Dosje javnega naročila 002113/2016
Naročnik: OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Blago: Dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Občine Ankaran
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.920,95 EUR

JN002113/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2016
JN002113/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2016
JN002113/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2016
JN002113/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2016
JN002113/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2016
JN002113/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2016
JN002113/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2016

    JN002113/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
SI024
Ankaran - Ancarano
Slovenija
ofr@obcina-ankaran.si, Financni službi
ofr@obcina-ankaran.si
+386 56653000

Internetni naslovi
http://obcina-ankaran.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Občine Ankaran
Referenčna številka dokumenta: JN – 04/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Pivo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Vino
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Ostala pijača
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15831000
15842200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: Globoko zamrznjena hrana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: Sladoled
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2016
Konec: 31.03.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2016   10:30
Kraj: Občina Ankaran
Jadranska c. 66
6280 Ankaran


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.06.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2016   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me, če gre pri sklopu Pivo za trajno dobavo točilnih aparatov ali samo izposojo za čas trajanja pogodbe.Ali mora biti v ponudbi vključen tudi CO2. Podobno me zanima tudi pri sklopu Sladoled, ali gre za trajno dobavo zamrzovalnih omar in kakšne naj bi bile velikosti le teh.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pri sklopu Pivo je zahtevana izposoja točilnih aparatov za čas trajanja pogodbe. Zaželeno je, da ponudnik piva in opreme ponuja tudi dobavo CO2, vendar to ni nujno in zaradi primerljivosti ponudb naj ne bo vključeno v ceno.

Pri sklopu Sladoled je zahtevana dobava zamrzovalnih omar le za čas trajanja pogodbe, torej gre za izposojo. Zaželene so zamrzovalne skrinje dimenzij cca 150 x 70 x 70 cm ali cca 80 x 80 x 80 cm (š x d x v).