Dosje javnega naročila 002011/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-11/16; POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME OPCOST ZA VREDNOTENJE INVESTICIJ V CESTNO INFRASTRUKTURO
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 248.299,28 EUR

JN002011/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN002011/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.06.2016
JN002011/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002011/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-11/16; POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME OPCOST ZA VREDNOTENJE INVESTICIJ V CESTNO INFRASTRUKTURO
Referenčna številka dokumenta: 43001-73/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212610
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME OPCOST ZA VREDNOTENJE INVESTICIJ V CESTNO INFRASTRUKTURO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 203.524,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212610
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME OPCOST ZA VREDNOTENJE INVESTICIJ V CESTNO INFRASTRUKTURO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot standardno orodje za družbeno-ekonomsko vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo, uporablja programski paket OPCOST, ki ga je za potrebe direkcije izdelalo Podjetje OMEGA consult d.o.o.. V preteklih obdobjih je direkcija izvajala le vsakoletno posodobitev vhodnih podatkov. Obstoječi program OPCOST temelji na metodologiji Navodil za izdelavo študij upravičenosti cest iz leta 1974 (DORSCH consult), zato je potrebno izvesti celovito;

 posodobitev vhodnih podatkov programske opreme OPCOST,
 izvedbo analiz in raziskav za opredelitev nove programske osnove celovito prenovljenega programa,
 izdelavo celovite posodobljene programske opreme OPCOST.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razpisuje naloge storitev z namenom, da se v okviru razpisane naloge izvede:

- Posodobitev vhodnih podatkov programske opreme OPCOST,
- Potrebne analize in raziskave za opredelitev nove programske osnove;

Razširitev in posodobitev izračuna na vse vrste cest v Sloveniji,
Kategorizacija posameznih vrst vozil,
Preveritev in posodobitev tabel faktorjev,
Posodobitev izračuna stroškov vzdrževanja,
Posodobitev izračuna stroškov prometnih nesreč,
Dopolnitev z izračunom eksternih stroškov,

- Izdela celovito posodobljene programske oprema OPCOST.

V času trajanja pogodbe mora ponudnik izdelati mesečno poročilo do 5 v mesecu za pretekli mesec in končno poročilo do 30.12.2017.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji, zaradi razvoja in nadgradnje aplikacije. Zaradi varovanja izključnih pravic lahko naročilo izpolni le določen ponudnik.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002011/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.05.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA consult, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 203.524,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 203.524,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2016