Dosje javnega naročila 002179/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava Microsoft licenc programske opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 332.428,12 EUR

JN002179/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2016
JN002179/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2016
JN002179/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2016
JN002179/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2016
JN002179/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
JN002179/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016

    JN002179/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Slovenske železnice, d. o. o. , Vložišče
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ - ŽIP, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.sz-zgp.si/

Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

FERSPED, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/157142/RD_-_NABAVA_MICROSOFT_LICENC_PROGRAMSKE_OPREME.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/157142/espd/RD_-_NABAVA_MICROSOFT_LICENC_PROGRAMSKE_OPREME.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava Microsoft licenc programske opreme
Referenčna številka dokumenta: 67/2016/12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Družba Slovenske železnice d. o. o. želi uskladiti licenčno pokritost za Microsoft programsko opremo za nove namizne računalnike. S tem razpisom želi nabaviti ustrezno število Microsoft licenc.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Družbe, v imenu katerih nastopa naročnik:
o SŽ - Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - Tovorni promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - Vleka in tehnika, d. o. o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana,
o SŽ - ŽIP, storitve, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - ŽGP Ljubljana d. d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana,
o Prometni institut Ljubljana d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Fersped, d. o. o., Parmova 37, 1000 Ljubljana.
Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z vsakim navedenim naročnikom posebej. Družba Slovenske železnice d. o. o. želi uskladiti licenčno pokritost za Microsoft programsko opremo za nove namizne računalnike. S tem razpisom želi nabaviti ustrezno število Microsoft CAL (Client Access License), Office licenc in strežniških licenc.
Licence se nabavljajo centralno, za vsako družbo v Skupini SŽ posebej.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2016   11:00
Kraj: Slovenske železnice,
d. o. o., Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana,
Sektor za nabavo, sejna soba št. 606Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2016   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.