Dosje javnega naročila 001223/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Gradbena dela za izvedbo gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi Kal-Neverke
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 374.717,74 EUR

JN001223/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.05.2016
JN001223/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.06.2016
JN001223/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001223/2016-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI021
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela za izvedbo gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi Kal-Neverke
Referenčna številka dokumenta: 14-G/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi Kal-Neverke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 307.145,69 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi Kal-Neverke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Naročnika Občina Postojna in Občina Pivka, sta oddala javno naročilo za Oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljanice, skupini ponudnikov, katerih poslovodeči partner je CPG d.d., Industrijska cesta 2, Nova Gorica.
Gradbena dela za izvedbo predmetne kabelske kanalizacije bodo potekala na isti trasi in istočasno kot gradbena dela za nadgradnjo magistralnega vodovoda. V kolikor bi naročnik Elektro Primorska d.d. izvedel običajen postopek po ZJN-3, bi lahko javno naročilo hipotetično oddal drugemu izvajalcu, kar bi bilo v tem primeru nedopustno, saj je zaradi tehničnih in logističnih težav nerealno pričakovati, da lahko zaradi nadzora, varnosti in same izvedbe gradbenih del, ista dela istočasno ali hkrati izvajata dva izvajalca za dva naročnika. V primeru, da bi naročnik Elektro Primorska izvedel javno naročilo za predmetna gradbena dela po dokončanju del, ki jih je izvedel izvajalec za naročnika Občino Pivka in Občino Postojna, pa tudi ni pričakovati, da bi dobil vsa soglasja za ponovno rušitev asfalta in izvedbo izkopov ter ostalih del, kot so zapore cest in podobno. Na podlagi navedenega, je naročnik Elektro Primorska d.d. izbral navedeni postopek oddaje javnega naročila, ker realno ocenjuje, da je izbrani izvajalec objektivno edini izvajalec, ki lahko na osnovi opisanih tehničnih razlogov izvede gradbena dela za predmetno javno naročilo.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001223/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.05.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CPG, d.d.
Industrijska cesta 2
5000
SI024
Nova Gorica
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 330.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 307.145,69 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2016