Dosje javnega naročila 804823/2015
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Medicinsko pohištvo
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.311,68 EUR

NMV4823/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2015
NMV5180/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 20.08.2015
NMV5370/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 27.08.2015
NMV6061/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 24.09.2015
JN001924/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2016
JN001924/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2016
JN001924/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001924/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
grega.zrimsek@ukc-mb.si
+386 23212609
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Medicinsko pohištvo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 28.944,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV4823/2015
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.08.2015


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 460-JN1-4/16
Številka sklopa: 1
Naslov: Dobava bolniških postelj z nočnimi omaricami

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.983,61 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 28.944,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2016