Dosje javnega naročila 002824/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Nabava, obnovitev in nadgradnja licenc ter vzdrževanje požarnega zidu Check Point
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.011,00 EUR

JN002824/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.06.2016
JN002824/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2016
JN002824/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2016
JN002824/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.08.2016
JN002824/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2016

    JN002824/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Slovenske železnice, d. o. o. , Vložišče
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/158910/Obnovitev_in_nadgradnja_licenc_ter_vzdrževanje_požarnega_zidu_Check_Point.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/158910/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava, obnovitev in nadgradnja licenc ter vzdrževanje požarnega zidu Check Point
Referenčna številka dokumenta: 66/2016/12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50324000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nabava, obnovitev in nadgradnja licenc ter vzdrževanje požarnega zidu Check Point
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik uporablja dva modula požarnih pregrad proizvajalca Check Point (verzija R77.30), ki sta postavljena v sistem visoke razpoložljivost (High Availability, HA). S požarno pregrado se varuje omrežje LAN in demilitarizirane cone (DMZ). Z novo nabavo morajo biti vse licence, naročnine in vzdrževanje (CES in sistemsko vzdrževanje s strani ponudnika) veljavne za enako časovno obdobje 3 let (od 1.8.2016 do 1.8.2019). V kolikor pogodba ne bo podpisana do 1.8.2016, naj vse licence, naročnine in vzdrževanje veljajo 3 leta od datuma podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2016   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo, Sejna soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2016   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2016   12:45
ODGOVOR 2:
DA, tuj član uprave ponudnika lahko na mesto razpisnega obrazca št. 5 predloži kopijo potrdila iz kazenske evidence tuje države. Potrdilo na dan odpiranja ponudb, ne sme biti starejše od dveh mesecev in je lahko v slovenski jezik prevedena overjena kopija potrdila.

Lep pozdrav,

Datum objave: 27.06.2016   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali moramo poleg vseh priloženih obrazcev (izpolnjenih, podpisanih in ožigosanih), oddati tudi ESPD obrazec, oziroma ali to pomeni, da nam v primeru predložitve ESPD ni potrebno predlagati tudi določenih priloženih obrazcev? Če da, navedite katerih?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

V skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji ponudnik ob predložitvi ponudbe lahko namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe predloži ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja in izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3. Če ponudnik predloži ESPD, mu ni potrebno predložiti naslednjih razpisnih obrazcev:
razpisni obrazec 1-Podatki o ponudniku,
razpisni obrazec 2- Izjava ponudnika o opravljanju poklicne dejavnosti.

Lep pozdrav!