Dosje javnega naročila 901391/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Informacijski sistemi in strežniki
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 562.420,00 EUR

JN1391/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.02.2016
JN002804/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.06.2016
JN002804/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002804/2016-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2016/S 117-208371

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Informacijski sistemi in strežniki
Referenčna številka dokumenta: 4-B/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava diskovnih polij, ohišja za strežnike in vzpostavitev rezervnega informacijskega centra.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 461.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava diskovnih polij, ohišja za strežnike in vzpostavitev rezervnega informacijskega centra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN1391/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 043-071791
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.02.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000
SI023
Ljubljana
Slovenija

Ne
SRC d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000
SI023
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 475.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 461.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2016