Dosje javnega naročila 002114/2016
Naročnik: JSS MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBROVA 3 V LJUBLJANI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.878,09 EUR

JN002114/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2016
JN002114/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2016
JN002114/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.08.2016
JN002114/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2016
JN002114/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.08.2016
JN002114/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.12.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002114/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Helena Šuligoj
helena.suligoj@ljubljana.si
+386 13061443
+386 13061410

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBROVA 3 V LJUBLJANI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBROVA 3 V LJUBLJANI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: BOBROVA 3, LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA STREHE NA VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA NASLOVU BOBROVA 3 V LJUBLJANI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2016   10:00
Kraj: JSS MOL, ZARNIKOVA 3, LJUBLJANA, SEJNA SOBA III. NADSTROPJE


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2016   08:24
VPRAŠANJE
Prosimo za ocenjeno vrednost investicije.

ODGOVOR


Po ZJN-3 mora biti ocenjena vrednosti veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.
Način izračuna ocenjene vrednosti je razviden iz dokumentacije o javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.


Datum objave: 03.06.2016   08:30
VPRAŠANJE
Zahtevate reference za sanacijo strehe. Za samo sanacijo strehe se ne pridobiva uporabnega dovoljenja. Naročnika pozivamo, da pogoj spremeni in da kot dokazilo zadostuje zapisnik o primopredaji objekta.ODGOVOR


Pri referenci za sanacijo strehe piše: "Za datum dokončanja se šteje datum uspešne primopredaje del naročniku - sanacija streh ter pravnomočno uporabno dovoljenje V PRIMERU novogradnje.

Datum objave: 03.06.2016   08:56
VPRAŠANJE
Zahtevamo spremembo razpisne dokumentacije tako, da se prijavi tudi podjetje, ki odgovornega vodjo del najema preko pogodbe o sodelovanju.

Prosimo tudi za razjasnitev pogojev, ki jih mora odgovorni vodja del izpolnjevati (kdo naj bi izpolnjeval pogoj deset zaposlenih?). Na javne razpise se javljamo pogosto in takih kadrovskih pogojev še nismo videli. Prosimo za spremembe kadrovskih pogojev.

ODGOVOR


Izpolnjevati mora pogoje skladno s 77. členom ZGO. Število zaposlenih v podjetju, ki bo izvajalo predmetno javno naročilo mora biti 10 ali več.


Datum objave: 03.06.2016   09:45
VPRAŠANJE
Ali se pogodba izpolni?

ODGOVOR


Pogodba se parafira in žigosa.

Datum objave: 06.06.2016   08:56
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik z odgovornim vodjem del pogodbeno sodeluje?

ODGOVOR


Ponudnik z dogovornim vodjem del lahko pogodbeno sodeluje, če izbrani izvajalec (odgovorni vodja del) izpolnjuje vse pogoje za odgovornega vodjo del in morebitne ostale razpisne pogoje, ki so v zvezi s tem določeni.Datum objave: 07.06.2016   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da zahtevate bonitetno oceno najmanj SB6, menimo, da je vaša zahteva nesorazmerna s predmetom javnega naročila kot tudi z gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji.
Bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 60-im odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena.Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe ( povzeto po AJPES-u ).

Iz navedenega izhaja, da zahtevate bonitetno oceno, ki je nadpovprečna, zato vas sprašujemo zakaj ne upoštevate bonitetne ocene SB7, iz katere izhaja povprečna zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti in pri kateri modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe? Menimo, da bi morali upoštevati najmanj bonitetno oceno SB7, saj so ponudniki s takšno bonitetno oceno prav gotovo sposobni izvesti dela po predmetnem javnem naročilu.

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo in dopustite bonitetno oceno najmanj SB7.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je pri pripravi pogojev avtonomen. Glede na dejstvo, da gre za javno naročilo zahtevnih del (glede na pretekle izkušnje naročnika pri tovrstnih opravilih), je izrednega pomena, da se dela izvedejo uspešno, kvalitetno in pravočasno. Navedeno zahteva bonitetno oceno, ki po našem mnenju še predstavlja sprejemljivo tveganje za zmožnost uspešne realizacije posla. Zato naročnik vztraja pri razpisanem pogoju, ki tudi po praksi DKOM ni neupravičen. Poleg tega naročnik ocenjuje, da je na trgu zadostno število ponudnikov, ki izpolnjuje navedene pogoje, zato meni, da s tem ni kršena konkurenca, zato vztraja pri bonitetni oceni SB6.Datum objave: 08.06.2016   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri strešnih oknih me zanima sledeče:
- ali lahko ponudimo tudi konkurenčna okna ali mora biti obvezno omenjena znamka ( popis ni v skladu z pravili, ker bi moralo biti napisano '' kot npr. VELUX, ali kot npr. BDX), ker drugače se smatra da favorizirate samo omenjeno znamko, kar je protizakonito. Na osnovi tega se razpis lahko razveljavi.
- pri postavki E. Kleparska dela, točka 6. Obrobe strešnih oken morajo biti v barvnem tonu kritine ( kakšna je RAL barva strehe?) in ali veste da to projekt bistveno podraži ( osnova je temno sivi odtenek).
-ali morajo biti tudi okenske pločevine v RAL barvi, ali je dovolj da so samo krovne obrobe?

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Obravnavani razpis se nanaša na prenovo strešne površine večstanovanjskega objekta. V sklopu predvidenih del je potrebno izvesti odstranitev obstoječih strešnih oken, vgradnjo toplotne izolacije ter vgradnjo novih oken. Okna se odstranjujejo iz pripravljenih, že obstoječih ležišč. Ta so del stanovanj, ki so vseljena, in bodo v času prenove v uporabi. Iz tega razloga so predvidena okna, ki so ustrezajo obstoječim ležiščem. Okna morajo biti izdelana na način, da se vgradijo v obstoječa ležišča brez dodatnih predelav ali posegov v stanovanja, ki so v uporabi. Sklop teh del ni predviden, prav tako ne posegi v posamezna stanovanja. To pomeni, da morajo biti konkurenčna okna izdelana natančno tako kot okna , ki so poimenovana v razpisni dokumentaciji. Poimenovanje artikla je narejeno z obrazloženim razlogom, v smislu racionalizacije posegov na strehi ter posegov v posameznih stanovanjih, ne iz razloga favoritiziranja omenjene znamke.

Glede barve kritine; namen prenove je zagotoviti izgled obstoječe strehe – tako po barvi kot obliki strehe. Obravnavani objekt s sosednjim tvori del soseske. Posledično mora biti zagotovljena barvna in oblikovna skladnost. Obstoječe stanje je moč preveriti na lokaciji. Odtenki temnejše rjave in sive barve so primerni.

Vsi deli strehe morajo biti v isti barvi.
Datum objave: 08.06.2016   15:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim točno navedbo zakonske podlage zahtevka, da podjetje, ki bo izvajalo predmetno naročilo zaposluje vsaj 10 ljudi. Po vaši razlagi lahko dela izvaja podjetje , ki ima zaposlenih 9 tajnic in enega direktorja.
Pomembno je da ima podjetje samo ali pa s pogodbeniki strokoven in zadosten kader. zanima me tudi če se javlja s partnerji oz. podizvajalci ali se zaposleni seštevajo?

Skratka prosimo za pravno zahtevo omenjenega pogoja!

Lep pozdrav

ODGOVOR


V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci lahko pogoj ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalci, pod pogojem, da bo podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje pogoj, tudi dejansko opravljal storitve oziroma zagotovil kadre za opravljanje storitev, za katere je predložil referenco.

Datum objave: 09.06.2016   10:10
VPRAŠANJE
Ali lahko pogoj referenc izpolnjujemo s podizvajalci?

ODGOVOR


V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci lahko pogoj ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalci, pod pogojem, da bo podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje pogoj, tudi dejansko opravljal storitve oziroma zagotovil kadre za opravljanje storitev, za katere je predložil referenco.


Datum objave: 10.06.2016   06:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

drži, da je naročnik avtonomen pri pripravi pogojev za priznanje sposobnosti, vendar pa mora imeti naročnik za vsako omejevanje števila ponudnikov objektivno utemeljene razloge in mora izkazati tudi sorazmernost določenega pogoja. DKom je sicer že večkrat odločal o dopustnosti strožjega bonitetnega pogoja ( npr. sklepi št. 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014, ki se nanašajo na bonitetno oceno SB5 in boljšo ), pri čemer pa je slednjega štel za dopustnega v primerih, ko so naročniki ustrezno utemeljili svojo zahtevo in, glede na predmet naročila, izkazali tudi njeno sorazmernost. Naročnik mora imeti za določitev pogojev (zlasti tistih, ki odstopajo od povprečnih oz. so strožji od običajnih) objektivno utemeljene razloge in pavšalnih razlogov ( kot npr. pomembnost objekta ) ni mogoče upoštevati.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Pogoja v zvezi z boniteto glede ekonomske in finančne sposobnosti oz. glede bonitetne ocene po ponovni strokovni presoji ostaja nespremenjen.

Naročnika morata izvesti javno naročilo tako, da z njim zagotovita gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter in uspešno dosežeta cilje svojega delovanja/poslovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo javnih sredstev. Namreč prav zaradi obstoječega trenda poslovanja gradbeništva in gradbenih podjetij v Sloveniji, glede na pogoje poslovanja, pogoje nabave materiala za izvršitev del, plačevanja lastnih delavcev in podizvajalcev, naročnik smatra – kot neke vrste garancijo oz. zagotovilo za uspešno realizacijo investicije, da mora ponudnik imeti ustrezno zahtevano bonitetno oceno, da izkaže predvsem finančno, posledično pa tudi časovno in strokovno usposobljenost za izvedbo javnega naročila. Za naročnika je ključno, da ponudnik z izpolnjevanjem tega pogoja dokaže svojo objektivno finančno sposobnost poravnavati vse svoje tako tekoče kot predmetne finančne obveznosti in to ne le iz naslova pridobitve denarja s strani predmetne investicije. Današnje razmere na trgu so takšne, da morajo izvajalci gradbenih del v naprej poravnati račune za naročeni material. Torej za material, ki se bo vgradil in ga bo izvajalec šele čez daljše časovno obdobje obračunal ter naročnik posledično poravnal v zakonsko predpisanem plačilnem roku (po pogodbi), skladno s terminskim planom te investicije. Za ta namen mora izvajalec del vnaprej imeti zagotovljena denarna sredstva. Stališče naročnikov je, da predmetni ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja in plačevanja podjetja oz. ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja o dejanski in uspešni realizaciji investicije, glede na današnje razmere na trgu.

Posledično tudi ob prekinitvi pogodbe in unovčenju bančne garancije nastajajo za oba naročnika dodatni zapleti in težave (več takih primerov sta naročnika že imela).

Poleg navedenega imajo ponudniki zakonsko možnost povezovanja med ponudniki s skupno ponudbo, kar omogoča tudi predmetno javno naročilo, tako da se lahko na naveden način izpolni zahtevan pogoj.

Objektivna odgovornost naročnikov je, da ustvarita pogoje in merila za izbor izvajalca, ki je ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljen izpeljati projekt oz. ustrezno časovno kvalitetno ter celovito realizirati investicijo. S tem naročnika zagotovita gospodarno in učinkovito ter transparentno porabo javnih sredstev za uspešno dosežen cilj svojega poslovanja – realizacija investicije.