Dosje javnega naročila 002950/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev ulice pod hribom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 309.192,39 EUR

JN002950/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2016
JN002950/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2016
JN002950/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2016
JN002950/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2016
JN002950/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2016
JN002950/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.08.2016
JN002950/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2016
JN002950/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2016
JN002950/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.10.2016

    JN002950/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Irena Stopar Kavčič
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/156993/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Ulica_pod_hribom.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev ulice pod hribom
Referenčna številka dokumenta: 430-894/2016-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev ulice pod hribom. Podrobnejši opis predmetnega naročila je razviden iz popisov del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ulice pod hribom. Podrobnejši opis predmetnega naročila je razviden iz popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2016   10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo 7.7.2016 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2016   14:15
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2016   12:49
Datum prejema: 24.06.2016 14:07
Spoštovani, v popisu del je v poglavju "Tuje storitve" navedeno zaščita oziroma prestavitev komunalnih vodov (elektroenergetski vod, kabelski TK vod, vodovod, plinovod). Zaščita in prestavitev sta dve popolnoma različni stvari. Ponudniki tega ne moremo ovrednotiti z eno enotno ceno. Kaj naj torej ovrednotimo? Potrebujemo pa za obe varianti projektno rešitev, zato objavite detajle zaščite posameznega komunalnega voda in projekte prestavitve.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek popisov v tem delu.

Datum prejema: 24.06.2016 14:00
Pozdravljeni, kakšen bo sistem obračuna del? Prosimo da objavite koncept pogodbe. Pozdrav.

ODGOVOR:
Za napako se opravičujemo. Osnutek pogodbe bo objavljen s popravkom objave.

Datum prejema: 24.06.2016 13:57
Spoštovani, izvedla se bo delna zapora cestišča. Ali bo MOL kot naročnik posla zahteval finančno nadomestilo za delno zaporo javne površine. Če da, kolikšen bo strošek?
Pozdrav.

ODGOVOR:
Obveznost izvedbe zapore ceste in s tem povezani stroški je obveznost izvajalca, kar je navedeno v gradbeni pogodbi o ureditvi ulice Pod hribom v 11. členu - Obveznosti izvajalca: Pridobitev vse potrebne dokumentacije za eventualno zaporo ceste v času gradnje in izvedbo le te je dolžnost in strošek izvajalca. Upravna taksa zapore ceste znaša 41 EUR in 1 EUR na zaseden kvadratni meter na dan. Elaborat o zapori ceste potrdi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.. Strošek izdelave elaborata je odvisen glede na kompleksnost projekta.

Datum prejema: 24.06.2016 13:54
Spoštovani, prosimo da objavite tudi projektno dokumentacijo.
lp

ODGOVOR:
Zaradi preobsežnosti dokumentacije vezane na predmetno naročilo in same zmogljivosti Portala javnih naročil (5MB), je le-ta na voljo na vpogled pri naročniku, kakor je navedeno na 7. strani razpisne dokumentacije številka 430-894/2016-3 z dne 22.6.2016.

Datum prejema: 27.06.2016 10:52
Spoštovani, v poglavju kadrovska zmogljivost zahtevate imenovanje namestnika OVD z enakimi zahtevanimi refrencami kot OVD. Za izvedbo razpisanih del tako s tehničnega kot terminskega vidika poleg OVD ni potreben dodaten kader. Tudi ZGO ne predpisuje namestnika OVD. Glede na vaš razpis dejansko zahtevate dva OVD, le da bo en imel naziv namestnik. Zahteva po dveh OVD z enakimi referencami je pretirana in nepotrebna ter manjša potencialni krog ponudnikov, kar pa verjetno ni vaš cilj. Pozivamo vas, da spremenite pogoj kadrovske zmogljivosti in sicer črtate imenovanje namestnika.
Pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum prejema: 27.06.2016 12:19
Spoštovani, prosimo da objavite vzorec pogodbe. Hvala

ODGOVOR:
Vzorec pogodbe je bil dne 27.6.2016 objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002950/2016-KO1.

Datum objave: 28.06.2016   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

link do pogodbe ni aktiven, prosimo da preverite.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik. Pri nalaganju dokumentacije - pogodbe , na Portal javnih naročil sta se podvojila linka do dokumentacije. Poskusite na povezavi:

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/159828/POGODBA.zipDatum objave: 29.06.2016   12:06
Datum prejema: 28.06.2016 13:49
Vzorca pogodbe še niste objavili. Tudi na strani MOL ga ni.

ODGOVOR:
Vzorec pogodbe je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum prejema: 29.06.2016 07:49
Pozdravljeni,
6.4 Oprema za zavarovanje prometa
Dobava in postavitev žičnate ograje, kos 175. Enota je kos. Je tukaj mogoče napaka in je enota m2? Hvala.

ODGOVOR:
Enota je m1.

Datum prejema: 28.06.2016 14:43
Spoštovani, prosimo za obrazložitev zakaj vztrajate na imenovanju namestnika OVD. Projekt ni niti dolgotrajen niti ni zahteven. V čem je smisel imeti na takem projektu kar dva inženirja. Pozdrav.

ODGOVOR:
Namestnik OVD zagotavlja prisotnost odgovorne osebe na gradbišču v primeru odsotnosti OVD kot npr. zaradi bolniške ipd.

Datum prejema: 29.06.2016 09:11
Pozdravljeni, Dobava in postavitev žičnate ograje. kos 175. Kakšna je višina ograje? Enota mere je verjetno m2?

ODGOVOR:
Višine 2 m.


Datum objave: 30.06.2016   10:51
Datum prejema: 30.06.2016 08:20
Mogoče bi bilo smiselno dodati še namestnika od namestnika za odgovorno vodjo del, prihaja namreč čas dopustov.........Večje neumnosti še ne.
Če ne umaknete zahteve bomo podali zahtevek za revizijo.

ODGOVOR:
Naročnik je v tem delu že podal pojasnilo in razpisnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum prejema: 30.06.2016 08:51
Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko priložimo že potrjene reference iz predhodnih razpisov, ki vsebujejo vse ključne podatke za izpolnjevanje referenčnega pogoja.

ODGOVOR:
Da.

Datum prejema: 30.06.2016 08:53
Link do pogodbe ne deluje, tudi novo objavljenega ne moremo odpreti.

ODGOVOR:
Link do pogodbe objavljene pod odgovori na vprašanja ponudnikov z dne 28.06.2016 14:03, kopirajte v spletni iskalnik.


Datum objave: 04.07.2016   08:21
VPRAŠANJE
6.4 Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in zasaditev žive meje
m1 140

Zanima nas velikost rastlin.

Hvala

ODGOVOR
Velikost rastlin je 60 cm.Datum objave: 04.07.2016   08:23

Datum prejema: 30.06.2016 11:11
Spoštovani,
prosimo vas za resen odgovor zakaj vztrajate pri imenovanju namestnika OVD. Vaš odgovor o morebitnem nadomeščanju ob primeru bolezni OVD je neresen in nesmiselen. Saj lahko nato zboli tudi namestnik in kaj bo takrat? Pozivamo vas, da še enkrat rszmislite o smotrnosti zahteve po imenovanju namestnika OVD s povsem enakimi strokovnimi refrencami. V kolikor pride do odsotnosti OVD, v podjetjih nadomeščanja uredimo z drugimi pooblaščenimi inženirji, ki ustrezajo zahtevam ZGO in so v takih primerih takrat na voljo. Pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je v tem delu že podal pojasnilo in razpisnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum prejema: 30.06.2016 14:14
6.6 Druga prometna oprema cest
Ureditev ekološkega otoka za osem smetnjakov kos 1,00
Prosim za detajlnejši opis postavke. Betonska plošča, robniki......?

ODGOVOR:
Predviden podstavek za zabojnike po katalogu urbane opreme MOL pod zaporedno številko 5.6, stran 65. Katalog dostopen na spletni strani MOL.

Datum prejema: 30.06.2016 15:17
Prosimo, naročnika, da zaradi letnih dopustov umakne zahtevo, da se ponudbi priloži izjava zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.
Podatek ali je zavarovalno kritje ustrezno se vidi že iz kopije zavarovalne police, ki je zahtevana in je sestavni del ponudbe. Taka izjava je tako popolnoma nepotrebna in nima nobene funkcije.

ODGOVOR:
Naročnik razpisnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum prejema: 01.07.2016 08:56

6.4 Oprema za zavarovanje prometa; Dobava in zasaditev žive meje, m1 140. Zanima nas velikost rastlin. Hvala

ODGOVOR:
Velikost rastlin je 60 cm.
Datum objave: 05.07.2016   09:12
Datum prejema: 04.07.2016 19:43
Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko priložimo kopijo v preteklosti že potrjene reference, ki vsebuje vse ključne podatke za izpolnjevanje referenčnega pogoja.

ODGOVOR:
Da.
Datum objave: 05.07.2016   13:10
Datum prejema: 05.07.2016 11:00
Postavka 24 421. Vgradiuev posteljice. Ali se vgrajuje izkopan material?

ODGOVOR:
Postavka zajema dobavo novega materiala in vgradnjo le tega.

Datum objave: 05.07.2016   14:34

Datum prejema: 05.07.2016 13:59
Naročnika pozivamo, da glede na dejstvo, da se rok za oddajo ponudbe izteče 7.7.2016 ob 9:00 uri, preneha z dajanjem odgovorov na vprašanja ponudnikov. Smatramo, da se na tak način lahko teoretično spremeni razpisna dokumentacija v zadnjih minutah pred oddajo razpisa in na podlagi tega, velika večina ponudnikov ne bi mogli spremeniti ponudbe glede na zadnjo zahtevo.

ODGOVOR:
Spoštovani ponudniki.
Rok za sprejem ponudnikov vprašanj se je podaljšal na današnji dan 5.7.2016 do 14.15 ure in se s tem zaključujejo vsa vprašanja podana na razpis. Prišlo je do napake v zapisu pod rubriko rok za sprejem ponudnikovih vprašanj na obrazcu objave naročila. S popravkom objave je napaka odpravljena.