
Datum objave: 17.06.2016   13:57
(26) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 11:53
Vprašanje: Naročnik pod točko 9.1.1. navaja, da bo pred oddajo javnega naročila zahteval, da ponudniki predložijo najnovejša dokazila, kot dokaz izpolnjevanja pogojev iz točke 9.1.1. zato prosimo, da specificira, katera dokazila bo naknadno zahteval glede na to, da podatke iz točke 9.1.1. lahko pridobi sam ter ponudnik v ta namen izda soglasje?

Odgovor: gre za splošno določilo v razpisni dokumentaciji. V kolikor naročnik lahko potrdila ali druge potrebne infomacije pridobi sam z dostopom do nacionalne baze podatkov katerekoli države članice, v skladu z osmim odstavkom 79. člena ZJN-3 gospodarski ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov. V ostalih primerih mora dokazilo na podlagi poziva naročnika priložiti ponudnik sam.
Datum objave: 17.06.2016   14:07
(27) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 09:26
Vprašanje: Naročnika sprašujemo kam v obrazec ESPD navedemo informacije (ime ter naslov evidence) v zvezi z izpolnjevanjem zahtev v točki 9.1.1., na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov glede na to, da je v večini primerov potrebno za potrdila zaprositi pisno (kazenska evidenca za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ter evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških, davčni urad) in teh informacij ni na razpolago v elektronski obliki?

Odgovor: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje Datum objave: 17.06.2016 13:23 ((24) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:14)
Datum objave: 17.06.2016   14:12
(28) odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 09:23
VPRAŠANJE: Ali je v obrazcu ESPD potrebno izpolniti rubrike »Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki« tudi v primeru, da je npr. naš odgovor na vprašanje ali nam je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v obrazcu ESPD, Ne?

ODGOVOR: Že odgovorjeno z odgovor na vprašanje, Datum objave: 17.06.2016 13:23 ( (24) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:14)

Datum objave: 17.06.2016   14:23
29 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 13.06.2016 13:57
VPRAŠANJE
1. Glede ESPD obrazca me zanima sledeče. Kako izpolniti v ESPD obrazcu točko A. Informacije o gospodarskem subjektu, če imaš več zakonitih zastopnikov. Ali lahko podatke navajamo drug za drugim npr. Ime, Oseba 1, Oseba 2 isto še za ostale podatke.
Prosim za nasvet o izpolnitvi tega dela obrazca. Ali pravilno navajamo, če navedemo prvega zakonitega zastopnik, drugega v istem delu pod ime?

2. Pod Del II: Razlogi za izključitev: A. Razlogi, povezani s kazenskimi sodbami - sodelovanje v hudodelski združbi - kaj pomeni vprašanje Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki? Prosim vas za pojasnilo. Ponavadi se je navajal organ, kjer se te informacije lahko preverijo. Ali je potrebno navesti elektronski naslov, kjer se te informacije preverijo?

3. Zanima me kaj je potrebno napisati pod Zaključek: Del VI. Sklepne izjave "Podpisani dajemo uradno soglasje, da Ministrstvo za javno upravo pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo predložili v............

4. Kako je v primeru, če želiš kak podatek v tem obrazcu popraviti. Ali moraš ponovno vse izpolniti.

5. Pod točko 9.1. v razpisni dokumntaciji "Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Kaj to pomeni, da je najbolje da si že prej zagotovimo dokazila in prosimo uradne organe za dokazila ali je kako drugače?

ODGOVOR
1. Prvi zastopnik se zapiše v polja: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, položaj/nastopa v vlogi, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-naslov in podrobne informacije o zastopstvu. V zadnjem polju, namenjenem podrobnim informacijam o zastopstvu, gospodarski subjekt navede tudi vse podatke o 2. in nadaljnjih zastopnikih.

2. že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje Datum objave: 17.06.2016 13:23 (24) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:14

3. S to izjavo ponudnik privoli, da ga naročnik preveri v posamezni nacionalni bazi podatkov in zagotavlja, da bo predložil tudi potrebne privolitve za preveritev oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V zvezi s tem pojasnjujemo, da privolitev ponunika ni potrebna za preveritev v vseh nacionalnih bazah podatkov. V Sloveniji je preveritev potrebna zgolj za preveritev v Kazenski evidenci, za druge na nacionalne baze podatke (t.i. uradne evidence). Predlagamo, da ponudnik v tem delu navede: »vseh delih«.

4. Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje Datum objave: 15.06.2016 15:14 (14 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:11)

5. Ne. Kot že odgovorjeno, če naročnik lahko potrdila ali druge potrebne infomacije pridobi z dostopom do nacionalne baze podatkov oz. uradne evidence katerekoli države članice, gospodarski ni dolžan predložiti teh dokazil ali drugih listinskih dokazov. Dokazila, ki jih naročnik ne more pridobiti v nacionalni baze podatkov, pa mora na poziv naročnika priložiti ponudnik.

Datum objave: 20.06.2016   07:54
30 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 09:01
Vprašanje: v predmetnem javnem naročilu niso zajeti nekateri naročniki, ki so zavezani po zakonu in tudi niso navedeni v vaši prilogi: npr. SB Celje, Golnik, OB Valdoltra. Prosimo, da navedete zakonsko podlago, zakaj teh naročnikov niste vključili v skupno javno naročilo, čeprav imajo v svojih javnih naročilih vključene artikle, ki jih razpisujete?

Odgovor: na seznamu naročnikov predmetnega naročila so navedeni posamezni naročniki, ki so odddali potrebe po predmetnem naročilu.
Datum objave: 20.06.2016   08:02
31 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 13.06.2016 13:23
VPRAŠANJE: Zaradi slabih izkušenj uporabnikov (to nekateri ponudniki nimajo) vas opozarjamo, da pri vsakem sklopu zahtevate sledljivost blaga z: primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla. Pri sterilnih izdelkih še: datum sterilizacije in rok trajanja izdelka. Smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena. Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih).

ODGOVOR: vse navedene zahteve v zvezi s ponujenimi artikli, ki jih navajate, so vsebovane v veljavnih standardih, ki so navedeni v tehničnih specifikacijah in ki jih morajo ponujeni artikli izpolnjevati.
Datum objave: 20.06.2016   08:10
32 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 16.06.2016 07:30
VPRAŠANJE: Razpisno dokumentacijo sestavljajo tudi vzorec krovnega okvirnega sporazuma, vzorec posameznega okvirnega sporazuma in vzorec fin. zav za dobro izvedbo obveznosti.
Nikjer ni napisano, da je te obrazce potrebno predložiti ponudbi. Ali te obrazce parafiramo, podpišemo s strani zakonitega zastopnika in predložimo ponudbi ali ne?

ODGOVOR: Ne. Teh obrazcev v ponudbi ni treba prilagati.
Datum objave: 20.06.2016   08:20
33 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 16.06.2016 16:15
VPRAŠANJE: naročnika sprašujemo ali je potrebno v obrazec ESPD navesti informacije o evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami glede na to, da naročnik podatek preveri preko informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje E-Dosje ter kam v obrazec lahko ta podatek vpišemo?

ODGOVOR: že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje, Datum objave: 17.06.2016 13:23 8 (24) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 13:14)
Datum objave: 21.06.2016   15:10
34 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:26

Vprašanje: glede na to, da so po razpisni dokumentaciji navedeni kot naročniki vse bolnišnice v SLO, nas zanima na kakšen način nam garantirate, da v koliko bomo izbrani kot ustrezen dobavitelj za določeno skupino izdelkov, bodo bolnišnice izbrani material res kupovale pri nas? Kaj če se odločijo, da pa ta za njih ni ustrezen, za nekoga drugega pa bo?
Namreč količine so ogromne in hkrati pogojene z novimi zaposlitvami, novimi skladišči.....

ODGOVOR: Posamezni naročniki, navedeni v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila, so po sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016, zavezani k skupnemu javnemu naročanju ter posledično k sklenitvi posameznih okvirnih sporazumov na podlagi sklenjenih krovnih okvirnih sporazumov v tem naročilu. Posamezni naročniki so s tem, ko so oddali svoje potrebe, izkazali potrebe za nakup.

Tehnične zahteve za igle so opredeljene v razpisni dokumentaciji in so enotne in veljajo za vse posamezne naročnike predmetnega naročila. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov.

Datum objave: 21.06.2016   15:19
35 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 15:32

VPRAŠANJE: Prosimo vas, da iz 15. člena vzorca krovnega OS umaknete zahtevo, da se mora račun sklicevati na številko neposrednega sporazuma na podlagi katerega se izstavlja. Ponudniki na dokumente vedno zavedemo številko naročnikove naročilnice in smatramo, da je to zadovoljivo, naročnik pa lahko sam, v primeru potrebe preko številke svoje naročilnice ustvari povezavo s številko okvirnega sporazuma.

ODGOVOR:
Drugi odstavek 15. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma se črta.
Datum objave: 21.06.2016   15:22
36 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 12:04

VPRAŠANJE: Naročnika sprašujemo ali pravilno razumemo ter za izpolnitev zahteve po navedbi informacij o priglasitvi v ustrezen predmetni register navedemo direktni spletni naslov (link) do registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ki je objavljen na spletni stani JAZMP? Prosimo za informacijo, kaj navedemo v okence Oznaka?

ODGOVOR: v obrazec ESPD se navede sklic na spletno stran, kjer je dostopno dokazilo glede predmetnega pogoja za sodelovanje. V okence oznaka pa se navede naziv registra.
Datum objave: 22.06.2016   08:20
37 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 21.06.2016 11:51

VPRAŠANJE: V 15.členu Krovnega okvirnega sporazuma navajate, da se mora račun sklicevati na številko neposrednega sporazuma, na podlagi katerega se izstavlja. Ponudniki na dokumentu vedno navedemo številko naročnikove naročilnice in pričakujemo, da si naročnik sam, preko številke svoje naročilnice ustvari povezavo z okvirnimi sporazumi, po katerih naroča. Prosimo za spremembo.

ODGOVOR: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje, Datum objave: 21.06.2016 15:19 (35 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 15:32)
Datum objave: 22.06.2016   09:45
38 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 09.06.2016 15:25
VPRAŠANJE: V 15. členu Vzorca krovnega okvirnega sporazuma in 7. členu Posameznega okvirnega sporazuma je napisano, da naročnik pred podpisom neposrednega okvirnega sporazuma določi enega izmed navedenih načinov izstavljanja računov. Druga opcija: »Računi se izstavljajo enkrat mesečno, in sicer do petega (5.) v mesecu za dobave realizirane v preteklem mesecu« je nesorazmerna, saj lahko naročnik naroči izvedbo v začetku meseca, kar posledično pomeni, da bo izvajalec na plačilo čakal skoraj 60 dni, kar pa je v nasprotju z namenom določb ZJF in ZIPRS v zvezi s 30-dnevnim plačilnim rokom. Predlagamo, da se druga opcija umakne.

ODGOVOR: Prvi stavek v prvem odstavku 15. člena vzorca krovne pogodbe se spremeni tako, da se glasi: »Računi se izstavljajo ob dobavi ali najkasneje v 8ih dneh po dobavi.«

V skladu s tem se spremeni tudi 7. člen vzorca neposredne pogodbe in sicer tako, da se besedilo »Naročnik pred podpisom neposrednega okvirnega sporazuma določi enega izmed spodaj navedenih načinov izstavljanja računov:
ALI
Računi se izstavljajo enkrat mesečno, in sicer do petega (5.) v mesecu za dobave realizirane v preteklem mesecu.« črta.

Navedeno bo v vzorcu krovnega in neposrednega sporazuma popravljeno pred podpisom sporazuma.

Datum objave: 23.06.2016   09:18
40 Odgovor na vprašanje

Vprašanje: Sklop 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga:
postavke 3,4,5: potrebujete igle za punkcijo na medeničnih kosteh, prsnici,...?


ODGOVOR: Igle se potrebuje za punkcijo na medeničnih kosteh.
Datum objave: 23.06.2016   09:20
41 Odgovor na vprašanje

Vprašanje: Sklop 15, ali vam lahko pri prvemu izdelku ponudimo inzulinsko pero 29G.

Odgovor: ne
Datum objave: 23.06.2016   09:56
42 Odgovor na vprašanje:

VPRAŠANJE
SKLOP 1: Brizgalke – a
1. Sprašujemo vas, ali lahko pod artikel »Brizga Luer za 1XUP, 2,5 ml, tridelna« ponudimo Brizgo Luer za 1XUP, 3 ml, tridelna?
2. Sprašujemo vas, ali lahko pod artikel »Brizga Luer za 1XUP, 50 ml, tridelna« ponudimo Brizgo Luer za 1XUP, 60 ml, tridelna?
3. Sprašujemo vas, ali lahko pod artikel »Brizga za 1XUP 50 ml, tridelna, kateter nastavek« ponudimo Brizgo za 1XUP, 60 ml, tridelna, kateter nastavek?

SKLOP 2: Brizgalke – b
1. Sprašujemo vas, ali lahko pod artikel »Brizga Luer Lock za 1XUP, 2,5 ml, tridelna« ponudimo Brizgo Luer Lock za 1XUP, 3 ml, tridelna?
2. Sprašujemo vas, ali lahko pod artikel »Brizga Luer Lock za 1XUP, 50 ml, tridelna« ponudimo Brizgo Luer Lock za 1XUP, 60 ml, tridelna?

SKLOP 8: Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety)
2. V tem sklopu se niste opredelili glede materiala varnih kanil. Že is sklopa 6. je razvidno, da se na slovenskem trgu pogosteje uporabljajo IV kanile iz poliuretana. Poliuretan je varnejši material, ker se na telesni temperaturi omehča in posledično povzroča manj flebitisov in ostalih komplikacij ob ustavitvi IV kanile.
Ali se strinjate, da ponudimo varne IV kanile iz poliuretana?
3. Ali morajo enovhodne IV kanile z varnostnim mehanizmom imeti »krilca« za pritrditev?

SKLOP 10: Kanile, venozne za večje pretoke
1. Sprašujemo kakšne pretoke zahtevate?

SKLOP 14: Igle injekcijske
1. Spoštovani, zaradi odpiranja konkurence in omogočanja prijave večjemu številu ponudnikov vas pozivamo da, zadnje štiri artikle (igle očesne in igle retrobularne) odstranite iz tega sklopa in jih prestavite v samostojen sklop.
Celotni sklop lahko ponudi le točno določeni proizvajalec oz. njegov zastopnik, saj so strokovni opisi predmeta prepisani in jih lahko izpolni v celoti le en proizvajalec oz. njegov zastopnik. S tem kršite temeljna načela, na katerih temelji javno naročanje (5. člen ZJN-2), načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN-2), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2), načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).
2. Glede na to da imajo različni proizvajalci rahla odstopanja v velikostih injekcijskih igel, ki pa se uporabljajo za isti namen in so še vedno v skladu z vsemi EU standardi, vas prosimo, da dovolite +/- 5 % odstopanja od zahtevanih velikosti.

ODGOVOR
SKLOP 1: Brizgalke – a
Ad1) Da.
Ad2) Da.
Ad3) Da.

SKLOP 2: Brizgalke – b
Ad1) Da.
Ad2) Da.

SKLOP 8: Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety)
Ad2) Da.
Ad3) Da.

SKLOP 10: Kanile, venozne za večje pretoke
Pri kanilah 20 G 5 ml/sec. Pri kanilah 22 G in 24 G 3ml/sec.

SKLOP 14: Igle injekcijske
Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo. Naročnik dovoli odstopanja +/- 5 %.Datum objave: 23.06.2016   10:00
43 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Za sklop 14, ali vam lahko pod.:
1 zap. Št. Ponudimo 0,33×12,7mm in ali je mogoče zadnje 4 izdelke iz sklopa prestaviti v drug sklop saj ti izdelki ne pašejo skupaj.
Hvala.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 23.06.2016   10:02
44 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Za sklop 4 nas zanima ali želite metuljček za vakuumski odvzem krvi z luer adapterjem in ali naj ima le ta varni zaklep ali je lahko brez njega.

ODGOVOR: Mora imeti varni zaklep.
Datum objave: 23.06.2016   10:21
45 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE: V točki 11.2.3, šesti odstavek smo zasledili, da naročnik navaja, da v določenih primerih za posamezen sklop ne bo ponovno odpiral konkurence v predvidenem obdobju 12 mesecev. Naročnika prosimo za obrazložitev, v katerih primerih ne bo ponovno odpiral konkurence?

ODGOVOR: Gre za razloge, ki niso na strani naročnika in za primere, kjer zaradi objektivnih okoliščin ni smiselno ponovno odpirat posameznega sklopa (npr. igel ni več v prodaji, , …itd) ter prav tako v primerih, če posamezni naročniki ne izkažejo nadaljnjih potreb po iglah, ki so uvrščena v posamezen sklop
Datum objave: 23.06.2016   10:24
46 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Prosimo za podatek ali pri sklopu 1 Brizgalke, zahtevate brizgalke z ravnim izlivom brez navoja?


ODGOVOR: Naročnik v tem sklopu zahteva brizgalke luer.
Datum objave: 23.06.2016   10:27
47 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: pri sklopu 14 Igle injekcijske vas opozarjamo, da imajo proizvajalci igel drobna odstopanja pri dimenzijah (12 mm ali 13 mm), (18, 19 mm ali 20 mm), (38 mm ali 40 mm), (32 mm ali 30 mm) zato je prav da v specifikacijo vključite pravilne razpone igel. S tem lahko omogočite, da vam sploh kateri ponudnik odda ponudbo na ta sklop!

ODGOVOR: Dovoljeno je odstopanje +/- 5%.
Datum objave: 23.06.2016   10:30
48 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 18 imate pod zaporedno št. 1 in 2 zahtevana produkta, ki že nekaj časa ne obstajata (do 100 ml in nad 100 ml) taka kot imate navedeno v specifikaciji. Obstaja samo ena obojestranka igla pretočna! To je lepo vidno tudi z zadnjega razpisa Onkološkega Inštituta, kjer smo vsi ponudniki nudili isti izdelek 2 x. Predlagamo da napišete obojestranska, pretočna kanila. Dolžina cca. 6,2 cm, brez latexa, brez DEHP-ja, brez PVC-ja.


ODGOVOR: Lahko ponudite obojestransko pretočno kanilo.
Datum objave: 23.06.2016   10:41
48 Odgovor na vprašanja

VPRAŠANJE:
1. Smo velik ponudnik injekcijskih igel in se vam želimo prijaviti na sklop 14. V ta sklop ste uvrstili tudi igle očesne in igle retrobularne, ki pašejo definitivno v svoj sklop. Po naših informacijah in poznavanju tržišča, so bile te igle leta 2011/2012 ukinjene.
Če teh igel ne boste umaknili iz sklopa 14, smatramo, da favorizirate točno določenega ponudnika, kar je neskladno z zakonom o javnem naročanju in nam daje argumente za sprožitev revizijskega postopka!

2. V sklopu 14 pod zap. št. 3 imate razpisano iglo 0,3 x 8 mm, ki se uporablja pri merjenju insulina, zato smatramo, da je prav, da to postavko premaknete v sklop 15 in s tem ponudnikom omogočite korektno prijavo na sklope.

3. V sklopu 01 in 02 imate razpisane 2 in 2,5 ml trodelne Luer in Luer Lock brizge. Prosimo vas, da le te količine združite v eno postavko, saj gre praktično za eno in isto brizgo, le graduacijo imajo eni proizvajalci samo do 2 in nato podaljšano skalo do 2,5 ml, eni pa imajo 3 ml brizge. Uredite, da bo pravično za vse!!
ODGOVOR

ODGOVOR 1-3: Naročnik bo v teh delih objavil spremembo dokumentacije.


Datum objave: 23.06.2016   12:03
50 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnika sprašujemo po kakšnih kriterijih bo odločal ali bo ponovno odpiral konkurenco za celotno javno naročilo, za vse sklope ali le po posameznem sklopu?


ODGOVOR: Gre za razloge, ki niso na strani naročnika in za primere, kjer zaradi objektivnih okoliščin ni smiselno ponovno odpirat posameznega sklopa (npr. igel ni več v prodaji, , …itd) ter prav tako v primerih, če posamezni naročniki ne izkažejo nadaljnjih potreb po iglah, ki so uvrščena v posamezen sklop.

V primeru, da se konkurenca v posameznem sklopu ne bo odpirala zaradi zgoraj primeroma navedenih razlogov, dobava preneha s potekom 12 mesečnega obdobja.

Datum objave: 23.06.2016   12:17
49 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: V vzorcu-Krovni okvirni sporazum je v 8. členu navedeno, da je dobavitelj dolžan aktivno sodelovati v postopkih ponovnega odpiranja konkurence. V primeru, da se dobavitelj 1-krat ne odzove v predmetnem postopku (ne odda ponudbe, za sklop za katerega je vabljen), lahko naročnik zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 2.000, 00 EUR. Obračun navedene kazni bo lahko podlaga za omejitev sodelovanja pri naslednjem javnem naročilu.
Pozivamo vas, da črtate ta člen iz Okvirnega sporazuma, saj imamo lahko ponudniki objektivne razloge, da ponudbe ne morejo oddati.

ODGOVOR: V vzorcu krovne pogodbe se v 8. členu doda nov odstavek
"V primeru, ko se dobavitelj v ponovnem odpiranju konkurence v predmetnem postopku ne odzove zaradi objektivnih razlogov, ki so neodvisni od dobavitelja, se pogodbena kazen ne zaračuna." Vzorec krovne pogodbe bo v tem delu ustrezno dopolnjen pred podpisom.

Datum objave: 23.06.2016   13:22
51 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
3. Nedopustno je, da naročnik v 7. členu uporablja večinoma dispozitivne določbe, ki so preohlapne in ne spadajo v resno pogodbo, ki je zavezujoč pravni akt za vse pogodbene stranke. Te nesorazmerne določbe puščajo preveliko svobodo naročniku, ki ni zavezan k naročilu konkretnih količin, namesto, da bi naročnik uporabil kogentne določbe za obe pogodbeni stranki in ne samo za ponudnika. Zato zahtevamo, da naročnik popravi naslednje določbe 7. člena skupnega okvirnega sporazuma:
a.) V tekstu 7. člena krovnega okvirnega sporazuma naj se prvi stavek prvega odstavka glasi: »Naročnik bo v času trajanja tega sporazuma ponovno odprl konkurenco.«, prvi stavek drugega odstavka naj se glasi: »Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco za naslednjih 12 mesecev …«.

b) Drugi stavek drugega odstavka 7. člena naj se črta, ker se dobavitelj ne more zavezati za fiksnost cen še za nadaljnje nedorečeno obdobje po izteku 12 mesecev in je fiksnost cen lahko zahtevana za maksimalno 12 mesecev, kolikor je veljavnost prvega pogodbenega obdobja ali izjemoma 13 mesecev, za kakršno obdobje priloži garancijo za dobro izvedbo del.

c) Četrti odstavek 7. člena naj se glasi: Naročnik odpira konkurenco za naslednje 12 mesečno obdobje za celotno javno naročilo v vseh sklopih, razen v tistih, kjer je prejel samo eno ponudbo.

d) V 23. členu naj se zaradi zgornjih navedb črtata 4. in 5. odstavek.

4.Zahtevamo izločitev 8. člena krovnega OS, ki predvideva pogodbeno kazen v primeru neodziva na poziv naročnika na sodelovanje pri postopku odpiranja konkurence. Tudi na strani proizvajalcev ali ponudnikov se v tako dolgem časovnem obdobju lahko spremeni marsikaj, na kar nimajo vpliva in zaradi tega ni mogoče kaznovati dobavitelja zaradi neoddaje ponudbe za naslednje obdobje odpiranja konkurence.

5. Iz 12. člena se izloči navedba »oziroma do začetka veljavnosti novega seznama kandidatov«, saj ta navedba omogoča naročnikom, da lahko v nedogled zahtevajo podaljšanje veljavnosti okvirnega sporazuma, ponudnike pa enostransko postavljajo v nesorazmeren položaj.

6. Iz 13. člena naj se izloči navedba »ob upoštevanju ocenjene razpisane količine za posamezen sklop«.

7. Iz 14. člena naj se izloči iz prvega odstavka navedba »ocenjena« in iz drugega odstavka »predvidena«.

8. Rok za dobavo pogodbenih artiklov, ki je lahko tudi krajši od 24 ur je nesorazmeren, saj velja takšen pogodbeni rok v sedanji praksi za artikle, ki so predmet naročila, le v nujnih primerih in ne praviloma. Realen rok dobave posameznim naročnikom znaša med 3 in 7 dni in takšnega zahtevamo tudi v tem krovnem OS.

ODGOVOR:
3. Pojasnilo glede predvidenih potreb je podano v točki 2 navodil ponudnikom predmetne razpisne dokumentacije. Okvirne količine so podane na podlagi realnih potreb posameznih naročnikov, kar pomeni, da so realen približek dejanskemu stanju za prihodnje obdobje.

3.a) in 3.c): V zvezi z odpiranjem konkurence je odgovorjeno v odgovoru na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 10:21 (45 Odgovor na vprašanje) in Datum objave: 23.06.2016 12:03 (50 Odgovor na vprašanje). Navedena dikcija vzorca krovnega okvirnega sporazuma ostane nespremenjena.

3.b) Navedena dikcija zavezuje dobavitelja, da mora predmetno dobavo nadaljevati po poteku 12 (dvanajst) mesečnega obdobja po enakih cenah, in sicer v primeru za čas do zaključka postopka ponovnega odpiranja konkurence. Povedano drugače, to velja samo v primeru, da je naročnik že začel s postopkom odpiranja konkurence, ga pa še ni zaključil. Sam postopek ponovnega odpiranja konkurence, ki je določen v predmetni dokumentaciji, pa poteka relativno hitro. Navedena dikcija ostane nespremenjena.

3.d) v povezavi z odgovom naročnika pod točko 3.c) tega odgovora ostane predmetna dikacija nespremenjena.

4. Že odgovorjeno z odgovorm na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 12:17 (49 Odgovor na vprašanje).

5. Že odgovorjeno v odgovoru pod točko 3.b)

6. Navedena dikcija ostane nespremenjena.

7. Navedena dikcija ostane nespremenjena.

8. Navedena dikcija ostane nespremenjena.


Datum objave: 23.06.2016   13:45
52 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. Ker ponudnik nima vpliva na višino DDV, prosimo da spremenite zahtevo po ponudbeni ceni,
ki ne bo vključevala DDV.

2. Kot ponudnik ugotavljamo, da naročniki niso zavezani k nakupu razpisanih okvirnih količin blaga, nasprotno pa se ponudniku nalaga obveznost, da se zaveže da bo nosil vse stroške (razliko v ceni), v primeru kritnih nakupov in ostalih pogodbenih kazni, ki sledijo iz razpisne dokumentacije. Glede na višino predvidenih kazni ponudnik upravičeno pričakuje, da se popravi dokumentacija, kjer se poda zagotovilo, da se naročnik obveže k nakupu razpisanih količin z maksimalnim odstopanje +/- 10%.

3. Prosimo, da odstranite zahtevo, da se dobavitelj zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku 12 mesečnega obdobja po enakih cenah in sicer za čas do zaključka postopka ponovnega odpiranja konkurence oz. do konca veljavnosti okvirnega sporazuma brez ustreznega aneksa, ki daje dobavitelju možnost izbire.

ODGOVOR
1. Dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

2.Glede okvirnih količin je že odgovorjeno v odgovoru na vprašanje, Datum objave: 23.06.2016 13:22 (51 Odgovor na vprašanje). Okvirne količine za to naročilo niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah, ker naročnik ne more z realno stopnjo verjetnosti (in ne zgolj hipotetično), zagotoviti nakup teh artiklov z določenim odstotkom. Nakup oziroma poraba posameznega artikla pri posameznem naročniku (bolnišnici) je odvisna od več dejavnikov, na katere posamezni naročniki nimajo bistvenega vpliva, zato bodo vedno obstajala večja ali manjša odstopanja. Okvirne količine so bile podane s strani posameznih bolnišnic ob upoštevanju njihove porabe iz preteklih let, kar zagotavlja, da odstopanja pri tem ne morejo biti enormna.

Predmetne pogodbene kazni so določene sorazmerno predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Ali bo katero od jamstev in zavarovanj vnovčeno, je odvisno od dobavitelja, zato v kolikor dobavitelj izvaja svoje obveznost v skladu z sporazumom, je odveč bojazen po vnovčitvi ali uveljavitvi pogodbenih kazni.

3. Že odgovorjeno v odgovoru na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 13:22 (51 Odgovor na vprašanje). Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.
Datum objave: 23.06.2016   15:06
53 Odgovor na vprašanje

V ponazoritev, da je predvideno nesorazmerno »penaliziranje« morebitnih napak dobavitelja, v nadaljevanju navajamo hipotetični primer:
Ob hipotetični vrednosti naročila v podsklopu 01 Brizgalke v višini 250.000 €, bi znašala razlika v ceni npr. 10.000 €.
Če dobavitelj zamudi en dan in ne več kot do vključno 10 dni, se dobavitelju zaračuna pogodbena kazen 0,5 % od vrednosti posameznega naročila, poleg tega je v 25. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma v 5. odstavku navedena zahteva: »V primeru, ko posamezni naročnik dobavitelju v posameznem sklopu 2-krat uveljavi kritni nakup iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko posamezni naročnik zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 1000 EUR. V primeru, da posamezni naročnik dobavitelju v posameznem sklopu 3-krat uveljavi kritni nakup iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko naročnik na podlagi predhodnega poročila posameznega naročnika odpove neposredni okvirni sporazum. Naročnik lahko na podlagi navedenega v predmetnem sklopu odpove okvirni krovni sporazum ter izvede odpiranje konkurence med preostalimi kandidati za ta sklop. Naročnik na podlagi navedenega sestavi nov seznam kandidatov za predmetni sklop.« kar pomeni, da če npr. dobavitelj pri 10 naročnikih 2 krat ne more izdobaviti posteljnih podlog, mu bo zaračunana pogodbena kazen 10.000 eur, v tretjem primeru, pa se odpove neposredni okvirni sporazum in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 5 % od predvidene vrednosti tega sporazuma zddv v eur za obdobje 12 mesecev. Za dobave pri drugem dobavitelju, izbrani dobavitelj plača posameznim naročnikom še stroške kritnega nakupa. Glede na hipotetični izračun bi kazni znašale skupaj več kot bi bil zaslužek dobavitelja.

Vprašanje:
Ker so količine v skupnem javnem naročilu samo ocenjene, se lahko ob večjem naročilu naročnika hipotetično zgodi, da dobavitelj ne bo uspel dobaviti celotne naročene količine naslednji dan do 15. ure. Predlagamo, da se »penaliziranje« omili na razumno mero.


ODGOVOR:
Predmetne pogodbene kazni so določene sorazmerno predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Ali bo katero od jamstev in zavarovanj vnovčeno, je odvisno od dobavitelja, zato v kolikor dobavitelj izvaja svoje obveznost v skladu z sporazumom, je odveč bojazen po vnovčitvi ali uveljavitvi pogodbenih kazni.
Datum objave: 23.06.2016   15:16
54 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1. v 2. točki Navodil naročnik navaja naslednje:
Predvidene potrebe po posameznih artiklih (količine po posameznih sklopih), ki so predmet tega naročila, so določene na podlagi predhodnih potreb posameznih naročnikov in so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.
V vzorcu Krovnega okvirnega sporazuma v 5. členu naročnik navaja:
Obseg nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja tega sporazuma in se v času izvajanja sporazuma lahko spremenijo. Posamezni naročniki bodo posamezne artikle iz priloge št. 2 naročali glede na dejanske potrebe. Posamezni naročniki se ne zavezujejo kupiti točno določene količine, saj bodo količine natančno opredeljene s posamičnimi naročili.

Ponudniki nikakor ne moremo pristati na to, da naročnik vseskozi navaja okvirne količine, ki niso zavezujoče tudi za posamezne naročnike. 48. člen ZJN-3 navaja: Okvirni sporazum pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno, in če je ustrezno, predvideno količino, nadalje pa v 24. členu tudi naslednje:
24. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil)
(1) Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil, kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
(5) Ocenjena vrednost mora biti veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu ……. Način izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.
(6) Za okvirni sporazum in dinamični nabavni sistem naročnik upošteva najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV vseh javnih naročil, predvidenih za celotno trajanje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.

Glede na to, da je naročnik moral s strani pooblastiteljev v skladu s 24. členom ZJN-3 pridobiti natančne količinske in cenovne parametre, zahtevamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo in objavi tabelo, v kateri bo navedel vse količine posameznih pooblastiteljev, ki bodo podlaga za odločanje ponudnikov, kaj bodo ponudili v posameznem sklopu in posledično za sklepanje posameznih okvirnih sporazumov. Ker naročnik razpolaga z natančnimi količinskimi in cenovnimi parametri, saj v nasprotnem ne bi mogel oceniti vrednosti javnega naročila, je morebitno sklicevanje na to, da so količine okvirne in nezavezujoče popolnoma neprimerno in arogantno, zato zahtevamo, da se naročnik zaveže k naročilu vsaj neke minimalne količine od okvirnih razpisanih količin, recimo 50 % razpisane količine, za katero zagotavlja, da jo bo kupil, kar je še vedno izjemno ohlapno. Na ta način bo izjemno olajšan tudi položaj ponudnikov pri pogajanjih s proizvajalci, saj se prevečkrat dogaja, da pošiljamo ponudniki proizvajalcem povpraševanja za nerealne okvirne količine in zahtevamo količinske popuste, ob izvedbi pa se praviloma dogaja, da količine bistveno odstopajo ali naročniki sploh ne naročajo teh izdelkov, proizvajalci pa ne priznajo količinskih popustov, ki smo jih vkalkulirali v ceno.

ODGOVOR:
Pojasnilo glede predvidenih potreb je podano v točki 2 navodil ponudnikom predmetne razpisne dokumentacije. V zvezi z okvirnimi količinami je odgovorjeno v odgovoru na vprašanje, Datum objave: 23.06.2016 13:45 . Sklopi so oblikovani na podlagi igel in ne na podlagi posamezne bolnišnice, zato okvirne količine niso opredeljene po posameznih bolnišnicah. V okvirnih količinah artiklov v predračunu je navedena vsota količin posameznih naročnikov.
Datum objave: 23.06.2016   15:20
55 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
3. Glede na to, da je večina slovenskih bolnišnic pridobila mednarodno akreditacijo ter certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001, smo v tej povezavi dobavitelji podaljšana roka izpolnjevanja zahtev standarda, in zato predlagamo naročniku, da vključi zahtevo, da mora imeti ponudnik pridobljen ISO 9001, kar pomeni da obvladuje svoje procese ter da je nadzorovan s strani certifikacijskih organov.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija v tem delu ostane nespremenjena.

Datum objave: 24.06.2016   10:23
56 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
9. Na podlagi katerega predpisa je naročnik določil kar 30 dnevni rok za reklamiranje artiklov pri kakovostnih odstopanjih? Ali se naročnik zaveda, da je 30 dnevni rok bistveno predolg, saj v tem času ponudnik nima blaga, ki ga je dostavil, več pod kontrolo in lahko pride do napak na blagu zaradi nepravilnega ravnanja (skladiščenja) na strani naročnika?
Obligacijski zakonik v 461. členu navaja:
(1) Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.
V 462. členu pa zaradi varovanja kupca (naročnika) navaja še ravnaje v primeru skritih napak:
(1) Če se potem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma; sicer izgubi to pravico.
Zahtevamo izločitev ali popravek tega odstavka in uskladitev z Obligacijskim zakonikom.

10. Absolutno nemogoča, nesorazmerna in nesprejemljiva je zahteva pooblaščenega naročnika iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, ki zahteva od dobavitelja, da izvaja statistiko za predmetna naročila, ki se izvajajo in oddajajo v aplikacijah naročnika. Posredovanje statistike pooblaščenemu naročniku ne more biti naloga dobavitelja, ampak posameznih naročnikov, ki razpolagajo s temi podatki na podlagi dobavnic in računov dobavljenega blaga. Višek arogance pa je še celo dodatno zagrožena kazen v zadnjem odstavku 25. člena o pogodbeni kazni, če posamezni ponudnik tega statističnega poročila ne bo predložil.

12. Glede na zapisano v 5. členu ni mogoče konkretno izračunati vrednosti, ki naj bi jo naročnik kupil v pogodbenem obdobju in je zato povsem nesorazmerno, da mora ponudnik dati zavarovanje v konkretni višini ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma in to še z vključenim DDV. Predlagamo, da se naročnik opredeli in določi minimalno količino od okvirnih razpisanih količin, kot smo predlagali zgoraj in za katero bo zagotavljal, da jo bo kupil in to naj bi bila osnova za izračun višine zavarovanja brez DDV, ki jo mora dati ponudnik. Naročnik se mora zavedati, da strošek zavarovanj predstavlja pomembno postavko pri oblikovanju cene, ki jo mora v končni fazi plačati naročnik.

13. Zadnji odstavek 23. člena naj se v celoti črta, saj ni razumljivo, po kakšnem postopku in zakaj naj bi se kar koli od razpisanega, že danes nedefiniranega (zavezujoče količine, storitve ??) spreminjalo.

14. V prvem odstavku 25. člena Krovnega OS naj se pravilno zapiše, da naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen le za vrednost neizdobavljenega blaga, ne pa »od vrednosti posameznega naročila«, ki bo po vsej verjetnosti v večji meri izdobavljeno.

15. V 3. odstavku 25. člena ni mogoče ugotoviti, kdaj nastopi rok za uveljavljanje količinske in kakovostne neuspešne reklamacije. Za neuspešno reklamacijo naročnik nima pravice zaračunati ničesar ampak naj se nasprotno zapiše, da je naročnik dolžan plačati stroške dobavitelju, ki jih je imel z dokazovanjem neupravičenosti reklamacije.

16. V 29. členu so v prvi alineji zahtevani podatki, ki so javno dostopni in naj se zato prva alineja črta, saj se ti podatki lahko spreminjajo dobesedno vsak dan in si lahko naročnik vpogleda ažurne podatke kadar koli.

17. Črta naj se drugi odstavek 35. člena, ker ni razloga za odstop naročnika od sporazuma brez razloga, ampak lahko odstopi iz razlogov, ki so zapisani v zadnjem odstavku tega člena. V primeru odstopa naročnika zaradi njegovih kršitev v skladu s tretjo alinejo zadnjega odstavka 35. člena, naj se črta del odstavka »…in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3)…«, ker tega ZJN- 3 v 96. členu ne predvideva. V 35. člen naj se doda stavek, da je dobavitelj upravičen zahtevati v takem primeru odškodnino za škodo, ki bi jo utrpel z enostransko prekinitvijo sporazuma s strani naročnika.

19. Glede na zgornje zahteve naj naročnik smiselno popravi tudi določila iz posameznega OS, dodatno pa naj popravi naslednje:
a) Določba prvega odstavka 7. člena, ki zahteva predložitev originala dobavnice je skregana z informatizacijo javnega sektorja, saj pomeni nepotrebno papirologijo v fizični obliki, namesto že uveljavljenih oblik poslovanja in pošiljanja računov izključno v elektronski obliki. V primerih reklamacij pa je običajno, da se zahteva predložitev dokazila o dobavi blaga, kar je nesporno.

b) Zahtevamo potrditev, da je bistvena kršitev določil posameznega sporazuma tudi neplačevanje računov v roku.

ODGOVOR:
9. Drugi stavek v drugem odstavku 18. člena vzorca krovne pogodbe se spremeni tako, da se glasi: »Kakovostna odstopanja lahko posamezni naročnik pisno reklamira najkasneje v 8ih dneh od prevzema blaga.« Vzorec krovne pogodbe bo v skladu s tem popravljen pred podpisom.

10. Predmetna zahteva ostaja nespremenjena. Pri predmetni obveznosti dobavitelja gre za posredovanje poročila o opravljenih storitvah/dobavah blaga. Naročnik poudarja, da pri predmetnem ne gre za statistično obdelavo podatkov, ampak za zbir podatkov o opravljenih dobavah.

12. V zvezi z okvirnimi količinami je že bilo odgovorjeno v predhodnih odgovorih na vprašanje. Zahteve v zvezi s finančnim zavarovanjem so določene v skladu z Uredbo o finančnih zaravoranjih pri javnem naročanju. Navedena določba ostane nespremenjena.

13 Navedeno določilo v vzorcu krovnega okvirnega sporazuma je za primer morebitne bistvene spremembe sporazuma, ki ima vpliv na sestavine finančnega zavarovanja. Določilo ostane nespremenjeno.

14. Predmetno je določeno sorazmerne predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Določilo se ne spremeni.

15 Rok za reklamacijo je določen v 18. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma. In sicer je rok za uveljavljanje količinske reklamacije najkasneje 3 delovne dni od prevzema. Rok za kakovostno reklamacijo pa je v skladu z odgovorom pod št. 9 tega odgovora 8 dni od prevzema blaga. V predmetnem členu je tudi določeno, v katerih primerih lahko posamezni naročnik reklamira dobavljeno blago. Predmetno določilo se v zvezi s tem ne spremeni.

16. Navedeno določilo je v vzorcu krovne pogodbe navedeno v skladu z 91. členom ZJN-3. Določilo ostane nespremenjeno.

17. V primeru izpolnjevanja pogodbenih določil, naročnik ne vidi razloga za odstop od sporazuma. A naročnik ne more vnaprej predvideti vseh objektivnih razlogov, na katere nima vpliva (kot npr. sprememba zakonodaje ..itd).
Tretja alineja petega odstavka 35. člena je določena v skladu z 96. členom ZJN-3. Določilo se ne spremeni.
V zvezi z odstopom naročnik pojasnjuje, da vsa ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi uporabljala veljavni Obligacijski zakonik.
Določila 35. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma se ne spremenijo.

19. a) Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje Datum objave: 15.06.2016 15:01 (11 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 03.06.2016 11:14)

19. b) V danem primeru gre za zakonske zamudne obresti, ki jih v primeru zamude izračuna vsak dobavitelj samostojno. V zvezi s tem je naročnik že objavil odgovor na vprašanje, Datum objave: 15.06.2016 15:25 (19 Odgovor na vpraša je Datum prejema: 09.06.2016 15:29). Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.


Datum objave: 24.06.2016   11:05
57 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Zanima nas kakšen bo rok dobave saj so količine ogromne in v primeru ne kupovanja izdelkov s strani bolnic, po podpisu pogodb, nam bodo le ti ostali – komu jih potem naj prodamo – kakšno zagotovilo nam dajete. Kot nam je znano se razpisi iz ministrstva nikoli niso dobro obnesli.
Zanima nas tudi ali bo razpis veljal prav za vse navedene bolnišnice, kaj pa če bo neka bolnišnica rekla, da za njih izbrani izdelki niso dovolj dobri, nam pa bodo potem izdelki ostali. Kaj potem, kakšne so sankcije – ali veste da lahko to pomeni za neko manjše podjetje tudi propad. ZJN-3 pa v 73. členu govori, da mora naročnik zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Kot je očitno vaš predračun in sklopi, ki so ogromni le tega ne dopuščajo in so diskriminatorni, saj so preveliki in se manjša podjetja ne bodo mogla prijaviti – tukaj imamo v mislih predvsem sklop 1 in sklop 14.

Prosimo premislite glede navedenega in ravnajte v skladu z ZJN-3 in razdelite sklope na manjše oz naj bo izbor kar po posameznem izdelku.

ODGOVOR:
Rok za dobavo je določen v 17. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma.

Količine artiklov po posameznih sklopih so določene na podlagi potreb, ki so jih bolnišnice podale. Posamezni naročniki so s tem, ko so oddali svoje potrebe, izkazali potrebe za nakup. Kot je že bilo odgovorjeno so okvirne količine podane na podlagi realnih potreb posameznih naročnikov, kar pomeni, da so realen približek dejanskemu stanju za prihodnje obdobje. Okvirne količine za to naročilo niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah, ker naročnik ne more z realno stopnjo verjetnosti (in ne zgolj hipotetično), zagotoviti nakup teh artiklov z določenim odstotkom. Nakup oziroma poraba posameznega artikla pri posameznem naročniku (bolnišnici) je odvisna od več dejavnikov, na katere posamezni naročniki nimajo bistvenega vpliva, zato bodo vedno obstajala večja ali manjša odstopanja. Okvirne količine so bile podane s strani posameznih bolnišnic ob upoštevanju njihove porabe iz preteklih let, kar zagotavlja, da odstopanja pri tem ne morejo biti enormna.

Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve dokumentacije in področne zakonodaje, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve..

Sklopi so oblikovani kot to dopušča predmet predmetnega javnega naročila ter v skladu večjo gospodarnostjo in učinkovitostjo izvedbe naročila ob upoštevanju nediskriminatorne obravnave. Predmetno naročilo je oblikovano glede na dejanske potrebe naročnika ob upoštevanju določb načel ZJN-3. Naročilo pa se ne sme prilagajati ponudnikom na trgu.

Naročnik bo v zvezi s sklopom 1 in sklopom 14 objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 24.06.2016   11:38
58 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE: SKLOP 12: Igle za spinalno anestezijo
1. Sprašujemo ali je pri tem sklopu morda prišlo do pomote pri opisih artiklov, saj je z izjemo dveh igel pri vseh ostalih zahtevana vodilna igla. Po naših izkušnjah se manjši del spinalnih igel uporablja z vodilnimi iglami (predvsem veliki G in dolge igle), v tem sklopu pa so vodilne igle zahtevane tudi npr. pri spinalnih iglah 22G? Prosimo za pojasnilo.

2. Pozivamo vas tudi k razmisleku, da bi ta sklop razdelili na dva ali tri manjše sklope, saj zaradi zelo širokega nabora različnih velikosti onemogočate sodelovanje velikemu številu ponudnikov. Celotni sklop lahko ponudi le točno določeni proizvajalec oz. njegov zastopnik, saj so strokovni opisi predmeta prepisani in jih lahko izpolni v celoti le en proizvajalec oz. njegov zastopnik. S tem kršite temeljna načela, na katerih temelji javno naročanje (5. člen ZJN-2), načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN-2), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2), načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).

ODGOVOR:
1. Naročnik v tem delu spreminja dokumentacijo; igle 25G do 27G, ki so daljše od 90 cm morajo imeti vodilno iglo. Pri vseh ostalih vodilna igla ni potrebna.

2. Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo in sklop razdelil glede na tip konice.

Datum objave: 24.06.2016   11:44
59 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 15 – kjer zahtevate varno iglo vas prosimo, da le to izbrišete iz tega sklopa saj vam navedeni izdelek lahko ponudi le en dobavitelj. Z navedenim ustvarjate diskriminatorno situacijo – zato apeliramo na vas da ravnate v skladu z ZJN-3 in izdelek brišete iz sklopa.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 24.06.2016   12:00
60 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: pri pregledu predračuna smo opazili da so sklopi ogromni oz. da njihova vrednost posamezneg asklopa znaša tudi preko 100.000€. Glede na vrednost in ogromno količino (več milijonov kosov) vas v skladu z ZJN-3 in 73. člen (razdelitev javnega naročila na sklope), ki govori: " (1) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom," pozivamo, da obstoječe sklope kot so 01,14 razdelite smiselno na več manjših ali pa jiz izbirate posamezno, saj je količina zaa en posamezen izdelek že dovolj velika npr. 1.485.700kosov.
Utemeljitev: Na takšne količine se lahko prijavijo samo velika podjetja, saj manjši ponudniki nimamo tako velikih skladišč kot tudi ne zaposlenih. Navedenega dejstva se veldrogerije dobro zavedajo in vam bodo zaradi navedenega ponudile izdelke po višji ceni.

ODGOVOR: Že odgovorjeno. Glej odgovor na vprašanje Datum objave: 24.06.2016 11:05 (57 Odgovor na vprašanje).

Naročnik v zvezi s tem še navaja, da ni zahteval, da bo moral imeti (izbrani) ponudnik vsak trenutek na zalogi celotno okvirno količino igel, saj niti hipotetično ni možno, da bi posamezni naročniki hkrati naročili celotno okvirno vrednost razpisanih igel

Datum objave: 24.06.2016   13:14
61 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo naročnik razpisuje spinalne igle z različnimi dolžinami in oblikami konic. Sklop vsebuje zelo veliko različnih artiklov in naročnik bo zelo težko dobil večje število konkurenčnih ponudb ponudnikov, ki bodo v svojem portfelju imeli vse zahtevane dimenzije in oblike. Naročniku predlagamo, da sklop 12 razdeli na več podsklopov in loči igle po obliki konice in po dolžini, saj bo na tak način dobil veliko večje število konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo..
Datum objave: 24.06.2016   13:19
62 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE : Naročnika prosimo, da sklop št. 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko razdeli tako, da posebej razpiše igle spinalne s kovinskim nastavkom in posebej vse ostale, ki imajo plastični nastavek, saj večina proizvajalcev proizvaja igle le s plastičnim nastavkom in tako večina ponudnikov ne more ponuditi celega sklopa.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 24.06.2016   13:59
63 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da sklop št. 12 Igle s spinalno anestezijo razdeli na dva dela in sicer ločeno spinalne igle s konico kot npr. Lancet Point in ločeno spinalne igle s konico kot npr. Pencil Point. Gre za dve popolnoma različno oblikovani igli, prav tako določeni proizvajalci proizvajajo samo en tip in ne obeh. V kolikor naročnik resnično želi pridobiti čim več konkurenčnih ponudb, pozivamo, da razdeli sklop in s tem omogoči prijavo kar najširšemu možnemu krogu ponudnikov.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 24.06.2016   14:10
64 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo za naslednja pojasnila:

V 5. sklopu zahtevate igle venozne z metuljčkom, za podkožno infuzijo. Na podlagi smernic CDC je zaradi preventive pred vbodi z iglo priporočilo uporabe venoznih igel z varnostnim sistemom. Ali se strinjate, da dodate zahtevo varna?

V 7. sklopu zahtevate kanile kvalitete kot Vialon. Prosimo, da natančno navedete po katerih kriterijih morajo biti ponujene kanile primerljive z Vialon kanilami.

V 8. sklopu zahtevate pri zadnji postavki, 26G varnostno kanilo dvovhodno. Tako majhna dvovhodna kanila ne obstaja zato predlagamo, da spremenite zahtevano 26G kanilo v enovhodno kanilo.

V 16 sklopu zahtevate igle punkcijske: Ali lahko ponudimo pod 1. zahtevo 0,7 x 70 mm? Ali lahko ponudimo pod 4. zahtevo 0,9 x 120 mm? Ali lahko ponudimo po zadnjo zahtevo 2,0 x 200 mm?

ODGOVOR:
Ad5: Naročnik dovoli ponudbo tudi varnih igel z metuljčkom.
Ad7: Po kriteriju – funkcionalni namen.
Ad8: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Ad16: DA, DA, DA.
Datum objave: 24.06.2016   14:13
65 ODgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. Naročnik v sklopu št. 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko razpisuje skupaj spinalne igle s kovinskimi in plastičnimi nastavki. Glede na to, da so igle s kovinskimi nastavki stari tipi igel, ki jih marsikateri proizvajalec sploh ne proizvaja več pozivamo naročnika, da bodisi na postavke kjer je zahtevan kovinski nastavek dovoli prijavo igel s plastičnimi nastavki, bodisi izloči igle s kovinskimi nastavki v samostojen sklop in s tem omogoči prijavo večim ponudnikom.

2. Naročnik v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod postavko 1 in 2 razpisuje iglo biopsijsko Trap sistem. Trap sistem (Trapsystem) je zaščitena blagovna znamka proizvajalca HS Hospital Service in je kot take ne more ponuditi noben drug ponudnik oz. proizvajalec. Posledično lahko tudi cel sklop ponudi samo zastopnik omenjenega proizvajalca, kar pa ni smotrno saj s tem omejuje konkurenčne ponudbe. Naročnika prosimo, da pod postavko 1 in 2 dovoli ponudbo tudi enakovrednih artiklov s podobnim oziroma enakovrednim sistemom, ki prav tako učinkovito zadržijo vzorec kostnega mozga.

ODGOVOR:
Ad1: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Ad2: Naročnik dovoli ponudbo enakovrednih artiklov, za isti funkcionalni namen.

Datum objave: 24.06.2016   14:17
66 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: kot vidimo zahtevate original kataloge proizvajalca in navodila. Ker vsi proizvajalce navedenega ne nudijo, vas prosimo, da nam dovolite predložiti naše kataloge za izdelke, ki jih bomo ponudili, iz katerih bo prav tako razvidno za kakšen izdelek gre.


ODGOVOR: Zgolj v primeru, da proizvajalci ne nudijo originalnih katalogov in navodil, so dopustni ponudnikovi dokumenti. Ponudnik je v takem primeru dolžan priložiti izjavo proizvajalca, da ne nudi katalogov in navodil.
Datum objave: 24.06.2016   14:21
67 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Spoštovani, v sklopu 16 (Igle punkcijske) so navedene dimenzije točno določenih proizvajalcev. Zaradi zagotavljanja konkurenčnosti nas zanima kakšna so dovoljena odstopanja od dimenzij navedenih v sklopu, saj točno te dimenzije lahko ponudijo samo določeni proizvajalci.

ODGOVOR: Naročnik dovoli odstopanja +/-5%, ter odstopanja: glej odgovor na vpr. Datum objave: 24.06.2016 14:10 (64 Odgovor na vprašanje).

Datum objave: 24.06.2016   14:23
68 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: prosili bi, da razdelite sklop 14 Igle injekcijske na dva sklopa:
- na injekcijske igle vseh dimenzij
- in na očesne in retrobulbarne igle.
Večina svetovnih proizvajalcev injekcijskih igel ne proizvaja tudi očesnih in retrobulbarnih igel in s tem ko jih imate skupaj v sklopu z injekcijskimi iglami omejujete konkurenco. Zaradi doseganja nižjih cen direktno od proizvajalcev vas prosimo, da razdelite sklop 14 in s tem date možnost prijave večini svetovnih proizvajalcev in s tem zagotovite konkurenčnost in transparentnost.


ODGOVOR: Kot že odgovorjeno bo naročnik v zvezi s sklopom 14 objavil spremembo razpisne dokumentacije.
Datum objave: 24.06.2016   14:29
69 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko imate pod postavkami 104, 105, 106, 109 in 110 v opisih: »Kovinski ali plastični nastavek«. Zanima nas, kakšen nastavek ste mislili oziroma, če ga lahko bolj natančno opišete. Čemu nastavek služi?

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 24.06.2016   14:30
70 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE
v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko imate naslednje opise:
1. Postavka 102: »IGLA SPINALNA 20G X 115MM«. Ali vam lahko ponudimo spinalno iglo 20G x 90mm?
2. Postavka 104: »IGLA SPINALNA 18G X 88MM, KOVINSKI NASTAVEK«. Ali vam lahko ponudimo spinalno iglo 18G x 90 mm?
3. Postavka 108: »IGLA SPINALNA 20G X 88MM«. Ali vam lahko ponudimo spinalno iglo 20G x 90mm?
4. Postavka 110: »IGLA SPINALNA 22G X 63,5 MM, KOVINSKI NASTAVEK«. Ali vam lahko ponudimo spinalno iglo 22G x 50mm ali 22G x 75 mm?

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   08:41
71 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: LAhko bolje opišete igle v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnegamozga:
- postavka 6 igla biopsijska z avtomatskim prožilnim mehanizmom G 16: kakšna je potrebna dolžina igle? je zahteva za enkratno ali večkratno uporabo?
- postavka 7 igla biopsijska z avtomatskim prožilnim mehanizmom G 18: kakšna je potrebna dolžina igle? je zahteva za enkratno ali večkratno uporabo?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   08:53
72 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 17 igle za punkcijo kostnega mozga:
- postavka 1 Igla biopsijska trap sistem 8G 100 mm: lahko ponudimo iglo 9G, ki je enakovredna tradicionalni igli 8G? Premer vzorca je enak - 2,4mm
- postavka 2 Igla biopsijska trap sistem 8G 180 mm: lahko ponudimo iglo 9G, ki je enakovredna tradicionalni igli 8G in dolžine 150 mm? Premer vzorca je enak - 2,4mm
- postavka 3 Igla za punkcijo kostnega mozga 13G 76 mm: lahko ponudimo iglo 13G dolžine 70mm?
- postavka 4 igla za punkcijo kostnega mozga 15G 43 mm: lahko ponudimo iglo 15G dolžine 50 mm?
- postavka 5 Igla za punkcijo kostnega mozga 15G 100mm: Lahko ponudimo iglo 15G dolžine 78 mm?


ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   08:55
73 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V podsklopu 17 ste razpisali iglo biopsijsko z avtom.prožilnim meh., G 16 in G 18. Prosimo , da navedete dolžine igel in za katere biopsije je namenjena igla 16G in za katere igla 18G (dojke, jetra, ....??)

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   08:57
73 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: vprašanje za sklop 17:
razpisali ste iglo za punkcijo kostnega mozga 13G, 76MM. Ali vam lahko ponudimo 14G?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   08:58
74 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: vprašanje za podsklop 17 :
- razpisali ste iglo TRAP SISTEM, 8G 180 MM. Ali je prišlo do pomote in želite 150mm'
- ali vam lahko ponudimo 150mm namesto 180mm?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:36
75 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: PODSKLOP: ŠT.17
- RAZPISANE SO DIMENZIJE IGEL, KI NISO OBIČAJNE. ALI VAM LAHKO PONUDIMO IGLO TRAP 8G 150MM namesto razpisane 180MM?
- IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 13G, 76MM - JE TO OBIČAJNA PUNKCIJSKA IGLA ZA KOSTNI MOZEG ALI JE TO TRANSPLANTACIJSKA IGLA? 13G NAMREČ ZA OBIČAJNO PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA NI OBIČAJNA MERA IN JO IMA MOGOČE LE EN PROIZVAJALEC. VAM LAHKO PONUDIMO 14G?
- IGLA BIOPSIJSKA Z AVTOM.PROŽNIM MEH G 16 IN G18 - KAKŠNE SO DOLŽINE IGEL? PROSIM ČE OPIŠETE LASTNOSTI PROZILNEGA MEHANIZMA (DVOSTOPENJSKO PROŽENJE, MOŽNOST ODSTRANITEV IGLE,..'''enoročno napenjanje in proženje, način proženja in napenjanja prožilnega mehanizma,....

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:40
76 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnik je v sklopu 17 združil tehnične opise za biopsijske igle različnih proizvajalcev, zato vam sklopa v celoti ne more ponuditi en ponudnik. Naročnika prosimo, da dovolite oddajo za posamezni artikel in s tem omogočite prijavo in konkurenčno sodelovanje kar najširšemu krogu ponudnikov.

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:42
77 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1. Ali vam lahko v sklopu 17 Igla za punkcijo kostnega mozga 13G 76 MM ponudimo iglo za punkcijo kostnega mozga 14G in 55mm?
2. Ali vam lahko v sklopu 17 Igla za punkcijo kostnega mozga 15G 43 MM ponudimo iglo za punkcijo kostnega mozga 15G in 40mm?


ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:44
78 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. V sklopu 17 Igle za punkcijo – biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko trap sistem 8G 100MM. Naročnikova strokovna zahteva »TrapSystem« je ime produkta točno določenega proizvajalca in predstavlja njegovo zaščiteno ime, kar pomeni, da zahtevano iglo biopsijsko lahko ponudi samo en ponudnik zato naročnika sprašujemo:
A) ali dovoli prijavo na posamezen artikel oz. prosimo, da razdeli sklop
B) ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za
kvaliteten odvzem in zaščito vzorca?

2. V sklopu 17 Igle za punkcijo – biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko trap sistem 8G 180MM. Naročnikova strokovna zahteva »TrapSystem« je ime produkta točno določenega proizvajalca in predstavlja njegovo zaščiteno ime, kar pomeni, da zahtevano iglo biopsijsko lahko ponudi samo en ponudnik zato naročnika sprašujemo:
A) ali dovoli prijavo na posamezen artikel oz. prosimo, da razdeli sklop
B) ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za
kvaliteten odvzem in zaščito vzorca, dolžine 150mm?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:46
79 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: v sklopu 17 - Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga: Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 16 in Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 18 nas zanima kakšna naj bo dolžina utora vzorca?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:52
80 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 1. Zanima nas ali v sklopu 17 - Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga: Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 16 in Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 18 zahtevate iglo za biopsijo mehkega tkiva in ne za biopsijo kostnega mozga?

2. Zanima nas ali v sklopu 17 - Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga: Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 16 in Igla biopsijska z avtom. prožil. meh. G 18 predložimo ponudbo za vse dolžine igel?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:54
81 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE:
Ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod zap. št. 3 ponudimo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga dolžine 100mm?
Ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod zap. št. 4 ponudimo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga dolžine 50mm?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   09:58
82 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga, predlagamo, da omenjeni sklop ali razdelite ali odprete, da se lahko prijavimo na posamezen artikel in s tem zagotovite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Večina ponudnikov ne more zagotoviti vseh izdelkov iz omenjenega sklopa.

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 27.06.2016   09:59
83 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga, prosimo za natančnejši opis naslednjih izdelkov:
IGLA BIOPSIJSKA Z AVTOM.PROŽIL.MEH.G 16
IGLA BIOPSIJSKA Z AVTOM.PROŽIL.MEH.G 18

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   10:21
84 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga - ali lahko ponudimo izdelke z minimalnim odstopanjem v dimenziji:
IGLA BIOPSIJSKA TRAP SISTEM 8 G 100 MM - 8G x 10,2cm
IGLA BIOPSIJSKA TRAP SISTEM 8 G 180 MM - 8G x 15,2cm
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 13 G 76MM -
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G 43MM - 15G x 6,8cm
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G 100MM - 15G x 10,2cm

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   10:24
85 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 07 Kanile za dolgotrajno uporabo (kvalitete kot npr. vialon):
Prosimo, da kanile 24G dvovhodna in 26 G eno in dvovhodna umaknete iz tega sklopa, saj kanile kvalitete vialon ali podobno, ne obstajajo v teh dimenzijah. Tudi iz navedenih količin je razvidno, da je uporaba teh dimenzij kanil minimalna, zato ni smiselno, da vam zaradi njih ne bi mogli dati konkurenčne ponudbe za ostale, bolj uporabljane velikosti kanil iz materiala vialon ali podobno.

Sklop 10 Kanile venozne za večje pretoke (npr. za aplikacijo kontrastnih sredstev)
Prosimo vas, da definirate kaj je večji pretok.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   10:26
86 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 08 Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety):
Prosim vas, da 24 G in 26G dvovhodne kanile uvrstite v svoj sklop, saj jih vsi ponudniki nimamo v svojem asortimanu in se zaradi tega ne moremo prijaviti na celoten sklop.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   10:27
87 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 06 Kanile, mandreni:
Ali lahko 24 G dvovhodne kanile uvrstite v svoj sklop, saj jih vsi ponudniki nimamo v svojem asortimanu in se zaradi tega ne moremo prijaviti na celoten sklop. 24G kanile niso pogosto uporabljene in je nesmiselno, da z njimi omejujete prijavo na ostale velikosti bolj uporabljanih kanil.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Datum objave: 27.06.2016   10:32
88 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 12: Igle s spinalno anestezijo:
V tem obširnem sklopu razpisujete najrazličnejše dimenzije spinalnih igel. Tako obširnega sklopa namreč nihče od ponudnikov ne bo mogel zapolniti. Prosimo, da ta sklop odprete, saj je nemogoče pričakovati, da bo več ponudnikov lahko ponudilo vse navedene dimenzije. Tako boste prejeli največ ponudb, saj se bomo na posamezne postavke lahko prijavili vsi ponudniki spinalnih igel.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo
Datum objave: 27.06.2016   10:42
89 Odgovor na vprašanje

Vprašanje: Naročnika sprašujemo:
1. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X 115 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 20G X 120mm?
2. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 18G X 88 MM, KOVINSKI NASTAVEK ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 19G X 90mm, s plastičnim nastavkom?
3. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X 75 MM, KOVINSKI NASTAVEK ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 20G X 70mm, s plastičnim nastavkom?
4. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X 38 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G X 50mm?
5. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X 88 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 20G X 90mm?
6. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 38 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G X 50mm?
7. Ali vam lahko v sklopu 11 Igle, kanile s spinalno diagnostiko pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 63.5 MM, KOVINSKI NASTAVEK, ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G X 70mm, s plastičnim nastavkom?
8. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 115mm z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 25G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
9. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 40mm, brez vodila, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 22G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
10. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 88mm, brez vodila, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 22G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
11. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X 90mm, z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 25G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
12. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X 115mm, z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 25G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
13. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 25G X 115mm, z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 25G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
14. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X 90mm, z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
15. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X 115mm, z vodilno iglo, s konico kot npr. Lancet point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
16. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X 110mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
17. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
18. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X 50mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 70mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
19. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 25G X 25mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo brez vodila, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
20. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 25G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 25G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
21. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 24G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
22. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X 90mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
23. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 27G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
24. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 29G X 90mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
25. Ali vam lahko v sklopu 12 Igle s spinalno anestezijo pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X 115mm z vodilno iglo, kot npr. Pencil point, ponudimo spinalno iglo velikosti 22G X 120mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?
37. Ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA TRAP SISTEM 8 G 180 MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 8G X 150mm?
38. Ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod artiklom IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 13 G 76 MM, ponudimo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga velikosti 14G X 75mm?
39. Ali vam lahko pod sklopom 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod artiklom IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G 43 MM, ponudimo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga velikosti 15G X 45mm?


ODGOVOR: Naročnik bo v sklopih 11, 12 in 17 spremenil razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 27.06.2016   10:46
90 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 08 Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety):
Prosimo vas, da artikel pod zaporedno številko 3: kanila IV varnostna G17, enovhodna umaknete iz tega sklopa, saj je po našem vedenju ne ponuja noben proizvajalec, vsekakor pa ne večina ponudnikov, ki bi vam sicer lahko podala ponudbo za ostale artikle v tem sklopu.

ODGOVOR: Naročnik v tem delu ne spreminja dokumentacije.
Datum objave: 27.06.2016   10:48
91 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Sklop 06 Kanile, mandreni:
Prosimo vas, da artikla pod zaporedno številko 13 in 14: 24G, dvovhodne kanile iz materiala teflon in poliuretan umaknete iz tega sklopa. Vodilni svetovni proizvajalci IV kanil namreč ponujajo izključno enovhodne 24 G in manjše kanile. Razlog za to je dokazano lažje zagotavljanje zaprtega sistema in boljša varnost pacienta pred inficiranjem krvotoka pri uporabi enovhodnih IV kanil, kar je še zlasti očitno pri otrocih (Journal of Hospital Infection, 2013 1-10).

Sklop 08 Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety):
Prosimo vas, da artikla pod zaporedno številko 14 in 15: 24G in 26G kanila IV varnostna dvovhodna umaknete iz tega sklopa. Vodilni svetovni proizvajalci IV kanil namreč ponujajo izključno enovhodne 24 G in 26G kanile. Razlog za to je dokazano lažje zagotavljanje zaprtega sistema in boljša varnost pacienta pred inficiranjem krvotoka pri uporabi enovhodnih IV kanil, kar je še zlasti očitno pri otrocih (Journal of Hospital Infection, 2013 1-10).

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo (sklop 06 in sklop 08)
Datum objave: 27.06.2016   11:32
92 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1. Večkrat je bilo poudarjeno, da je skupno javno naročilo za medicinske pripomočke obvezno oz. zavezujoče za vse bolnišnice. Zanima nas ali je temu res tako, glede na to, da na seznamu posameznih naročnikov (priloga 1) ni npr. Splošne bolnišnice Celje, ki je zagotovo potencialni naročnik artiklov iz skupine igel. Na podlagi česa so bolnišnice oziroma javni zdravstveni zavodi vključeni na seznam skupnega javnega naročila?

2. Naročnik v navodilih za pripravo ponudbe pod točko 9 ugotavljanje sposobnosti navaja, »Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 9.1.2 teh navodil ponudnikom«
Glede na to, da ponudniki v ponudbo prilagamo obrazec ESPD in hkrati tudi pooblastilo naročniku, da sam pridobi podatke iz uradnih evidenc nas zanima kakšen je smisel, da pred oddajo od ponudnikov ponovno zahteva ista dokazila (potrdila, izjave)?

4. Naročnik v vzorcu krovnega okvirnega sporazuma v 8. členu navaja »Dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati v postopkih ponovnega odpiranja konkurence. V primeru, da se dobavitelj 1-krat ne odzove v predmetnem postopku (ne odda ponudbe, za sklop za katerega je vabljen), lahko naročnik zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 2.000,00 EUR. Obračun navedene kazni bo lahko podlaga za omejitev sodelovanja pri naslednjem javnem naročilu«.
Naročnika pozivamo, da umakne 8. člen iz krovnega okvirnega sporazuma, saj ta določba ni smiselna v več primerih. Na primer: potencialni ponudnik se v 1. obdobju na nek sklop prijavi z določenim naborom artiklov, tekom obdobja pa dobi obvestilo od proizvajalca, da en artikel ukinja. To pomeni, da ponudnik ne more zapolniti celotnega sklopa in se zato v 2. obdobju (odpiranju konkurence) ne more prijaviti na ta sklop. V skladu z 8. členom bi tako ponudnik moral plačati kazen v višini 2.000,00 EUR za dejanje na katerega nima vpliva. Enaka situacija se lahko zgodi v primeru, da ponudnik v naslednjem letu od svojega proizvajalca dobi obvestilo o povišanju cen in se odloči ne sodelovati, ker ni več konkurenčen.
Naročnika prosimo, da pojasni kako bo obračunaval navedene kazni oziroma omejeval sodelovanje na naslednjem javnem naročilu, saj gre tu za dejanja višje sile, ki niso v pristojnosti sodelujočega ponudnika. Na katerih javnih naročilih bo omejeval sodelovanje – isto ali drugo področje?
Prav tako naročnik posega v avtonomijo poslovanja ponudnika in na tak način diktira njegove odločitve in strategije, ki niso v pristojnosti naročnika.

7. Naročnik v navodilih za pripravo ponudbe nikjer ne omenja kako naj ponudniki ponudbo oz. del ponudbe označimo kot poslovno skrivnost. Ali je to v celoti prepuščeno ponudnikom ali bo naročnik posredoval navodila?

ODGOVOR:
1. Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje Datum objave: 20.06.2016 07:54 (30 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 09:01), in Datum objave: 21.06.2016 15:10 (34 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:26)

2. Že odgovorjeno z odgovorm na vprašanje Datum objave: 17.06.2016 13:57 ((26) Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 11:53)

4. V zvezi z 8. členom vzorca krovne pogodbe glej odgovor na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 12:17 (49 Odgovor na vprašanje). Naročnik s tem ne posega v poslovanje ponudnika. V danem primeru ne gre za nezakoniti določbo, niti za kršitev javno naročniške zakonodaje. Naročnik pa še pojasnjuje, da bo obračun navedene kazni lahko podlaga za omejitev sodelovanja pri naslednjem javnem naročilu za predmetni predmet.

7. Odločitev o tem, ali bo del ponudbe označen kot poslovna skrivnost, je na strani ponudnika. Pri tem naročnik opozarja, da ZJN-3 v 35. členu določa, kateri podatki so po ZJN-3 javni.

Datum objave: 27.06.2016   12:17
93 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE:
5. Naročnik v vzorcu krovnega okvirnega sporazuma v 17. členu navaja, da je rok za dobavo pogodbenih artiklov naslednji delovni dan do 15. ure po oddaji posameznega naročila.
Glede na to, da je naveden rok za dobavo zelo kratek – lahko celo manj kot 24 ur, če je naročilo oddano po 15. uri, naročnika pozivamo, da določi razumen rok za dostavo in sicer vsaj 2 delovna dneva.

6. Naročnik v vzorcu krovnega okvirnega sporazuma v 25. členu navaja, da bo v primeru kršitve pogodbene obveznosti s strani izbranega ponudnika izvedel kritni nakup pri naslednjem dobavitelju po vrsti iz seznama kandidatov po cenah iz ponudbenega predračuna kandidata. Zanima nas kako dolg bo rok za dobavo artiklov s strani naslednjega dobavitelja glede na to, da le-ta do trenutka naročila ne bo obveščen, da ima izbrani dobavitelj težave z dobavo in tudi ne bo imel pripravljene zaloge?

ODGOVOR:
5. Prvi stavek 17. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma se spremeni tako, da se glasi: »Rok za dobavo pogodbenih artiklov je do 2 delovna dneva po oddaji posameznega naročila, do 15. ure.« Vzorec krovnega okvirnega sporazuma bo v skladu s tem popravljen pred podpisom

V skladu s tem se popravlja odgovor naročnika glede roka dobave z Datum objave: 23.06.2016 13:22 (51 Odgovor na vprašanje) – pod zap. št. 8; in odgovor naročnika Datum objave: 24.06.2016 11:05 (57 Odgovor na vprašanje).

6. do 2 delovna dneva po oddaji posameznega naročila, do 15. ure.

Datum objave: 27.06.2016   12:38
94 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE:
3. Naročnik v navodilih za pripravo ponudbe pod točko 11.2.4. Predračun navaja, da v kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0) EUR. Ali bo naročnik v tem primeru ponudbo ponudnika za določen sklop izločil ali pa je tak ponudnik vseeno lahko izbran po ceni 0 EUR?

ODGOVOR: Naročnik pojasnjuje, da se vprašanje nanaša na fazo pregleda in ocenjevanja ponudb ter še dodaja, da naročnik v tej fazi postopka ne more sugerirati, kakšno ceno naj ponudniki ponudijo.

Datum objave: 27.06.2016   13:20
95 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: v zvezi s predmetnim javnim naročilom, nas zanima sledeče:
1) V 17. členu vzorca krovnega okvirnega sporazuma je določba, ki pravi, da je rok za dobavo pogodbenih artiklov naslednji delovni dan do 15.00 ure po oddaji posameznega naročila.
Glede na dosedanje izkušnje je bil rok za dobavo tovrstnega potrošnega materiala v 2 dneh od prejema naročila. Namreč naročniki lahko pošljejo glede na to dikcijo naročilnico pošljejo tudi ob štirih popoldne ali kasneje, ko imamo ponudniki že razporejene prevoze za naslednji dan.
V kolikor ne boste spremenili roka za dobavo materiala, vas vsaj naprošamo, da omejite čas, do katerega morajo naročniki poslati naročilnico, npr. do 10.00 ure, v kolikor želijo dobavo naslednji delovni dan do 15.00 ure.

2) 25. člen okvirnega krovnega sporazuma določa, da lahko naročnik dobavitelju za vsak dan zamude dobave pri pogodbeno določenem roku zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% ( pol odstotka) od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot do vključno 10 ( deset) dni zamude.
Prosimo, da črtate to kazen, sicer pa enak odstotek dodajte 22. členu, ki govori o poravnavi naročnikove obveznosti do dobavitelja.

ODGOVOR:
1. V zvezi z rokom za dobavo glej odgovor na vprašanje, Datum objave: 27.06.2016 12:17 (93 Odgovor na vprašanje). Naročnik je v predmetnem odgovoru podaljšal rok dobave.

2. Predmetne pogodbene kazni so določene sorazmerno predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Določila vzorca krovnega okvirnega sporazuma se v tem delu ne spremenijo. Prav tako se ne spremeni določilo 22. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma.

Datum objave: 27.06.2016   14:56
96 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vezano na predmetno javno naročilo zastavljamo naslednja vprašanja:

2. KOLIČINE
2.1. Na podlagi preverbe okvirnih letnih količin, ki so navedene v ponudbenih predračunih ugotavljamo, da so slednje izredno nizke in nesorazmerne glede na število naročnikov, če jih primerjamo z našimi letnimi dobavami zgolj posamičnim od naročnikov, ki so vključeni v skupno javno naročilo. Še posebej se naročnika napotuje, da preveri postavke:
- Sklop 01 Brizgalke - a
- Sklop 12 Igle za spinalno anestezijo
- Sklop 18 Igle in kanile pretočne

2.2. Naročnik v razpisnih dokumentacijah navaja, da gre za okvirne letne količine na podlagi katerih se oblikuje ponudbena cena in ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah. Glede na to, da so predvidene količine nizke, kot predhodno že pojasnjeno, in da je tako ocena dobav kot ocena vrednosti artikla osnovana na predvidenih količinah, se naročnika poziva, da opredeli % odstopanja od predvidenih količin, ki se ga lahko pričakuje. Naročniku se predlaga 20% odstopanje od okvirnih količin. Na ta način bo moč podati za naročnika ugodnejšo ponudbo, saj bo riziko ponudnika glede nihanja količin med 0 in 100% bistveno manjši in bo temu posledično prilagojena tudi cena.
Prav tako pa je nemogoče pričakovati, da ima ponudnik zaradi izredno kratkih dobavnih rokov na zalogi celotne količine, ki lahko ne bodo v celoti realizirane ali pa bodo realizirane v bistveno večjem obsegu. Lahko se namreč zgodi, da se med letom razpisu priključi dodatni naročnik, ki bo terjal bistveno večje količine od predvidenih in v tem primeru ponudnik ne more zagotavljati, da bo imel za neznan % povečanja vedno zagotovljenih zadosten obseg zahtevanih količin.
Naročnika se poziva, da ravna gospodarno in učinkovito, kot ga k temu zavezujejo temeljna načela javnega naročanja, in opredeli količine s predvidenim in v naprej znanim deležem odstopanja.

2.4 Ker merilo temelji na količini za posamezni sklop, je torej povsem nedopustno, da se v naprej ne opredeli dopustnega odstopanja od predvidenih količin. Dejstvo je, da je cena v ključni korelaciji s količino, zato je povsem nedopustno, da se ponudnika izbira na določenih predpostavkah, ki bodo nato v vazi izvajanja lahko tudi bistveno spremenjene in bodo povsem razvrednotile izvedeno razvrstitev ponudb. Merilo, ki mora biti skladno z načelom sorazmernosti povezano s predmetom javnega naročila, torej ne more biti prepuščeno 100% nihanjem na račun realiziranih količin.

3. OKVIRNI SPORAZUM
3.1. Statistično poročanje
19. člen OKS:
»V primeru, da izvaja statistiko iz prejšnjega odstavka dobavitelj, mora ob koncu 12 (dvanajst) mesečnega obdobja v elektronski obliki (Excel dokument) zagotavljati statistične podatke, in sicer za preteklo 12 (dvanajst) mesečno obdobje. Statistično poročilo mora biti posredovano naročniku (MJU) ločeno po posameznih naročnikih. Statistični podatki morajo biti oblikovani na način, kot so oblikovane postavke predračuna.«
26. člen OKS:
»Če dobavitelj na podlagi tretjega odstavka 19. člena tega sporazuma naročniku (MJU) ne posreduje statističnega poročila iz omenjenega člena tega sporazuma oziroma ga ne posreduje v obliki, kot je navedeno v predmetnem členu, bo naročnik lahko dobavitelju posredoval opomin, v katerem bo določil dodaten rok za posredovanje predmetnih podatkov. V kolikor dobavitelj v dodatno določenem roku ne bo predložil letnega poročila iz 19. člena tega sporazuma oziroma ga ne bo posredoval v obliki, kot je navedeno v 19. členu, bo naročnik (MJU) lahko dobavitelju zaračunal pogodbeno kazen v višini 300 EUR.«
VPR: Dolžnost dobavitelja je dobava naročenih izdelkov v zahtevani kvaliteti in zahtevanih rokih. To da želi razpisovalec lastno dolžnost zakonskega statističnega poročanja prevaliti na dobavitelja, je povsem neprimerno in nezaslišano. Dobavitelj NI dolžan opravljati dela, ki je vezano na obveze naročnika do države. Zahteva se, da se vsaki pogodbeni stranki dodeli naloge, ki ji pritičejo in so vezane na njen položaj. Iz tega naslova se terja črtanje citiranih delov okvirnega sporazuma.

3.3. SODELOVANJE PRI ODDAJI PONUDBE
8. člen OKS:
»Dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati v postopkih ponovnega odpiranja konkurence. V primeru, da se dobavitelj 1-krat ne odzove v predmetnem postopku (ne odda ponudbe, za sklop za katerega je vabljen), lahko naročnik zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 2.000,00 EUR. Obračun navedene kazni bo lahko podlaga za omejitev sodelovanja pri naslednjem javnem naročilu.«
VPR: Povsem nedopustno je, da naročnik posega v legitimno pravico usposobljenega kandidata, da za posamezno povpraševanje ne odda ponudbe. Glede na to, da je naročnik šel v sklenitev okvirih sporazumov z več ponudniki, naročnik že obvladuje tveganje, da ne bi prejel nobene ponudbe, zato je kaznovanje subjekta, ki oceni, da v določenem obdobju ali za določen artikel ne more zagotoviti ustrezne dobave (npr. dobavitelj se odloči da v Slovenijo ne bo več uvažal izdelka, zamude pri proizvajalcu glede linije proizvodnje, višja sila, ki onemogoča oddajo ponudbe, itd.) povsem neprimerno. Vsekakor je veliko bolj odgovorno, če ponudnik ne odda ponudbe, kot pa da se naročnika postavlja v položaj, ko mu ne bo mogel dobaviti naročenih artiklov. Naročnika se poziva, da črta sporno določbo okvirnega sporazuma.

3.4. PODALJŠANJE FIKSNOSTI CEN
7. člen OKS:
»Naročnik bo predvidoma ponovno odpiral konkurenco za naslednjih 12 (dvanajst) mesecev med kandidati iz seznama kandidatov za posamezen sklop. V primeru, da naročnik po poteku 12 (dvanajst) mesečnega obdobja v času trajanja sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja za posamezen sklop, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku 12 (dvanajst) mesečnega obdobja po enakih cenah, in sicer za čas do zaključka postopka ponovnega odpiranja konkurence.«
VPR: Ponudnik je dolžan podati fiksno ceno za obdobje 12 mesecev, kar je glede na spreminjajoče tržne razmere dolgo obdobje fiksnosti cen. V kolikor mora dobavitelj iz razloga, ki ne izhaja iz sfere dobavitelja, podaljšati dobave in to po ceni, ki jo je oblikoval pred 12 meseci ali več, je navedeno povsem nesorazmerna zahteva naročnika. Zaključek novega postopka odpiranja konkurence lahko ob ponavljajočih revizijskih zahtevkih trajajo tudi več kot 6 mesecev, zato se naročnika poziva da ali predmetno določbo v celoti črta ali pa dobavitelju omogoči prilagoditev cene skladno s spremenjenimi tržnimi razmerami.

3.7. DOBAVI ROK
17. člen OKS:
»Rok za dobavo pogodbenih artiklov je naslednji delovni dan do 15. ure po oddaji posameznega naročila.«
Glede na vrsto predmeta javnega naročila ni moč trditi, da gre za urgentne dobave, zato se razpisovalca poziva, da temu primerno prilagoditi tudi rok za dobavo in sicer najmanj 2 delovna dneva od naročila.

ODGOVOR:
2.1: Naročnik je navedeno preveril. Predvidena razpisana količina artiklov za predmetne sklope je takšna, kot je navedena v obrazcu predračun, ki je del razpisne dokumentacije za to naročilo.

2.2: Naročnik najprej pojasnjuje, da je v zvezi z dobavnimi roki le-te podaljšal (glej odgovor na vprašanje Datum objave: 27.06.2016 12:17 (93 Odgovor na vprašanje)). Kot je bilo tudi že pojasnjeno naročnik ni zahteval da bo moral imeti (izbrani) ponudnik vsak trenutek na zalogi celotno okvirno količino igel, (glej odgovor na vprašanje, Datum objave: 24.06.2016 12:00 (60 Odgovor na vprašanje).
Glede okvirnih količin in glede zagotovitve nakupa z določenih odstotkom je prav tako naročnik že večkrat odgovoril (glej odgovor na vprašanje, datum objave Datum objave: 23.06.2016 13:45 (52 Odgovor na vprašanje).Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

V zvezi z navedbo da se med letom priključi dodatni naročnik, pa naročnik pojasnjuje, da se po odpiranju ponudb v predmetnem postopku, ne more priljučiti dodatni naročnik.

2.4: V zvezi z okvirnimi količinami je naročnik že večkrat podal odgovor. V zvezi z merilom pa naročnik odgovarja, da je merilo nediskriminatorno, sorazmerno in povezano s predmetom javnega naročila. Določbe razpisne dokumentacije v zvezi z merilom ostanejo nespremenjene.

3.1: Naročnik na tem mestu poudarja, da ne gre za dodatno obveznost, saj poslovni subjekti te podatke že vodijo in z njimi razpolagajo. KOt je naročnik že večkrat pojasnilk so pogodbene kazni sorazmerne predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

3.3: Že odgovorjeno. Glej odgovor na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 12:17 (49 Odgovor na vprašanje) - primeru, ko se dobavitelj v ponovnem odpiranju konkurence v predmetnem postopku ne odzove zaradi objektivnih razlogov, ki so neodvisni od dobavitelja, se pogodbena kazen ne zaračuna.

3.4: Že odgovorjeno. Glej odgovor na vprašanje Datum objave: 23.06.2016 13:22 (51 Odgovor na vprašanje ). Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

3.7: Že odgovorjeno. Glej odgovor na vprašanje Datum objave: 27.06.2016 12:17 (93 Odgovor na vprašanje)Datum objave: 27.06.2016   15:23
97 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1. glede na visoke količine po sklopu nas zanima, kako nam garantirate, da bodo posamezni zavodi sploh jemali pri nas, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik. Kaj če bo enemu zavodu kvaliteta zadovoljiva drugemu pa spet ne, kaj bo potem s sklenjenimi pogodbami, ali jih bodo lahko kar razveljavili. Na kakšen način boste reševali zadeve? Preblem nastane, če bomo podpisali pogodbe potem pa izdelke ne bodo naročali že iz kakšnega razloga, mi pa bomo v ta namen morali najeti večja skladišča in zaposliti nove zaposlene, saj so količine ogromne.

2. Sicer je pa splošno vprašanje, kdo se lahko sploh prijavi, saj so količine ogromne, za kar pa mora biti podjetje:
- dobro finančno sposobno (100.000€), saj so v igri velike količine, ki jih bomo morali imeti na zalogi brez garancije, da jih bodo kupili,
- več zaposlenih za odpremljanje,
- večja skladišča, saj so to volumenski izdelki, ki zavzamejo veliko prostora.

3. Zaradi navedenih dejstev vas prosimo, da določene sklope razdelite na manjše, vsaj 1 in 14 sklop, kjer so količine ogromne. Predlagamo tudi izbor po izdelkih, saj so količine že tako in tako ogromne. Z navedenim bi dobili več ponudnikov in hkrati nižje cene.

4. Kaj bo z ravnokar podpisanimi pogodbami, ki smo jih ravno podpisali s posameznimi bolnišnicami za tukaj obravnavani izdelki.
PROSIMO ZA POJASNITEV, kaj naj z zalogami, ki jih imamo že v skladiščih za že podpisane razpise, ali naj le te kar zavržemo - saj to ne gre tako. Prosimo teoretike (zaposlene v pisarnih-ministre), da malo premislite, kaj vaša nepremišljena dejanja potegnejo za sabo in se obnašate kot dober gospodar. Z vašim nenadnim razpisom bo mnogo podjetij propadlo, saj je vaš razpis za skoraj vse bolnišnice v SLO in neko podjetje, ki ima že podpisano pogodbo npr. z večimi javnimi zavodi za nek materil, bo le tega lahko zavrgel, ker ga prodati tako in tako ne bo mogel.

ODGOVOR
1. V zvezi z okvirnimi količinami in predvidenimi dobavami je že bilo odgovorjeno (glej odgovor Datum objave: 23.06.2016 13:45 (52 Odgovor na vprašanje), Datum objave: 24.06.2016 11:05 (57 Odgovor na vprašanje). Posamezni naročniki (bolnišnice, katerih ustanoviteljica je RS) so po sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016, zavezani k skupnemu javnemu naročanju ter posledično k sklenitvi posameznih okvirnih sporazumov na podlagi sklenjenih krovnih okvirnih sporazumov v tem naročilu.

Tehnične zahteve za igle so opredeljene v razpisni dokumentaciji in so enotne in veljajo za vse posamezne naročnike predmetnega naročila. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve.

2. Pogoji in zahteve predmetnega naročila so sorazmeno predmetu javnega naročila Ponudbo lahko v odda vsak ponudnik, ki izpolnjuje v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje. Poslovna odločitev o tem, ali bo ponudnik ponudbo oddal, pa je stvar posameznega ponudnika. V zvezi s količinami je že bilo odgovorjeno. Prav tako je že bilo odgovorjeno, da naročnik ni zahteval, da bo moral imeti (izbrani) ponudnik vsak trenutek na zalogi celotno okvirno količino igel.

3. Kot je že bilo odgovorjeno, bo naročnik v zvezi s sklopom 1 in sklopom 14 objavil spremembo razpisne dokumentacije. V zvezi s predlogom za izbor po izdelkih se razpisna dokumentacija v tem delu ne spremeni.

4. V skladu z razpisno dokumentacijo bodo posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, glede na to, kdaj se iztečejo obstoječe pogodbe. Predmetno javno naročilo je bilo kot skupno javno naročilo s sklepom Vlade Republike Slovenije določeno že v letu 2015 ter tudi v letu 2016, kar pomeni, da so zavezanci – bolnišnice, v pogodbe vključile razvezni pogoj, določen z zakonodajo.

Datum objave: 28.06.2016   09:29
98 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
2.V 13. točki Navodil je navedeno:
Posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, bodo v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, in sicer glede na to, kdaj se ji iztečejo obstoječe pogodbe za predmetne artikle. Navedeno ne vpliva na predpisane količine v predmetnem naročilu.
Ali se pooblaščeni naročnik zaveda, da to pomeni, da nekateri od naročnikov, čeprav so morali pristopiti k skupnemu naročilu, ne bodo vzeli niti enega kosa razpisnih artiklov, saj se jim pogodbe ne bodo iztekle pred koncem skupnega javnega naročila. Torej bo šlo za navidezno javno naročilo in posledično gospodarsko škodo, ki bo povzročena ponudnikom, ker bodo zaradi pogoja dobave v 24 urah morali imeti na zalogi količine iz razpisa, ki pa jih naročniki ne bodo dejansko naročili.

ODGOVOR: V skladu z razpisno dokumentacijo bodo posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, glede na to, kdaj se iztečejo obstoječe pogodbe. Na spletni strani MJU bo naročnik objavil seznam pogodb z datumi njihovega izteka za posamezne naročnike za to naročilo. Predmetno javno naročilo je bilo kot skupno javno naročilo s sklepom Vlade Republike Slovenije določeno že v letu 2015 ter tudi v letu 2016, kar pomeni, da so zavezanci – bolnišnice, v pogodbe vključile razvezni pogoj, določen z zakonodajo. V zvezi s tem naročnik ponovno poudarja, da so posamezni naročniki s tem, ko so oddali potrebe izkazali potrebe za nakup.

V zvezi z rokom dobave glje odgovor Datum objave: 27.06.2016 12:17 (93 Odgovor na vprašanje)


Datum objave: 28.06.2016   09:39
Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: zanima nas kako se bo ravnalo v primeru, da je bolnišnica v samostojnem javnem razpisu prejela nižjo ceno za posamezni artikel, ker ni omejevala konkurence in so bile zahteve po sklopih navedene tako da se je prijavilo več ponudnikov. Na primer v sklopu 08 je navedenih 700 kom Kanil i.v. - varnostna G26 dvovhodna, ki jih lahko ponudi samo nekaj proizvajalcev. Kar pomeni da se zaradi tega ostali proizvajalci ne morejo prijaviti za 362.538 komadov ostalih velikosti. Ker to posledično pomeni omejevanje konkurence v posameznem sklopu so lahko cene posameznega artikla v sklopu dražje kot v primeru samostojnega javnega naročanja posamezne bolnišnice, ki naroča samo tiste velikosti, ki jih potrebuje, kar pomeni, da se lahko prijavi več proizvajalcev in doseže nižjo ceno. Bo lahko bolnišnica v tem primeru še vedno naročala posamezne artikle, za katere je v samostojnem lastnem javnem razpisu pridobila nižjo ceno, kot jo boste pridobili za posamezni artikel v skupnem javnem naročanju?

ODGOVOR: V skladu z razpisno dokumentacijo bodo posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, glede na to, kdaj se iztečejo obstoječe pogodbe. Predmetno javno naročilo je bilo kot skupno javno naročilo s sklepom Vlade Republike Slovenije določeno že v letu 2015 ter tudi v letu 2016, kar pomeni, da so zavezanci – bolnišnice, v pogodbe vključile razvezni pogoj, določen z zakonodajo. V skladu z ZJN-3 pa je dopustna ponudba, med drugim, tudi tista ponudba, ki ne presega sredstev naročnika.

Datum objave: 28.06.2016   10:05
100 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE:
c) Zahtevamo izločitev 18. člena, ki omogoča posameznim naročnikom neudeležbo v predmetnem skupnem javnem naročilu, če imajo za izdelke svoje veljavno naročilo.
Pooblaščenemu naročniku predlagamo, da še enkrat razmisli o nepotrebnem hitenju pri izvedbi tako kompleksnega javnega naročila in enostranskem vsiljevanju zahtev, da se ne bo ponovila zgodba izpred let na istem področju, ko je skupno javno naročilo propadlo ravno zaradi razlogov, ki jih navajamo zgoraj. Naročnik se mora zavedati, da gre za popolno nesorazmerje med zahtevami, ki jih ima na eni strani do ponudnikov in edine obligacije, ki jo imajo naročniki, to je plačilo blaga. Naročnik v tem trenutku zahteva, da ima ponudnik neopredeljeno količino izdelka vedno na zalogi 12 mesecev oziroma tudi več, če se bo tako odločil, pri čemer ponudnik ne ve, ali bodo posamezni naročniki sploh kupovali izbran artikel ali ne, ponudnik mora naročen izdelek dobaviti v 24 urah, v nasprotnem primeru so zagrožene drastične kazni, ki se nepotrebno podvajajo in ponudnika postavljajo v nemogoč položaj, da se bodisi ne udeleži razpisa oziroma si z udeležbo ob postavljenih pogojih povzroči škodo. Če želi naročnik s skupnim naročilom res prihraniti sredstva v zdravstvu, morajo tudi posamezni naročniki prevzeti del obveznosti v tem postopku in se zavezati k dobavi določenih količin izdelka, jasno napovedati začetek pristopa k pogodbi, se držati zastavljenih rokov glede odpiranja konkurence in nenazadnje sami poskrbeti za svoje preplačane in neučinkovite informacijske sisteme, iz katerih bodo črpali ustrezne podatke. Razpis na način »izvesti javno naročilo na silo oz. samo, da bo izvedeno in obkljukano na nekem seznamu« in kot je zastavljen v tem trenutku izraža neresnost naročnika, saj je vsakomur, ki to želi videti jasno, da tako ohlapne zaveze na eni strani in nesorazmerne zahteve na drugi, ne morejo voditi k uspešnemu projektu.

ODGOVOR: Na vprašanja glede okvirnih količin, rokov dobave, pogodbenih kazni, odpiranja konkurence in zagotavljanja statističnih podatkov je odgovorjeno v predhodnih odgovorih.

V zvezi z 18. členom vzorca neposrednega okvirnega sporazuma gled odgovor na vprašanje, Datum objave: 28.06.2016 09:39. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

Datum objave: 28.06.2016   10:18
101 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: v krovnem okvirnem sporazumu je pogoj MJU kot podpisnika krovnega sporazuma, da mora dobavitelj nuditi najmanj 12 mesecev nespremenjeno ceno in da bo naročnik predvidoma ponovno odpiral konkurenco za naslednjih 12 (dvanajst) mesecev med kandidati iz seznama kandidatov za posamezen sklop. Zanima nas ali to pomeni, da se bodo obravnavali samo kandidati, ki so kandidirali na razpisu ali bo naročnik iskal tudi nove kandidate? Zanima nas ali bo naročnik obravnaval vse kandidate iz sezname ali samo drugega najugodnejšega?

ODGOVOR: Konkurenca se bo v posameznem sklopu odpirala med kandidati, ki so na seznamu kandidatov v posameznem sklopu.
Datum objave: 28.06.2016   10:47
102 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
3.6. POGODBENA KAZEN
25. člen OKS:
Po roku za uveljavljanje količinske in kakovostne neuspešne reklamacije dobavljenega artikla lahko posamezni naročnik za posamezno naročilo zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR.
VPR: Naročnika se opozarja, da je predmetna zahteva nesorazmerna, saj je lahko več dobav tudi nižjih vrednosti od 1000 EUR, zato je predmetna generalna pogodbena kazen povsem nesorazmerna. Predlaga se črtanje citiranega dela 25. člena

ODGOVOR: Pogodbena kazen je določena sorazmerno predmetu naročila in namenu pogodbenih kazni in sankcij. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.


Datum objave: 28.06.2016   10:54
103 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 5. NEGOSPODARNOST IN NEUČINKOVITOST JAVNEGA NAROČILA
Razpisovalca se poziva k ponovnem razmisleku o primernosti izvedbe skupnega javnega naročila in načinu vodenja razpisa, kot ga izvaja MJU. Dejstvo je, da je razpis pripravljen in voden bistveno slabše kot v času, ko so javna naročila vodile posamične bolnišnice in kot kaže nabor bolnišnic, ki so pristopile k skupnemu javnemu naročniku, jih še vedno samostojno izvajajo. Glede na številna opozorila razpisovalcu, da je navedba količin in delež odstopanja od slednjih bistvenega pomena, da se lahko pričakuje nižje cene, bo MJU očitno ponovno izkazal, da skupna javna naročila izvaja na način, da pridobi dražje cene, kot so jih sposobne spogajati bolnišnice same, hkrati pa je nerazumljivo, da instituciji, ki stroke ne pozna, kar se vidi tudi iz same razpisne dokumentacije in odgovorov, v polnosti ignorira preteklo dobro prakso.
Ali je bila izvedena kalkulacija stroškov, ki se bodo ustvariti iz naslova številnih komisij, usklajevanj, ki še vedno nima pozitivnega efekta v smislu dobre in jasne razpisne dokumentacije?
Naročnika se poziva k razveljavitvi skupnega javnega naročila zaradi povsem neopredeljenih količin, ki se jih lahko pričakuje tekom veljavnosti OKS in številnim nepravilnostim in nejasnostim, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in onemogočajo oddajo dopustne ponudbe.

ODGOVOR: Naročnik ne podaja odgovorov na komentarje ali subjektivna mnenja.


Datum objave: 28.06.2016   13:22
104 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Pogoj MJU kot podpisnika krovnega sporazuma je, da mora dobavitelj nuditi najmanj 12 mesecev nespremenjeno ceno. Kakšna je veljavnost posameznega okvirnega sporazuma za prvo 12 mesečno obdobje v primeru, ko imajo posamezni naročniki še veljavne pogodbe? Ali bo potem prvo obdobje skrajšano za razliko, ali bo 12 mesečni sporazum začel teči šele po izteku veljavne pogodbe? V zadnjem primeru bi to pomenilo, da moramo dobavitelji ceno držati dlje kot 12 mesecev. V izogib nejasnostim in povečanje transparentnosti postopka, Vas prosim za spisek veljavnosti pogodb predmetnega naročila posameznih naročnikov, da si znamo predstavljati, kdaj bo posamezni naročnik pričel nabavo po krovnem sporazumu.

ODGOVOR:
V primeru, da bo na primer posamezni naročnik določil rok uporabnosti posameznega okvirnega sporazuma 3 mesece po sklenitvi le-tega, veljajo nespremenjene cene do ponovnega odpiranja konkurence (predvidoma po poteku 12 mesecev), ne pa 12 mesecev po začetku uporabnosti (ki jo določi posamezni naročnik) posameznega okvirnega sporazuma. Pri tem pa mora posamezni dobavitelj upoštevati drugi odstavek 7. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma v primeru, da naročnik po poteku 12 (dvanajst) mesečnega obdobja v času trajanja sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja za posamezen sklop za predmetno naročilo. V tem primeru mora dobavitelj dobavo nadaljevati tudi po poteku 12 (dvanajst) mesečnega obdobja po enakih cenah, in sicer za čas do zaključka postopka ponovnega odpiranja konkurence.

Na spletni strani MJU/DJN bo naročnik objavil seznam z datumi izteka pogodb za posamezne naročnike za to naročilo.Datum objave: 28.06.2016   13:42
105 Odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE:
2.3 Naročnika se poziva, da sporoči informacijo o tem kateri naročniki oz. bolnišnice in v kakšnih okvirnih količinah in kdaj se lahko oz. bodo tekom veljavnosti okvirnega sporazuma priključili konkretnemu naročilu, da lahko ponudniki pri oblikovanju cene in načrtovanju nabav lahko upoštevamo ta pomemben vidik spremenjenih okoliščin. Razpisovalca se poziva na oblikovanje seznama o potencialnih pristopnicah OKS, vključno s časovno komponento in predvidenimi količinami za nove pristopnice.

ODGOVOR: Posamezni naročniki so navedeni v seznamu naročnikov v navodilih ponudnikom. Okvirne količine so navedene v obrazcu predračun. Kot pojasnjeno, je bilo predmetno naročilo kot skupno javno naročilo s sklepom Vlade Republike Slovenije določeno že v letu 2015 ter tudi v letu 2016, kar pomeni, da so zavezanci – bolnišnice, v pogodbe vključile razvezni pogoj, določen z zakonodajo. Bo pa naročnik na spletni strani MJU/DJN objavil seznam z datumi izteka pogodb za posamezne naročnike za to naročilo.

Datum objave: 28.06.2016   13:55
106 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: v 30. odgovoru navajate, da so navedeni naročniki na koncu razpisne dokumentacije, sami posredovali zahtevo za pomoč pri pridobitvi ponudb. Ta odgovor nikakor ni logičen, saj potem posamezni zavodi nebi ravno sklenili in zaključili z zbiranjem ponudb.

Prosimo, točno obrazložitev, recimo za Onkološki inštitut. Kaj če navedeni zavod noče skleniti nove pogodbe in noče razdreti že ravnokar sklenjeno pogodbo. Tale vaš ključ se nam zdi malce za lase privlečen, saj ni logično, da zavod, ki je javno imel razpis ponovno povprašuje - zanima nas kaj je zadaj - mogoče nek ponudnik, ki ni bil na tem razpisu izbran in želi ponovno kandidirati, saj je vidl cene izbranega ponudnika.

ODGOVOR: v citiranem odgovoru je pojasnjeno, da so na seznamu naročnikov skupnega javnega naročila za igle navedeni tisti posamezni naročniki, ki so v tem naročilu oddali potrebe .
Kot pa je bilo pojasnjenjeno v odgovoru na vprašanje Datum objave: 15.06.2016 14:41 (9 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:36) pa morajo naročniki, v primeru, ko samostojno izvedejo postopek javnega naročanja za blago, ki je predmet skupnega javnega naročila, v svoje pogodbe vključiti razvezni pogoj v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16).
Na komentarje in subjektivna mnenja pa naročnik ne podaja odgovorov.Datum objave: 28.06.2016   14:07
107 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnik je v predračunu podal ocenjene letne količine, ki pa za posamezne naročnike niso zavezujoče. Po naših večletnih izkušnjah na področju javnih naročil lahko trdimo, da ocenjene letne količine v razpisih največkrat niso realne količine. Bodisi jih naročniki multiplicirajo ali pa celo sploh ni realizacije. Kaj lahko ponudniki pričakujemo na tem javnem razpisu v takem primeru? Na primer, če je razpisan nek artikel v količini 100 kos, dejansko pa se potem izkaže, da je potrebe po artiklu 200 kos ali več. Izbrani ponudnik se orientira glede na v predračunu zapisano količino in naroči pri proizvajalcu 100 kos za celo leto. Kaj se zgodi v primeru, da ponudnik ne more pravočasno zagotoviti količine, ki je bila nad ocenjeno količino (preostalih 100 kos), saj le-te na začetku ni pričakoval in je ni naročil, nove dobave pa trajajo tudi 2 – 3 mesece? Ali bo to razlog za pogodbene kazni? Po našem mnenju bi moral naročnik na tej točki biti tako razumevajoč, da pogodbenih kazni ne bi uveljavljal in kar se da sodeloval s ponudnikom. Posamezni naročniki namreč zelo dobro poznajo svojo porabo in obstoječo zalogo, izbrani ponudnik pa ne.
Naročnika prosimo za razmislek kako bi to lahko uredili v primeru večjega odstopanja od ocenjenih letnih količin, saj si ponudniki ne želimo pogodbenih kazni in bi z veseljem radi poskrbeli, da bodo imeli vsi posamezni naročniki vedno dovolj artiklov na razpolago.

ODGOVOR: Naročnik je na predmetno že podal odgovor. Gre za okvirni sporazum, katerega pomen je , da naročnik ne more vnaprej natančno opredeliti vseh količin. Kot že pojasnjeno so podatke o količinah so posredovale bolnišnice – končni naročniki, ki kot sami navajate zelo dobro poznajo svoje potrebe. Gre za realne potrebe naročnikov, kjer se ne pričakuje bistvenega odstopanja od okvirnih količin.
Datum objave: 28.06.2016   14:25
108 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Pod točko 13 Krovni okvirni sporazum piše, da bodo posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, in sicer glede na to, kdaj se iztečejo obstoječe pogodbe za predmetne artikle. Navedeno ne vpliva na predpisane količine v predmetnem naročilu.« Glede na to, da bodo naročniki sami določali rok veljavnosti glede na iztek obstoječih pogodb sprašujemo ali v primeru, da trenutno veljavna pogodba velja do leta 2017 in je sklenjena z drugim dobaviteljem pomeni, da dobavitelj, ki bo sklenil pogodbo v okviru skupnega javnega naročila toliko časa ne bo dobavljal blaga v okviru skupnega javnega naročila ter ali boste preverjali ali se dobave vršijo preko izbranega dobavitelja.

ODGOVOR: Že odgovorjeno (glej odgovor Datum objave: 28.06.2016 13:22, 104 Odgovor na vprašanje).
Izvajalec naročila ni nadzorni organ kot tak in ne bo preverjal ali se dobave vršijo preko izbranega dobavitelja. Obenem morajo vse bolnišnice spoštovati javno-naročniško zakonodajo.

Datum objave: 28.06.2016   15:17
109 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vezano na naročnikovo navedbo: »Posamezni naročniki, ki že imajo sklenjene pogodbe za predmetne artikle, bodo v posameznem sporazumu, ki ga bodo podpisali, določili rok uporabnosti le-tega, in sicer glede na to, kdaj se iztečejo obstoječe pogodbe za predmetne artikle.« Glede na to, da imamo nekateri ponudniki v trenutno sklenjenih pogodbah dikcije, da okvirni sporazumi ter kupoprodajne pogodbe prenehajo veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila nas zanima ali vaša navedba pomeni, da vse pogodbe po trenutno veljavnih tenderjih ne bodo prenehale veljati s sklenitvijo predmetnega okvirnega sporazuma?

ODGOVOR: Že odgovorjeno. Glej odgovor Datum objave: 15.06.2016 14:41 (9 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:36) in Datum objave: 28.06.2016 09:39.
Datum objave: 29.06.2016   09:37
110 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE
Da bi vam pripravili ustrezno ponudbo, imamo nekaj vprašanj:
- sklop 13 Igle biopsijske
- postavka 4 igla biopsijka 14G * 15 cm: lahko natančneje opišete iglo, to je namreč le splošen opis. Potrebujete biopsijsko iglo za mehka tkiva, itd? Je lahko ročna, semi-avtomatska, avtomatska?
- postavka 5 igla biopsijska 14G * 200 mm: lahko natančneje opišete iglo, to je namreč le splošen opis. Potrebujete biopsijsko iglo za mehka tkiva, itd? Je lahko ročna, semi-avtomatska, avtomatska?
- postavka 6 igla bipsijska 15G * 230 mm: lahko natančneje opišete iglo, to je namreč le splošen opis. Potrebujete biopsijsko iglo za mehka tkiva, itd? Je lahko ročna, semi-avtomatska, avtomatska?


ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 29.06.2016   09:42
111 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: imamo dve prošnji, ali je mogoče ločiti sklop 1 na dvodelne in tridelne brizge in ali je mogoče v sklopu 7 ločiti enovhodne in dvovhodne kanile. Prav tako vas dodatno naprošamo, da iz sklop 7, umaknete naziv VIalon, ki je ime blagovne znake, ki vam jo lahko ponudi samo en proizvajalec. Glede na to da so Vialon IV kanile varne kanile, vas prosimo, da nam tukaj dovolite ponuditi IV kanile z varnim zaklepom, ki so primerljive z navedeno.

ODGOVOR:
Ad 1: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Ad 2: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo.
Ad 3: Naročnik je razpisal “kvalitete kot npr. Vialon” kar pomeni, da mora biti kvaliteta ponujenih kanil primerljiva z razpisanimi.
Datum objave: 29.06.2016   09:47
112 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Prosim vas, da sklop 13 Igle biopsijske omogočite kot »odprt« sklop, saj boste pridobili več ponudb in povečali konkurenčnost med ponudniki.

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 29.06.2016   09:51
113 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo za odgovor: podsklop 16 igle punkcijske: ali so to igle z mandrenom ali brez?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo
Datum objave: 29.06.2016   09:52
114 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ZA PODSKLOP 13, igle biopsijske:
prosimo za natančnejši opis igle in sicer:
- s katero pištolo biopsijsko (NAZIV IN TIP PIŠTOLE) mora biti igla kompatibilna?
- diameter igle in dolžina
- namen uporabe - npr: biopsija dojke, prostate pljuč, sternalne punkcije,...?
- DELTA CUT igla : če je le igla, - s katero biopsijsko pištolo je kompatibilna? Ali je to igla s prožilnim mehanizmom za 1x uporabo?
- igla SHUTTLE - je to igla s prožilnim mehanizmom za enkratno uporabo?
- Igla SHUTTLE- če je samo igla-s katero biopsijsko pištolo je kompatibilna?

ODGOVOR: naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 29.06.2016   10:00
115 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Sklop 14 Igle Injekcijske:
Prosimo vas, da dovolite minimalno odstopanje pri dolžini igel, ki ne more vplivati na kvaliteto dela ali varnost pacienta. Glede na to, da je na tržišču več različnih ponudnikov igel, je nemogoče pričakovati, da bodo vsi imeli točno določeno dolžino igle, kljub temu, da je namen uporabe igle enak.
Na tak način boste omogočili, da se na razpis lahko prijavi več ponudnikov in pridobili konkurenčnejšo ceno.
- igla injekcijska 0,4 x12mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 13 mm.
- igla injekcijska 0,4 x18mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 19 mm.
- igla injekcijska 0,7 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,7 x 40 mm
- igla injekcijska 0,8 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,8 x 40 mm
- igla injekcijska 1,1 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,1 x 40 mm
- igla injekcijska 1,2 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,2 x 40 mm
- igla očesna 0,5 x 20mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 22 mm
- igla očesna 0,5 x 30mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 32 mm
- retrobulbarna 0,5 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 38 mm
- retrobulbarna 0,6 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,6 x 38 mm

Sklop 15 Igle Injekcijske inzulinske
-3. postavka: igla za inzulinsko pero, varna igla 30 G
Prosimo, da potrdite, da besedna zveza »varna igla« pomeni, da je igla zaščitena na tak način, da se z njo ni možno zbosti.

ODGOVOR:
1. Sklop 14 Igle Injekcijske:
- igla injekcijska 0,4 x12mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 13 mm.
- igla injekcijska 0,4 x18mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 19 mm.
- igla injekcijska 0,7 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,7 x 40 mm
- igla injekcijska 0,8 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,8 x 40 mm
- igla injekcijska 1,1 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,1 x 40 mm
- igla injekcijska 1,2 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,2 x 40 mm
igla očesna 0,5 x 20mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 22 mm
- igla očesna 0,5 x 30mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 32 mm
- retrobulbarna 0,5 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 38 mm
- retrobulbarna 0,6 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,6 x 38 mm
ODGOVOR: da

2. Sklop 15 Igle Injekcijske inzulinske
-3. postavka: igla za inzulinsko pero, varna igla 30 G
Prosimo, da potrdite, da besedna zveza »varna igla« pomeni, da je igla zaščitena na tak način, da se z njo ni možno zbosti.
ODGOVOR: da
Datum objave: 29.06.2016   10:10
116 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da sklop št. 11 razdeli na smiselno oblikovane podsklope glede na dolžino, velikost in lastnost igle, saj vsi ponudniki ne izpolnjujemo čisto vseh zahtev v tem sklopu. Zmanjka nam samo ena igla in že se ne moremo prijaviti na cel sklop. V kolikor bi naročnik razdelil sklop na podsklope bi lahko vsaj delno oddali ponudbo in tako bi naročnik dobil večje število konkurenčnih ponudb in posledično najnižjo možno ceno.

ODGOVOR: Naročnik bo sklop 11 razdelil na dva sklopa.
Datum objave: 29.06.2016   10:13
117 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da sklop št. 13 Igle biopsijske razdeli na več delov. Sklop je trenutno oblikovan tako, da ga v celoti ne more ponuditi noben ponudnik oz. proizvajalec, saj glede na zahtevane lastnosti združuje različne tipe igel različnih proizvajalcev (najmanj 4) pri čemer lahko z gotovostjo trdimo, da zastopniki teh proizvajalcev ne bomo oddajali skupne ponudbe. Kot primer lahko navedemo igle Delta Cut in Shuttle, vsaka drugega proizvajalca, ki so po svojih lastnostih edinstvene in na trgu ne obstaja nadomestek oziroma enakovreden artikel. Predlagamo, da naročnik razdeli sklop na smiselno oblikovane podsklope z različnimi tipi igel.

ODGOVOR: V tem delu bo razpisna dokumentacija spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   10:15
118 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnik je v sklopu 13 združil tehnične opise za biopsijske igle različnih proizvajalcev, zato vam sklop v celoti ne more ponuditi en ponudnik. Naročnika prosimo, da dovolite oddajo za posamezni artikel in s tem omogočite prijavo in konkurenčno sodelovanje kar najširšemu krogu ponudnikov.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   10:18
119 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1.Ali vam lahko v sklopu 13 igla biopsijska 14Gx15cm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij, pol-avtomatsko?
2. Ali vam lahko v sklopu 13 igla biopsijska 14Gx200MM ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij, pol-avtomatsko?
3. Ali vam lahko v sklopu 13 igla biopsijska 15Gx230MM ponudimo iglo biopsijsko 16G, 200mm, pol-avtomatsko?

ODGOVOR: razpisna dokumntacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   10:23
120 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. Naročnika prosimo, da specificira na kaj se nanašajo mere, ki jih je navedel v sklopu 13, Igla biopsijska 3mm 33-32?
2. Naročnika prosimo, da specificira na kaj se nanašajo mere, ki jih je navedel v sklopu 13, Igla biopsijska 4mm 33-34?
3. Naročnika prosimo, da specificira na kaj se nanašajo mere, ki jih je navedel v sklopu 13, Igla biopsijska 2mm 33-31?
4. Naročnika prosimo, da specificira na kaj se nanašajo mere, ki jih je navedel v sklopu 13, Igla biopsijska 5mm 33-35?

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se bo v teh delih spremenila.
Datum objave: 29.06.2016   10:25
121 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. Ali lahko v sklopu 13 pod zap. št. 4. Igla biopsijska 14Gx15cm ponudimo biopsijsko iglo, ki se uporablja z avtomatsko pištolo?
2. Ali lahko v sklopu 13 pod zap. št. 5. Igla biopsijska 14Gx200mm ponudimo biopsijsko iglo, ki se uporablja z avtomatsko pištolo?
3. Ali lahko v sklopu 13 pod zap. št. 6. Igla biopsijska 15Gx230mm ponudimo biopsijsko iglo, ki se uporablja z avtomatsko pištolo velikosti 16Gx200mm?

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se bo v teh delih spremenila.
Datum objave: 29.06.2016   10:26
122 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnika sprašujemo ali v sklopu 13 Igle biopsijske želi biopsijske igle za citološko ali histološko biopsijo? Naročnika ravno tako prosimo, da specificira ali gre za igle za prostoročno uporabo ali za igle za uporabo z avtomatsko pištolo?

ODGOVOR: RAzpisna dokumentacija se bo v tem delu spremenila.
Datum objave: 29.06.2016   10:28
123 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 13 so naročnikove strokovne zahteve po Iglah biopsijskih shuttle oblikovane na osnovi imena proizvoda točno določenega proizvajalca in predstavljajo njegovo zaščiteno ime, kar pomeni, da zahtevano iglo biopsijsko lahko ponudi samo en ponudnik. Prosimo, da omenjeni sklop razdelite.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se bo v tem delu spremenila.
Datum objave: 29.06.2016   10:31
124 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnik je že razdelil sklop 08 (Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety) na dva sklopa – enovhodne in dvovhodne I.V. kanile. Zanima nas ali je mogoče celoten sklop 08 razdeliti po artiklih. Pri kanilah z varnostnim mehanizmom so cene na trgu različne tudi glede na velikost kanile. V kolikor bi naročnik razdelil sklop 08 po artiklih bi to pomenilo, da bi pridobil najnižje cene na tržišču za posamezni artikel. V kolikor naročnik vztraja pri ohranitvi sklopa pa to lahko posledično pomeni, da bodo posamezni artikli dražji kot jih sedaj kupujejo posamezne bolnišnice, ki kupujejo samo določene velikosti. Naročnika prosimo za razdelitev sklopa po artiklih.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se bo v tem delu spremenila.
Datum objave: 29.06.2016   10:42
125 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: smo eden izmed ponudnikov akupunkturnih igel in jih prodajamo že vrsto let v Sloveniji. Igle, ki jih dobavljamo so poznane vsem specialistom v Sloveniji saj jih uporabljajo. Glede na dejstvo, da ste združili v sklop 19 več igel različnih proizvajalcev, vas prosimo, da omenjeni sklop razdelite na posamezne postavke in s tem omogočite vsem ponudnikom enakovredne možnosti.

ODGOVOR: razpisna dokumentacija se glede oblikovanja sklopa ne spremeni.
Datum objave: 29.06.2016   10:43
126 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: v sklopu 19 Igle akupunkturne navajate dimenzijo igle 0,25 x 35 mm in nas zanima ali vam lahko ponudimo dimenzijo akupunkturne igle 0,25 x 30 mm ali 0,25 x 40 mm?

ODGOVOR: da
Datum objave: 29.06.2016   10:45
127 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: v sklopu 19 Igle akupunkturne navajate opis: »IGLA AKUPUNKTURNA 0,20 X 1,4 MM – UŠESNE (lahko ostanejo v ušesu več dni)«. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo akupunkturne igle 0,20 x 1,2 mm ali 0,20 x 1,5 mm?

ODGOVOR: da
Datum objave: 29.06.2016   10:48
128 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: pri podrobnem pregledu strokovnih zahtev ugotavljamo, da ste v skupne sklope združili opise več proizvajalcev, kar onemogoča, da bi se lahko proizvajalci posamično prijavili na razpis. Na ta način dajete možnost prijave na razpis samo veledrogerijam, ki so seveda naš kupec in ne direktni pooblaščeni zastopnik. Ob tem se je potrebno zavedati, da bodo ponudbe razpisanih materialov veliko dražje, saj je med končnim naročnikom in zastopnikom produktov še dodatno podjetje, ki ima svoje marže in zaslužek. Ob naštetih dejstvih vas prosimo, da ponovno premislite o vaših zahtevah in vsaj sklope 11, 12 in 19 razdelite na posamezne produkte in s tem omogočite večjo ponudbo in bolj transparentno javno naročilo.

ODGOVOR: Za sklop 11 in 12 bo spremenjena razpisna dokumentacija. Sklop 19 ostane nespremenjen.
Datum objave: 29.06.2016   11:00
129 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: pričakovati je bilo, da bo centralno naročanje prekinilo s prakso, kjer je naročnik razpisoval v določenih skupinah tudi neke eksotične proizvode itd. samo zato, da so se lahko prijavili samo izbranci, ki so edini kaj takega sploh lahko ponudili. V branži se je na veliko govorilo, kako gre pravzaprav za veliko korupcijo in protežiranje določenih ponudnikov.
Pred seboj imamo nov razpis: centralno naročilo. Naročnik se ponovno zateka k škodljivi in koruptivni praksi. Neki sufler tudi tukaj igra pomembno vlogo, saj se pojavljajo skupine, kjer ponovno nastopajo neke dimenzije, neki artikli, ki jih malokdo pozna, kaj šele proizvaja. Vse že videno, vse že znano. Za postavljanje vprašanj je naročnik namenoma odmeril zelo kratek čas z namenom, da bi v primeru nezadovoljnih odgovorov ponudnikom onemogočil postaviti vprašanje ponovno. Taka praksa nikoli ne more pripeljati k poceni nakupom, temveč jih dokazljivo draži, kjer manj konkurence obvezno pripelje k višjim cenam. Tega bi se naročnik moral zavedati, razen če tega noče.
Mislimo, da bo treba v tako obnašanje pritegniti širši krog zainteresiranih ljudi, predvsem pa obvestiti medije, sicer neki sumljivi opisi z zanemarljivimi količinami nikoli ne bodo iz razpisov izginili.
Predlagamo, da vse artikle z majhnimi količinami in neobičajnimi dimenzijami, ki jih lahko ponudi le en in edini proizvajalec/ponudnik, iz sklopov odstranite ali pa jih označite kot neobvezne in s tem omogočite širši nabor ponudb, kar bo za naročnika oziroma končne porabnike vsekakor pomenilo najnižje nabavne stroške za vse preostale proizvode, kjer se naročajo večje količine.

ODGOVOR: Naročnik izvaja predmetno naročilo na podlagi veljavne zakonodaje na tem področju in drugih pravnih podlag, kot je Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016.V zvezi s količinami je že bilo odgovorjeno. Na pavšalne navedbe, komentarje in subjektivna mnenja pa naročnik ne podaja odgovorov.
Datum objave: 29.06.2016   11:03
130 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJESklop 13 Igle biopsijske, s katerim biopsijskim inštrumentom (pištolo) morajo biti igle kompatibilne?
Ali imajo pri vseh naročnikih biopsijske inštrumente (pištole) samo enega proizvajalca?

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   11:06
131 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 4. TEHNIČE SPECIFIKACIJE
Zaradi minornega odstopanja med tehničnimi specifikacijami za naslednje artikle iz sklopa 14. Igle injekcijske, se predlaga združitev zahteve v enotno postavko:
- Igla injekcijska, 1XUP 0,40 X 12 mm in Igla injekcijska, 1XUP 0,40 X 13 mm; razlika 1 mm v dolžini igle je za uporabnika in bolnika zanemarljiva, omenjena razlika v dolžini igle ne spremeni načina dela in prav tako ne učinkovitosti
- Igla injekcijska, 1XUP 0,80 X 38 mm in Igla injekcijska, 1XUP 0,80 X 40 mm; razlika 2 mm v dolžini igle je za uporabnika in bolnika zanemarljiva, omenjena razlika v dolžini igle ne spremeni načina dela in prav tako ne učinkovitosti
- Igla injekcijska, 1XUP 1,10 X 38 mm in Igla injekcijska, 1XUP 1,10 X 40 mm; razlika 2 mm v dolžini igle je za uporabnika in bolnika zanemarljiva, omenjena razlika v dolžini igle ne spremeni načina dela in prav tako ne učinkovitosti

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni. Dovoljeno je odstopanje +/- 5%
Datum objave: 29.06.2016   11:09
132 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 19 igle biopsijske, predagamo, da omenjeni sklop ali razdelite ali odprete, da se lahko prijavimo na posamezen artikel in s tem zagotovite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Večina ponudnikov ne more zagotoviti vseh izdelkov iz omenjenega sklopa.

ODGOVOR: Sklop 19 vsebuje akupunkturne igle in ne biopsijske. Razpisna dokumentacija v sklopu 19 v tem delu se ne spremeni.
Datum objave: 29.06.2016   11:12
133 ODgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: sklop 14 - prosimo, da zadnje 7. izdelke iz navedenega sklopa premaknete v drug sklop, saj vam navedene izdelke ne more ponuditi skoraj nihče, ampak le tisto podjetje, ki navedene izdelke trži. Navedeni izdelki ne spadajo v isto skupino, saj se uporabljajo za čisto drug namen.
Prav tako vas prosimo, da iz sklopa 08, premaknite zadnji izdelek, saj vam navedeno dimenzijo lahko ponudi samo eno podjetje, ali pa nam dovolite ponuditi izdelek dimezije 24G. 26G v Sloveniji skoraj ne uporabljajo oz. navedene dimenzije se posložujejo za selekcijo dobavitelje.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo za sklop 14 in sklop 8 spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   11:16
134 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 19 biopsijske igle navajate igle:
IGLA BIOPSIJSKA 3MM 33-32
IGLA BIOPSIJSKA 4MM 33-34
IGLA BIOPSIJSKA 2MM 33-31
IGLA BIOPSIJSKA 5MM 33-35
Prosimo za natančnejši opis teh izdelkov.

ODGOVOR: očitno se vprašanje nanaša na sklop 13 in ne 19. Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije
Datum objave: 29.06.2016   11:19
135 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: glede na visoke količine in z njimi povezanimi dejstvi (skladišča, zaposleni, denar) in na dejstvo, da vam takšne količine lahko priskrbijo samo vele podjetja, se na vas obračamo s prošnjo po izboru po izdelkih, sploh za sklop 1, 14. Z navedenim boste omogočili dostop tudi manjšim podjetjem in s tem pridobili cenejše ponudbe od večih podjetij. V nasprotnem primeru bod te cene dosti višje, saj se veledrogerije zavedajo slabosti manjših podjetij (nezmožnost skladiščenja takšnih zalog....).
Glede na to, da ste glavna ustanova, ki naj bi bila za vzgled vsem ostalim institucijam v državi, vas prosimo, da z javnim denarjem ravnate kot dober gospodar in na način kot to določa Zakon o javnem naročanju - ZJN-3, ter dovolite oz. omogočite oddajo ponudbe tudi manjšim podjetjem, s tem ko boste dovolili prijavo po izdelkih in ne po celotnih sklopih.

ODGOVOR: V zvezi s količinami je že bilo odgovorjeno. Za sklop 1 in 14 bo spremenjena razpisna dokumentacija.
Naročnik ne podaja odgovorov na komentarje ali subjektivna mnenja.
Datum objave: 29.06.2016   11:28
136 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnik je 15.06.2016 ob 15:04 na portalu javnih naročil podal sledeči odgovor na zastavljeno vprašanje ponudnika:
12 Odgovor na vprašanje Datum prejema: 09.06.2016 12:57
Vprašanje: Ali je mogoče razdeliti sklop 08, na dva sklopa in sicer na enovhodne in na dvovhodne kanile.

Odgovor: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo in objavil nov predračun.

Naročnika prosimo, da po razdelitvi sklopa 8 na enovhodne in dvovhodne kanile iz sklopa dvovhodnih kanil izloči artikel KANILA i.v. VARNOSTNA G26 DVOVHODNA v samostojen sklop, saj večina proizvajalcev proizvaja le-te do vključno velikosti G24, pa tudi večina naročnikov uporablja kanile samo do 24G (kar je razvidno tudi iz ocenjene letne količine po predračunu). Tako bo naročnik dobil veliko večje število konkurenčnih ponudb in najnižjo možno ceno. V nasprotnem primeru pa se veliko ponudnikov na sklop sploh ne bo moglo prijaviti, saj v portfelju nimamo kanile velikosti G26.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 29.06.2016   11:30
137 ODgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 16Gx150mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?
2. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 16Gx200mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?
3. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 18Gx150mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?
4. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 18Gx200mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?
5. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 20Gx150mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?
6. Ali vam lahko v sklopu 13 Igla biopsijska 20Gx200mm ponudimo iglo biopsijsko zahtevanih dimenzij z utorom za vzorec dolžine 20mm?

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   11:35
138 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vprašanje vazano na sklope št. 11, 13, 16 in 17.

Sprašujemo, kako je možno, da v sklopih pod št. 11, 13, 16 in 17 razpisujete izdelke oz. medicinske pripomočke, ki se uporabljajo v zelo specifičnih primerih in ob tem sploh na podajate zadostnih tehničnih opisov, tako da bi ponudniki lahko pripravili pravilno in popolno ponudbo, naročniki pa dobili ustrezen material. Prosimo, da razpisno dokumentacijo dopolnite na način, da objavite natančne tehnične opise za vsak izdelek posebej, kot tudi njihov namen uporabe. Pričakujemo, da boste temu ustrezno podaljšali tudi rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   11:37
139 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 13: Igle biopsijske:
Prosimo, da ta sklop odprete in tako omogočite ponudbo posameznih artiklov. Na ta način boste dobili več ponudb in ugodnejšo končno ceno. Prepričani smo namreč, da le redki proizvajalci biopsijskih igel, če sploh kdo, lahko ponudijo vse razpisane dimenzije.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija bo v tem delu spremenjena.
Datum objave: 29.06.2016   11:42
140 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Naročnika sprašujemo:
26. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 15G 230MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 16G X 200mm?

27. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA SHUTTLE 16GX150MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 16G X 160mm?

28. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA SHUTTLE 18GX150MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 18G X 160mm?

29. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA SHUTTLE 20GX150MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 20G X 160mm?

30. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 18G 1,2x200mm US-CUT, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 18G X 150mm?

31. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 0,95MM/19,5X200MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 20G X 220mm?

32. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 1,20MM/18X150MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 20G X 150mm?

33. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 15GX230MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 16G X 200mm?

34. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA SHUTTLE 20GX150MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 18G X 150mm?

35. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA SHUTTLE 20GX200MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 18G X 200mm?

36. Ali vam lahko v sklopu 13 Igle biopsijske pod artiklom IGLA BIOPSIJSKA 14GX200MM, ponudimo ustrezno biopsijsko iglo velikosti 14G X 150mm?

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija za sklop 13 bo spremenjena.

Datum objave: 29.06.2016   11:44
141 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 02 Brizgalke-b:
Predlagamo, da artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja. Na ta način boste omogočili prijavo večjemu številu ponudnikov in tako zagotovo pridobili konkurenčnejšo ceno kvalitetnih ponudb.

ODGOVOR: Artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
se izločita iz sklopa 02 Brizgalke-b

Datum objave: 29.06.2016   11:56
142 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
sklop 13 Igle biopsijske:
- postavke 4 (igla biopsijska 14G*15cm), 5 (igla biopsijska 14G*200mm) in 6 (igla biopsijska 15G *230mm): Lahko natančneje opišete igle, ki jih potrebujete (manualne, polavtoamtske, avtomatske)? Opis je namreč precej splošen... Lahko za iglo 15G*230mm ponudimo 16G * 250mm?

sklop 17 igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga:
- postavka 1 - igla biosijska trap sistem 8G 100mm: Lahko ponudimo iglo velikosti 9G dolžine 100mm (zahteva 8G)?
- postavka 2 - igla biopsijska trap sistem 8G 180 mm: Lahko ponudimo iglo velikosti 9G dolžine 150mm (zahteva 8G in 180 mm)?
- postavka 3 - igla za punkcijo kostnega mozga 13G 76 mm: Lahko ponudimo iglo dolžine 70mm (zahteva 76mm)?
- postavka 4 - igla za punkcijo kostnega mozga 15G 43 mm: Potrebujete iglo za punkcijo iz prsnice ali medenice? Je za vas sprejemljiva dolžine igle 50mm?
- postavka 5 - igla za punkcijo kostnega mozga 15G 100 mm: Lahko ponudimo iglo dolžine 78 mm (zahteva 100 mm)?
- postavki 6 in 7 - igla biopsijska a avtom. prožil. meh. G16/G18: Kakšne so zahtevane dolžine igel? Potrebujete iglo za mehka tkiva?

ODGOVOR: Naročnik bo za sklopa 13 in 17 spremenil razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 30.06.2016   08:42
143 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V enem izmed odgovorov na zastavljeno vprašanje odgovarjate:
“Vzorčenja pred sprejemom odločitve, torej v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, ne bo. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov.”
Ker predvidevamo (zaradi izkušnje), da nekateri končni uporabniki ne bodo zadovoljni z (vašim) izborom, nas zanima na osnovi česa lahko končni uporabnik (bolnišnica) zavrne blago kot neuporabno/nezadoščujoče razpisnim kriterijem, če boste v samem izboru izbrali artikle, ki ustrezajo vsem zahtevanim - razpisanim kriterijem. Menimo, da bolnišnice nimajo ne usposobljenih strokovnjakov niti ne licence za presojanje ustreznosti kakovosti in ustreznosti ponujenih in izbranih artiklov. Zavrnitev artikla bi tako morala biti posledica neskladja s ponujenimi artikli in na osnovi zavezujočega mnenja ustrezne inštitucije in na ne podlagi subjektivnega mnenja končnega uporabnika. Takšno zavezujoče mnenje certificirane inštitucije mora biti strošek naročnika oz končnega uporabnika do trenutka ko le-ta dokaže neustreznost glede na zahtevane razpisane kriterije. Samo po sebi se zastavlja tudi vprašanje gospodarske škode, saj končni upiorabniki pričakujejo blago v predvidenem roku; v kolikor ga neupravičeno zavračajo ima izbrani ponudnik potencialno zalogo ki je strošek in breme. Kakšno je vaše mnenje oz stališče do tega?

ODGOVOR: Kot je že bilo odgovorjeno, tehnične zahteve za igle so opredeljene v razpisni dokumentaciji in so enotne in veljajo za vse posamezne naročnike predmetnega naročila. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov.

Blago, ki bo dobavljeno, mora ustrezati zahtevam predmetnega skupnega javnega naročila.To pomeni, da bodo zavrnitve, če bo do njih prihajalo, morale biti določne, kar pomeni, da bo navedeno v čem dobavljeno blago ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz dokumentacije.

Datum objave: 30.06.2016   09:53
144 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Vezano na predmetno javno naročilo zastavljamo naslednja vprašanja:
1. VZORČENJE: Naročnika se opozarja, da je ključnega pomena, da se poleg tehničnih specifikacij, ki jih ponudniki zgolj potrdijo, ponudniki v ponudbi ali na poziv naročnika v fazi ocenjevanja obvezno predložijo tudi vzorce, ki se jih preveri z vidika njihove ustreznosti, saj drugače naročnik izda oceno dopustnosti ponudbe BREZ dejanske preverbe najpomembnejšega vidika ponudbe - ustreznosti ponujenega blaga (vidik, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
Ko so bili razpisi v domeni bolnišnic samih, so slednje praviloma vedno zahtevale predložitev vzorcev, saj so se bolnišnice zavedale pomena, da se izbere ustrezno blago, s katerim bo moč kvalitetno, varno in nemoteno izvajati zdravstveno dejavnost in bo seveda skladno s tehničnimi specifikacijami javnega naročila.
Če se s strani ponudnikov terja zgolj, da označijo, da izpolnjujejo vse pogoje tehničnih zahtev, gre že po inerciji pričakovati določeno število drznih ponudnikov, ki bodo za najnižjo ceno ponudili neustrezno blago, kar bi moral skrben razpisovalec z namenom gospodarnosti in učinkovitosti preprečiti in takšne anomalije odpraviti že v fazi ocenjevanja ponudb. Povsem lahkomiselno in neodgovorno je, če MJU tega vidika NE upošteva in odgovornost za dokazovanje neustreznosti v celoti prevali na bolnišnice. Takšnih skupnih javnih naročil v Republiki Sloveniji ne potrebujejo ne naročniki, niti ponudniki in še najmanj državljani Republike Slovenije, kot davkoplačevalci in pacienti.
Ker gre za zdravstvene produkte in ne pisarniški material, je odgovornost razpisovalca, da pred oddajo naročila jasno preveri ali ponujen artikel ustreza zahtevam ali ne, ključnega in bistvenega pomena. Pri čemer je ključno, da se morebitna neustreznost ponujenega blaga ne prevali na breme bolnišnic, ki so nato tiste, ki morajo odpravljati napake razpisovalca in se namesto z nemotenim delom ukvarjati z reklamacijami in dokazovanjem neustreznosti blaga, kar bi moralo biti že predhodno predmet preverbe. Na podlagi danega pooblastila se upravičeno pričakuje, da bo javno naročilo izvedeno strokovno in korektno in ne po liniji najmanjšega odpora, kot izhaja iz trenutne verzije razpisnih dokumentacij.
Še toliko večjega pomena je vzorčenje pri artiklih, s katerimi naročniki niso seznanjeni in jih še niso uporabljali.
Nadejamo se, da MJU kot razpisovalec ne bo zgolj na podlagi nelagodja pred prejemom velikega števila vzorcev, ki jih bo potrebno pregledati in zaradi čim lažje izvedbe prevzetega postopka skupnega javnega naročila, na račun varnosti dela v zdravstvu, tvegal fiasko, kot se že kaže pri javnem naročilu za zdravila, ki se podaljšuje že sedmič in v okviru katerega očitno razpisovalec ne obvladuje ne strokovno niti tehnično izvedbe celotnega postopka. Zato se razpisovalca tokrat napotuje na skrbnost in strokovnost pri izvedbi z vidika predmeta javnega naročila, zahtevnega javnega naročila in predvsem zavedanje odgovornosti.
Vzorčenje v fazi ocenjevanja ponudb je zato ključno, zato se terja, da se ga uvede.

3.2. Neustrezne dobave
21. člen OKS:
»Posamezni naročnik lahko v primeru, da dobave posameznega artikla v posameznem sklopu (isti artikel) 3-krat niso skladne z zahtevami iz priloge 3 tega sporazuma, zahteva izvedbo testiranja predmetnega artikla, ki ga izvede neodvisna, pooblaščena institucija.«
VPR: Ali bo naročnik res dopustil, da mu dobavitelj 3 x dobavi neustrezen artikel preden bo zahteval testiranje? Navedeno je povsem neprimerno. Ponudnik bi moral biti izločen zaradi neustrezno ponujenega blaga že v fazi ocenjevanja njegove ponudbe in ne šele po 3 x napačni dobavi artiklov, čemur bo šele sledil postopek testiranja in preverbe, ki bo terjal svoj čas in bo popolnoma ohromil izvajanje dobav. Razpisovalca se poziva, da fazo preverbe tehnične ustreznosti premakne v fazo pred oddajo odločitve o oddaji naročila in nikakor ne v fazo izvajanja pogodbe, ko kvaliteta ne sme biti več vprašanje temveč dejstvo.

ODGOVOR:
Naročnik najprej pojasnjuje, da mora ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo v ponudbi za ponujene artikle predložiti dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (točka 11.2.1 navodil ponudnikom). Ponudnik mora za ponujene artikle v ponudbi predložiti tudi proizvajalčeve kataloge in originalna navodila za uporabo.
V zvezi z vzorčenjem in pregledom ponudb je že bilo odgovorjeno ((Datum objave: 15.06.2016 14:41, 9 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:36; Datum objave: 15.06.2016 15:30 (21 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 10.06.2016 12:07); Datum objave: 21.06.2016 15:10 - 34 Odgovor na vprašanje, Datum prejema: 07.06.2016 09:26); Datum objave: 30.06.2016 08:42; 143 Odgovor na vprašanje).

3.2 Že odgovorjeno v odgovoru zgoraj in v odgovoru z Datum objave: 30.06.2016 08:42 (143 Odgovor na vprašanje).

Na pavšalne navedbe in subjektivna mnenja naročnik ne podaja odgovorov.
Datum objave: 30.06.2016   10:20
145 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vezano na naročnikov odgovor na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je bil objavljen 15.06.2016 14:41, kjer navaja, da »Vzorčenja pred sprejemom odločitve, torej v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, ne bo. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. Bolnišnice ne bodo ugotavljale ustreznosti ponujenih artiklov« naročnika pozivamo, da ponovno razmisli, kaj pomeni, da v fazi ocenjevanja ponudb ne bo izvedenega testiranja s čimer bi naročnik oz. uporabniki dejansko preverili ustreznost materiala ter bodo prvi stik z izbranim materialom uporabniki imeli šele po podpisu pogodbe in ob prvi dobavi. Kaj se zgodi v primeru, da se material izkaže v praksi za neustrezen, ali bodo uporabniki podali reklamacije in z izbranim ponudnikom prekinili pogodbo? Glede na naše dosedanje izkušnje, tudi iz časa zadnjega nacionalnega tenderja leta 2004, lahko trdimo, da v praksi bolnišnice, ki niso preverjale ustreznosti materiala oziroma niso imele besede pri izbiri materiala ter jim posledično ni odgovarjal le-tega sploh niso kupovale. Formalno je bila sklenjena pogodba, material pa so kupovale pri drugem dobavitelju mimo razpisa. Kar pa verjamemo, da ni namen tega skupnega javnega naročila

Kot potencialni ponudnik moramo poudariti, da se nam tak način izvedbe izbire ustreznega materiala zdi neprimeren in povezan s potencialno visokimi stroški ter tveganji za pacienta. Glede na to, da je naročnik z namenom preprečevanja korupcije in v iskanju najbolj ekonomične ponudbe opise zahtevanega medicinskega materiala podal čim bolj splošno, to pomeni, da bo prejel zelo veliko prijav ponudnikov. Le-ti ponujamo bodisi uporabnikom že poznan material bodisi na slovenskem tržišču nov in nepoznan material. Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da bo vsak prijavljen artikel izpolnjeval standarde, ki jih bo določal razpis, saj se ponudniki v nasprotnem primeru niti ne odločamo za sodelovanja s podjetji (proizvajalci), ki tega ne zagotavljajo. Poleg tega pa bo tudi zaradi splošnih strokovnih zahtev veliko število prijavljenih artiklov izpolnjevalo vse navedene zahteve. Vendar se v praksi marsikdaj izkaže, da je neka lastnost artikla (ki v strokovnem delu ni bila posebej specificirana) za uporabnika moteča ali pomanjkljiva. Včasih je neka lastnost lahko tudi subjektivno dojemljiva, npr. enemu uporabniku ustreza in je z njo zadovoljen, drugi pa trdi, da je z njo nemogoče delati. Tu gre predvsem za to s čim je uporabnik navajen delati, kakšno tehniko uporablja, ali je seznanjen z novitetami (pri bolj kompleksnih zadevah). V naših dolgoletnih izkušnjah poslovanja smo večkrat naleteli na take različne odzive pri uporabnikih iz različnih bolnišnic in posledično na račun tega posel nekje dobili, drugje pa izgubili.

Po našem mnenju se upravičeno bojimo, da bo tak način izbire ponudnika za sabo prinesel nepotrebne visoke stroške. Ponudniki smo v primeru izbire praktično takoj po podpisu pogodbe dolžni zagotoviti vse po razpisu dobljene artikle. Kar pa pomeni, da si moramo narediti zalogo za 21 javnih zdravstvenih ustanov za 1 leto še preden lahko z gotovostjo vemo ali bo naš artikel sploh sprejet ali ne. V primeru, da temu ni tako nam ves ta material ostane, saj proizvajalcu dobavljene oz. naročene robe ne moremo vrniti. Poleg tega je ob podpisu pogodbe potrebno predložiti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo posla. Za izdajo garancije banka zahteva plačilo za sklenitev posla in vsake 3 mesece še dodatno nadomestilo. V kolikor se material izkaže za neustrezen so to zelo veliki, predvsem pa nepotrebni stroški za ponudnika, ki se jim ni moč izogniti.

Verjamemo, da se bodo v želji, da bi ponudili čim nižjo ceno, na razpis prijavili tudi ponudniki, z artikli proizvajalcev dvomljivega izvora, ki imajo seveda vse certifikate in ustrezajo vsem zahtevanim standardom. V praksi pa se povečini izkažejo za neprimerne in uporabniki z njimi niso zadovoljni. Standard je določen okvir, ki ga mora medicinski pripomoček izpolnjevati. Če vzamemo za primer, da je standard določen z lestvico od 1 – 10, je sprejemljiv vsak artikel, ki je znotraj te lestvice. Ampak pogosto, artikli, ki so na sami meji lestvice npr. vrednost 1, še izpolnjujejo standard, v praksi pa se izkažejo za premalo uporabnega ali pa je z njimi težje delati.

Potrebno je izpostaviti tudi veliko tveganje za pacienta. Kljub temu, da artikli zadostijo svojemu namenu so pogosto premalo atravmatski in pacientu povzročajo več bolečine oz. drugih nevšečnosti, če ne celo resnih zapletov. Taki artikli v vsakdanjem delu s pacienti prinesejo več škode in slabe volje, nenazadnje tudi napak, kot koristi. V kolikor se material izbranega ponudnika izkaže za neustreznega to pomeni, da bodo uporabniki na neki točki ostali brez materiala, saj naslednji najugodnejši in ustrezen ponudnik ne bo imel pripravljene zaloge v tako velikih količinah, da bo lahko zadostil potrebam vseh 21 javnih zdravstvenih ustanov. V zadnjem času smo priča racionalizaciji stroškov tudi na strani proizvajalcev, zato niso več zmožni hitro dobaviti naročenega materiala, saj tudi sami ne držijo blaga na zalogi. Zaradi tega se dobava nenapovedanega materiala lahko precej zavleče, bolnišnice pa ostanejo brez ustreznega materiala za delo, seveda v škodo pacienta.

Zanima nas kaj se bo zgodilo, če bo določen del uporabnikov z materialom zadovoljen, določen pa ne. Ali se bo v tem primeru pogodba prekinila samo z uporabniki, ki materiala ne smatrajo kot ustreznega, ali se bodo prekinile vse pogodbe z vsemi uporabniki, tudi tistimi, ki jim material ustreza?

Naročniku bi želeli predlagati, da v izogib zgoraj navedenim težavam, ponujene artikle vzorči že v sami fazi ocenjevanja ponudb. To je edini smiseln način kako zagotoviti varnost pacientom, nemoteno dobavo uporabnikom in znižati stroške postopka javnega naročila za ponudnika, da lahko resnično ponudimo najnižjo možno končno ceno. Predlagamo, da je komisija za ocenjevanje sestavljena predvsem iz ključnih uporabnikov – tistih bolnišnic, kjer dotičnega materiala uporabijo največ.

ODGOVOR: Že odgovorjeno z odgovorom na vprašanje, Datum objave: 30.06.2016 09:53, 144 Odgovor na vprašanje). Naročnik pa na tem mestu pojasnjuje, da bodo posamezni naročniki naročali predmetne artikle od najugodnejšega ponudnika, ki bo za posamezni sklop predmetnega naročila izbran na podlagi merila, določenega v tem naročilu, ob izpolnjevanju vseh naročnikovih zahtev za predmetne artikle.
Datum objave: 05.07.2016   08:10
Obvestilo

Nov rok za odpiranje ponudb je 28. 7. 2016 ob 11. uri.

Nov rok za prejem ponudb je do 28. 7. 2016 do vključno 10. ure.Datum objave: 05.07.2016   15:12
146 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
SKLOP 8: Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety)
1. V tem sklopu niste navedli, kakšen naj bo varnostni mehanizem, ki ga zahtevate. Zaradi varnosti uporabnika je pomembno se varnostni mehanizem sproži neodvisno od uporabnika, saj je nerealno pričakovati, da bodo zdravstveni delavci v različnih situacijah vedno razmišljali, da morajo sprožiti varni mehanizem in tako je možnost neželenih vbodov še toliko večja. Uporabnik namreč misli, da rokuje z varno kanilo, dejansko pa je ta zelo nevarna če uporabnik pozabi sprožiti varnostni mehanizem.. )
Evropska direktiva narekuje uporabo varnih IV kanil s pasivnim varnostnim mehanizmom, zato predvidevamo, da tudi vi želite, da prijavimo varne IV kanile s pasivnim varnostnim mehanizmom, ki se tudi sedaj že uporabljajo v slovenskih bolnišnicah?


ODGOVOR: V sklopu 8 je potrebno ponuditi kanile s samosprožilnim varnostnim mehanizmom.

Datum objave: 05.07.2016   15:22
147 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Za sklop 10 nas zanima ali želite dvovhodne IV kanile (varne, brez varnega zaklepa) oz. prosimo za natančnejši opis.

ODGOVOR: Iz zastavljenega vprašanja ni povsem razvidno, na kateri sklop se nanaša. Potencialnega ponudnika pozivamo, da ponovno zastavi vprašanje. V kolikor pa se to vprašanje nanaša na sklop 8 pa je naročnik glede sklopa 8 podal odgovor Datum objave: 05.07.2016 15:12 , 146 Odgovor na vprašanje.

Datum objave: 05.07.2016   15:32
148 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Sklop 7 Kanile za dolgotrajno uporabo (kvalitetne kot npr. VIALON):
Predvidevamo da, 26G kanile potrebujete za namen pediatrične uporabe, predvsem v neonatologiji. Ker kanile za dolgotrajno uporabo – kvalitativno enakovredne materialu Vialon, ne obstajajo v dimenziji 26 G, vas prosimo, da nam v tem sklopu dovolite ponuditi specialno 24G kanilo iz Vialona, ki je krajša od običajnih 24G kanil in ima specialno iglo, ter je zato posebej prilagojena uporabi v neonatologiji, geriatriji itd.

Sklop 9 Kanile arterielne:
Ali vam pod drugo postavko lahko ponudimo arterielno kanilo 18G, femoralno brez naprave za vklop in izklop, saj po naših podatkih artikel, ki ga zahtevate, se pravi arterijska kanila femoralna z napravo za vklop in izklop ne obstaja?

Sklop 10:
V tem sklopu razpisujete venozne kanile za večje pretoke, npr. za aplikacijo kontrastnih sredstev. Za apliciranje kontrastnih sredstev se običajno uporabljajo posebni injektorji, ki injicirajo kontrastno sredstvo pod višjim pritiskom. Ali torej zahtevate kanilo, ki je prilagojena tako, da ob injiciranju zmanjša pritisk na steno žile, ter zato dopušča večje pretoke/prenese višji pritisk – do 325psi in je zato dovoljena uporaba z injektorji kontrastnih sredstev, ali želite, da vam ponudimo običajno IV kanilo?

ODGOVOR:

Sklop 7: Ne.
Sklop 9: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo. Postavka KANILA ARTERIALNA, 18G, femoralna, Z VSTAVLJENO NAPRAVO ZA VKLOP IN IZKLOP se črta.
Sklop 10: Običajno IV kanilo.Datum objave: 06.07.2016   14:49
148 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. V vzorcu krovnega okvirnega sporazuma v 21. členu piše:
»Posamezni naročnik lahko v primeru, da dobave posameznega artikla v posameznem sklopu (isti artikel) 3-krat niso skladne z zahtevami iz priloge 3 tega sporazuma, zahteva izvedbo testiranja predmetnega artikla, ki ga izvede neodvisna, pooblaščena institucija.
V kolikor bodo na testiranju iz prvega odstavka tega člena ugotovljena neskladja predmetnega artikla z zahtevami naročnika, strošek testiranja bremeni dobavitelja, v nasprotnem primeru strošek predmetnega testiranja nosi neposredni naročnik, ki je testiranje naročil.
Neposredni naročnik, ki zahteva izvedbo testiranja, mora o tem obvestiti tudi naročnika. Naročnika mora obvestiti tudi o rezultatu testiranja.«
Preverjanja po zahtevanih standardih sami proizvajalci dajo v izvedbo pooblaščenim institucijam ali pa jih izvajajo sami, s tem, da jih pooblaščene institucije preverjajo skladno s SIST EN ISO 13485:2012, ISO 9001:2008/2015 in ostalimi zahtevami MDD 93/42 EEC, kar proizvajalcem daje legitimno pravico, da se v svojih dokumentih izkazujejo skladnost z določenim standardom. Ali to vaše navajanje pomeni, da boste vi kot naročnik preverjali s pooblaščenimi institucijami pooblaščene institucije, ki so že proizvajalcu dali certifikat o ustreznosti skladno z nekim določenim standardom, ki je zahtevan v tem javnem naročilu? Prosimo za opredelitev stroškov tega preverjanja, saj jih moramo vračunati v ceno? Prav tako bi prosili za navedbo pooblaščenih institucij, ki preverjajo skladnosti z razpisanimi standardi v tem javnem naročilu?

2. V dosedanjih javnih naročilih v določeni ustanovi je bil določen ponudnik oziroma proizvod proizvajalca spoznan za neskladen proizvod z njihovimi strokovnimi zahtevami po izvedenem testiranju .
V primeru tega skupnega javnega naročila pa bo spoznan kot ustrezen glede na strokovne kriterije in razpisane standarde. Kako bo posamezni naročnik, ki je v konkretni produkt v svojem javnem naročilu ocenil po testiranju za neustreznega, ravnal v primeru, ko bo npr. ta isti proizvod v skupnem javnem naročilu spoznan za ustreznega?

ODGOVOR:V zvezi z besedilom 21. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma naročnik najprej pojasnjuje, da bo v fazi izvedbe pogodbe posamezni naročnik lahko zahteval testiranje, kot je zapisano v predmetnem členu, v primeru, da dobave posameznega artikla v posameznem sklopu (isti artikel) 3-krat niso skladne z zahtevami iz tehničnih specifikacij. Navedena varovalka je namenjena situaciji, ko se bo zaradi večkratnih/pogostih dobav neustreznega blaga pojavil resen dvom o ustreznosti dobavljenih artiklov določenega dobavitelja.

V takem primeru se bo ustreznost dobavljenega artikla ugotavljala s testiranjem, v okviru katerega se bo ugotavljalo, ali tak artikel dejansko odgovarja zahtevam tehničnih specifikacij iz (razpisne) dokumentacije. Testiranje bo izvedla institucija, ki je zato pooblaščena in bo za ta namen izbrana (tudi upoštevaje pravila javnega naročanja). Posamezni naročnik bo, moral dati zahtevo za testiranje, nedvoumno utemeljeno, v čem dobavljeni artikel ne odgovarja zahtevam iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo nosil stroške testiranja. To pomeni, da je izključeno vsakršno zavračanje dobavljenega blaga "kar tako" in tudi arbitriranje posameznega naročnika.

Odgovor na vprašanje 1: »1. Ali to vaše navajanje pomeni, da boste vi kot naročnik preverjali s pooblaščenimi institucijami pooblaščene institucije, ki so že proizvajalcu dali certifikat o ustreznosti skladno z nekim določenim standardom, ki je zahtevan v tem javnem naročilu? 2. Prosimo za opredelitev stroškov tega preverjanja, saj jih moramo vračunati v ceno? 3. Prav tako bi prosili za navedbo pooblaščenih institucij, ki preverjajo skladnosti z razpisanimi standardi v tem javnem naročilu?« naročnik odgovarja:
1. Ne. Kot je razvidno iz zgornjega pojasnila se navedena določba nanaša na izvajanje neposrednega sporazuma, ko bo posamezni naročnik lahko zahteval testiranje, kot je zapisano v prvem odstavku 21. člena krovnega okvirnega sporazuma, v primeru, da dobave posameznega artikla v posameznem sklopu (isti artikel) 3-krat niso skladne z zahtevami iz tehničnih specifikacij. V tem primeru gre za testiranje po tehničnih standardih v povezavi z zahtevanimi kriteriji in odstopanji posameznega dobavljenega artikla od zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila in ne za ponovna preverjanja sistemskih standardov kakovosti in izdanih ES certifikatov po medicinski direktivi.
2. in 3: Informacije o ustrezno usposobljenih institucijah, se najde v bazi NANDO: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=13
Informacije o postopku in ceni preskušanja pa pri posamezni instituciji

Odgovor na vprašanje 2: Ponudnik za ponujene aktikle v ponudbi predloži veljavne certifikate po standardih ISO 9001:2008 oziroma ISO 9001:2015, SIST EN ISO 13485:2012, ES certifkatu po MDD 93/42/EGS ter ES Izjavo o skladnosti artikla z direktivno MDD 93/42/EGS. Veljavnost teh predloženih certifikatov se lahko preverja v bazah veljavnih certifikatov oziroma pri relevantnih inštitucijah, kar ni povezano s stroški. Ponudnik mora v ponudbi v obrazec predračun za ponujene artikle vpisati zahtevane podatke, za ponujene artikle mora priložiti tudi proizvajalčeve kataloge in originalna navodila za uporabo. Ponudbe bodo pregledane in ugotovljena ustreznost glede na zahteve razpisne dokumentacije, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, pred sprejemom odločitve. To pomeni, da bo pregledana in ugotovljena ustreznost ponujenih artiklov tudi glede izpolnjevanja zahtev iz tehničnih specifikacij. Na podlagi pravnomočne odločitve bo naročnik sklenil krovni(e) okvirni(e) sporazum(e) za posamezne sklope, na podlagi katerega bodo posamezni naročniki sklenili neposredne okvirne sporazume, na podlagi katerih bodo posamezni naročniki - bolnišnice izvajale dobave. Posamezni naročniki bodo naročali predmetne artikle od najugodnejšega ponudnika, ki je bil za posamezni sklop predmetnega naročila izbran na podlagi merila, določenega v tem naročilu, ob izpolnjevanju vseh naročnikovih zahtev za predmetne artikle.


Datum objave: 06.07.2016   14:53
150 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Med dokazili, ki naj bi sestavljala ponudbo poleg ustreznih in veljavnih CE certifikatov in ES izjav o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42 EEC, v primeru medicinskih pripomočkov razreda Is, Im, IIa, IIb in III, zahtevate še Certifikat o skladnosti, ki ga je izdal ustrezen priglašeni organ. Prosimo za pojasnilo kakšen certifikat o skladnosti pričakujete, katere podatke mora ta certifikat vsebovati.

ODGOVOR: Kot je določeno v točki 11.2.1 navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za predmetno naročilo se certifikat o skladnosti z medicinsko direktivo zahteva v primeru medicinskih pripomočkov razreda I, kjer ni mogoče predložiti ES certifkata (=CE certifikata).
Datum objave: 06.07.2016   15:25
151 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE
11. V povezavi z 21. členom Krovnega OS nas zanima, ali se naročnik zaveda, da je v strokovnih in tehničnih zahtevah navajal standarde, ki jih mora ponujeno blago izpolnjevati, da pa za izpolnjevanje teh standardom po predpisanih metodah v RS nimamo pooblaščene institucije in da takšna testiranja v pooblaščenih laboratorijih trajajo več mesecev. Kako bodo v teh razmerah ravnali naročniki, ki niso pristojni za ugotavljanje skladnosti in je njihovo mnenje subjektivno?
Ali so do odločitve pooblaščene institucije naročniki še naprej dolžni nabavljati isti artikel po posameznem okvirnem sporazumu?
V primeru, da tega člena ne boste ustrezno spremenili ali izločili, zahtevamo, da dodate klavzulo, ki bo naročnika zavezovala k plačilu škode ponudniku v primeru, da bo testiranje pokazalo, da naročnik ni imel prav.

18. Popolna novost, ki jo uvaja pooblaščeni naročnik pri sklepanju OS je v tokratnem javnem naročilu v tem, da ne predvideva nikakršnega vzorčenja ponujenih artiklov s strani posameznih ponudnikov pred izborom?? Na kakšen način bo pooblaščeni naročnik ocenil dopustnost ponudbe z vidika izpolnjevanja tehničnih oz. strokovnih zahtev? Zanašanje zgolj na predložitev CE certifikata namreč še ne zagotavlja ustrezne kakovosti, saj ti standardi predvidevajo le nek minimalen standard, kateremu naj bi izdelek ustrezal. Do sedaj popolnoma vsi posamezni naročniki predvidevajo in uporabljajo v svojih razpisih možnost vzorčenja in ocenjevanja ustrezne kvalitete. Pravilen postopek bi bil, da bi pooblaščeni naročnik ob pomoči strokovne komisije izvedel tudi vzorčenje in šele po izvedenem vzorčenju formiral seznam kandidatov.
Ali bo testiranje prepuščeno posameznim naročnikom in bo isti izdelek pri posameznem naročniku akceptiran, pri drugem pa ne?
Ali bo testiranje izvedeno šele po formiranju seznama kandidatov z vrstnim redom in po podpisu Krovnega OS?
Ponudniki moramo naročiti tako velike predvidene količine več mesecev pred dobavo, zato nam bo v primeru zavrnitev s strani posameznih naročnikov zaradi subjektivnega ocenjevanja nastala velika poslovna škoda.

ODGOVOR:
11. V zvezi z 21. členom vzorca krovnega okvirnega sporazuma je naročnik že odgovoril v odgovoru na vprašanje Datum objave: 06.07.2016 14:49 148 Odgovor na vprašanje. Testiranja lahko izvedejo samo neodvisne pooblaščene institucije. Kot je bilo tudi že odgovorjeno, bo skladnost ponujenih artiklov z zahtevami v razpisni dokumentnaciji na podlagi dokazil, ki jih morajo ponudniki priložiti v ponudbi, pred sprejemom odločitve o oddaji naročila, ugotavljal naročnik in ne posamezne bolnišnice. Posamezni naročniki niso pristojni za ugotavljanje skladnosti s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati posamezni artikel.
Do odločitve pooblaščene instituje posamezni naročnik ne dobavlja artikla, ki je predmet testiranja.
V določbi 21. člena je jasno opredeljeno, da v primeru, ko ni ugotovljenih neskladij, strošek testiranja nosi neposredni naročnik, ki je testiranje naročil. Razpisna dokumnetacija v tem delu ostane nespremenjena.

18. Kot je bilo odgovorjeno, se bo dopustnost ponudbe z vidika izpolnjevanja tehničnih oziroma strokovnih zahtev iz razpisne dokumentacije ugotavljala na podlagi podatkov o ponujenih iglah v obrazcu predračun, dokazil iz točke 11.2.1 navodil gospodarskim subjektom ki jih mora ponudnik predložiti za ponujene igle, predloženih proizvajalčevih katalogov in originalnih navodil za uporabo za ponujene igle.V zvezi z vzorčenjem je že bilo odgovorjeno v predhodnih odgovorih. V zvezi s tem pa naročnik še pojasnjuje, da je veljavni ES certifikat (=CE certifikat), ki ga izda priglašeni organ z veljavnim imenovanjem pri EU komisiji, je trenutno najvišja možna stopnja zagotavljanja varnosti in ustreznega delovanja v skladu s predvidenim namenom za posamezni medicinski pripomoček. Priglašeni organi, ki izdajajo ES certifikate so pooblaščene inštitucije, ki delujejo neodvisno in nepristransko. Pridobitev ES certifikata je povezana z izpolnjevanjem bistvenih zahtev po Prilogi I medicinske direktive kar pomeni, da medicinski pripomoček za katerega proizvajalec ne more predložiti dokazil o izpolnjevanju bistvenih zahtev ne more pridobiti ES certifikata. Najlažje proizvajalec dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev s harmoniziranimi oziroma drugimi veljavnimi standardi. Vsak medicinski pripomoček s pridobljenim ES certifikatom je bil pred pridobitvijo ES certifikata neodvisno testiran/ preverjan tudi v sklopu klinične evalvacije. Ena od zahtev na področju medicinske zakonodaje je tudi poproizvodno spremljanje. Proizvajalec s pridobljenim ES certifikatom je dolžan spremljati in pridobivati informacije o proizvodu, ko je ta na trgu (informacije iz uporabe), torej mora obvezno pridobivati informacije od končnega uporabnika. Medicinska direktiva in standard ISO 13485 zahtevata, da proizvajalec vsako 'negativno' informacijo preuči, jo vključi v oceno tveganja in predvidi izboljšave. Imetniki certifikatov (proizvajalci medicinskega pripomočka) za sistem kakovosti oziroma ES certifikata po MDD so dožni obravnavati tudi reklamacije uporabnika.

V zvezi s testiranjem iz 21. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma je naročnik že podal pojasnilo v predhodnih odgovorih (odgovor na vprašanje Datum objave: 06.07.2016 14:49 148 Odgovor na vprašanje. )
Datum objave: 07.07.2016   15:19
152 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 20 Igle "Huber Point" za PORT opažamo, da so specifikacije napisane na kožo enemu od ponudnikov tako pod dimenzijahh kot samemu naboru.
Namreč, le redki proizvajalci imajo na t.i. iglah za port na podaljšku konektiran Y konekt, saj se je le ta pokazal v praksi za nepotebnega in kot tak samo predstavlja dodatno možnost nastanka sekundarne okužbe ter dodaten vzrok za višjo ceno samega izdelka.

Istočasno predlagamo, da odprete sklop in omogočite prijavo po posameznem izdelku,, saj so v sklopu navedene igle z dimenzijami, ki se izredno redke in se tudi tako redko uporabljajo (84 kos na leto za vse bolnišnice).

Ali lahko ponudimo igle z odstopanjem +/-1 mm in +/- 1 G?


ODGOVOR: Da, naročnik dovoli predlagano odstopanje. Za predmetni sklop bo spremenjena razpisna dokumentacija (Predmetni sklop se bo preimenoval), sestava sklopa ostane nespremenjena.
Datum objave: 07.07.2016   15:22
153 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE VEZANO NA SKLOPE: 13,16 in 17
Opazili smo, da ste zaprli v sklope 13,16 in 17 zelo specifične igle posameznih proizvajalcev, tako, da vam direktni zastopniki in distributerji svojega programa sploh ne moremo ponuditi, saj bi to pomenilo, da bi morali ponuditi med seboj nekompatibilne proizvajalce, kar ni običaj. Že pri vaših preteklih razpisih smo večkrat opazili, da sklope zapirate na način, da s tem dajete prednost izključno veletrgovcem kot so npr. Sanolabor ali Kemofarmacija.., kateri nas , direktne zastopnike posameznih proizvajalcev zaprosijo za ponudbe. Veletrgovci nato na naše cene dodajo še svojo maržo. Ali se vam to res zdi gospodarno, ali imate mogoče tudi drugačne interese, ki vplivajo na pripravo sklopov vaših javnih razpisov?
V primeru biopsijskih igel oz.materiala , v zgoraj navedenih sklopih, zahtevamo, da zaradi specifičnosti vsake razpisane igle, sklope v celoti odprete in s tem omogočite, da ponudimo vsi zainteresirani ustrezen izdelek z dobro ceno, kot tudi ustrezno kvaliteto, kot si jo želijo bolnišnice.
V nasprotnem primeru bomo vašo neodzivnost na našo zahtevo smatrali za primeren razlog, da uporabimo pravno varstvo zaradi netransparentnosti in neenakopravnega obravnavanja ponudnikov v postopku oddaje javnega naročanja (v skladu s petim odstavkom 5.člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja)

ODGOVOR: Biopsijske igle, ki so zajete v sklopu 13, niso več predmet tega skupnega javnega naročila. V zvezi s tem bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije. Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije za sklopa 16 in 17.
Datum objave: 07.07.2016   15:27
154 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: kdaj boste odgovorili na naša še neodgovorjena vprašanja in kdaj bo objavljena popravljena razpisna dokumentacija oz. predračun. Ravno smo pogledali stran objave in popravljenega predračuna še ni objavljenega, kdaj ga lahko pričakujemo. Ker še do sedaj niste objavili slednjega zahtevamo, da podaljšate prav vse roke (vprašanja, oddaja, odpiranje), v primeru, da bo kakšna stvar še za razščistiti.

Prosimo, da nam omogočite pripraviti kvalitetno ponudbo, zato vas iskreno prosimo za podaljšanje rokov.

ODGOVOR: naročnik bo v kratkem objavil spremembo razpisne dokumentacije s spremenjenimi predračuni in v skladu s tem tudi podaljšal rok za postavljanje vprašanj in rok za predložitev ponudbe.
Datum objave: 07.07.2016   15:40
155 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vezano na predmetno javno naročilo zastavljamo naslednja vprašanja:
3.5. TESTIRANJE AKTIRKOV
21. člen OKS:
»V kolikor bodo na testiranju iz prvega odstavka tega člena ugotovljena neskladja predmetnega artikla z zahtevami naročnika, strošek testiranja bremeni dobavitelja, v nasprotnem primeru strošek predmetnega testiranja nosi neposredni naročnik, ki je testiranje naročil.
Neposredni naročnik, ki zahteva izvedbo testiranja, mora o tem obvestiti tudi naročnika. Naročnika mora obvestiti tudi o rezultatu testiranja.«
VPR:
a) Kako bo izbrana institucija za testiranje in kakšen je protokol pritožbe zoper testiranje te institucije se predvideva. Nedopustno je, da zoper enostransko izbrano institucijo testiranja ne bi bil podan protokol za morebitno pritožbo in predložitev dodatnega testiranja, ki ga predlaga dobavitelj. Poziva se k ustrezni dopolnitvi člena.
b) Kdo in kako bo testiral dejanske funkcije dobavljenih artiklov in ne zgolj skladnost tehničnih specifikacij, za kar je potrebno znanje o uporabi teh produktov? Navede se naj protokol testiranja in način obveščanja o tem.

ODGOVOR: V zvezi s testiranjem iz 21. člena vzorca krovnega okvirnega sporazuma je naročnik že podal pojasnilo v predhodnih odgovorih (odgovor na vprašanje Datum objave: 06.07.2016 14:49 148 Odgovor na vprašanje. ) Razpisna dokumentacija ostane v tem delu nespremenjena.
Datum objave: 08.07.2016   13:27
156 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Sklop 14: Igle injekcijske:
Radi bi se prijavili na ta sklop, vendar proizvajalec, ki ga zastopamo ne ponuja čisto vseh dimenzij igel. V kolikor je v vašem interesu pridobiti čim več ponudb in tako ugodnejšo ceno vas prosimo, da naslednje dimenzije igel umaknete iz skupnega sklopa v poseben sklop:
- igla injekcijska 0,3 x8mm
- igla injekcijska 0,5 x19mm
- igla injekcijska 0,8 x32mm
- igla injekcijska 0,9 x70mm
- igla injekcijska 1,80 x40mm

ODGOVOR: Naročnik dovoljuje odstopanje pri vseh iglah iz sklopa, vključno z navedenimi v vprašanju, v dolžini +/- 5%.
Datum objave: 08.07.2016   13:44
157 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Vezano na predmetno javno naročilo zastavljamo naslednja vprašanja:
4. TEHNIČE SPECIFIKACIJE
Zaradi minornega odstopanja med tehničnimi specifikacijami za naslednje artikle iz sklopa 14. Igle injekcijske, se predlaga združitev zahteve v enotno postavko:
- Igla injekcijska, 1XUP 0,40 X 12 mm in Igla injekcijska, 1XUP 0,40 X 13 mm
- Igla injekcijska, 1XUP 0,80 X 38 mm in Igla injekcijska, 1XUP 0,80 X 40 mm
- Igla injekcijska, 1XUP 1,10 X 38 mm in Igla injekcijska, 1XUP 1,10 X 40 mm

ODGOVOR: Sestava sklopa ostane v tem delu nespremenjena. Naročnik dovoljuje odstopanje +/- 5%.
Datum objave: 20.07.2016   07:53
153 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V točki 11.1. navodil za izdelavo ponudbe navajate ponudbeno dokumentacijo ne navajate pa vzorcev okvirnih sporazumov, zato vas sprašujemo: Ali je potrebno k ponudbi priložiti tudi vzorec krovnega sporazuma in vzorec posameznega okvirnega sporazuma?

ODGOVOR. Ne.
Datum objave: 26.07.2016   08:32
158 Pojasnilo
V zvezi s tretjim odstavkom točke 11.2.1 navodil gospodarskim subjektom (Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij) naročnik podaja pojasnilo:
Pri medicinskih pripomočkih razreda I, ki so brez merilne funkcije in niso sterilni, je na pripomočkih CE oznaka brez štirimestnega števila. V tem primeru v obrazcu Predračun (stolpec: Artikel) pustite stolpec "artikel" prazen.

Datum objave: 26.07.2016   10:47
159 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vljudno vas prosimo, da ažurno odgovarjate na vsa vprašanja, ki so zastavljena na portalu od različnih ponudnikov. Le tako vam bomo ponudniki lahko ponudili ustrezne produkte. Nedopustno se nam zdi, da naročnik na zastavljena vprašanja ponudnikov ne odgovarja ažurno oz. odgovori po roku za oddajo vprašanj, saj tako ponudniki namreč nimamo več časa za dodatna pojasnila.

ODGOVOR:Naročnik bo pravočasno odgovoril na vsa postavljena vprašanja v skladu z zakonodajo na tem področju.

Datum objave: 26.07.2016   11:49

160 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJA:
1. Vprašanje, Datum prejema: 21.06.2016 08:47: ker na nekaj naših vprašanj še nsite odgovorili in orav tako še niste objavili obljubljenih popravkov predračunov zahtevamo da podaljšate roke za vprašanja in oddajo ponudb, da bomo lahko pripravili kavlitetne ponudbe.
2. Vprašanje, Datum prejema: 21.06.2016 06:05: Prosimo za podaljšanje roka za možnost postavljanja vprašanj in dodatnih pojasnil.
3. Vprašanje, Datum prejema: 17.06.2016 18:14: prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj, saj se trenutno na portalu odgovarjajo vprašanja z 5 dnevno zamudo kar pomeni, da veliko kandidatov še ni prejelo svojih odgovorov in s tem posledično ne morejo kandidati postaviti novih vprašanj v kolikor bi bilo to potrebno. Vljudno prosimo, da nam vsem kandidatom zagotovite, da lahko glede na odgovore, ki jih bomo prejeli s strani naročnika, da imamo zagotovljen razumen rok za pripravo novih vprašanj.
4. Vprašanje, Datum prejema: 17.06.2016 12:03: Na določena naša vprašanja še sedaj nismo prejeli odgovorov zato apeliramo na vas, da podaljšate vse roke (vprašanja, odgovore in za oddajo ponudbe).
5. Vprašanje, Datum prejema: 17.06.2016 12:02 : glede na velikost javnega naročila in glede na vaše odgovore, kjer pišete da boste predračune še spreminjali vas prosimo, da podaljšate roke za vprašanja (na nekatere naše odgovore še sedaj nismo prejeli odgovorov, pa smo ih poslali 07.06.2016) in odgovore in posledično določite kasnejši rok oddaje.
6. Vprašanje, Datum prejema: 17.06.2016 11:15: Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj, glede na to, da ne odgovarjate ažurno na zastavljena vprašanja, namreč še vedno nismo dobili odgovorov na že zastavljena vprašanja.
7. Vprašanje, Datum prejema: 16.06.2016 08:21: Če pred tednom dni smo vam postavili vprašanja pa nismo dobili odgovora. Rok za postavitev vprašanj se pa nevarno bliža. Kdaj lahko pričakujemo odgovore?
8 Vprašanje, Datum prejema: 16.06.2016 07:10: ker so posamezni sklopi pisani po specifikacijah posameznih proizvajalcev smatramo, da je prekratek rok za oddajanje vprašanj. V kolikor distributer/proizvajalec nimata točno določenih artiklov v sklopu morata na trgu najdi ustrezne artikle. Ker je to Skupno javno naročilo za vse zdravstvene ustanove v Sloveniji se mora naročnik zavedati, da je postavil veliko prekratek rok za postavljanje vprašanj, da bi lahko vsi distributerji/proizvajalci ustrezno pridobili vse informacije. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj.
9. Vprašanje, Datum prejema: 15.06.2016 11:09: zanima nas kdaj nam boste začeli odgovarjati na naše v prejšnjem tednu poslana vprašanja.

ODGOVOR:
Odgovor na vprašanja, ki se nanašajo na rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb ter spremenjenega obrazca predračun: naročnik je 12. 7. 2016 objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Na postavljena vprašanja bo naročnik odgovoril v skladu z zakonodajo na tem področju. Naročnik ne podaja odgovorov na komentarje ali subjektivna mnenja.


Datum objave: 26.07.2016   14:05
161 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: v preteklosti ste že podali odovore, da boste v sklopu brizg Luer in Luer Lock določene postavke poenotili (2 in 2,5 ml) oz. umanili. Le tega z novim predračuni niste storili in prosimo vas, če to popravite.

ODGOVOR: V sklopu 01 Brizgalke - 2a, kot tudi v sklopu 02 Brizgalke - b Luer Lock bo naročnik razpisane tri artikle združil in razpisal Brizge tridelne 2 – 3ml, količine pa seštel.
Datum objave: 26.07.2016   14:08
162 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Objavili ste nov predračun, a žal niste upoštevali vseh podanih odgovorov v preteklosti. Zato vas ponovno prosimo, če obe postavkipostavki v sklopu 18 A združite v eno, saj obstaja samo ena velikost pretočne kanile (Datum objave: 23.06.2016 10:30 48 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 18 imate pod zaporedno št. 1 in 2 zahtevana produkta, ki že nekaj časa ne obstajata (do 100 ml in nad 100 ml) taka kot imate navedeno v specifikaciji. Obstaja samo ena obojestranka igla pretočna! To je lepo vidno tudi z zadnjega razpisa Onkološkega Inštituta, kjer smo vsi ponudniki nudili isti izdelek 2 x. Predlagamo da napišete obojestranska, pretočna kanila. Dolžina cca. 6,2 cm, brez latexa, brez DEHP-ja, brez PVC-ja. ODGOVOR: Lahko ponudite obojestransko pretočno kanilo).

ODGOVOR: V sklopu 18 A bo naročnik količine dveh razpisanih artiklov združil in razpisal samo en artikel.
Datum objave: 27.07.2016   10:53
163 Pojasnilo
V vzorcu krovnega okvirnega sporazuma , v poglavju "Podizvajalci" se zadnji odstavek predmetnega poglavja spremeni tako, da se glasi:

"/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora posameznemu naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila."

Vzorec krovnega okvirnega sporazuma bo v skladu s tem spremenjen pred podpisom le-tega.


Datum objave: 29.07.2016   15:16
164 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 23.6.2016 ob 10.41 ste podali odgovor, da boste kot naročnik objavili spremembo dokumentacije na zastavljeno vprašanje (V sklopu 14 pod zap. št. 3 imate razpisano iglo 0,3 x 8 mm, ki se uporablja pri merjenju insulina, zato smatramo, da je prav, da to postavko premaknete v sklop 15 in s tem ponudnikom omogočite korektno prijavo na sklope. ). Ob pregledu nove specifikacije, ste pozabili upoštevati vaš odgovor, zato vas opominjamo in prosimo, da to v bodoče spremenite in premaknete artikel v sklop 15.

ODGOVOR: Naročnik bo sklop 14 razdelil na 2 sklopa. V zvezi s tem bo objavljena sprememba razpisne dokumentacije.
Datum objave: 29.07.2016   15:23
165 ODgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: v sklopu 14 razpisujete Injekcijske igle. Dovolili ste odstopanje +/-5%. Odstopanje, ki ga vi predpisujete ne omogoča prijavo vsem ponudnikov igel, saj imajo nekateri igle dolžine 12, nekateri 13 cm. Gre pa praktično za enako iglo. Če sami izračunate dovoljeno odstopanje 5%, to ne bo korektno do vseh ponudnikov in hkrati se vam na tak sklop lahko javi samo kakšna veledrogerija, ki bo skupaj zložila izdelek večih različnih proizvajalcev, cene pa bodo visoke! Enako velja za dolžine 38 in 40 mm, 18 in 20 mm ter 32 in 30 mm!
Prosim, če o tem razmislite in dovolite odstopanje +/-8,5%, da bo javni razpis korekten do vseh potencialnih ponudnikov ter posledično proizvajalcev.

ODGOVOR: Naročnik glede dimenzij igel navedenih v vprašanju, pojasnjuje, da ponudnik lahko ponudi igle v naslednjih dolžinah 12-13mm, 38-40mm, 18-20mm ter 32-30mm. Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 29.07.2016   15:27
166 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
1.
Na portalu smo zasledili vprašanje, ki je zavajajoče in vas je napeljalo k odgovoru, ki ni skladen z najnovejšimi priporočili glede označevanja medicinskih pripomočkov. V vprašanju vas nekdo poziva, da zahtevate, da je na primarni in zunanji ovojnini naveden tudi datum sterilizacije.
Vaš odgovor z dne 20.06.2016 ob 08:02 - vse navedene zahteve v zvezi s ponujenimi artikli, ki jih navajate, so vsebovane v veljavnih standardih, ki so navedeni v tehničnih specifikacijah in ki jih morajo ponujeni artikli izpolnjevati.
Iz česar sledi, da morajo vsi artikli biti označeni tudi z datumom sterilizacije (kar ni enako kot datum oz. rok sterilnosti). To je v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju označevanja medicinskih pripomočkov.
Dejstvo je, da splošno sprejeti standardi in zavezujoča zakonodaja EU namreč ne zahteva več, da bi moral biti na ovoju natisnjen datum sterilizacije, prav tako kot npr. ni več potreben znak Latex free ali PVC free. Natisnjen mora biti med drugim rok uporabe, torej do katerega datuma je izdelek sterilen in zato uporaben.
V aktualni Evropski direktivi o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC ni zahteve po podatku o datumu sterilizacije na embalaži. Zato vas prosimo, da zahtevo neznanega ponudnika po navedbi datuma sterilizacije jasno demantirate, saj boste v nasprotnem primeru onemogočili prijavo ponudnikom, ki zastopajo vodilne svetovne proizvajalce, ki ponujajo najkvalitetnejše produkte in ki so že uskladili svojo embalažo z veljavno Evropsko zakonodajo.

2.
Po objavi nove razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v sklopu 13 Igle injekcijske očesne in v sklopu 14 Igle injekcijske ostale dopuščate le odstopanje na dolžino +/-5%, kar je premalo, če želite zagotoviti prijavo tudi ponudnikom, ki nekoliko odstopajo od razpisanih dimenzij. Dne 29.06.2016 ob 10:00 ste objavili pozitiven odgovor na naše vprašanje, ki ga ponovno navajamo:

Sklop 14 Igle Injekcijske:

Prosimo vas, da dovolite minimalno odstopanje pri dolžini igel, ki ne more vplivati na kvaliteto dela ali varnost pacienta. Glede na to, da je na tržišču več različnih ponudnikov igel, je nemogoče pričakovati, da bodo vsi imeli točno določeno dolžino igle, kljub temu, da je namen uporabe igle enak.
Na tak način boste omogočili, da se na razpis lahko prijavi več ponudnikov in pridobili konkurenčnejšo ceno.

- igla injekcijska 0,4 x12mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 13 mm.

- igla injekcijska 0,4 x18mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,4 x 19 mm.

- igla injekcijska 0,7 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,7 x 40 mm

- igla injekcijska 0,8 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 0,8 x 40 mm

- igla injekcijska 1,1 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,1 x 40 mm

- igla injekcijska 1,2 x38mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo dimenzij 1,2 x 40 mm

- igla očesna 0,5 x 20mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 22 mm

- igla očesna 0,5 x 30mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 32 mm

- retrobulbarna 0,5 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,5 x 38 mm

- retrobulbarna 0,6 x 35mm
Prosimo, da nam dovolite ponuditi iglo očesno dimenzij 0,6 x 38 mm

Na naše vprašanje ste odgovorili, da lahko ponudimo predlagane dimenzije. V novi razpisni dokumentaciji navajate možno odstopanje na dolžino +/- 5%. Pri dolžini npr. 18mm je to komaj 0,9 mm in pri 35 mm je to manj kot 2 mm iz česar sledi, da vse dolžine, za katere ste nam prvotno odobrili odstopanje padejo iz dovoljenega območja +/-5% odstopanja. Ker bi vam radi ponudili visokokakovostne igle vodilnega svetovnega proizvajalca, ki je že mnogo let prisoten tudi na slovenskem trgu, z zelo dobrimi referencami, vas prosimo, da nam dovolite prijavo igel dimenzij navedenih zgoraj oz. povečate odstopanje na +/- 10%.

3.
Po objavi nove razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v sklopu 2 Brizgalke-b ohranjate brizgalki 2ml in 2,5ml, čeprav ste v odgovoru objavljenem na portalu dne 29.06.2016 ob 11:44 odgovorili, da se Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna izločita iz sklopa 2 Brizgalke-b. Zato vas ponovno prosimo, da ti dve dimenziji izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja.

ODGOVOR:
1: Zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij se nanašajo na spoštovanje zakonodaje in standardov s predmetnega področja, torej tudi Direktive o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC.

2. Naročnik bo v sklopu 13 in 14 spremenil dokumentacijo. Naročnik glede dimenzij igel navedenih v vprašanju, pojasnjuje, da ponudnik lahko v sklopu 14 ponudi igle v naslednjih dolžinah 12-13mm, 38-40mm, 18-20mm ter 32-30mm,. V sklopu 13 ponudnik lahko ponudi igle v naslednjih dolžinah 20-22 mm, 30-32 mm, 35-38 mm.

3. V sklopu 01 Brizgalke - 2a, kot tudi v sklopu 02 Brizgalke - b Luer Lock bo naročnik razpisane tri artikle združil in razpisal Brizge tridelne 2 – 3ml, količine pa seštel.
Datum objave: 29.07.2016   15:30
167 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo, da kot obljubljeno ločite sklop 08 na varne kanile enovhodne in dvovhodne.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 29.07.2016   15:33
167 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: za sklop 02-b nas zanima ali lahko za 3.zap. brizgo, kjer zahtevate le to volumna 2,5ml, ponudimo brizgo volumna 3,0ml. Katere dimenzija je popolnima enaka, prav tako ima graduacijo do navedenega volumna. Preostanek 0,5ml do 3,0ml nikakor ne ovira nadaljne delo. Žal 2,0ml, 2,5ml, in 3,0ml ne moremo ponuditi vsi ponudniki, oz. z drugimi besedami vse tri dimenzije vam nikakor ne more ponuditi noben ponudnik od istega proizvajalca.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 29.07.2016   15:36
168 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: za sklop 01-2a nas zanima ali lahko za četrto zap. brizgo, kjer zahtevate le to volumna 2,5ml, ponudimo brizgo volumna 3,0ml. Katere dimenzija je popolnima enaka, prav tako ima graduacijo do navedenega volumna. Preostanek 0,5ml do 3,0ml nikakor ne ovira nadaljne delo. Žal 2,0ml, 2,5ml, in 3,0ml ne moremo ponuditi vsi ponudniki, oz. z drugimi besedami vse tri dimenzije vam nikakor ne more ponuditi noben ponudnik od istega proizvajalca.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 29.07.2016   15:41
169 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
18 B kanile pretočne
2.. kanila pretočna, pvc z zračnim filtrom 0,45 mik in filtrom za delce 5 mikronov, z zamaškom, brez lateksa.
a) Želimo vam ponuditi pretočno kanilo s 3,0 mik. zračnim filtrom in filtrom za delce 5 mikronov, katera ustreza vsem varnostnim normativom pri pretakanju tekočin. Glede na to, da je opis napisan na točno določenega proizvajalca, prosimo, da dovolite odstopanje pri zračnem filtru in tako omogočite, da se lahko prijavimo tudi drugi ponudniki.
b) Prosimo, da potrdite, da mora biti kanila brez DEHP.

18 B kanile pretočne
3. kanila pretočna, pvc z zračnim filtrom 0,45 mik, brez filtra za delce, z zamaškom, brez lateksa.
a) Želimo vam ponuditi pretočno kanilo s 3,0 mik. zračnim filtrom, katera ustreza vsem varnostnim normativom pri pretakanju tekočin. Glede na to, da je opis napisan na točno določenega proizvajalca, prosimo, da dovolite odstopanje pri zračnem filtru in tako omogočite, da se lahko prijavimo tudi drugi ponudniki.
b) Prosimo, da potrdite, da mora biti kanila brez DEHP.

ODGOVOR:
18 B kanile pretočne
2.. kanila pretočna, pvc z zračnim filtrom 0,45 mik in filtrom za delce 5 mikronov, z zamaškom, brez lateksa.
a) Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije, ker bi v nasprotnem zagotavljali slabšo filtracijo in povečali možnost bolnišničnih infekcij.
b) Da.

18 B kanile pretočne
3. kanila pretočna, pvc z zračnim filtrom 0,45 mik, brez filtra za delce, z zamaškom, brez lateksa.
a) Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije, ker bi v nasprotnem zagotavljali slabšo filtracijo in povečali možnost bolnišničnih infekcij.
b) Da.

Datum objave: 29.07.2016   15:44
170 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Pred popravkom predračuna so bile v 13 sklopu Igle biopsijske različne igle biopsijske shuttle različnih dimenzij: 16GX150MM, 16GX200MM, 18GX150MM, 18GX200MM, 20GX150MM in 20GX200MM.
Tega sedaj v novem predračunu ni. Prosim vas za pojasnitev.

ODGOVOR: Navedene igle niso več predmet tega naročila.
Datum objave: 29.07.2016   15:46
171 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo za natančnejši opis v sklop 15 za izdelek 3, kjer zahtevate varno inzulinsko pero - prosim navedite, kaj smatrate pod "varno" - ali ima igla zaklep, ali se igla umakne v notranjost.....
Namreč po daljšem iskanju kaj to sploh naj bi bilo nismo uspeli najti nobene inzulinske igle, ki bi imala neko odločilno posebnost, ki bi lahko definirala "vano".

Prosimo, za natančno navedbo kaj je za vas varno.

ODGOVOR: Pod »varno« smatramo, da je igla varna za uporabnika, da se mehanizem sproži sam – avtomatsko.
Datum objave: 29.07.2016   15:48
172 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: dne 15.06.2016 ste odgovorili da boste v sklopu 8, v katerem se nahajajo varne kanile (enovhodne in dvovhodne), le te razdelili v dva sklopa in objavili novo razpisno dokumentacijo. V novem predračunu slednjega niste popravili, zato prosimo za nov popravek in podaljšanje rokov za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 29.07.2016   15:52
173 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: 23.6.2016 ob 10.41 ste podali odgovor, da boste kot naročnik objavili spremembo dokumentacije na zastavljeno vprašanje (V sklopu 14 pod zap. št. 3 imate razpisano iglo 0,3 x 8 mm, ki se uporablja pri merjenju insulina, zato smatramo, da je prav, da to postavko premaknete v sklop 15 in s tem ponudnikom omogočite korektno prijavo na sklope. ). Ob pregledu nove specifikacije, ste pozabili upoštevati vaš odgovor, zato vas opominjamo in prosimo, da to v bodoče spremenite in premaknete artikel v sklop 15.

ODGOVOR: Naročnik bo sklop 14 razdelil na 2 sklopa.
Datum objave: 29.07.2016   15:56
174 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: V sklopu 14 razpisujete Injekcijske igle. Dovolili ste odstopanje +/-5%. Odstopanje, ki ga vi predpisujete ne omogoča prijavo vsem ponudnikov igel, saj imajo nekateri igle dolžine 12, nekateri 13 cm. Gre pa praktično za enako iglo.
Če sami izračunate dovoljeno odstopanje 5%, to ne bo korektno do vseh ponudnikov in hkrati se vam na tak sklop lahko javi samo kakšna veledrogerija, ki bo skupaj zložila izdelek večih različnih proizvajalcev, cene pa bodo visoke! Enako velja za dolžine 38 in 40 mm, 18 in 20 mm ter 32 in 30 mm!
Prosim, če o tem razmislite in dovolite odstopanje +/-8,5%, da bo javni razpis korekten do vseh potencialnih ponudnikov ter posledično proizvajalcev.

ODGOVOR: Že odgovorjeno v odgovoru z datumom objave 29.07.2016 15:23. 165 Odgovor na vprašanje

Datum objave: 01.08.2016   15:48
175 Odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE: Naročnika pozivamo, da objavi, do katerega datuma misli odgovoriti na vsa vprašanja in posledično ali bo podaljšal rok za postavitev vprašanj. Postavili smo namreč zelo veliko vprašanj, pri katerih bo naročnik verjetno v stilu dosedanje komunikacije zavračal vse dobronamerne pripombe in z njimi ne bo odpravil lastnih napak, ki jih naredi z odgovori. Z možnostjo, da se o vaših odgovorih še dodatno izjasnimo preko vprašanj dobimo vsaj možnost, da vas opozorimo na nepravilnosti, v nasprotnem primeru nam ostane samo zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi odgovorov, ki nimajo podlage v stroki in predpisih. Zakaj naročnik ne odgovori na vsa vprašanja do npr. 16.8., podaljša rok za vprašanja še do 22.8. in objavi vse odgovore do 26.8.?? Tako imamo vsi dovolj časa za pripravo vprašanj, odgovorov in ponudbe ter razjasnitev nejasnosti brez vložitve zahtevka za revizijo.
Opozorilo je zgolj dobronamerno, da se po vložitvi zahtevka za revizijo ne bo iskalo izgovorov zaradi zamud pri izvedbi centralnega razpisa pri ponudnikih, saj je do oddaje ponudb še skoraj mesec in pol časa, rok za vprašanja pa se je praktično iztekel.

ODGOVOR: Naročnik objavlja odgovore v skladu z veljavno javno naročniško zakonodajo in predmetno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 01.08.2016   15:51
176 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vljudno vas prosimo za vašo potrditev, da za dokazovanje standardov – 1. splošne zahteve (SIST EN 1041:2008+A1:2013, SIST EN ISO 15223-1:2012, SIST EN 980:2008, SIST EN 13485:2012, SIST EN 14971:2012) in 2. posebne zahteve (SIST EN 556-1:202, SIST EN ISO 6009:2000 IN SIST EN ISO 7864:2000), ni potrebno predložiti potrdila za vsak standard posebej in tako zadoščata potrdili CE in ES izjava o skladnosti, ki potrjujeta vse zahtevane standarde.

ODGOVOR: Predložiti je potrebno certifikata SIST EN 13485:2012 in ES certifikat po MDD 93/42/EGS izdan za relevantno kategorijo proizvoda/ relevantni proizvod ter ES Izjavo o skladnosti s strani proizvajalca medicinskega pripomočka za relevantno kategorijo proizvoda/ relevantni proizvod.
Datum objave: 03.08.2016   11:23
177 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali vam lahko v sklopu 17 Igla za punkcijo kostnega mozga 15G x 43 MM ponudimo iglo za punkcijo kostnega mozga 15G in 40mm?

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 03.08.2016   11:54
178 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga ponudimo:
- pod tretjo alinejo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga velikosti 15GX10-50MM
- pod četrto alinejo iglo za punkcijo kostnega mozga 15GX25-65MM?

ODGOVOR:
- pod tretjo alinejo ustrezno iglo za punkcijo kostnega mozga velikosti 15GX10-50MM: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.

- pod četrto alinejo iglo za punkcijo kostnega mozga 15GX25-65MM: NeDatum objave: 03.08.2016   11:57
179 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo vas, da sklop št. 17 razdelite na dva sklopa, trap sistema v svoj sklop in ostali dve postavki v svoj sklop. Celoten sklop s točno navedenimi dimenzijami vam lahko ponudi samo en ponudnik.

ODGOVOR: Naročnik bo sklop 17 razdelil na 2 sklopa. V zvezi s tem bo objavljena sprememba razpisne dokumentacije.
Datum objave: 03.08.2016   14:21
180 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali vam lahko v sklopu 17: Igla za punkcijo kostnega mozga 15 G x od 44 MM do 100 MM ponudimo iglo za punkcijo kostnega mozga 15G x 40mm?

ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna.
Datum objave: 03.08.2016   14:23
181 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. V sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko 8 G x 100 MM, (kot npr. Trap sistem). Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ustreznih dimenzij, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za kvaliteten odvzem in zaščito vzorca?

2. V sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko 8 G x 150 MM, (kot npr. Trap sistem). Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ustreznih dimenzij, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za kvaliteten odvzem in zaščito vzorca?

ODGOVOR:
1. in 2.: Ne, ker gre za drugačen sistem.
Datum objave: 03.08.2016   14:26
182 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: glede na vaše odgovore iz dne 26.07.2016 nas zanima ali boste ponovno objavili nov predračun in ali boste z navedenim spet podaljšali roke za vprašanja, odgovore.

ODGOVOR: v kratkem bo objavljena sprememba razpisne dokumentacije z novim predračunom in novim rokom za postavljanje vprašanj.
Datum objave: 04.08.2016   09:10
183 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnika glede na številne dopolnitve v odgovorih glede predložitve dodatnih dokumentov (kot npr. proizvajalčevih katalogov in originalna navodila za uporabo) v ponudbo v izogib nejasnostim prosimo za popravek razpisne dokumentacije z upoštevanimi spremembami glede na odgovore saj jih trenutna razpisna dokumentacija ne vsebuje.

ODGOVOR: Vse objavljene spremembe razpisne dokumentacije in vsi objavljeni odgovori so del razpisne dokumentacije. Naročnik pa bo pred podpisom sporazuma z izbranim ponudnikom pripravil čistopis sporazuma in morebitnih prilog, v skladu z objavljenimi spremembami.
Datum objave: 04.08.2016   09:45
184 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: sklop 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga, Igla za punkcijo kostnega mozga 15G x od 44 MM do 100 MM:
Ali vam lahko ponudimo iglo za punkcijo kostnega mozga 14G x 55mm?

ODGOVOR: ne
Datum objave: 05.08.2016   12:31
185 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnika sprašujemo ali lahko namesto certifikata SIST EN 13485:2012 predložimo veljaven certifikat SIST EN 13485:2003?

ODGOVOR: Ponudnik lahko predloži certifikat po standardu SIST EN 13485:2012 ali certifikat po standardu ISO 13485:2003 skupaj z veljavnim ES certifikatom po MDD 93/42/EGS za relevantno kategorijo proizvoda.
Datum objave: 05.08.2016   13:20
186 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Vezano na naročnikov odgovor št. 176 z dne 01.08.2016, 15:51
VPRAŠANJE: Vljudno vas prosimo za vašo potrditev, da za dokazovanje standardov – 1. splošne zahteve (SIST EN 1041:2008+A1:2013, SIST EN ISO 15223-1:2012, SIST EN 980:2008, SIST EN 13485:2012, SIST EN 14971:2012) in 2. posebne zahteve (SIST EN 556-1:202, SIST EN ISO 6009:2000 IN SIST EN ISO 7864:2000), ni potrebno predložiti potrdila za vsak standard posebej in tako zadoščata potrdili CE in ES izjava o skladnosti, ki potrjujeta vse zahtevane standarde ter ODGOVOR: Predložiti je potrebno certifikata SIST EN 13485:2012 in ES certifikat po MDD 93/42/EGS izdan za relevantno kategorijo proizvoda/ relevantni proizvod ter ES Izjavo o skladnosti s strani proizvajalca medicinskega pripomočka za relevantno kategorijo proizvoda/ relevantni proizvod.

Naročnik s tem odgovorom dodatno zahteva tudi predložitev certifikata SIST EN 13485:2012, katerega prej ni zahteval. Glede na številne odgovore s strani naročnika s katerimi dodaja zahteve po predložitvi različnih certifikatov naročnika prosimo, da jasno specificira katere certifikate je potrebno predložiti v ponudbo.

ODGOVOR: Zahteva po predložitvi certifikata SIST EN 13485:2012 je navedena med splošnimi zahtevami glede standardov vezanih na predmet javnega naročila vse od začetka. Proizvajalci od certifikacijskih in priglašenih organov za medicinske pripomočke v postopku certifikacije medicinskega pripomočka pridobijo certifikat veljaven za sistem kakovosti proizvajalca (SIST EN ISO 13485:2012 oz. ISO 13485:2003) ter ES certifikat po MDD 93/42/EGS direktivi, ki je izdan v zvezi z relevantnim proizvodom.

Naročnik v vzezi s tem še pojasnjuje, da so zahteve glede certifikatov navedene v razpisni dokumentaciji in da so vsi objavljeni odgovori del razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.08.2016   11:04
187 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: glede na to, da nam ponovno obljubljate nove predračune, vas prosimo za podaljšanje rokov za vprašanja in oddajo ponudbe, da bomo lahko pripravili kvalitetne ponudbe.

ODGOVOR: v skladu s spremembo razpisne dokumentacije je naročnik podaljšal rok za postavljanje vprašanj. Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen.
Datum objave: 09.08.2016   15:02
188 odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: glede na to, da ste objavili nov predračun s kar nekaj spremembami šele 8.8. in podaljšali rok za postavitev vprašanj zgolj na 10.8.2016 do 12.00 ure, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj vsaj za 10 dni, saj nam do danes še niste odgovorili na kar nekaj vprašanj, ki pa so za pripravo kvalitetne in pravilne ponudbe še kako pomembna. Prav tako smo v času dopustov in odsotnosti ključnega kadra.

ODGOVOR: Rok za postavljanje vprašanj se ne spremeni. Naročnik objavlja odgovore v skladu z veljavno javno naročniško zakonodajo in predmetno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 11.08.2016   13:58
189 Pojasnilo

Spremeni se obrazec »Soglasje podizvajalca« tako, da se besedilo obrazca namesto:
»S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik (Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) za javno naročilo, katerega predmet je nakup igel, namesto ponudnika (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.«

besedilo glasi:
»S podpisom te izjave zahtevamo, da bodo posamezni naročniki za javno naročilo, katerega predmet je nakup igel, namesto ponudnika (v nadaljevanju: ponudnik) poravnavali naše terjatve do ponudnika neposredno nam.«

V skladu s tem je spremenjen obrazec objavljen na spletni strani naročnika, pod oznako ODIGLE-9/2016.


Datum objave: 23.08.2016   13:27
190 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1. Ali vam lahko v sklopu 11 A Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Pencil Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 18G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 19G?
2. Ali vam lahko v sklopu 11 A Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Pencil Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X od 38 MM do 40 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G X 50mm?
3. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 18G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G?
4. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X od 38 MM do 40 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G X 90mm?
5. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G?
6. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 20G X od 103 MM do 120 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 22G?
7. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X od 38 MM do 50 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90mm?
8. Ali vam lahko v sklopu 11 B Igle, kanile s spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet Point) pod artiklom IGLA SPINALNA 22G X od 103 MM do 120 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 25G?
9. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 25G?
10. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 103 MM do 120 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 25G?
11. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 25G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo, brez vodila?
12. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 25G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo, brez vodila?
13. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G?
14. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G, brez vodila?
15. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G X 90 mm?
16. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G X 90 mm, brez vodila?
17. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti , brez vodila?
18. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90 mm?
19. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90 mm, brez vodila?
20. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G?
21. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G, brez vodila?
22. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G X 90mm?
23. Ali vam lahko v sklopu 12 A Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Lancet point) pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G X 90mm, brez vodila?
24. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X od 38 MM do 50 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 70 mm, z vodilom?
25. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 27G X od 38 MM do 50 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 35 mm, brez vodila?
26. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo, z vodilom?
27. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 88 MM do 90 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo, brez vodila?
28. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 103 MM do 120 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo, z vodilom?
29. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 24G X od 103 MM do 120 MM ponudimo ustrezno spinalno iglo, brez vodila?
30. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 88 MM do 90 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G?
31. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 26G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 27G?
32. Ali vam lahko v sklopu 12 B Igle za spinalno anastezijo, z vodilno iglo (s konico kot npr: Pencil point) pod artiklom IGLA SPINALNA 29G X od 103 MM do 120 MM, z vodilom ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90 mm?
33. Ali vam lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga pod artiklom IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15G X 43 MM, ponudimo ustrezno spinalno iglo velikosti 15 G X 45 MM?

ODGOVOR: Naročnik posreduje enovit odgovor na vseh 33 zastavljenih vprašanj in sicer:
ponudnik mora ponuditi igle v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna. V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.

Datum objave: 23.08.2016   13:35
191 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
- ali lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga namesto artikla IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 43 MM ponudimo:
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 35-47 MM

- ali lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga namesto artikla IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X od 44 MM do 100 MM:
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 47-64 MM

ODGOVOR:
- ali lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga namesto artikla IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 43 MM ponudimo:
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 35-47 MM: da

- ali lahko v sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga namesto artikla IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X od 44 MM do 100 MM:
IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15 G X 47-64 MM: ne
Datum objave: 23.08.2016   13:42
192 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnik je dne 15.06.2016, 15:04 pod odgovorom na vprašanje 12 odgovoril, da bo sklop 08 (Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety) razdelil na enovhodne in dvovhodne kanile. V objavljenem novem predračunu opažamo, da naročnik le tega ni opravil. Naročnika prosimo za korekcijo skladno z odgovorom na vprašanje 12.

ODGOVOR: Naročnik je 8. 8. 2016 na svojih spletnih straneh objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna, in sicer je razdelil sklop 08 na sklop 08A, ki zajema enovhodne in sklop 08B, ki zajema dvovhodne kanile.
Datum objave: 23.08.2016   13:54
193 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnik je dne: 27.06.2016 10:24 v odgovoru na vprašanje 85 navedel, da bo spremenil dokumentacijo. Po objavi novega predračuna opažamo, da je naročnik spremenil sklop 07 ( Kanile za dolgotrajno uporabo (kvalitete kot npr. vialon) drugače kot je bilo navedeno v odgovoru pod zaporedno številko 85. Naročnika prosimo za popravek predračuna skladno z odgovorom na vprašanje 85.

ODGOVOR: Naročnik je 8. 8. 2016 na svojih spletnih straneh objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna, in sicer je razdelil sklop 07 na sklop 07A Kanile za dolgotrajno uporabo (Poliuretan), ki zajema dvovhodne kanile, sklop 07 B Kanile za dolgotrajno uporabo (Teflon), ki zajema enovhodne kanile in sklop 07 C Kanile za dolgotrajno uporabo (Poliuretan), ki zajema enovhodne kanile.
Datum objave: 23.08.2016   13:58
194 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
prosili bi, da razdelite sklop 06 Kanile mandreni na tri sklope:
- kanile venozne dvovhodne, material teflon,
- kanile venozne dvovhodne, material poliuretan,
- mandreni.
Naročnik bi na ta način pridobil najnižje cene na tržišču in omogočil večjo konkurenčnost. Večina svetovnih proizvajalcev ne proizvaja kanil iz obeh materialov in v kolikor naročnik ne razdeli sklopa bo le te artikle pridobil po višji ceni kot, če bi jih naročal ločeno. Nekatere bolnišnice naročajo kanile iz samo enega materiala in lahko se zgodi, da so predhodno pridobivale cene za kanile po nižji ceni kot jo bo sedaj pridobil naročnik, ker ima v sklopu kanile iz več materialov. Naročnika prosimo, da v ločen sklop da tudi mandrene, saj bo na ta način pridobil veliko nižjo ceno, kot če jih ohranja v sklopu skupaj z kanilam, saj bo s tem omogočil večjo transparentnost in konkurenčnost. Naročnika prosimo, da razdelite sklop 06 na zgoraj navedene 3 sklope in s tem omogočite prijavo večini svetovnih proizvajalcev in s tem zagotovite konkurenčnost in transparentnost.

ODGOVOR: Naročnik je 8. 8. 2016 na svojih spletnih straneh objavil spremembo razpisne dokumentacije / ponudbenega predračuna, in sicer je razdelil sklop 06 na sklop 06 A Kanile, mandreni (Teflon) in 06 B Kanile, mandreni (Poliurentan).

Datum objave: 23.08.2016   14:02
195 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali lahko v sklopu 20 (Atravmatske igle za Port) ponudimo pod zaporedno številko 1, namesto IGLA 19G X 19MM Y-KONEKTOR naslednji artikel:
IGLA 19G X 20MM Y-KONEKTOR.

ODGOVOR: Ne. V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.
Datum objave: 23.08.2016   14:08
196 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali lahko v sklopu 20 (Atravmatske igle za Port) ponudimo pod zaporedno številko 2, namesto IGLA 19G X 19 MM naslednji artikel:
IGLA 19G X 20 MM

ODGOVOR: Ne
Datum objave: 23.08.2016   14:53
197 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali lahko v sklopu 18 B Kanile pretočne ponudimo pretočne kanile iz ABS ali MABS materiala z enakimi lastnostmi kot so zahtevane v razpisni dokumenmtaciji.

ODGOVOR: Ne. Ponudnik mora ponuditi kanile v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna.
Datum objave: 23.08.2016   14:56
198 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali lahko v sklopu 20 (Atravmatske igle za Port) ponudimo pod zaporedno številko 6, namesto IGLA 22G X 19MM Y-KONEKTOR naslednji artikel:
IIGLA 22G X 20MM Y-KONEKTOR.

ODGOVOR: ne
Datum objave: 23.08.2016   14:58
199 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali lahko v sklopu 20 (Atravmatske igle za Port) ponudimo pod zaporedno številko 5, namesto IGLA 22G X 19MM naslednji artikel:
IGLA 22G X 20 MM.

ODGOVOR: ne
Datum objave: 23.08.2016   15:04
200 Odgovor na vprašanja
VPRAŠANJE
1. Vprašanje:
V sklopu 11 B Igle, kanile za spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet point) pod postavko 4 razpisujete iglo spinalno 20G dolžine 103mm – 120mm. Ali vam lahko ponudimo 20G spinalno iglo dolžine 90mm ali 20G spinalno iglo dolžine 152mm in tako zapolnimo celoten sklop?

2. vprašanje:
V sklopu 11 B Igle, kanile za spinalno diagnostiko (s konico kot npr. Lancet point) pod postavko 4 razpisujete iglo spinalno 22G dolžine 103mm – 120mm. Ali vam lahko ponudimo 22G spinalno iglo dolžine 127mm?

3. Vprašanje:
V sklopu 08 B razpisujete Kanile z varnostnim mehanizmom (safety – poliuretan). Ali to pomeni, da pričakujete IV kanilo, ki ima vgrajen tak mehanizem, da ob izvleku igle skrije okrvavljeno in ostro konico igle in tako prepreči poškodbo in infekcijo zdravstvenega delavca?

ODGOVOR
1. Ponudnik mora ponuditi igle v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna.
2. Ponudnik mora ponuditi igle v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna
3. Že odgovorjeno.Datum objave: 23.08.2016   15:09
201 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
naročnika naprošamo, da sklop 06 A Kanile, mandreni (Teflon) razdeli na 2 dela:
- KANILA VENOZNE, DVOVHODNE in
- MANDRENE
Naročnika prosimo, da v ločen sklop da tudi mandrene, saj bo na ta način pridobil veliko nižjo ceno, kot če jih ohranja v sklopu skupaj z kanilam, saj bo s tem omogočil večjo transparentnost in konkurenčnost. Naročnika prosimo, da razdelite 06 A Kanile, mandreni (Teflon) na zgoraj navedena 2 skopa in s tem omogočite prijavo večini svetovnih proizvajalcev in s tem zagotovite konkurenčnost in transparentnost.

ODGOVOR: V tem delu se razpisna dokumentacija ne spremeni.
Datum objave: 23.08.2016   15:11
202 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: naročnika sprašujemo zakaj v sklopu 08 B Kanile z varnostnim mehanizmom omejuje konkurenco, ko navaja, da morajo biti kanile iz materiala Poliuretan. Naročnik lahko v javno dostopnih študijah razbere prednosti kanil z varnostnim mehanizmom narejenih tako iz poliuretana in tako iz teflon PTFE in tudi primerjalne študije. V skladu z zaključki iz javno dostopnih študij ni razlogov, da naročnik omejuje konkurenco na način, da preferira kanile z varnostnim mehanizmom iz poliuretana, saj tako daje prednost preferiranemu ponudniku. Naročnika pozivamo naj v skladu z ZJN-3 omogoči konkurenčnost in transparentnost, saj se bomo moralil v nasportnem primeru vložiti zahtevek za revizijo. Naročnika prosimo, da omogoči v v sklopu 08 B Kanile z varnostnim mehanizmom prijavo kanil tako iz materiala poliuretan kot materiala teflon PTFE.

ODGOVOR: V tem delu se razpisna dokumentacija ne spremeni.
Datum objave: 24.08.2016   08:18
203 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE

1.) Dne 29.6.2016 ob 11:44 je bil na Portalu javnih naročil objavljen naslednji odgovor na zastavljeno vprašanje glede sklopa 02 Brizgalke:
Datum objave: 29.06.2016 11:44
141 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 02 Brizgalke-b:
Predlagamo, da artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja. Na ta način boste omogočili prijavo večjemu številu ponudnikov in tako zagotovo pridobili konkurenčnejšo ceno kvalitetnih ponudb.

ODGOVOR: Artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
se izločita iz sklopa 02 Brizgalke-b

Kot je razvidno v zgornjem odgovoru, ste zapisali, da se omenjeni brizgi izločita iz sklopa 02 Brizgalke –b.
V novi, spremenjeni razpisni dokumentaciji tega odgovora žal niste upoštevali in ste omenjeni brizgi obdržali v sklopu 02 Brizgalke –b.

Na ponovno zahtevo po umiku 2ml in 2,5 ml brizgalk iz sklopa 02 Brizgalke –b ste 29.7.2016 ob 15:27 ste odgovorili, da bo naročnik popravil specifikacijo tako, da bo združil tri dimenzije: 2ml, 2,5ml in 3ml v eno postavko, količine pa seštel.
Datum objave: 29.07.2016 15:27
166 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
3.
Po objavi nove razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v sklopu 2 Brizgalke-b ohranjate brizgalki 2ml in 2,5ml, čeprav ste v odgovoru objavljenem na portalu dne 29.06.2016 ob 11:44 odgovorili, da se Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna izločita iz sklopa 2 Brizgalke-b. Zato vas ponovno prosimo, da ti dve dimenziji izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja.

ODGOVOR:
3. V sklopu 01 Brizgalke - 2a, kot tudi v sklopu 02 Brizgalke - b Luer Lock bo naročnik razpisane tri artikle združil in razpisal Brizge tridelne 2 – 3ml, količine pa seštel.

Sprememba razpisne specifikacije v tem delu ni najbolj optimalna za same uporabnike brizg, saj je iz razpisanih količin jasno razvidno, da je najpogosteje uporabljana 3ml brizga. Če bo pod združeno postavko npr. izbrana 2ml brizga kot najugodnejša, to pomeni, da bodo tudi uporabniki, ki pri svojem delu potrebujejo 3ml brizgo primorani naročati manjšo, ki je ne bodo mogli napolniti do 3 ml. 3ml brizge ni mogoče nadomestiti z 2 ml ali 2,5 ml brizgo. Torej se bo morala večina prilagoditi manjšini ali pa uporabiti večjo 5ml brizgo, ki pa je zagotovo dražja. Zato ponovno naprošamo naročnika, da dimenziji 2ml in 2,5ml izločite iz tega sklopa oz. umaknete v svoj sklop, kot je že bilo obljubljeno.


2.) Dne 29.07.2016 ob 15:27 ste objavili odgovor, citiramo: »zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij se nanašajo na spoštovanje zakonodaje in standardov s predmetnega področja, torej tudi Direktive o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC.« Spodaj navajamo zahteve Direktive glede označevanja ovojnine:

13.3 Nalepka mora vsebovati naslednje podatke:
(a) ime ali blagovno ime ter naslov proizvajalca. Za pripomočke, ki so uvoženi v Skupnost, morajo za
njihovo distribucijo v Skupnosti nalepka, zunanja embalaža ali navodila za uporabo vsebovati poleg tega še
ime in naslov bodisi odgovorne osebe iz člena 14(2), bodisi pooblaščenega zastopnika proizvajalca, s
sedežem v Skupnosti ali uvoznika, s sedežem v v Skupnosti, kot pride v poštev;
(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko uporabnik prepozna pripomoček in vsebino embalaže;
(c) kjer to pride v poštev, besedo „STERILNO“;
(d) kjer to pride v poštev, kodo serije, pred katero je beseda „SERIJA“, ali serijsko številko;
(e) kjer to pride v poštev, navedbo datuma, do katerega se lahko pripomoček varno uporablja, izražen z
letom in mesecem;
(f) kjer to pride v poštev, navedbo, da je pripomoček za enkratno uporabo;
(g) če je pripomoček prilagojen uporabniku i, besede „uporabniku prilagojeni pripomoček“;
(h) če je pripomoček namenjen za klinične preiskave, besede „izključno za klinične preiskave“;
(i) vse posebne pogoje za skladiščenje in/ali rokovanje s pripomočkom;
(j) vsa posebna navodila za delo;
(k) vsa opozorila in/ali previdnostne ukrepe;
(l) leto izdelave za aktivne pripomočke, ki niso zajete v (e). Ta navedba je lahko zajeta že v številki serije ali
serijski številki;
(m) kjer to pride v poštev, metodo sterilizacije.

Ali vaš odgovor glede problematike oznake datuma sterilizacije na primarni in zunanji ovojnini lahko razumemo, da boste kot ustrezne obravnavali le ponudbe tistih medicinskih pripomočkov, ki bodo označeni skladno z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC?

3.) Dne 23.06.2016 ob 9:56 ste objavili odgovor, da v sklopu 10, v katerem razpisujete kanile venozne, za večje pretoke (npr. za aplikacijo kontrastnih sredstev) pričakujete pretok 5ml/sec pri velikosti kanile 20G in 3ml/sec pri 22G in 24G kanilah. Ali vam lahko ponudimo kanile, ki dopuščajo naslednje max. pretoke: 24G kanila – 3ml/sec, 22G kanila – 4ml/sec in 20G kanila – 5ml/sec?


ODGOVOR

1.) V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.
2.) Medicinski pripomočki morajo biti označeni skladno z veljavno zakonodajo, upoštevaje standarde.
3.) Ponudnik mora ponuditi kanile v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna . V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.


Datum objave: 24.08.2016   08:20
204 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Glede na naročnikov odgovor št. 181 na vprašanji »št. 1. V sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko 8 G x 100 MM, (kot npr. Trap sistem). Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ustreznih dimenzij, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za kvaliteten odvzem in zaščito vzorca in št. 2. V sklopu 17 Igle za punkcijo, biopsijo kostnega mozga naročnik zahteva iglo biopsijsko 8 G x 150 MM, (kot npr. Trap sistem). Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo iglo biopsijsko, ustreznih dimenzij, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za kvaliteten odvzem in zaščito vzorca«, ki se glasi: »1. in 2.: Ne, ker gre za drugačen sistem« sklepamo, da ima naročnik že izbranega ponudnika, saj očitno želi imeti biopsijsko iglo Trap sistem. Naj ponovno pojasnimo, da je Trap sistem kot ga naročnik zahteva način sistema jemanja vzorca vezan na produkt točno določenega proizvajalca in je patentiran, kar pomeni, da zahtevano biopsijsko iglo lahko ponudi samo en ponudnik s čimer je onemogočena prijava konkurenčnim ponudnikom. Ostali ponudniki lahko ponudimo podobne načine jemanja vzorcev, ki pa so enako kvalitetni zato vas naprošamo, da omogočite prijavo biopsijske igle, ustreznih dimenzij, ki s tehnologijo v obliki zaklepne žičke poskrbi za kvaliteten odvzem in zaščito vzorca, na obeh postavkah.

ODGOVOR: Ponudnik mora ponuditi biopsijske igle, ki odgovarjajo tehničnim specifikacijam iz predračuna, kar tudi pomeni, da morajo biti enake oziroma enakovredne navedenim biopsijskim iglam s Trap tehniko.
Datum objave: 24.08.2016   08:29
205 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: prosimo za sledeče pojasnilo:
Sklop 9 Kanila arterielna, 20G, z vstavljeno napravo za vklop in izklop:
1. Prosimo za vašo potrditev, da pravilno razumemo vaše potrebe: arterielna kanila z vstavljeno napravo za vklop in izklop – ali pod tem opisom pričakujete arterijsko kanilo, ki vključuje poseben mehanizem Floswitch za zapiranje in odpiranje pretoka krvi pri vstavljeni kanili s čimer preprečimo povraten tok krvi in zmanjšamo tveganje za zračno embolijo ter potencialno izpostavljenost zdravstvenega osebja pacientovi krvi in posledični kontaminaciji?
2. Ali želite kanilo, ki ne vsebuje lateksa, PVC in DEHP?

ODGOVOR: Ponudnik mora ponuditi kanile v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna.
Datum objave: 24.08.2016   08:31
206 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
Vezano na predmetno javno naročilo, nas zanima sledeče:
1. Dne 8.8.2016 ste objavili nov obrazec predračuna. V na novo oblikovanem sklopu 07 C Kanile za dolgotrajno uporabo (poliuretan) pod postavko 2 razpisujete minimalno količino venoznih kanil, enovhodnih, 26G. Kot zastopnik svetovno priznanega in tudi v Sloveniji množično zastopanega proizvajalca IV kanil vam ne moremo ponuditi 26G enovhodne kanile in upravičeno sklepamo, da tudi večina drugih proizvajalcev take kanile ne more ponuditi. Razpisana količina 26G kanile v tem sklopu je nekajkrat manjša od 24G kanile. Zato se nam resnično zdi nesmiselno, da z 26G kanilo večini ponudnikov onemogočate prijavo na celoten sklop. Zato vas prosimo, da to postavko izločite oz. dovolite prijavo 24G enovhodne poliuretanske kanile izredno kratke dolžine 14mm, ki je prav prilagojena za neonatalno uporabo, za kar sklepamo da potrebujete tako malo kanilo kot je 26G.

2. V na novo oblikovanem sklopu 08 A Kanile z varnostnim mehanizmom (Safety-poliuretan) pod postavko 3 razpisujete 17G enovhodno varnostno kanilo. Kot zastopnik svetovno priznanega in tudi v Sloveniji množično zastopanega proizvajalca IV kanil vam ne moremo ponuditi 17G enovhodne kanile in upravičeno sklepamo, da tudi večina drugih proizvajalcev – če sploh kdo- take kanile ne more ponuditi. Zato je nesmiselno, da z 17G kanilo večini ponudnikov onemogočate prijavo na celoten sklop. Prosimo vas, da to postavko izločite iz tega sklopa in tako pridobite več ponudb in na koncu ugodnejšo izbrano ceno.

ODGOVOR
1. Ponudnik mora ponuditi kanile v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna. V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.
2. Ponudnik mora ponuditi kanile v skladu s specifikacijo iz ponudbenega predračuna. V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.
Datum objave: 24.08.2016   08:37
207 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE
1.vprašanje:
8.8. 2016 ste objavili novo specifikacijo in v sklopu 02 Brizgalke –b združili postavke za brizge dimenzij 2ml, 2.5ml in 3ml. Dne 4.8. smo vam že zastavljali vprašanje na to temo in ker nanj še niste odgovorili vam ga zastavljamo ponovno:

dne 29.6.2016 ob 11:44 je bil na Portalu javnih naročil objavljen naslednji odgovor na zastavljeno vprašanje glede sklopa 02 Brizgalke:
Datum objave: 29.06.2016 11:44
141 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Sklop 02 Brizgalke-b:
Predlagamo, da artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja. Na ta način boste omogočili prijavo večjemu številu ponudnikov in tako zagotovo pridobili konkurenčnejšo ceno kvalitetnih ponudb.

ODGOVOR: Artikla pod postavko 2 in 3:
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in
- Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna
se izločita iz sklopa 02 Brizgalke-b

Kot je razvidno v zgornjem odgovoru, ste zapisali, da se omenjeni brizgi izločita iz sklopa 02 Brizgalke –b.
V novi, spremenjeni razpisni dokumentaciji tega odgovora žal niste upoštevali in ste omenjeni brizgi obdržali v sklopu 02 Brizgalke –b.

Na ponovno zahtevo po umiku 2ml in 2,5 ml brizgalk iz sklopa 02 Brizgalke –b ste 29.7.2016 ob 15:27 ste odgovorili, da bo naročnik popravil specifikacijo tako, da bo združil tri dimenzije: 2ml, 2,5ml in 3ml v eno postavko, količine pa seštel.
Datum objave: 29.07.2016 15:27
166 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE:
3.
Po objavi nove razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v sklopu 2 Brizgalke-b ohranjate brizgalki 2ml in 2,5ml, čeprav ste v odgovoru objavljenem na portalu dne 29.06.2016 ob 11:44 odgovorili, da se Brizgalka luer lock za 1xup, 2ml, tridelna in Brizgalka luer lock za 1xup, 2,5ml, tridelna izločita iz sklopa 2 Brizgalke-b. Zato vas ponovno prosimo, da ti dve dimenziji izločite iz tega sklopa, saj sta dimenziji zelo malokrat uporabljeni, na kar kaže tudi razpisana količina in zato tudi večina proizvajalcev brizg teh dimenzij ne ponuja.

ODGOVOR:
3. V sklopu 01 Brizgalke - 2a, kot tudi v sklopu 02 Brizgalke - b Luer Lock bo naročnik razpisane tri artikle združil in razpisal Brizge tridelne 2 – 3ml, količine pa seštel.

Sprememba razpisne specifikacije v tem delu ni najbolj optimalna za same uporabnike brizg, saj je iz razpisanih količin jasno razvidno, da je najpogosteje uporabljana 3ml brizga. Če bo pod združeno postavko npr. izbrana 2ml brizga kot najugodnejša, to pomeni, da bodo tudi uporabniki, ki pri svojem delu potrebujejo 3ml brizgo primorani naročati manjšo, ki je ne bodo mogli napolniti do 3 ml. 3ml brizge ni mogoče nadomestiti z 2 ml ali 2,5 ml brizgo. Torej se bo morala večina prilagoditi manjšini ali pa uporabiti večjo 5ml brizgo, ki pa je zagotovo dražja. Zato ponovno naprošamo naročnika, da dimenziji 2ml in 2,5ml izločite iz tega sklopa oz. umaknete v svoj sklop, kot je že bilo obljubljeno.

Tudi glede na zadnjo objavljeno specifikacijo 8.8.2016 vas prosimo, da v sklopu 02 Brizgalke – b obdržite brizgo velikosti 3ml, medtem ko brizgi 2ml in 2.5ml izločite v poseben sklop. Samo na ta način boste sploh prejeli ponudbo za 3ml brizgo. Na združeno postavko kot je trenutno, bo vsakdo zaradi manjših stroškov raje prijavil manjšo 2ml brizgo.


ODGOVOR: Že odgovorjeno v predhodnih odgovorih (203 Odgovor na vprašanje - Datum objave: 24.08.2016 08:18)
Datum objave: 24.08.2016   08:58
208 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJEZanima nas:
1. Ali vam lahko za sklop 02 Brizgalke – b namesto BRIZGALKA LUER LOCK ZA 1XUP. 1 ML, TRIDELNA ponudimo BRIZGALKO LUER LOCK ZA 1XUP. 2 ML, TRIDELNO - navedeni volumen luer lock vam lahko ponudi samo en proizvajalec.
2. Ali vam lahko za sklop 14 A Igle injekcijske namesto IGLA INJEKCIJSKA 1XUP, 0,3x od 12 MM do 13 MM ponudimo IGLO INJEKCIJSKO, 1XUP, 0,33x12,7mm?


ODGOVOR:
1. in 2: V tem delu se razpisna dokumentacija ne spreminja.
Datum objave: 24.08.2016   10:47
209 Pojasnilo

Naročnik je na svoji spletni strani v 3. Spremembi razpisne dokumentacije objavil med drugim tudi obrazec Predračun, pri katerem je bil stolpec B, v katerega ponudniki vpisujejo podatek o artiklu, v celoti zaklenjen za vpis podatkov, stolpci od F do K, v katere morajo ponudniki vpisovati podatke, pa so bili zaklenjeni za oblikovanje, zaradi česar ni bilo mogoče spreminjati npr. velikosti celic in le-te prilagoditi na ustrezno širino vpisa.

Zaradi tega je naročnik v 3. spremembi razpisne dokumentacije objavil nov obrazec predračun (ODIGLE-9_2016_Predracun -ODKLENJEN.xls), v katerem so zgoraj navedeni stolpci odklenjeni za vpis podatkov in omogočeno tudi spreminjanje velikosti celic.

Ponudniki naj ponujene cene in vse zahtevane podatke vpišejo v odklenjen obrazec Predračun (ODIGLE-9_2016_Predracun -ODKLENJEN.xls).


Datum objave: 25.08.2016   14:03
210 Pojasnilo
V povezavi s pojasnilom 209 Pojasnilo (Datum objave: 24.08.2016 10:47): Ponudniki naj preverijo, da so na natisnjenem obrazcu Predračun, vsi zahtevani podatki, ki jih morajo ponudniki vpisati, razvidni v celoti.


Datum objave: 05.09.2016   10:14
OBVESTILO - ZADRŽANJE POSTOPKA (5. 9. 2016):
V zvezi z javnim naročilom, katerega predmet je »Nakup igel«, ki se oddaja po odprtem postopku z oznako ODIGLE-9/2016, je bil pri naročniku vložen Zahtevek za revizijo. Na podlagi predmetnega zahtevka in v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZPVPJN je naročnik dne 5. 9. 2016 sprejel sklep št. 4301-5/2016/39, in sicer, da se izvajanje predmetnega postopka oddaje skupnega javnega naročila, zadrži do pravnomočnosti odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o vloženem zahtevku za revizijo v predmetnem postopku.