Dosje javnega naročila 902548/2016
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.950.000,00 EUR

JN2548/2016 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 08.06.2016
JN2552/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2016
JN2559/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2016
JN2560/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2016
JN7/2017 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 20.01.2017
JN7/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2017
OS6/2017 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 11.04.2017
OS8/2017 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 26.05.2017
OS15/2017 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 09.10.2017
OS10/2018 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 10.04.2018
OS24/2018 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNPOV) (OS - ZJNPOV), objavljeno dne 14.11.2018
JN136/2018 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2018
Zahtevek za revizijo
    JN2548/2016 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 111-197954
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Vojaška vozila in pripadajoči deli

Datum objave: 8. 6. 2016
Številka objave: JN2548/2016


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14712762. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: TERENSKA VOJAŠKA VOZIILA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: CENTRALNO SKLADIŠČE MORA, KOŠČEVA 6, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 36
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 4877050 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA NAKUP VOJAŠKIH TERENSKIH VOZIL
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35400000 (Vojaška vozila in pripadajoči deli)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 4877050 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 150/2016-ON-PSPS
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 11. 7. 2016
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/6/12545-21782407458057424570/
terenska_vozila_RD.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 7. 2016
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 12. 7. 2016
Čas: 10:00
Kraj: MORS, VOJKOVA CESTA 59, 1000 LJUBLJANA
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 6. 2016
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2552/2016, Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli; datum objave: 20. 6. 2016
  • JN2559/2016, Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli; datum objave: 30. 6. 2016
  • JN2560/2016, Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli; datum objave: 5. 7. 2016

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2016   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vozila, ki so predmet naročila spadajo v kategorijo M1G (Preglednica 1A in 1B, točka 2.1) za katera se mora poleg DDV plačati tudi DMV. V poglavju 5. Ponudbena cena, DMV ne omenjate, v drugi alineji pa piše: "DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni storitvi oziroma dobavi blaga". Tudi za DMV velja, da ga v primeru tujega ponudnika, obračuna naročnik sam.

Ali torej velja, da tuji ponudniki v ceno brez DDV vključijo DMV, oz. ali bo naročnik tudi DMV izračunal sam?

Opozoriti želimo še, da na vrednost DMV (stopnjo davka in pribitka) vplivajo tudi tehnične karakteristike ponujenega vozila (izpust CO2, izpust EURO, trdi delci, moč in prostornina motorja). Ker se DDV obračuna na ceno vozila in DMV skupaj, lahko torej razlika v karakteristikah motorja (n.pr. emisijah EURO 3 ali EURO 6) bistveno vpliva na končno ceno vozila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik spreminja ocenjevalne kriterije razpisne dokumentacije in sicer se sedaj ocenjuje skupna cena vozila z DMV in DDV.
Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen na Portalu JN.
Datum objave: 30.06.2016   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 5.25 je podana zahteva za radijski sprejemnik s CD/DVD predvajalnikom in USB vhodom.
Ali je za naročnika sprejemljiv radijski sprejemnik s CD predvajalnikom in USB vhodom?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja navedeno zahtevo v točki 5.25 (varianta A) in točki 5.27 (varianta B), tako da se glasi:
»Radijski sprejemnik: CD ali CD/DVD predvajalnik in USB vhod«.

Datum objave: 30.06.2016   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik v poglavju V. definira samo okvirno, nezavezujoče število vozil predvidenih za nakup po tem naročilu. Teoretično je možno, da naročnik dejansko naroči od 5 do 91 vozil. Ker je cena posameznega vozila lahko odvisna tudi od celotnega, skupnega števila vozil, ki bodo dejansko naročena vas prosimo, da navedete minimalno število vozil vsake variante, ki jih bo naročnik zagotovo naročil. Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik poda različne cene za različne količine vozil, ki se bodo nabavljala po tem naročilu?

2. Ker je kodifikacija predmeta naročila (poglavje III., točka 4.2) povezana z dodatnimi stroški vas prosimo, da definirate število in vrsto sredstev, ki bi naj bila kodificirana.

3. Ali je za naročnika sprejemljivo, da ima prvo dobavljeno vozilo vsake variante namesto 100 km (poglavje V., Splošne zahteve ob prevzemu vozil) prevoženih 200 km? Večje dovoljeno število prevoženih kilometrov bi nam olajšalo izvedbo homologacije in drugih potrebnih postopkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Informativna vrednost in okvirna količina za naročnika nista obvezujoča in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje navedene količine. Naročnik bo naročal vozila v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Skladno s 4. točko II. poglavja Razpisne dokumentacije, variante ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo s končno ceno. Ponudnik, ki bo predložil več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

2. Kodificirano mora biti samo vozilo kot celota (komplet); vozilo varianta A - vojaško terensko vozilo z osnovno opremo in vozilo varianta B - vojaško terensko vozilo z dodatno opremo.

3. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer vozilo z vso opremo mora biti novo in prevoženih ima lahko največ 200 km.
Datum objave: 30.06.2016   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na vprašanja po točkah iz preglednic A in B s tehničnimi specifikacijami in sicer:
Varianta A
2.1 - Dovoljena izjema pri zahtevah za homologacijo je le za emisijski razred. Vojaška vozila praviloma ne izpolnjujejo večjega dela homologacijskih zahtev zaradi specifičnih pogojev uporabe. Ali naročnik dovoljuje izjemo tudi za druga področja homologacije?
3.1 - Ali so za naročnika sprejemljiva dodatna dela, ki jih opravi za pripravo vozila v temperaturnem območju do -32°C?
3.3 - Ali je za naročnika sprejemljivo premagovanje vzponov do 60%?
3.4 - Ali je za naročnika sprejemljiv prečni nagib do 45%?
4.4 - Ali je za naročnika sprejemljiva medosna razdalja vozila do 2950mm?
5.17 - ESP je funkcija, ki se na vojaških vozilih smatra za neželeno. Ali naročnik vztraja pri zahtevi za ESP?
5.18 - Sistem za nadzor vozila pri vožnji navzdol je funkcija, praviloma vezana na avtomatske menjalnike. Ali naročnik vztraja pri zahtevi?
5.29 - Ali je za naročnika sprejemljiva tudi kakšna drugačna vrsta ogrevanja, ki zagotavlja enakovredno ali boljše ogrevanje potniškega prostora?
Varianta B
Enako kot Varianta A in:
5.24 - Ali je za naročnika sprejemljiva izvedba v skladu s STANAG 4074, vendar za 12V električni sistem?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.ODGOVOR

Varianta A
2.1 - Načelno je dovoljena le izjema za emisijski razred dizelskega motorja (vezano na točko 5.3 zahtev). Ponudnik naj na Portalu JN preko zastavljenega vprašanja svoj predlog za spremembo zahtev naročnika še dodatno strokovno utemelji, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v poglavju V. Opis predmeta naročila in tehnične zahteve, in sicer, tako da izrecno navede, katerih homologacijskih zahtev naj ne bi izpolnjevala vojaška vozila.
3.1 - Za naročnika niso sprejemljiva nobena dodatna dela za pripravo vozila za njegovo uporabo v temperaturnem območju od – 32 do + 49 C.
3.3 - Naročnik ne spreminja svoje zahteve v točki 3.3 (varianta A) in točke 3.4 (varianta B).
3.4 - Naročnik ne spreminja svoje zahteve v točki 3.4 (varianta A) in točke 3.5 (varianta B).
4.4 - Naročnik spreminja navedeno zahtevo v točki 4.4 (varianti A in B), tako da se glasi: »Medosna razdalja: max. 3.000 mm«.
5.17 - Naročnik ne spreminja svoje zahteve v točki 5.17 (varianti A in B).
5.18 - Naročnik ne spreminja svoje zahteve v točki 5.18 (varianti A in B).
5.29 - Za naročnika je sprejemljiva izvedba ogrevanja preko hladilnega sistema motorja in ogrevanje kabine z dodatnim dizelskim grelnikom, ko motor ne deluje. Ponudnik naj na Portalu JN preko zastavljenega vprašanja svoj predlog za spremembo zahtev naročnika še dodatno strokovno utemelji, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v poglavju V. Opis predmeta naročila in tehnične zahteve, tako da navede ustrezne podatke o »drugačni vrsti ogrevanja«, ki jo ponuja (tehnični podatki / specifikacije, princip delovanja, opis ipd.).

Varianta B
5.24 - Naročnik spreminja napačno zapisano zahtevo v točki 5.19 (varianti A in B), tako da se glasi: »Električna oprema: 24 V«.
To pomeni, da mora biti tudi izvedba vtičnice in kabla za zunanje napajanje / vžig v skladu s STANAG 4074, torej za 24 V električni sistem (zahteva 5.24 – varianta B).Datum objave: 05.07.2016   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je za naročnika sprejemljivo, da so vozila pobarvana v skladu z zahtevo točke 7.1 (preglednica 1A in 1B) samo na zunanjih, vidnih površinah? Notranje površine (pod pokrovom motorja, itd.) pa so v standardni barvi, kot je zahteva za notranjost vozila, točka 7.4.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Varianta A in B: notranje površine (v kabini, pod pokrovom motorja itd.) so lahko v standardni barvi, kot je zahtevano v točki 7.4.Datum objave: 05.07.2016   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje:
- Točka 5.19 - Ali je za naročnika sprejemljivo, da ima vozilo (varianta A in B) 12V osnovni električni sistem (zagon motorja, elektronski sistemi, civilne luči, itd.) in 24V električni sistem za vojaške komponente (radijske postaje, black-out, itd.). V kolikor ja, prosimo za ustrezno spremembo zahteve v točki 5.19.
Prosimo za hiter odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo v točki 5.19 (varianti A in B), tako da se glasi: »Električna oprema: 12 / 24 V«.
Naročnik tudi spreminja zahtevo v točki 5.24 (samo varianta B) - vtičnica in kabel za zunanje napajanje / vžig (STANAG 4074), tako da se ta zahteva v celoti črta.