Dosje javnega naročila 002074/2016
Naročnik: MZI, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 584.380,00 EUR

JN002074/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN002074/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2016
JN002074/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002074/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 118-209828

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MZI
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34700000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 479.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34740000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Najnižja cena100%

Cena – Ponder:
100%
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Ker naročnik v predhodno izvedenem odprtem postopku ni prejel nobene ponudbe je v skladu s 1. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2 izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002074/2016-L01
Številka obvestila v UL: 2016/S 105-187059
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.05.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: Nakup zračnega starterja (air starter) na letališču Edvarda Rusjana Maribor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Bartosch Airport Supply Services GmbH
Hangstrasse 12
5102
AT
Anthering
Avstrija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 350.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 479.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MZI
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2016