Dosje javnega naročila 003105/2016
Naročnik: SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Posodobitev programske opreme v CV SENG z vzdrževanjem
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 363.560,00 EUR

JN003105/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.06.2016
JN003105/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2016
JN003105/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2016
JN003105/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2016
JN003105/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.01.2017
JN003105/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2017

    JN003105/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 121-215739
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev programske opreme v CV SENG z vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: JN04/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je posodobitev programske opreme v Centru vodenja SENG z dobavo, implementacijo in šolanjem programske opreme ter petletno vzdrževanje le-te.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48100000
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet JN je posodobitev programske opreme v Centru vodenja SENG z dobavo, implementacijo in šolanjem programske opreme ter petletno vzdrževanje le-te. Podrobnejši opis je v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju DJN), ki je objavljena na internetni strani naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 8
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Navedene v DJN.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v DJN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v DJN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v DJN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v DJN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v DJN.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Navedeno v DJN.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Podano v DJN.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2016   09:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje prijav bo 22.7.2016 ob 11. uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2016   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V splošnem delu na strani 3, poglavje 2.5 je zahteva, da mora biti prijava izdelana v slovenskem jeziku. Ali je lahko tehnična dokumentacija, na katero se sklicujemo v tehničnem delu ponudbe, v angleškem jeziku, kar je tudi original proizvajalca?

ODGOVOR

Originalna tehnična dokumentacija proizvajalca opreme, ki jo prijavitelj priloži k tabeli tehničnih zahtev (DJN, Knjiga 2, poglavje 14) je lahko v angleškem ali slovenskem jeziku.

Spremenjena vsebina poglavja 2.5 v splošnem delu DJN bo podana v dodatku 1.Datum objave: 07.07.2016   13:42
VPRAŠANJE
Zadeva: Prošnja za podaljšanje roka za prijave za Javno naročilo JN04/2016 z dne 14.06.2016

Zaradi obsega in posledično zahtevne priprave ponudbe, za Javno naročilo JN04/2016 z dne 14.06.2016 (Posodobitev programske opreme v CV Seng z vzdrževanjem), katerega rok za prijavo je 22.07.2016 do 10:00, Vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za predložitev prijave za 14 dni, to je do 05.08.2016.
Prav tako, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj za 14 dni, to je do 22.07.2016.


ODGOVOR

Rok za oddajo prijave se podaljša. Datum in čas za predložitev prijav je: 25. 8. 2016 do 10:00 ure. Odpiranje prijav bo 25. 8. 2016 ob 11:00 uri.
Spremenjen datum oddaje prijav bo podan v dodatku št. 1.

Datum za postavitev vprašanj se podaljša. Datum za postavitev vprašanj je: 6. 8. 2016 do 9:00 ure.
Spremenjen datum za postavitev vprašanj bo podan v dodatku št. 1.Datum objave: 07.07.2016   13:43
VPRAŠANJE
Zadeva: Prošnja za podaljšanje roka za prijave za Javno naročilo JN04/2016 z dne 14.06.2016

Zaradi obsega in posledično zahtevne priprave ponudbe, za Javno naročilo JN04/2016 z dne 14.06.2016 (Posodobitev programske opreme v CV Seng z vzdrževanjem), katerega rok za prijavo je 22.07.2016 do 10:00, Vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za predložitev prijave za 14 dni, to je do 05.08.2016.
Prav tako, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj za 14 dni, to je do 22.07.2016.


ODGOVOR


Podpora protokola IEC-60870-5-101 na ICCP strežnikih ni potrebna, potrebno pa je zagotoviti podporo protokolu IEC-60870-5-104 na ICCP strežnikih.
Popravljena slika 4: konfiguracija komunikacij v CV SENG bo podana v dodatku št. 1


Datum objave: 07.07.2016   14:11
VPRAŠANJE
V poglavju "4.2.4.5 Idejna zasnova informacijske strukture CV SENG" na sliki 4 je prikazana
povezava z EP s protokolom IEC-60870-5-101 v poglavju "8.1 Napotki in zahteve za prenos podatkov" pa IEC-60870-5-104.

Je podpora protokola IEC-60870-5-101 na ICCP strežnikih potrebna ?


ODGOVOR

Podpora protokola IEC-60870-5-101 na ICCP strežnikih ni potrebna, potrebno pa je zagotoviti podporo protokolu IEC-60870-5-104 na ICCP strežnikih.
Popravljena slika 4: konfiguracija komunikacij v CV SENG bo podana v dodatku št. 1Datum objave: 25.07.2016   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovanje,

Prosim odgovor:

1. Kdo naj podpiše obrazce: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti i garancija za odpravo napak v garancijskem roku
saj po našem mnenju banke ne podpisujejo bianco garancije?
2. Ali obstajajo posebni pogoji, če ima ponudnik podizvajalca, ki ni iz EU?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Obrazca Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku skladno s točkama 3.2 in 3.3 Splošnega dela DJN parafira zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec zakonitega zastopnika prijavitelja.
Za nastopanje s podizvajalci velja točka 2.11 Splošnega dela DJN.
Datum objave: 25.07.2016   13:44
VPRAŠANJE
[GZ 117] predvideva uvoz arhivov za 5 let.
[GZ 210] predvideva 1000% rezerve v arhivu.
Je torej mišljeno, da mora arhiv zadoščati za 50 let ?


ODGOVOR
Ni mišljeno, da mora arhiv zadoščati za 50 let. Predvideti je potrebno rezervo v strukturah baze podatkov za 10 let po končanem projektu.
Sprememba 2. odstavka poglavja 10.2.1 »Baze podatkov« (DJN, Knjiga 2) bo podana v dodatku št. 2
Datum objave: 25.07.2016   13:45
VPRAŠANJE
Tehnične zahteve [GZ 117] prenos starega arhiva.

Je tu mišljen arhiv ViSpro SCADA siatema ali kateri drugi?

ODGOVOR
Prenos se lahko izvrši iz sistema Vispro, ali interne baze podatkov SENG (Postgre SQL).Datum objave: 25.07.2016   13:45
VPRAŠANJE
Prosim:
1. Kdo naj podpiše obrazce: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti i garancija za odpravo napak v garancijskem roku
saj po našem mnenju banke ne podpisujejo bianco garancije?
2. Ali obstajajo posebni pogoji, če ima ponudnik podizvajalca, ki ni iz EU?
Hvala!


ODGOVOR
Obrazca Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku skladno s točkama 3.2 in 3.3 Splošnega dela DJN parafira zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec zakonitega zastopnika prijavitelja.
Za nastopanje s podizvajalci velja točka 2.11 Splošnega dela DJN.
Datum objave: 25.07.2016   13:46
VPRAŠANJE
[SZ 36] se pojavlja dvakrat v "4.1.5.1.3 Signalizacija" in "4.1.5.6 Programski jezik" manjka pa [GZ 36].

Katera od [SZ 36] je [GZ 36] ?


ODGOVOR
V poglavju "4.1.5.1.3 Signalizacija" je napaka, [SZ 36] se preimenuje [GZ 36]. V istem poglavju se [SZ 38] preimenuje v [GZ 38].
V poglavju "4.1.5.6 Programski jezik" pa je oznaka pravilna, torej ostane [SZ 36].
Sprememba 1. in 2. odstavka poglavja 4.1.5.1.3 »Signalizacija« (DJN, Knjiga 2) bo podana v dodatku št. 2.
Datum objave: 25.07.2016   13:47
VPRAŠANJE
V tabeli "14.11 Informacijska oprema" se zadnjih 10 vrstic ponovi.
Verjetno je napaka v numeriranju.

Ali zadošča, če to tabelo izpolnimo do vključno GZ 224 ?


ODGOVOR
V tabeli 14.11 (DJN, Knjiga 2) je napaka v oštevilčevanju zadnjih deset vrstic. Zadošča, da se tabela izpolni do prve [GZ 224], zadnjih deset vrstic v tabeli se ne izpolni.
Popravljena tabela 14.11 (DJN, Knjiga 2) bo podana v dodatku št. 2.
Datum objave: 25.07.2016   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, če lahko podate število enobitnih, dvobitnih, analognih, števčnih .... inputov in outputov, ki jih mora sistem podpirati, da vemo za kakšno velikost sistema gre.

ODGOVOR
Poglavje 4.1.5. govori o "Zahtevah za SCADO", licence za SCADA sistem morajo omogočiti 20000 podatkovnih točk z 100% rezervo.
Obstoječi sistem SCADA ima cca:
15000 enobitnih signalizacij
700 dvobitnih signalizacij
3500 analognih meritev
750 števnih meritev
25 nastavitev
30 enobitnih komand
20 dvobitnih komand
Datum objave: 25.07.2016   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentaciji nismo našli ničesar glede FAT-a. Kako je s FAT-om?

ODGOVOR
Vsa strežniška infrastruktura se že nahaja na lokaciji SENG, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica in ni predmet dobave. Podrobnejši opis je v poglavju 5 (DJN, Knjiga 2).
V poglavju 6.5 ''Preizkušanje" (DJN, Knjiga 2) je opisano, da bo izvajalec vsa preizkušanja izvedel pri naročniku, kar pomeni da se FAT kot tak ne bo izvajal na lokaciji izvajalca.
Datum objave: 18.08.2016   11:27
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na glavno zahtevo (GZ 6). Ali obstajajo štirje fizični pari strežnikov (virtualnih strojev) ali pa gre le za štiri logične enote. Ali dopuščate možnost, da sta SCADA strežnik in IEC104 client gonilnik združena?

ODGOVOR

Za (GZ 6) se zahtevajo štirje pari strežnikov na ločenih virtualnih strojih. SCADA strežnik in IEC104 client do objektov SENG morata biti na ločenih strežnikih.Datum objave: 18.08.2016   11:29
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija določa, da mora biti pri postopku AGC omogočeno upravljanje s proizvodnjo HE z gradientom 8 MW na minuto. Ali je ta gradient zagotovljen na strani HE ali ga mora zagotavljati funkcija AGC?


ODGOVOR


Gradient 8MW na minuto mora zagotavljati funkcija AGC.

Datum objave: 18.08.2016   11:32
VPRAŠANJE
Kaj je poleg licenc potrebno zagotoviti za podporo Disaster Recovery, ki jo zagotavlja naročnik? Če to pomeni le zagotoviti dodatne licence - na kakšen način potem izpolnimo polja v tabelah tehničnih zahtev GZ 182 - 184?

ODGOVOR


Z uporabo informacijske storitve VMware Site Recovery Manager (SRM) zagotavljamo premostitev katastrofalnega dogodka (Disaster Recovery - DR), ko gre za obratovanje tehničnih informacijskih storitev na visoko razpoložljivi računalniški infrastrukturi. Poleg premostitve se izvajajo tudi redni postopki testiranja premostitve (požarne vaje), ki ne ovirajo oz. ne vplivajo na obratovanje produkcijskega okolja. Izvajanje požarnih vaj tudi nima vpliva na proces sinhronega kopiranje produkcijskih podatkov na rezervno lokacijo. Ponujena programska oprema mora zagotavljati podporo za omenjen koncept DR in omogočati komunikacijo z objekti HE in malimi HE tudi v primeru premostitve katastrofe oz. izvajanja prej omenjenih požarnih vaj.
Predmet razpisa je licenčna in tehnična skladnost s konceptom DR.


Datum objave: 18.08.2016   11:34
VPRAŠANJE
Kakšno vrsto in nivo simulacije se zahteva za sistem v poglavju (4.1.5.2.1 Simulacija dogodkov, signalizacij, testiranja, stanja)?
Se s simulacijo smatra možnost vpisovanja stanja spremenljivk v testnem sistemu, ali se zahteva, da ima testni sistem popolno sliko dejanskega procesa tako spremenljivk, naprav kot stanj, ki jih predstavljajo komponente sistema?
Ali se zahteva simulacijo reakcije sistema na novonastale razmere v smislu izvajanja vnaprej določenih postopkov, s simulacijo stanj/rezultatov izvedenih komand? Pri tem se komande dejansko ne izvršijo, ampak se samo označijo kot izvedene v skladu s simuliranimi rezultati teh komand?


ODGOVOR


Predvidena je simulacija vpisovanja stanja spremenljivk v testnem načinu. Vsaka simulacija spremenljivke se mora v sistemu prikazovat kot simulirana vrednost. Ne zahteva se simulacija reakcije sistema na novonastale razmere vnaprej določenih postopkov. Simulacija komand se prav tako mora prikazovati kot simulirana vrednost, vendar se ne sme izvršiti do objektov SENG.

Datum objave: 18.08.2016   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako je z ESPD obrazcem, če vodilni partner ni iz EU? Katere izjave naj v tem primeru priložimo? Ali je možno dobiti te izjave?ODGOVOR


ESPD je lastna uradna izjava gospodarskega subjekta in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. Prijavitelji, tudi iz tujine, izpolnijo spletni obrazec ESPD (spletni naslov je naveden v DJN) in ga izpolnjenega natisnejo, podpišejo in ožigosajo ter pošljejo naročniku skupaj s prijavo.

Datum objave: 18.08.2016   11:53
VPRAŠANJE
Tender dokumentacija specificira da AGC procedura mora omogućiti upravljanje produkcijom s gradijentom od 8MW po minuti. Da li gradijent osiguravaju upravljane elektrane ili to treba osigurati AGC?

Tender documentation specifies that AGC procedure must provide control of production with a gradient of 8MW per minute. Is the gradient provided fromthe side of controlled power plants, or it should provide AGC?


ODGOVOR

Gradient 8MW na minuto mora zagotavljati funkcija AGC.


Datum objave: 18.08.2016   11:55
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji se zahteva, nadzor in ponovni zagon z diagnozo zaznanih nestabilnih ali nedelujočih procesov [GZ 3]. Ali se zahteva nanaša na procese operacijskega sistema, kjer so SW moduli sestavljeni iz več procesov, ali se zahteva nanaša na module aplikacije, ki jo je treba v primeru težav v celoti znova zagnati?

ODGOVOR


Zahteva se nadzor in ponovni zagon nedelujočih procesov, kateri so del ponujenega sistema brez operacijskih sistemov. V nobenem primeru zaradi nedelujočih ponujenih SW modulov aplikacij se ne sme samodejno zagnati operacijski sistem oz. posamezni procesi operacijskega sistema.

Datum objave: 18.08.2016   11:56
VPRAŠANJE
Razmjena podataka sa VisPro bazom zamišljena je kao jednokratno, prilikom puštanja u pogon, ili se predviđa trajna razmjena podataka između baze sustava i VisPro baze?

Data exchange with VisPro data base is foreseen as one time data exchange, during the system startup, or is it planned as a continuous data exchange between new system and VisPro databases?


ODGOVOR

SCADA ViSpro z podatkovno bazo se po uspešnem vzporednem obratovanju z novim sistemom ukine. Povezava med novim in starim sistemom ViSpro ni potrebna.


Datum objave: 18.08.2016   12:02
VPRAŠANJE
Što se sa strane sustava treba osigurati (osim licence) za podršku Disaster Recovery proceduri koja je u nadležnosti krajnjeg korisnika? Ako to podrazumijeva samo osiguranje dodatne licence – na koji način se popunjava odgovarajuća polja u tablici zahtjeva - da li se trebamo referncirati na našu izjavu u ponudi s objašnjenjem upotrebe/korištenja licencnih ključeva?

What must be provided (besides licence) in order to support Disaster Recovery procedure that is in jurisdiction of the end user? If it means only the providing of additional licence – in which way do we fill the corresponding rows within requirement table - do we refer to our statement in offer with explanation of licence key usage?


ODGOVOR
Z uporabo informacijske storitve VMware Site Recovery Manager (SRM) zagotavljamo premostitev katastrofalnega dogodka (Disaster Recovery - DR), ko gre za obratovanje tehničnih informacijskih storitev na visoko razpoložljivi računalniški infrastrukturi. Poleg premostitve se izvajajo tudi redni postopki testiranja premostitve (požarne vaje), ki ne ovirajo oz. ne vplivajo na obratovanje produkcijskega okolja. Izvajanje požarnih vaj tudi nima vpliva na proces sinhronega kopiranja produkcijskih podatkov na rezervno lokacijo. Ponujena programska oprema mora zagotavljati podporo za omenjen koncept DR in omogočati komunikacijo z objekti HE in malimi HE tudi v primeru premostitve katastrofe oz. izvajanja prej omenjenih požarnih vaj.
Predmet razpisa je licenčna in tehnična skladnost s konceptom DR.


VPRAŠANJE
Koji oblik i nivo simulacije u svrhu testiranja se traži za sustav? Da li je se simulacijom smatra mogućnost upisivanja stanja varijabli u testni sustav ili se traži da testni sustav ima cjelovitu sliku stvarnog procesa uz simulaciju kako varijabli ili uređaja, tako i sekvenci promjena varijabli i stanja koji predstavljaju komponente sustava? Da li se traži simulacija reakcije sustava na novonastala stanja u smislu izvođenja predefiniranih procedura (upravljanja), uz simulaciju stanja/rezultata izvedenih komandi, uz uvjet da komande ne bivaju stvarno izvedene, već samo označene kao izvedene uz simulirane rezultate izvođenje takvih komadi?

Which form, and level of simulation needed for testing should be provided for the system? Does it mean that there must only be a possibility to enter the values of variables into the testing system, or the requirement menas that test system has a complete process image including a possibility to simulate variable and device states, as well as changing variable states in programmed sequences representing system component behaviour? Is it required for the test system to provide reaction to new proces state by the menaing of execution of predefind procedures (commands), with simulation of states/results of executed commands, having in mind not to realy execute commands, but just to mark them as performed during the simulation before the simulated results are expected?


ODGOVOR

Predvidena je simulacija vpisovanja stanja spremenljivk v testnem načinu. Vsaka simulacija spremenljivke se mora v sistemu prikazovati kot simulirana vrednost. Ne zahteva se simulacija reakcije sistema na novonastale razmere vnaprej določenih postopkov. Simulacija komand se prav tako mora prikazovati kot simulirana vrednost, vendar se ne sme izvršiti do objektov SENG.


Datum objave: 18.08.2016   12:03
VPRAŠANJE
U tenderskoj dokumentaciji traži se nadzor i restartanje dijagnozom detektiranih nestabilnih ili nefunkcionalnih procesa. Da li se zahtjev odnosi na procese operativnog sustava pri čemu se dakle SW moduli sastoje od više procesa, ili se odnosi na aplikacijski modul kao proces koji u slučaju problema treba cijeli restartati?

Within tender documentation there is a requirement to supervise and restart the processes detected by the diagnostic as instabile, or nonfunctional. Is the requirement related to operating system processes, where SW modules consist of several processes, or is it related to application modules as a process that in case of malfunctioning should be restarted in whole?


ODGOVOR


Zahteva se nadzor in ponovni zagon nedelujočih procesov, kateri so del ponujenega sistema brez operacijskih sistemov. V nobenem primeru zaradi nedelujočih ponujenih SW modulov aplikacij se ne sme samodejno zagnati operacijski sistem oz. posamezni procesi operacijskega sistema.