Dosje javnega naročila 000597/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN000597/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.04.2016
JN000597/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.06.2016
JN000597/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2017
JN000597/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2017
JN000597/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000597/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 112-199172

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI012
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev rednega vzdrževanja in popravila RTG aparatov Toshiba.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 780.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev rednega vzdrževanja in popravila RTG aparatov Toshiba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Naročnik je to javno naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s petim odstavkom 32. člena ZJN-2.

MEVI d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor, je edini pooblaščeni serviser v Republiki Sloveniji za proizvode podjetja Toshiba Medical Systems Europe BV.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000597/2016-L01
Številka obvestila v UL: 2016/S 079-139654
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.04.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEVI d.o.o.
Vodovodna ulica 20
2000
SI012
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 780.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 780.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.