Dosje javnega naročila 002163/2016
Naročnik: SiDG d. o. o., Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje
Blago: Nakup mobilnih terminalov
ZJN-3: Odprti postopek

JN002163/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2016
JN002163/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2016
JN002163/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2016
JN002163/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2016

    JN002163/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Trg zbora odposlancev 66
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
miha.marence@gov.si
+386 12345678

Internetni naslovi
http://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/157205/DOKUMENTACIJA_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup mobilnih terminalov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32582000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet je nakup mobilnih terminalov, ki jih naročnik potrebuje za potrebe terenskega dela gozdarjev v kompletu z mobilnimi termičnimi tiskalniki in skupaj s programsko opremo.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32582000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je nakup mobilnih terminalov, ki jih naročnik potrebuje za potrebe terenskega dela gozdarjev v kompletu z mobilnimi termičnimi tiskalniki in skupaj s programsko opremo.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru spremenjenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, glej dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, glej dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, glej dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2016   12:00
Kraj: Na naslovu poslovne enote naročnika na naslovu Dunajska cesta 160, Ljubljana in ne na naslovu sedeža naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2016   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SiDG d. o. o.
Trg zbora odposlancev 66
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2016   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v javnem razpisu "Nakup mobilnih terminalov, 2.6.2016", je navedeno (str. 22), da mora biti ponudnik »pooblaščeni dobavitelj (ponudnik) proizvajalca mobilnih terminalov, ki jo ponuja«, in da mora ponudnik predložiti izjavo ponudnika (priloga št. 11, str. 51), v kateri izjavlja »da smo pooblaščeni dobavitelj (ponudnik) proizvajalca mobilnih terminalov, ki jo ponujamo.«
Prosimo za pojasnilo, ali zadostuje, da je ponudnik pridobil ponudbo za dobavo mobilnih terminalov oz. dlančnikov s strani pooblaščenega dobavitelja.
Status pooblaščenega dobavitelja namreč nima prav nobenega vpliva na sposobnost ponudnika, da dobavi z javnim razpisom zahtevane mobilne terminale. Takšna zahteva naročnika ni pravno utemeljena in je diskriminatorna, saj proizvajalci običajno imenujejo le enega pooblaščenega ponudnika za posamezno državo, včasih celo le enega za posamezno regijo ali kontinent, tako da več oseb ne more imeti status pooblaščenega dobavitelja za isto področje, kar pa ne pomeni, da več oseb ne more preko pooblaščenega dobavitelja dobaviti nekih proizvodov v isto državo.
Dodajamo, da naročnik za tiskalnike, ki so prav tako predmet javnega naročila, ne zahteva status pooblaščenega dobavitelja.


ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno dokazilo, s katerim ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj iz točke 8.2.4.2, štel ponudbo pooblaščenega dobavitelja mobilnih terminalov, ki bo naslovljena na ponudnika in bo veljavna najmanj do 31.8.2016.Datum objave: 08.06.2016   16:00
VPRAŠANJE
V zvezi z javnim naročilom >>Nakup mobilnih terminalov<< z dne 02.06.2016 imamo sledeča vprašanja:

1. V javnem razpisu je navedeno (str. 9 in str. 39), da si naročnik pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša količino blaga. Prosimo, da natančno opredelite, da kdaj imate to pravico. Menimo, da lahko količino spreminjate in s tem spremenite javno naročilo pred iztekom roka za oddajo ponudb. V nasprotnem primeru ponudbe ni mogoče oddati, saj ni možno določiti cene. Še posebej bi to veljalo v primeru, če bi želeli povečati količino, saj večje količine za isto ceno ni možno dobaviti, prav tako pa bi bil v tem primeru problematičen dobavni rok.

2. V javnem razpisu je navedeno (str. 29 in str. 60 – osnutek pogodbe, 7. člen), da mora biti cena oblikovana >>DDP lokacija naročnika<<. Prosimo, da navedete, na katerih lokacijah naročnika bodo potrebne dobave, da se lahko oblikuje cena.

3. V javnem razpisu je navedeno (str. 10), da je zahtevan operacijski sistem >>Windows mobile 6.1 (6.5) ali Wondows Embedded Compact 7.0. ali Windows Embedded Handled 6.5.3.<< Menimo, da je prišlo v opisu do napake, saj sistem Windows Embedded Handled 6.5.3. ne obstaja, obstaja le Windows mobile 6.5.3. Prosimo, da potrdite, da je možen operacijski sistemi >>Windows mobile 6.1 (6.5) ali Windows Embedded Compact 7.0 ali Windows Embedded Handheld 6.5.<< Več informacij glede tega je na spodnji povezavi:
https://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-handheld-6-5.aspx
ODGOVOR
1. Naročnik ima pravico povečati ali zmanjšati količino blaga, v kolikor bi se po sklenitvi pogodbe spremenile okoliščine, tako da bi naročnik potreboval manjšo količino kot predvideno. Gre le za pravico naročnika, ki jo bi uveljavljal v primeru spremenjenih okoliščin. Ponudniki imajo vse podatke, ki jim omogočajo pripravo ponudbene cene in naj pri oblikovanju cene upoštevajo, da ima naročnik pravico povečati oz. zmanjšati obseg blaga. Naročnik si pridržuje pravico podaljšati dobavni rok, v kolikor bi se zaradi spremenjenih okoliščin povečala količina blaga.

2. Lokacije za dostavo so: Postojna, Kočevje, Ljubljana, Maribor. Točne naslove bo naročnik podal pred dobavo.

3. Vaša ugotovitev je pravilna. Zahteva po Windows Embedded Handheld 6.5.3 se spremeni v Windows Embedded Handheld 6.5 (platforma Windows Mobile 6.5)
Datum objave: 08.06.2016   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisu je nekaj nejasnosti in bi jih želeli pojasniti s vprašanji.

Vprašanja:

V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora sistem uporabljali SQL bazo podatkov.
Prosim če navedete katero podatkovno bazo (MS SQL Server) in verzijo le te uporabljate.

V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora imeti sistem MERILEC možnost vpogleda v že izmerjene količine in naročene količine za izbrani odpremni nalog. V nadaljevanju pa napišete, da lahko oddajnik sam izbira kateri podatki se prenesejo na strežnik in da se ti podatki brišejo iz lokalne baze.
V kolikor se ti podatki brišejo iz lokalne baze, potem se ne da narediti vpogleda v že izmerjene podatke na aplikaciji MERILEC na terenu, saj teh podatkov ne bo več.
Prosim če podate pojasnilo, kateri podatki in kdaj se brišejo.

V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora imeti sistem MERILEC podprt modul za bluetooth komunikacijo z elektronsko premerko. Nikjer pa ne omenjate katera bo ta elektronska premerka in tudi ni predmet razpisa.
Glede na to, da imajo različni proizvajalci drugačne vmesnike za komunikacijo, je to nemogoče izvesti. Prav tako imajo elektronske premerke tudi različne vmesnike za komunikacijo glede navigacije.
Prosim za spremembo tega odstavka v razpisni dokumentaciji, tako da mora sistem MERILEC omogočati, da se poveže z elektronsko premerko, vendar pa bo sama izvedba narejena kot nadgradnja sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko.

Prosim če časovno omejite izobraževanje uporabnikov, ki ga naročate z razpisom.

Prosim, če pojasnite formulacijo, ki se uporablja v 7 členu pogodbe kot obveznosti izvajalca: “da je dogovorjen Incoterm »DDP« prostori, ki jih določi naročnik (po Incotermsih
2010),”


ODGOVOR
1. Uporablja seMS SQL server 2008 R2
Microsoft SQL Server Management Studio 10.50.1600.1
Microsoft Data Access Components (MDAC) 10.0.10586.0
Microsoft MSXML 3.0 5.0 6.0
Microsoft Internet Explorer 9.11.10586.0
Microsoft .NET Framework 2.0.50727.8689
Operating System 6.3.10586

2. Z besedno zvezo »oddajnik sam izbira kateri podatki se prenesejo na strežnik« je predvideno sledeče:
Oddajnik izbere dobavnice-m v mobilnem terminalu, ki jih je dokončal in izpisal, ter sproži prenos dobavnic-m na ERP sistem. Sistem mora kontrolirati ali se je prenos na ERP sistem dokončal pravilno, ter po tej akciji izbrisati prenesene dobavnice-m na mobilnem terminalu. Podatki so tako na ERP sistemu. Torej: do prenosa oddajnik na terminalu lahko popravlja, briše…, po prenosu pa ne več.

3. Po našem poznavanju so v evropskem prostoru v uporabi najmanj dve merilki in sicer .
Haglof MDII Caliper in Tajfun Bob 800
Strinjamo se s spremembo, in sicer, da mora sistem MERILEC omogočati, da se poveže z elektronsko premerko, vendar pa bo sama izvedba narejena kot nadgradnja sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko. Ponudniki pa morajo strošek nadgradnje vključiti v ponudbeno ceno in izvesti v okviru ponudbene cene nadgradnjo sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko.

4. Izobraževanje bo potekalo v 4 skupinah po okoli 20 ljudi v trajanju približno 4 ure oziroma več, v kolikor bo zahtevnost opreme takšna, da bodo uporabniki potrebovali več pojasnil. Izobraževanje bo potekalo po uspešni dobavi opreme, in sicer predvidoma konec julija in v začetku septembra- Izobraževanje bo predvidoma potekalo v Postojni, Kočevju, Mariboru in Ljubljani. Termine, točno trajanje izobraževanja in točne lokacije se dogovorijo po dobavi opreme. Ponudniki morajo strošek izobraževanja upoštevati v ponudbeni ceni.

5. V pogodbi določena klavzula »DDP prostori naročnika« pomenijo, da dobavitelj dobavi blago naročniku uvozno ocarinjeno, pripravljeno za razkladanje na prevoznem sredstvu v dogovorjenem namembnem kraju v državi prejema, in sicer na lokacije naročnika v Postojni, Kočevju, Ljubljani in Mariboru. Točne naslove bo naročnik podal pred dobavo.
Datum objave: 08.06.2016   16:01
VPRAŠANJE
Prosim, če pojasnite formulacijo, ki se uporablja v 7 členu pogodbe kot obveznosti izvajalca: “da je dogovorjen Incoterm »DDP« prostori, ki jih določi naročnik (po Incotermsih
2010),”


ODGOVOR
V pogodbi določena klavzula »DDP prostori naročnika« pomenijo, da dobavitelj dobavi blago naročniku uvozno ocarinjeno, pripravljeno za razkladanje na prevoznem sredstvu v dogovorjenem namembnem kraju v državi prejema, in sicer na lokacije naročnika v Postojni, Kočevju, Ljubljani in Mariboru. Točne naslove bo naročnik podal pred dobavo.

Datum objave: 08.06.2016   16:02
VPRAŠANJE
Prosim če časovno omejite izobraževanje uporabnikov, ki ga naročate z razpisom.
Po trenutni dokumentaciji se ne da oceniti, koliko je dovolj izobraževanja za naročnika.

ODGOVOR
Izobraževanje bo potekalo v 4 skupinah po okoli 20 ljudi v trajanju približno 4 ure oziroma več, v kolikor bo zahtevnost opreme takšna, da bodo uporabniki potrebovali več pojasnil. Izobraževanje bo potekalo po uspešni dobavi opreme, in sicer predvidoma konec julija in v začetku septembra- Izobraževanje bo predvidoma potekalo v Postojni, Kočevju, Mariboru in Ljubljani. Termine, točno trajanje izobraževanja in točne lokacije se dogovorijo po dobavi opreme. Ponudniki morajo strošek izobraževanja upoštevati v ponudbeni ceni.
Datum objave: 08.06.2016   16:02
VPRAŠANJE
V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora imeti sistem MERILEC podprt modul za bluetooth komunikacijo z elektronsko premerko. Nikjer pa ne omenjate katera bo ta elektronska premerka in le ta tudi ni predmet razpisa.
Glede na to, da imajo različni proizvajalci drugačne vmesnike za komunikacijo, je to nemogoče izvesti. Prav tako imajo elektronske premerke tudi različne vmesnike za komunikacijo glede navigacije.
Prosim za spremembo tega odstavka v razpisni dokumentaciji, tako da mora sistem MERILEC omogočati, da se poveže z elektronsko premerko, vendar pa bo sama izvedba narejena kot nadgradnja sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko.


ODGOVOR
Po našem poznavanju so v evropskem prostoru v uporabi najmanj dve merilki in sicer .
Haglof MDII Caliper in Tajfun Bob 800
Strinjamo se s spremembo, in sicer, da mora sistem MERILEC omogočati, da se poveže z elektronsko premerko, vendar pa bo sama izvedba narejena kot nadgradnja sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko. Ponudniki pa morajo strošek nadgradnje vključiti v ponudbeno ceno in izvesti v okviru ponudbene cene nadgradnjo sistema, ko bo znan vmesnik za komunikacijo z elektronsko premerko.Datum objave: 08.06.2016   16:02
VPRAŠANJE
V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora imeti sistem MERILEC možnost vpogleda v že izmerjene količine in naročene količine za izbrani odpremni nalog. V nadaljevanju pa napišete, da lahko oddajnik sam izbira kateri podatki se prenesejo na strežnik in da se ti podatki brišejo iz lokalne baze.
V kolikor se ti podatki brišejo iz lokalne baze, potem se ne da narediti vpogleda v že izmerjene podatke na aplikaciji MERILEC na terenu, saj teh podatkov ne bo več.
Prosim če podate pojasnilo, kateri podatki in kdaj se brišejo.


ODGOVOR
Z besedno zvezo »oddajnik sam izbira kateri podatki se prenesejo na strežnik« je predvideno sledeče:
Oddajnik izbere dobavnice-m v mobilnem terminalu, ki jih je dokončal in izpisal, ter sproži prenos dobavnic-m na ERP sistem. Sistem mora kontrolirati ali se je prenos na ERP sistem dokončal pravilno, ter po tej akciji izbrisati prenesene dobavnice-m na mobilnem terminalu. Podatki so tako na ERP sistemu. Torej: do prenosa oddajnik na terminalu lahko popravlja, briše…, po prenosu pa ne več.
Datum objave: 08.06.2016   16:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

V poglavju 6 Tehnične zahteve omenjate, da mora sistem uporabljali SQL bazo podatkov.
Prosim če navedete katero podatkovno bazo (MS SQL Server) in verzijo le te boste uporabljali in ali že imate licence, oz. jih je potrebno dobaviti.

ODGOVOR
Uporablja seMS SQL server 2008 R2
Microsoft SQL Server Management Studio 10.50.1600.1
Microsoft Data Access Components (MDAC) 10.0.10586.0
Microsoft MSXML 3.0 5.0 6.0
Microsoft Internet Explorer 9.11.10586.0
Microsoft .NET Framework 2.0.50727.8689
Operating System 6.3.10586

Datum objave: 14.06.2016   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v javnem razpisu »Nakup mobilnih terminalov« z dne 2.06.2016 ste zahtevali (str. 22 in v prilogi 9 in 10) glede referenčnih poslov zahtevali, da so navedeni posli iz zadnjih šestih let. Prosimo, da spremenite zahtevo tako, da so lahko navedeni projekti iz zadnjih desetih let, saj so se primerljivi projekti v Sloveniji začeli v letu 2006 in v kolikor se je oprema dobavila že takrat (oz. do leta 2010, tj. več kot v zadnjih šestih letih), kupci niso naročali nove opreme, ampak le vzdrževanje in morebitne nadgradnje ali prilagoditve, saj je oprema še vedno funkcionalna. Tehnologija se med leti 2006 in 2010 ni tako bistveno spremenila, da bi bile reference pred 2010 irelevantne za presojo primernosti. Prosimo za prilagoditev zahteve.


ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal, saj je naročnik kljub temu, da zakon določa obdobje minimalno treh let dopustil reference, pridobljene v zadnjih šest let.Datum objave: 14.06.2016   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ob pregledu podatkov minimalnega nabora skupnih podatkov osnovnega dokumenta DOBAVNICA-M nas zanima, na podlagi katerih podatkov je načrtovano ločevanje in poročanje izvajalcem o oddanih/prodanih količinah gozdnih lesnih sortimentov v primeru različnih odločb, ki jih izlicitirajo in hkrati izvajajo različni izvajalci ali delovne skupine v istem oddelku?

Predlagamo, da se nabor podatkov DOBAVNICE-M dopolni s številko pogodbe o izvajanju sečnje in spravila oz. naročila in/ali odločbo ZGS ter izvajalčevo oznako delovišča.


ODGOVOR
Dobavnica-m ne potrebuje predlaganih podatkov, saj se ti podatki vnesejo v ERP in se kot taki ne prenašajo v mobilni sistem. Mobilni zajem je namenjen izključno podatkom, ki jih v informacijskem sistemu še nimamo.