Dosje javnega naročila 002711/2016
Naročnik: SiDG d. o. o., Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje
Blago: Računalniška oprema in oprema za slikovno obdelavo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002711/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2016
JN002711/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2016
JN002711/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2016
JN002711/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2016
JN002711/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2016

    JN002711/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Trg zbora odposlancev 66
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
miha.marence@gov.si
+386 59339270

Internetni naslovi
http://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/158538/DOKUMENTACIJA_JN_za_objavo.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Računalniška oprema in oprema za slikovno obdelavo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet je nakup oziroma najem računalniške opreme in opreme za slikovno obdelavo, ki jo naročnik potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebni računalniki in monitorji s potrošnim materialom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
30213300
30231300
30237300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je nakup osebnih računalnikov in monitorjev s potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je dobava tabličnih računalnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskalniki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je dobava tiskalnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem multifunkcijskih naprav
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je najem multifunkcijskih naprav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem risalnika (ploterja)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je najem risalnikov (ploterjev).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2016   11:00
Kraj: Na naslovu poslovne enote naročnika na naslovu Dunajska cesta 160, Ljubljana in ne na naslovu sedeža naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2016   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2016   16:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

5.2. Dobavni rok
Ponudnik je dolžan vso opremo iz sklop 1, sklopa 2 in sklopa 3 dobaviti v roku 10 dni od
sklenitve pogodbe.

Dobavni rok za dobavo opremo po specifikaciji je občutno prekratek oz. pisan na kožo dotičnemu ponudniku, ki ima opremo na zalogi. Prosimo za popravek dobavnega roka na daljše obdobje (običajno je 30 dni)

S spoštovanjem

ODGOVOR
Dobavni rok 10 dni je primeren rok za dobavo tovrstne računalniške opreme, saj obseg opreme, ki jo naročnik kupuje ni velik in se zato s takšnim dobavnim rokom naročnik ne omejuje konkurence in ne obravnava neenakopravno ponudnike.

Datum objave: 19.06.2016   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ali so roki za postavljanje vprašanj in roki za oddajo ponudbe, ki so navedeni na portalu enaročanje pravilni?

Obvestilo je bilo poslano dne 15. 6. 2016, rok za oddajo ponudb pa je 22. 6. 2016.

Po zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) so zakonsko postavljeni minimalni roki za prejem prijav in ponudb 40 dni (51. člen) oziroma 29 dni, če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo (52. člen).

ODGOVOR
Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti. Roki, kot so navedeni v Obvestilu o naročilu male vrednosti in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so pravilni. Roki so primerni in sorazmerni z zahtevnostjo predmeta javnega naročila.Datum objave: 19.06.2016   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

5.2. Dobavni rok
Ponudnik je dolžan vso opremo iz sklop 1, sklopa 2 in sklopa 3 dobaviti v roku 10 dni od
sklenitve pogodbe.

Dobavni rok za dobavo opremo po specifikaciji je občutno prekratek oz. pisan na kožo dotičnemu ponudniku, ki ima opremo na zalogi. Prosimo za popravek dobavnega roka na daljše obdobje (običajno je 30 dni)

S spoštovanjem

ODGOVOR
Dobavni rok 10 dni je primeren rok za dobavo tovrstne računalniške opreme, saj obseg opreme, ki jo naročnik kupuje ni velik in se zato s takšnim dobavnim rokom naročnik ne omejuje konkurence in ne obravnava neenakopravno ponudnike.Datum objave: 19.06.2016   09:36
Naročnik je prejel naslednje vprašanje na kontaktni naslov iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

V razpisni dokumentaciji ni natančno navedeno ali mora biti oprema nova oziroma ali se lahko ponudi rabljena?

ODGOVOR:
Celotna oprema iz sklopa 1, sklopa 2 in sklopa 3, ki jo naročnik kupuje mora biti nova. V sklopu 4 in sklopu 5, kjer naročnik opremo najema, je ta lahko rabljena, bistveno je da deluje brezhibno in da bo izvajalec zagotovil novo opremo v primeru, da bi se oprema, ki je predmet najema, kvarila.