Dosje javnega naročila 900368/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.915.273,26 EUR

JN368/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.01.2016
JN547/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2016
JN957/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2016
JN1118/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2016
JN1184/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2016
JN1645/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2016
JN1860/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2016
JN002687/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.06.2016
JN002687/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2016
JN002687/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002687/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 115-204090

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
https://www.di@gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje«
Referenčna številka dokumenta: 43001-2/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper se bo izvajala v dveh fazah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.848.584,64 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: železniška proga Divača koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper se bo izvajala v dveh fazah:
1. faza: Izgradnja 1,2 km drugega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani.
Med obstoječim cepiščem Bivje in območjem ENP Dekani se dogradi drugi tir, zgradi nova podvoza in prepuste pod obstoječim in novim drugim tirom, zgradi nov most čez Rižano za drugi tir, uredi dostopne ceste do kmetijskih zemljišč, uredi in očisti melioracijske jarke ter prestavi komunalne vode.
2. faza: Obnova obstoječega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani.
Zamenja se zgornji ustroj in ustrezno prilagodi vozna mreža obstoječega tira, za zavarovanje obeh tirov pa se ustrezno prilagodi obstoječo elektronsko signalno varnostno napravo s katero so zavarovane postaja Koper tovorna, glavna pristaniška postaja in postaja Koper potniška.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem EU IPE
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvede se prevozna elektronapajalna postaja Hrastovlje z napajalnim kablom do elektronapajalne postaje Rižana, dela se bodo izvajala v eni fazi.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na železniški progi Divača – Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvede se prevozna elektronapajalna postaja Hrastovlje z napajalnim kablom do elektronapajalne postaje Rižana, dela se bodo izvajala v eni fazi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Instrument za povezovanje Evrope IPE CEF-ovojnica
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN368/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 013-017966
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.01.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 368/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR KOLING d.o.o.
Arkova ulica 43
5280
SI0
Idrija
Slovenija

Ne
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Ne
CPG, d.d.
Industrijska cesta 2
5000
SI0
Nova Gorica
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 16.879.776,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.848.584,64 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 1.796.670,07 EUR
Delež: 36%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Elektromontažna dela (delno), tirne naprave, prepusti, električna vozna mreža, podvoz P1 in P2, prestavitev stebra daljnovoda

Sklop 2

Številka naročila: 43002-2/2016
Številka sklopa: 2
Naslov: PENP Hrastovlje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2016